275 kr

Missa ingen utgåva av Fastighetsvärlden
Bli prenumerant nu

FV 07-08/2016

Tema: 14 sidor stadsutveckling. Ortsanalys: Västerås. Porträttet: Oscar Engelbert.

LEDARE
Det ska byggas mer, men gör det då smart. Utnyttja befintliga tillgångar så kan 1+1 i många fall bli 3.

AFFÄRSANALYS
Låga vakanser och stigande hyror innebar låg yield vid en kontorsaffär på Lindholmen i Göteborg. Den andra analysen avser ett stort modernt bostadspaket som säljs efter endast några få års innehav.

NYHETER
Läs om flera av de stora affärer som genomfördes mitt i sommaren. Bland de som varit mest aktiva finns flera stora institutioner.

ORTSANALYS: VÄSTERÅS
Nu finns en vilja att utveckla centrala områden som under lång tid utnyttjats dåligt. Potential fi nns för hyreslyft genom nyproduktion av kontor.

PORTRÄTTET: OSCAR ENGELBERT
Med en blick för vad som är attraktivt har Engelbert på relativt kort tid byggt
något av en egen nisch på bostadsmarknaden i Stockholm. Redan nu är hans bolag en av de största bostadsproducenterna i Stockholm, och nu går flera storprojekt i gång.

FV DOKUMENT: STATENS NYA KASSAKO
Regeringen låter statens fastighetsbolag låna upp pengar för att skicka in i statsbudgeten när intäkterna tryter på andra håll.

TEMA 14 SIDOR STADSUTVECKLING
INMUTAD BYGGRÄTT
I flera städer ligger silobyggnader i lägen med ett utvecklingstryck. En del byggs om, andra rivs. En viktig komponent i värdet är att deras höjd och storlek underlättar diskussioner om byggrättsvolym.

TOPPLISTAN
Goda tider och höga hus går hand i hand. Här är de planerade höjdarna.

ARKITEKTPANEL
Tre väletablerade företrädare för internationella arkitekter uttalar sig om utmaningar och möjligheter i Sverige och övriga Norden.

INFRASTRUKTUR
Satsningarna på infrastruktur har i flera decennier varit för små. En förändring är på gång och kopplas nu tydligt till möjlig värdetillväxt.

INDIKATOR: LULEÅ
Flera etableringar av datacenter har gett både tillväxt och optimism.

UTBLICK: DONALD TRUMP
”Fastighetstycoonen” i full kamp om presidentämbetet.

FASTIGHETSAKTIER
Bolagen fortsätter att visa stark utveckling av förvaltningsresultaten.

PERSONNYTT
En evig ”silly season” verkar ha infunnit sig. Här hittar du de senaste presonalförändringarna.

MARKNADSSTATISTIK
Snabb översikt av aktuell statistik för fastighetsbranschen.