Detta seminarium har redan ägt rum.

mar 22

Uppsalamarknaden 2022

Uppsala konsert & kongress, Uppsala

Fler köpare än säljare är en bra beskrivning av Uppsalas fastighetsmarknad. Intresset för den expansiva regionen ger en kraftig värdeutveckling och föder mängder med projekt. Byggkranarna står tätt och här byggs fler bostäder per capita än någon annanstans i landet.

Den snabba tillväxten innebär också enorma utmaningar och samtidigt ändras förutsättningarna. Vad händer med inflationen, räntan och tillväxten? Pandemin och den politiska risken detta valår, liksom energikrisen, ökar osäkerheten ytterligare.

Få koll på det senaste kring Uppsalamarknaden vid Fastighetsvärldens seminarium tisdag 22 mars.

Välkommen!

Program

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Ellinor Persson, programledare och moderator

09.05 Demografiska utmaningar för fjärde staden
Befolkningsutvecklingen är avgörande för ekonomisk tillväxt och påverkar i hög grad fastighetsmarknaden. Uppsala planerar för dubbelt så många invånare 2040. Vilka behov och sociala utmaningar innebär befolkningsförändringarna för Sverige, och för Uppsala i synnerhet? Hur påverkas prognoserna av migrationskris och pandemi?
• Maria Pleiborn, seniorkonsult demograf WSP

09.25 Tillväxt, inflation och ränta
Tillväxtchock efter pandemin riskerar att skapa såväl inflation som högre räntor. Det finns inte många pandemier att modellera konjunkturdata ifrån och osäkerheten är stor. Hur är utsikterna för inflationen och tillväxten, och hur påverkar det räntan?
• Annika Winsth, chefsekonom Nordea

09.45 Vart är hyra, yield och värde på väg?
I fjol noterades ännu ett rekordår för fastighetsaffärer. Vad händer just nu med köpare, säljare och priser på Uppsalamarknaden, och vad händer resten av året? Vilka fastigheter är hetast och vilka affärer blir av? Hur skiljer sig Uppsalamarknaden från andra?
• Leo Waern, associate transactions Uppsala, Croisette

10.05 Kaffe

10.35 Uppsalapaketet – utopi eller verklighet?
”Uppsalapaketet” är en enorm satsning på 100 miljarder. Staten bygger bland annat fyrspårig järnväg från Stockholm till Uppsala och kommunen ser till att det byggs 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna. Samtidigt är det en naturlig del i Uppsalas utveckling. Vad är nyttan med Uppsalapaketet? Hur flyter arbetet hittills och hur realistiska är planerna? Hur ska samarbetet med fastighetsägare och utvecklare organiseras och hur påverkas övrig utbyggnad i Uppsala?
• Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun

10.50 Bostadsmarknaden: Möter byggandet verkligen efterfrågan?
Vad ska man egentligen tro om läget på svensk bostadsmarknad efter två år med pandemi och i en miljö med stigande räntor och elpriser? Bostadsbyggandet tuffar på bra, men motsvarar det verkligen vad som efterfrågas? Hur är situationen i Uppsala och hur skiljer sig den från övriga landet?
• Robert Boije, chefsekonom SBAB

11.10 Kommuntopparna: Så ska Uppsala styras
De två stora partierna kämpar om makten i Uppsala. Men vad blir skillnaden i fastighetspolitik beroende på vilken sida som styr? Vilka är recepten för att utveckla staden, skynda på bostadsbyggandet, stödja handel och kontor och lösa de sociala problemen?
• Therez Almerfors (M) kommunalråd Uppsala
• Erik Pelling, (S) kommunstyrelsens ordförande Uppsala

11.35 Valår: Politiska risker och möjligheter
Den politiska temperaturen stiger i takt med att valet närmar sig Vad innebär de olika alternativen för ekonomin och för bostadsmarknaden? Vilka reella förändringar kan vi vänta och vilken sida ligger bäst till för en valseger? Hör hur ett par av landets främsta experter ser på utvecklingen.
• Hanif Bali, moderat riksdagsman och debattör
• Stigbjörn Ljunggren, statsvetare och politisk analytiker

