Detta seminarium har redan ägt rum.

mar 19

Stockholmsmarknaden 2019

Berns Salonger, Stockholm

Huvudstaden mot nästa nivå

Huvudstadens snabba tillväxt är nu hotad – allt fler tecken tyder på svalare konjunktur, ras i bostadsbyggandet och tuff strukturomvandling i handeln. Hur ser läget ut och hur allvarliga är hoten? Och hur tänker de nya politiska styrena agera framöver?

Hör också om satsningarna och möjligheterna som kan ta Stockholm mot nästa nivå – med ledarskap på klimatområdet och nya investeringar i infrastruktur, samhällsfastigheter och bostads- och verksamhetsområden.

Välkommen till vårens stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Stockholmsregionen – möt politiker, ekonomer, byggare, investerare och arkitekter och ta del av analyser och insikter.

Hör Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) om hur staden ska bli ledande på klimatområdet och vilka risker som finns för näringsliv och fastighetsägare med den tuffa trafikpolitiken.
Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) ger sin syn på bostadsbyggande och ombildningar.

Vi får också höra det senaste om konjunkturen och hur Stockholm kommer påverkas av tuffare tider, med Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Dessutom har vi två av huvudstadens stora bostadsutvecklare på scenen – Mattias Roos, VD SSM och Magnus Andersson, VD Aros Bostad, som berättar hur försäljningsläget ser ut och vilka ljuspunkter som kan komma framöver.

Bland talarna under dagen finns också några av de vassaste aktörerna i regionen: Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan, Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör Stockholm, Anneli Jansson, VD Humlegården och PG Sabel, regionchef Stena Fastigheter.

Missa inte vårens viktigaste dag om Stockholms utmaningar och framtid!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• 
Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl.a. SVT)

09.05 När ekonomin svalnar – hur påverkas Stockholm?
Mycket tyder på att ekonomin nu börjar varva ned efter rekordåren. Vilka tecken finns på tuffare tider och hur ser utsikterna ut framöver? Hur oroade bör vi vara och vilka effekter ska vi räkna med för ekonomin i allmänhet och bostads- och fastighetssektorn i synnerhet, i landet så väl som i Stockholm?
Andreas Wallström, prognoschef Swedbank      

09.35 Nya tunnelbanan: Megasatsningen skapar nya marknader
Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla tillsammans med staten och regionen genomför nu den största satsningen på tunnelbanan sedan 1970-talet – nya tunnlar, spår och stationer för 30 miljarder kronor. Helt nya förutsättningar skapas för resande och boende och närmare 80.000 bostäder planeras. Vilka blir effekterna på nya och befintliga bostadsmarknader och vilka flaskhalsar kan hota utvecklingen?
• Mårten Frumerie, förvaltningschef Region Stockholm

10.00 Kaffe

10.30 Vad händer med markpriserna?
Markpriserna har de senaste åren rusat – i en del fall långt över 40 000 kr/kvm – och har blivit en viktig finansieringskälla för kommunerna. Nu börjar det hända att markanvisningar lämnas tillbaka och priserna faller. Hur ser situationen ut just nu och hur allvarligt kan det här bli för kommunerna?
Peter Granström, exploateringschef Nacka stad
Sara Lundén, avdelningschef Stora projekt Exploateringskontoret Stockholms stad
Karin Sköld, gruppledare exploatering Sollentuna kommun
Emma Svensson, exploateringschef Sundbybergs stad

10.50 Heta stolen: Klimatansvar eller trafiksabotage?
Stockholm blir allt trängre när gator stängs av, körfält tas bort och parkeringar försvinner och ersätts med breda trottoarer och cykelbanor. På kort tid har  huvudstadens trafikmiljö förändrats kraftigt. Bakom ligger bland annat en önskan att minska stadens fossila avtryck och klimatpåverkan. Drivande bakom utvecklingen är borgarrådet Daniel Helldén. Vilka ytterligare åtgärder bör vi vänta oss de kommande åren och vilka risker finns att handel och näringsliv påverkas negativt?
• Daniel Helldén, trafikborgarråd Stockholms stad (MP)

