275 kr

Missa ingen utgåva av Fastighetsvärlden
Bli prenumerant nu

FV 09/2019

Porträtt: Ulrika Hallengren. Tema: Fastighetsjuridik. Special: Techjättarna. Indikatorn: Karlskrona. Ortsanalys: Malmö.

Affärsanalys
Två transaktioner med kontorsfastigheter av helt olika karaktär och med 100 års ålderskillnad analyseras.

Nyheter
Fortsatt högtryck för affärer, och bland köparna utmärker sig både svenska institutioner och internationella aktörer.

KRÖNIKA: Ulf Adelsohn
”Frågan är om fastighetsskatten kommer åter. Ja troligen, men det blir aldrig lika illa igen.”

ORTSANALYS: Malmö
Ännu fler kontorsprojekt Fastighetsbolag och projektutvecklare fortsätter att pumpa ut nya projekt, ofta med stort kontorsinnehåll. Efterfrågan på de nya lokalerna har så här långt varit mycket god.

PORTRÄTTET: Ulrika Hallengren
Wihborgs börsvärde har ökat med 50 procent sedan Ulrika Hallengren tillträdde som vd 2018. Vi möter henne i Malmö.

SPECIAL: Kungsleden är mitt inne i en resa från ful- till finfastigheter.

TEMA: Fastighetsjuridik

Flexibla hyresformer kan sätta de normala avtalspaketen ur spel på oväntade sätt.

Moms och Coworking kan bli en giftig kombination. Det finns risk att Skatteverket anser att det inte går att lägga moms på hyran.

Topplistan med det senaste årets volymer av transaktioner och finansieringsuppdrag.

Andrahandsuthyrning är en omtvistad företeelse. Nu införs nya regler och bland annat kan vissa former av överhyra kriminaliseras.

INDIKATORN: Karlskrona
Någon stor kontorsmarknad är inte Blekingestaden, men även här har spekulativt nybygge av kontor fyllts upp innan det är färdigbyggt.

SPECIAL: Techjättarna
Kyla och god tillgång på el har blivit viktiga konkurrensfördelar när svenska kommuner kämpar för att få etableringar av datacenter.

Personnytt
Ingen sommarstiltje, utan jakten på arbetskraft fortsätter.

Marknadsstatistik
Massor av statistik som berör fastighetsmarknaden.