Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 16

Uppsalamarknaden 2017

Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala Torg 1

Uppsala går på offensiven

En heldag om fastigheter och utveckling i Uppsala med omnejd. Stadens planer börjar ta form för hur Uppsala ska växa till en storstad framöver. Tillväxten och dynamiken lockar nu nya aktörer som vill vara med och satsa.

Välkommen till en dag där vi samlar aktörer från stat och kommun, nya investerare och etablerade fastighetsägare för att prata om de nya planerna och visionerna om framtidens Uppsala.
Dagen var fullsatt förra året – Säkra Din plats redan idag!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Pontus Herin, ekonomijournalist och dagens moderator

09.10 Snabb tillväxt och bostadsboom – vad blir nästa steg i stans utveckling?
Takten i bostadsbyggandet är på uppgång och Uppsala är en av landets snabbast växande städer. Samtidigt skapar flyktingmottagandet nya utmaningar och det är en tuff uppgift att möta alla behov som uppstår när befolkningen ökar. Hur ser den politiska ledningen på läget och vilka är de viktigaste stegen framöver i stadens utveckling?
Erik Pelling, kommunalråd (S) med ansvar för bl a boende och stadsbyggnadsfrågor

09.25 Ny plan för Uppsalas tillväxt fram till 2050
Med en helt ny översiktsplan tar staden sats för rejäl tillväxt de närmaste decennierna. Målet är 3000 nya bostäder och 2000 nya jobb per år samtidigt som gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Hör om de nya riktlinjerna för var och hur staden ska växa.
Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun

09.40 Frågor och svar om Uppsalas utveckling
Hur ska Uppsala klara att få fram tillräckligt många nya bostäder, var ska staden växa och hur ska det kunna ske på ett hållbart och estetiskt tilltalande sätt? Och hur ska näringsliv och arbetsmarknad utvecklas för att hänga med i tillväxten? Hör hur stadens ledning ser på framtiden och ta chansen att ställa dina egna frågor.
Erik Pelling, kommunalråd (S) med ansvar för bl a boende och stadsbyggnadsfrågor
• Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun
• Ingrid Anderbjörk, verksamhetsutvecklare kommersiella fastigheter, näringsliv och omvärld, Uppsala kommun

10.00 Så blir regeringens nya investeringsstöd
I höstas fattade regeringen beslut om ett nytt investeringsstöd för byggande av hyresrätter och studentbostäder på totalt 11,3 miljarder kronor. Dessutom föreslås förenklade byggregler. Hur ser de nya satsningarna ut och vilka effekter hoppas man uppnå? Vad innebär detta för en snabbväxande stad som Uppsala?
• Alf Karlsson, statssekreterare till bostadsminister Peter Eriksson

10.25 Kaffe

10.55 Går bostadskrisen att lösa – eller kommer det bara bli värre?
Hör en av Sveriges främsta experter på ekonomi och politik inom bostadssektorn om de viktigaste faktorerna bakom den djupa bostadskrisen – och hur stora möjligheter politikerna har att lösa den. Vad talar för att vi går mot en ljusning och hur stor är risken att läget bara blir värre? Vilka effekter kan vi vänta av åtgärder som bolånetak och amorteringskrav?
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia

11.25 Tunga investerare som satsar i Uppsala
Hur ser två av de stora fastighetsaktörerna i landet på läget på den svenska fastighetsmarknaden just nu? Hur intressant är Uppsalamarknaden i relation till andra delar av landet och vad kan stan tillföra i deras respektive portföljer? Ser de möjligheter att investera mer här framöver?
• Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget
Bo Jansson, fastighetschef Köpcentrum och Bostäder Skandia Fastigheter

11.45 Edward Blom: Så vill vi handla och avnjuta maten i framtiden
Restauranger, mataffärer, saluhallar och delikatessbutiker blir en allt viktigare del av stadslivet, cityhandeln och våra köpcentrum. Hör hur en av Sveriges främsta matexperter – och livsnjutare – vill göra sina inköp och njuta av maten i framtiden. Lyssna till hans tips om hur butiker och gallerior kan bli mer attraktiva för medvetna matkonsumenter.
Edward Blom, gastronom och kulturhistoriker

12.00 Lunch och mingel

13.15 – 15.00 Välj bland två temaspår:

A: Bostäder

B: Kontor och handel

Se detaljerade program längre ned.

15.00 Kaffe

15.30 Visionen bakom Uppsalas nya storhotell
I mars slår Elite Hotel Academia upp sina portar i närheten av centralstationen. Bakom storsatsningen finns den erfarne hotellentreprenören Bicky Chakraborty. Hör hur hans visioner kring nybygget ser ut, vilken plats han vill att hotellet ska få på marknaden och i näringslivet och hur morgondagens hotellmarknad kan komma att se ut.
• Fredrik Berglund, COO Elite Hotels
• Malin Selberg, hotelldirektör Elite Hotel Academia

15.55 Framtidens arkitektur: Så kan det nya Uppsala se ut
Trist och stelt? Nej, Uppsala har de senaste åren modigt satsat på nytänkande inom arkitekturen. Flera områden har fått ett lyft och nya, lite djärvare projekt har tagit form. Vad betyder arkitekturen för staden och vilka värden kan den skapa för fastighetsägarna? Hur vill vi se god design utveckla städer som Uppsala i framtiden?
• Claes Larsson, stadsarkitekt Uppsala kommun
• Åsa Kallstenius, chefsarkitekt KOD Arkitekter
• Daniel Markström, affärsstrateg Jernhusen
• Anders Tväråna, partner White Arkitekter