11.15 Klimatförändringarnas risker och möjligheter
Klimatförändringar ställer krav på alla branscher att minska sin klimatpåverkan men även fundera på hur verksamheten ska förändras. Det är fullt möjligt att göra fastigheter klimatneutrala redan idag. Hur går man tillväga och vilka åtgärder måste vidtas? Klimatåtgärder kan ses som en kostnad men för en fastighetsägare är frågan också hur stor den framtida kostnaden blir av att inte agera i tid.
• Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan

11.40 Huvudstadens viktigaste utmaningar
De närmaste åren ser ut att innebära fortsatt snabb befolkningstillväxt men i ett svalare ekonomiskt klimat. Vilka utmaningar skapar detta för fastighetsaktörer och investerare? Vad kan hända med markpriser, hyresnivåer och investeringsmöjligheter och vilka krav ställer detta vid rekryteringar av ledare och nyckelpersonal?
• Urban Edenström, VD Stronghold Invest, ordförande Stockholms Handelskammare och Årets Entreprenör 2019
Susanne Åhlén, VD Fasticon Kompetens

12.00 Lunch

13.00 – 14.20 Välj mellan två temaspår:

A: Bostäder

B: Kontor och samhällsfastigheter

Se detaljerade program längre ned.

14.20 Kaffe

14.50 Efterfrågan på hotellrum i Stockholm förändras
Stockholms hotellmarknad växer snabbt och för tillväxten i efterfrågan står turisterna. Vad får detta för konsekvenser för Stockholms hotellmarknad och vad bör man tänka på när man planerar nya hotell?
• Björn Arnek, chefsekonom Annordia

15.15 Heta stolen: Huvudstadens nya bostadsplaner
Högt på agendan för det nya grönblå styret står att öka takten i bostadsbyggandet, med fokus på klimatsmarta bostäder, och att ge invånare i ytterområdena möjlighet att köpa sina bostäder. Hör mer om målen, planerna och hur det ska gå till – och vad som ska hända med kommunens egna fastighetsinnehav.
Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd (M)

15.35 Öl och arkitektur – så hänger det ihop
Hör om Sveriges första arkitektfirma som också brygger eget öl och hur dessa verksamheter egentligen hör samman. Träffa arkitekten som också är bryggmästare och på minglet efter programmet kan du smaka på ölet!
• Ari Leinonen, VD Scheiwiller Svensson Arkitektkontor
• Daniel Rönnqvist, arkitekt och bryggmästare Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

15.45 Toppinvesterarna: Bästa satsningarna framöver
Stockholms fastighetsmarknad har haft en fantastisk tid med stigande priser, sjunkande vakanser och hög omsättning. Många pekar nu på riskerna med lugnare konjunktur, obalans på bostadsmarknaden och strukturomvandling i handeln. Men vilka möjligheter ser de främsta investerarna – vilka fakta talar för marknaden, vilka områden och nischer har mycket mer att ge och vilka projekt är det rätt att satsa på?
• Anneli Jansson, VD Humlegården
• PG Sabel, regionchef Stena Fastigheter
• Mikael Söderlundh, analyschef Pangea Property Partners
• Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.20 Temaspår A: Bostäder

13.00 Vad händer på Stockholms borättsmarknad?
Bostadsrättspriserna i Stockholm har inte hämtat sig sedan prisfallet som började 2017 och efterfrågan på nyproduktion har varit svag. Hur ser situationen ut idag? Var ligger prisnivåerna inom tull och i övriga större stadsdelar och kommuner? Vilka marknader har klarat sig bäst och finns det några tecken på ökat intresse för nyproduktionen?
• Jennie Leffler, operativt ansvarig Booli Pro nyproduktion
• Andreas Löwgren, vVD Booli

