275 kr

Missa ingen utgåva av Fastighetsvärlden
Bli prenumerant nu

FV 03/2017

Tema: Hotell & Restaurang. Porträttet: Christian Ringnes. Ortsanalys: Umeå.

• Affärsanalys
En “hemlig” storaffär i Angered synas liksom en stor bostadsaffär.

• Nyheter
Kontorsmarknaden i Stockholm är så stark att jakten på lokaler verkar desperat.

ORTSANALYS: Umeå
Samma bestånd omsattes två gånger på ett halvår. Det är bra tillväxt och vakanserna förskräcker inte.

• PORTRÄTTET: Christian Ringnes
Att gå in i hotellfastighetsbolaget Pandox är en av hans bästa affärer någonsin. Men det finns även fiaskon.

• Nya vägar till intäkter
Allt fler investerare lockas av hotellfastigheter och kreativiteten blir allt större. Samma positiva utveckling gäller restauranger. De är numera är en viktig grundbult i en lyckad kontorssatsning.

TEMA: Hotell & Restaurang

MARKNADEN
Det fortsätter att råda en stark hotellmarknad i storstäderna. Många nya rum har tillkommit, och fler är på väg. Allt fler fastighetsägare funderar på hotellutveckling för att få snurr på sina affärer.

MÖRK TREND
Udda ytor djupt inne i huskroppen eller nere i källaren brukar inte göra någon glad. Men med lite omsorg lyfts de nu fram och ger plötsligt goda intäkter.

TOPPLISTA: HOTELL
De 20 största rangordnas efter antalet hotellrum.

NYA ÄLSKLINGAR
Länge var restaurangbranschen näst intill avskydd av fastighetsägare. Nu ses den i stället som en tillgång för att höja attraktiviteten hos fastigheterna.

INDIKATORN: Nyköping
Många butiksfastigheter har bytt ägare under det senaste året.

• Alternativ till banken
Vart och vartannat fastighetsbolag vänder sig numera direkt till kapitalmarknaden. Volymerna ökar stadigt.

• Mipim 2017
Fler svenskar på plats. Och Nordic Party blev en rejäl succé.

• Personnytt
Rekryteringsbehovet är fortsatt stort. Se vilka som bytt jobb.

• Marknadsstatistik
Massor av viktig statistik på ett och samma ställe.