330 kr

Missa ingen utgåva av Fastighetsvärlden
Bli prenumerant nu

FV 05/06 2014

Porträtt: Anders Lago. Ekonomisk information – 22 bolag betygsätts.

Porträtt: Anders Lago. Ekonomisk information – 22 bolag betygsätts.

Nyheter
Stora saker i görningen. Till exempel en jätteuthyrning i Göteborg och megabygge med svenskintressen i Silicon Valley.

Affärsanalys
Försäljningen av ett större kontorhus i Helsingborg och ett paket med industri- och kontorsfastigheter i Malmö analyseras.

Gästkrönika
Göran Greider reflekterar över hur bostadsrätten förändrar samhället.

Ortsanalys: Linköping
Möjlig tunnellösning kan frigöra stora markområden i centrum.

Porträttet: Anders Lago
HSB:s ordförande vill ta krafttag för att lösa bostradsbristen.

FV Granskar: Asylfastigheter
Ett allt högre flyktingmottagande get möjligheter – men inte utan risk.

Ekonomisk information – 22 bolag betygsätts

FV Instiftar ny tävling
Fastighetsvärlden granskar hur branschens bolag presenterar sin ekonomiska information.

Vinnaren
22 bolag granskades. Agnarna har sållats från vetet och den historiska första vinnaren är korad.

Topplistan
Se den kompletta sammanställningen av hur bolagen presterade – punkt för punkt.

Obligationer
Obligation fick fäste som finanseringsalternativ när bankerna ströp sin utlåning. Deras andel av finansieringsmixen fortsätter dock att växa. FV reder ut fördelarna och riskerna.

Indikatorn: Örnsköldsvik
Höga vakanser och låga hyror skrämmer inte. Transaktionsmarknaden i Örnsköldsvik går för högtryck.

Fastighetsaktier

Personnytt

Marknadsstatistik