13.30 Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan på bostäder
Efter många års rusning har nu bostadspriserna slutat stiga och bostadsbyggandet vänder ner kraftigt. Kanske har byggherrarna missbedömt djupet i den ekonomiskt möjliga efterfrågan. Hör hur många som egentligen har ekonomin som krävs i huvudstaden för att kunna köpa eller hyra nyproducerat. Var finns de största möjligheterna för investerare – i hyres- eller bostadsrätt? Vilka är ”vinnarhålen”?
• Linda Lövgren, bostadsanalytiker WSP

13.55 Hur mår bostadsutvecklarna – vilka ljuspunkter finns?
Rubrikerna lyser svarta om bostadsutvecklarnas problem med osålda bostäder och sviktande finanser. Men hur upplever de själva situationen och vilka är egentligen de största problemen – konjunkturen, finansieringen, politiken, det stora utbudet eller något annat? Hör också om vilka tecken de kan se på ökad försäljning.
• Magnus Andersson, VD Aros Bostad
• Bertil Nilsson, senior analytiker Jarl Securities
Mattias Roos, VD SSM

14.20 Kaffe

 

13.00 – 14.20 Temaspår B: Kontor och samhällsfastigheter

13.00 Topprådgivarna: Vad säger rekorden om marknaden?
Under fjolåret noterades flera nya rekordpriser för kontorsfastigheter i Stockholm. Vad säger det om marknaden och kan rekordskörden fortsätta i år? Hur ser rörelserna ut bland hyresgästerna, vilka är de senaste nivåerna på marknaden och var finns de mest spännande projektmöjligheterna?
• Robert Fonovich, Catella, Årets affärskonsult 2018
• Tom Wadegård, WeWork, Årets lokalkonsult 2018

13.30 Nya utmaningen: Boom för förskolor, skolor och äldreboenden
Stockholms snabba tillväxt skapar många möjligheter men också utmaningar. Med växande befolkning och invandring ökar behoven av förskolor och skolor och den demografiska utvecklingen innebär också att fler invånare lever längre och behöver olika former av vård och omsorg. Hör hur staden ser på behoven av utbyggd service, nya samhällsfastigheter och hur man vill samarbeta med fastighetsbranschen.
• 
Anette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad

13.55 Största satsningen i söderort
Ett gigantiskt utvecklingsprojekt är igång i Flemingsberg där en helt ny stadsdel utvecklas runt stationsområdet. Kommunen ska tillsammans med privata fastighetsägare skapa ett ledande internationellt affärsdistrikt med plats för 150 000 arbetsplatser, boende och besökare. Hur långt har arbetet kommit och hur ser planerna ut framöver? Vilka möjligheter finns för nya investerare?
Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör Huddinge

14.20 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

 

Visa faktaruta

Några av dagens talare:
-Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)
-Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd (M)
-Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan
-Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad
-Andreas Wallström, prognoschef Swedbank
-Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör Huddinge
-Anneli Jansson, VD Humlegården
-Mattias Roos, VD SSM
-Magnus Andersson, VD Aros Bostad
-PG Sabel, regionchef Stockholm Stena Fastigheter
-Urban Edenström, VD Stronghold Invest, ordförande Stockholms Handelskammare och Årets Entreprenör 2019
-Mårten Frumerie, förvaltningschef ny tunnelbana Region Stockholm
-Emma Svensson, exploateringschef Sundbybergs stad
-Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan
-Linda Lövgren, bostadsanalytiker WSP
-Mikael Söderlundh, analyschef Pangea
-Susanne Åhlén, VD Fasticon Kompetens
-Robert Fonovich, Årets affärskonsult 2018, Catella
-Tom Wadegård, Årets lokalkonsult 2018, WeWork
-Jennie Leffler, operativt ansvarig Booli Pro nyproduktion
-Andreas Löwgren, vVD Booli
-Ellinor Persson, journalist och dagens moderator

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.