12.00 Lunch

13.00 Riskerar elbristen att sänka marknaden?
Svenska elsystemet har kapacitetsbrist och påverkan på fastighetsmarknaden är stor, med risk för inställda projekt och och tusentals hotade arbetstillfällen. Vad händer med priserna och elnätet och vilka framtida prisnivåer och begränsningar behöver fastighetsägare och övrigt näringsliv anpassa sig till?
• Jakob Eliasson, chef affärsoptimering Vattenfall Eldistibution

13.25 Borätter och villor: Prisökning, stabilisering eller prisfall?
Priserna på bostadsrätter och villor har överraskat med rejäla rusningar under pandemin. Hur ser utvecklingen ut idag? Var ligger prisnivåerna, vilka marknader har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är nyproduktion? Hur ser det ut i Uppsalaregionen?
• Stefan Thunberg, produktionschef Valueguard

13.50 Fokus Gottsunda: Från problemområde till hjärtat i södra Uppsala?
I Sverige finns över 60 ”utsatta områden” präglade av sociala problem och kriminalitet. Till skillnad från nästan alla andra kommuner har Uppsala en plan för att skapa säkerhet och trygghet i sitt särskilt utsatta område Gottsunda/Valsätra. Samverkan mellan kommun, polis och fastighetsägare ska skapa en nod för tillväxt i hela södra Uppsala. Vilka är erfarenheterna hittills och finns den goda framtiden för Gottsunda inom räckhåll?
• Ingela Hagström, Utvecklingsdirektör Uppsala kommun
• Mikael Röjdemark, Förvaltningschef Victoriahem
• Lisa Sannervik, Kommunpolis Polismyndigheten

14.15 Handel och kontor i den digitala ekonomin
Det är ingen hemlighet att handeln och butiksfastigheter brottas med stora problem som ökat under pandemin medan frågetecknen för kontorsfastigheter ökar i takt med distansarbetet. Men hur upplever Uppsalas stora investerare i segmenten verkligheten och framtidsmöjligheterna?
• Thomas Levander, fastighetschef Uppsala Atrium Ljungberg
• Bo de Besche, regionchef Vasakronan
• Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter

14.40 Kaffe

15.10 Fortsatt bostadsrally i Uppsala?
Hur länge kan rallyt på bostadsrätter och det stora intresset för nyproducerade hyresrätter fortsätta? Hur kommer inflation, ränta, energikris och pandemi att påverka marknaden? Hör hur några av de största investerarna och bostadsutvecklarna i Uppsala ser på läget och vart de tror marknaden tar vägen.
• Anette Frumerie, VD Rikshem
• Krister Karlsson, vice VD SBB
• Mattias Tegefjord, VD Uppsalahem

15.35 Politiken, marknaden och investeringsläget – vart är vi på väg?
En panel av experter och investerare ger sin syn på vad valet kan innebära, vart fastighetsmarknaden i regionen är på väg och om det är rätt läge att investera. Hör vilka fastigheter och områden de tror mest på och vilka risker de ser.
• PG Sabel, VD Stena Fastigheter Stockholm
• Linus Ericsson, VD JLL Sweden
• Charlotte Skott, Näringslivsdirektör Uppsala kommun

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

Visa faktaruta
Mängdrabatt:
Anmäl fyra eller fler och du får 20% rabatt på ordinarie pris!

Tryggt och säkert evenemang:
Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer och vidtar extra åtgärder för att skapa ett tryggt och säkert evenemang.

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Bland dagens talare:

Erik Pelling, (S) kommunstyrelsens ordförande Uppsala
Charlotte Skott, Näringslivsdirektör Uppsala kommun
Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och politisk analytiker
Annika Winsth, chefekonom Nordea
Linus Ericsson, VD JLL
Anette Frumerie, VD Rikshem

Samarbetspartners: