Detta seminarium har redan ägt rum.

maj 18

Stockholmsmarknaden 2022

Spegelsalen på Grand Hotel, Stockholm

Vi befinner oss i ett känsligt läge. Den starka tillväxt som tidigare utmärkt huvudstaden har fått sig en törn av minskad inflyttning och pandemi. Finns det en mer robust lång trend som gör att tillväxten i regionen nu snabbt kommer tillbaka? Många stora infrastrukturprojekt är i full gång och till det finns många betydande stadsutvecklingsprojekt med kontor och bostäder.

Vid det här seminariet granskar vi både visioner och mer handfasta planer samt kopplar det till den befintliga marknaden och samspelet däremellan.

En av landets tyngsta ekonomer, Annika Winsth, chefsekonom Nordea, ger oss sin bild av hur en ekonomiska utvecklingen kan bli de närmaste åren och hur det i stort påverkar Stockholm.

Det är också ett nöje att ha med Dick Harrison, professor i historia, som ska prata om fastigheter i orostider – ett högaktuellt ämne.

Stockholms Handelskammares näringslivspolitiska chef, Daniella Waldfogel, pratar om vilka investeringar som måste till för att göra regionen riktigt attraktiv och vital för framtidens företag och invånare.

Mycket av tillväxten kommer i kranskommunerna och för att beskriva deras situation och planer medverkar, Vesna Jovic kommundirektör Järfälla, Katarina Wåhlin Alm stadsutvecklingsdirektör Nacka och Camilla Broo kommundirektör Huddinge.

Den senaste tidens olika besked om inflation och ränteutveckling föranleder oss också att undersöka om ränterisken är felanalyserad? I en marknad som Stockholm, med låga yielden kan det påverka starkt om så är fallet. Vi låter JLL:s researchcef Niclas Höglund berätta om hur han ser på det.

Eftermiddagen är fylld av intressanta case från Stockholmsområdet där vi får höra det allra senaste från väl insatta aktörer om deras satsningar inom dessa stora stadsutvecklingsprojekt. Sedan avslutas dagen, före avslutningsminglet, med en ”Hearing” om bästa framtidslägena med Humlegårdens vd Anneli Jansson och Fabeges vd Stefan Dahlbo.

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Ellinor Persson, dagens moderator

09.05 Ekonomi och konjunktur: Tvärnit eller vad?
Geopolitiska realiteter kommer nu påverka oss tydligt. Men på vilket sätt kommer det att yttra sig och vilka delar i den svenska ekonomin kommer vi att se de tydligaste följderna? Vad innebär det för huvudstadsregionen?
• Annika Winsth, chefekonom Nordea

09.35 Duell: Vad är rätt politik för en bättre huvudstad?
Hur kan Stockholm bli en mer attraktiv stad för näringsliv och entreprenörer och en tryggare och bättre stad att bo i? Vad kan göras för att främja investeringar i och utveckling av nya fastigheter och bostadsområden? Hör vilka framtida steg de ledande politikerna i staden vill ta inför framtiden.
• Dennis Wedin, Bostads och fastighetsborgarråd (M) Stockholms stad
• Jan Valeskog, oppositionsborgarråd (S) Stockholms stad

10.00 Marknaden: Priser, hyror och yielder
Hur har hyresnivåer, vakanser och avkastningskrav utvecklats på olika delmarknader i Stockholmsområdet. Det rapporteras om mycket starka uthyrningssiffror det senaste halvåret, trots att en osäkerhet nu efterföljts av en ny dito. Finns det någon konsensus om det kommande årets utveckling?
• Karin Witalis, Head of Research Colliers

10.15 Kaffe

10.45 Dragloket Stockholm behöver mer bränsle
Det finns en vision och vilja där Stockholm fortsätter att växa och blir en magnet för framtidsbranscher. Hur ser utgångssituationen ut? Vad har vi som är unikt och lockande för företag och framtida invånare? Vilka investeringar är nödvändiga för att regionen ska öka sin attraktivitet så att visionen blir sann? Vad ska fastighets- och byggbranschen stå för?
• Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef Stockholms Handelskammare

11.10 Demografin ljuger inte – säkra och osäkra satsningar
Befolkningens sammansättning gör det ”enkelt” att trendframskriva delar av den kommande efterfrågan. Men det finns också stora osäkerhetsfaktorer, sådant där politisk vilja kanske övertrumfar realiteter. Vilka behov och sociala utmaningar innebär befolkningsförändringarna i Stockholmsregionen? Vilka är de hårda talen och vilka är mer lösa i kanten?
• Maria Pleiborn, seniorkonsult WSP

11.25 Kommunerna som bäddar för tillväxt
I huvudstadsregionen är det kranskommunerna som står för den största tillväxten. Vilka är idag deras största utmaningar och vilka stora förändringsprocesser är det de driver nu och de kommande tio åren? Hur kan bygg- och fastighetssektorn bidra med lösningar?
• Vesna Jovic, kommundirektör Järfälla
• Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör Nacka
• Camilla Broo, kommundirektör Huddinge