16.15 Seminariet avslutas. Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack.

 

13.15 – 15.00 Temaspår A: Bostäder

13.15 Tuffare lånekrav: Så påverkas marknad och priser
Hör om den senaste utvecklingen på bostadsmarknaden – i riket och i vår region. Hur utvecklas priserna, vilka områden är mest attraktiva och hur mycket bostäder byggs det egentligen? Och vilka effekter ger bolånetak och amorteringskrav?
• Tor Borg, chefsekonom SBAB

13.45 Brexit, Trump och världsekonomin – hur påverkas bostadsmarknaden?Hur kommer utvecklingen i ekonomin och politiken att påverka den svenska bostadsmarknaden under 2017 och därefter? Kan inflationen ta fart och därmed börja pressa upp räntorna? Och stämmer det att det blir allt svårare att finansiera nya bostadsprojekt?
• Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet
• Arvid Lindqvist, analyschef Catella
Ingemar Rindstig, leader EY Real Estate Nordic

14.10 Nya bostadsaktörer med hög målsättning
Spetsig arkitektur, hållbart byggande och med människan i centrum. Flera av de nya aktörerna på Uppsalamarknaden har lagt ribban för bostadsbyggandet högt. Wallenstam har under de senaste åren gjort staden till en av sina utvalda huvudmarknader och Aros Bostad är en nischad utmanare som snabbt vunnit respekt i 08-området och som nu gör sin första satsning här.
• Malin Kernby, mark- och exploateringschef Region Stockholm Wallenstam
• Samir Taha, VD Aros Bostad

14.30 Från grus till guld – trista lokaler konverteras till attraktiva bostäder
Kontorshus och industrifastigheter i städernas ytterområden håller på att få ny attraktivitet. Intresset och möjligheterna att konvertera dem eller riva och bygga nya, attraktiva bostäder är större än någonsin. Hur stark är den här trenden, vilka är drivkrafterna och hur ser kalkylen bakom ut? Vilka lägen och objekt är mest intressanta här i Uppsala?
Thomas Sandberg, analytiker Evidensgruppen

15.00 Kaffe

 

13.15 – 15.00 Temaspår B: Kontor och handel

13.15 Rekordhett för kontor och handel
Lyssna till en genomgång av den senaste utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden i Uppsala. Många pratar om rekordhetta för kontor, med stor efterfrågan på lokaler och stigande hyror. Hur ser det ut och vart är marknaden på väg? Hur ser det ut för handeln och vilka områden är hetast?
• Lars Almquist, senior rådgivare NAI Svefa

13.45 Aktörer om marknad och möjligheter inom kontor och handel
Vad händer kring kontor och handel i Uppsala? Hur utvecklas marknaden, vilka typer av företag är det som expanderar och vilka möjligheter finns att utveckla nya kontors- och handelsprojekt? Hör hur några av de främsta aktörerna ser på läget.
Karin Berg, affärsområdeschef Handel & Uthyrning Uppsala Vasakronan
• Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
• Björn Johansson, affärsområdeschef Uppsala Castellum

14.05 Nyinsatt: Spektakulär design och vasst miljötänk på växande kontorsmarknad
Skanskas stora projekt Juvelen är tänkt att sticka ut på flera sätt bland Uppsala nya kontor. Arkitekturen liknar inget annat i stan och målet är att miljöpåverkan ska bli nära noll. Kanske kan läget också innebära att kontorsmarknaden vidgas geografiskt.
• James Mehks, partner Baltazar

14.25 Nya projekt som förändrar staden
Hör om nya fastighetsprojekt som kommer att förändra Uppsala – såväl visuellt som vad gäller utbud. Stjärnarkitekten Henning Larsen vann tävlingen om utbyggnaden av Stadshuset som kommer att bli en ny demokratisk mötesplats och en profilbyggnad. Hör om planer, arkitektur och utmaningar och hur marknaden ser ut för nya lokaler.
• Staffan Littmark, projektledare Uppsala Eventcenter
• Carl Wallin, projektledare Uppsala kommun (om Nya Stadshuset)

15.00 Kaffe

Visa faktaruta

Pris:
Seminarieavgiften är 3.650:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 4.650:-/person för övriga.

Mängdrabatt:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni får 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Priset blir då 2.920:-/person för prenumeranter, respektive 3.720:-/person för övriga.

Alf Karlsson, statssekreterare till bostadsminister Peter Eriksson
Alf Karlsson, statssekreterare till bostadsminister Peter Eriksson
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Åsa Kallstenius, chefsarkitekt KOD Arkitekter
Åsa Kallstenius, chefsarkitekt KOD Arkitekter
Samir Taha, VD Aros Bostad
Samir Taha, VD Aros Bostad
Johanna Nylander, ansvarig samhällsfrågor Dataspelsbolagen
Johanna Nylander, ansvarig samhällsfrågor Dataspelsbolagen
Tor Borg, chefsekonom SBAB
Tor Borg, chefsekonom SBAB
Pontus Herin, ekonomijournalist och dagens moderator
Pontus Herin, ekonomijournalist och dagens moderator

ahlford-logo

uppsala-kommun-logo

newsec-logo

pwc-logo