330 kr

Missa ingen utgåva av Fastighetsvärlden
Bli prenumerant nu

FV 07-08/2019

Tema: Arkitektur och stadsutveckling. Porträtt: Joachim Kuylenstierna. Indikatorn: Växjö. Ortsanalys: Uppsala.

Affärsanalys
Transaktioner med nybyggda bostäder i Växjö samt en betydande logistikaffär analyseras.

Nyheter
En storaktör ger sig på allvar in i bostadsutveckling, FV visar hur projektportföljen ser ut. Vi summerar även insitutionernas stora försäljningar. Dessutom en hel del om sommarens övriga stora affärer.

KRÖNIKA: Jan Wifstrand
”Det är en speciell sorts populism att racka nerpå ett till nyligen världsunikt arrangemang”

ORTSANALYS: Uppsala
Marknaden för nyproducerade bostadsrätter har tvärnitat och aktörerna letar nya koncept. Kontorsmarknaden är riktigt välmående med flera spännande projekt som väntar.

PORTRÄTTET: Joachim Kuylenstierna
Han tjänade första pengarna på en vindsinredning. Sedan har han byggt upp flera fastighetsbolag. Nu gasar han på med det noterade Fastator.

TOPPLISTA: Högsta hyrorna
FV har sammanställt de högsta kontorshyrorna .

TEMA: Arkitektur och stadsutveckling

KYMLINGE
Det är politiskt sprängstoff. Men det hindar inte Vasakronan att jobba vidare med planerna att utveckla en ekostadsdel i världsklass. Platsen är mellan ett naturreservat och två motorvägar. En spöklik tunnelbanestation finns redan på plats.

VASAGATAN
Det blir allt vanligare med samarbeten mellan fastighetsägare och kommuner när gator eller stadsdelar utvecklas. Mitt i Stockholm pågår ett historiskt stort samarbete – men alla vill inte vara med.

TRÄBYGGE
Allt fler fastighetsutvecklare satsar på att bygga i trämaterial och flera kommuner har beslutat om att trä alltid ska prövas som ett alternativ vid byggnation.

INDIKATORN: Växjö
It-klustret i ”trästaden” är en viktig anledning till de goda förutsättningarna i framtiden.

Personnytt
Ingen sommarstiltje, utan jakten på arbetskraft fortsätter.

Marknadsstatistik
Massor av statistik som berör fastighetsmarknaden.