11.55 Fastigheter i orostider: En trygg hamn?
Fastigheter är reella tillgångar – real estate – och har sedan urminnes tider varit en grundbult i alla stora förmögenheter. Vilka är erfarenheterna historien lär oss om fastigheters styrka som skydd för tillgångar i turbulenta tider – och vilka är svagheterna?
• Dick Harrison, professor i historia Lunds universitet

12.15 Lunch

13.15 Viktiga Framtidscase för Stockholmsområdet

Case I: Kista – tillbaka till framtiden
Nu ska stadsdelen vitaliseras. 8.000 nya bostäder och 8.000 nya arbetsplatser är visionen och en rad investerare har slutit sig samman för att det ska kunna bli en verklighet.
• Johan Thomsson vd Kista limitless

Case II: Stockholm South Business District
Hur går det till att få fart på ett område som länge setts över axeln? Vilka har varit de viktigaste förutsättningarna att förhålla sig till – eller att göra uppror mot? Vad är nu viktigast för att levandegöra den nya stadsdelen. Vad är redan klart, påbörjat och vad väntar de närmaste fem åren?
• Johan Zachrisson, chef affärsutveckling Fabege

Case III: Stockholm New – 15 år från start till mål
Redan 2011 påbörjades planeringen. För ett år sedan stod utropstecknet, Skrapan 01 klar. När allt är klart kommer totalt nära 100.000 kvm kommersiella lokaler ha tillförts, vilka rymmer 6.000 arbetsplatser. Lärdomar och förändringar längs resan. Platsens utveckling och mognad.
• Fredrik Bergenstråhle, vd Skanska Fastigheter Stockholm

Case IV: Pånyttfödelse i Slakthusområdet
Förberedelsetiden har varit lång. Nu börjar planerna utkristallisera sig. Presentation av området och möjligheterna. Kontor, bostäder, handel service och kultur. Vad händer i de första etapperna. Vad av det gamla bevaras och hur snabbt kommer resten att omvandlas?
• Andreas Jaeger, affärsutvecklare Atrium Ljungberg

Case V: Hagastaden – mitt i zonen för ny kunskap
Stadsdelen har fått form och höjd, men mycket återstår innan den är klar och nu börjar inriktningen ge resultat för att attrahera hyresgäster.
• Micael Averborg, affärsutvecklingschef Vectura

14.15 Kan hållbarhet hjälpa i kostnadsexplosionen?
Den pågående kostnadschocken i energi, material och transporter kommer att pressa lönsamheten i fastighetsbranschen. Hur kan man som fastighetsägare utnyttja digital teknik för att åstadkomma resultat som både möter marknadens nya krav på hållbarhet och flexibilitet och som samtidigt balanserar kommande kostnadshöjningar?
• Anders Stenbäck, senior advisor Stone Creek Advisory
• Anders Frölander, Nuuka Solutions

14.35 Kaffe

15.05 Det viktigaste med fastigheter: Skatt, skatt och skatt
Fastigheter är ett av världens mest tacksamma och använda skatteobjekt. Vårt land är inget undantag: fastighetsskatt, inkomstskatt, stämpelskatt, reavinstskatt, moms… Avsevärd likviditet finns att rädda, viktigt inte minst i osäkra tider. Vilka är guldtipsen för att organisera fastighetsverksamheten skatteeffektivt?
• Viktor Sandberg, Svalner

15.20 Är ränterisken felanalyserad?
Stockholmsmarknaden med relativt låg direktavkastning kan vara en kassaflödesfälla redan vid en ränteuppgång på ett par procent. Är vi i en sådan situation nu? Ekonomisk teori pekar mot fortsatt låga räntor, men är 1 procent fortfrande ett rimligt framtidsantagande? Är det ”deleverage” som gäller nu?
• Niclas Höglund, analyschef JLL

15.35 Hearing: City eller externa hubbar – vad är bästa investeringen
Det har varit city, city som gällt under lång tid. Men nu kan marknaden ha hamnat i ett annat läge. Arbetsplatser närmare bostaden är åter i ropet. Är det till och med så att den bästa totalavkastningen de kommande 5-10 åren går att finna i förorter och kranskommuner? Hur mycket kan fastighetsägarna själva påverka utgången?
• Stefan Dahlbo, vd Fabege
• Anneli Jansson, vd Humlegården

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel

Visa faktaruta
Mängdrabatt:
Anmäl fyra eller fler och du får 20% rabatt på ordinarie pris!

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Bland dagens talare:

Jan Valeskog, oppositionsborgarråd (S) Stockholms stad
Annika Winsth, chefekonom Nordea
Dennis Wedin, Bostads och fastighetsborgarråd (M) Stockholms stad
Anneli Jansson, vd Humlegården
Stefan Dahlbo, VD Fabege

Samarbetspartners:

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.