Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 20

Stockholmsmarknaden 2013

Grand Hotel, Vinterträdgården, Stockholm

Stockholmsmarknaden 2013 den 20 februari på Grand Hotel, Vinterträdgården

Fastighetsvärlden går på djupet kring huvudstadens viktigaste framtidsfrågor – hur ska infrastrukturen kunna förbättras och hur löser vi bostadsbristen? De ansvariga ministrarna Catharina Elmsäter-Svärd och Stefan Attefall är på plats och ger besked. Dagen bjuder också på en spaning kring vilka nya fastighetslägen som regionens kommande infrastrukturprojekt skapar och besked från stad och investerare hur City ska möta utflyttningen av stora lokalhyresgäster.

Pris: 3850:- för pren., 4850 för övriga.

Onsdagen den 20 februari 2013, Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm

I ett fullmatat seminarium går vi på djupet kring hur huvudstaden rustar mot krisen och hanterar de viktigaste framtidsfrågorna – hur ska infrastrukturen förbättras i takt med en kraftigt växande region och hur löser vi bostadsbristen? De ansvariga ministrarna Catharina Elmsäter-Svärd och Stefan Attefall är på plats och ger besked. För fastighetsbranschen ger ny infrastruktur möjlighet till investeringar i nya fastighetslägen – hur ser möjligheterna ut och vilka områden kommer bli hetast? Samtidigt med de nya satsningarna har City haft det tufft i konkurrensen när stora hyresgäster har flyttat ut. Hur ska innerstan vända utvecklingen och vilka nya planer har regionens snabbväxare Solna och Sundbyberg? Missa inte svaren på denna spännande heldag om Stockholm!

Översiktligt program – fullständigt program presenteras senare
Moderatorer: Lydia Capolicchio och Willy Wredenmark

08.00 Registrering, kaffe och smörgås

08.30 Moderator Lydia Capolicchio hälsar välkommen

08.35 Tillväxt, möjligheter och hot i den regionala ekonomin
Hur påverkar osäkerheten i den globala ekonomin och den avtagande svenska tillväxten vår region? Kommer varselvågen att nå Stockholm så småningom och vilka branscher och områden är då mest utsatta?
Thomas Andersson, vVD  Stockholms Stads Näringslivskontor

09.05 Stockholm och bostadskrisen – vart är politiken på väg?
Regeringen har tillsatt en mängd utredningar och fler förändringar av bostadspolitiken är på väg. Hur långt har man kommit och vilka ytterligare nya tag kan vi vänta oss före valet? Hur ska Stockholmsregionen klara behovet av bostäder när befolkningen bara växer och växer?
Stefan Attefall, bostadsminister (KD)

09.35 Stockholm som finanscentrum i den nya globala ekonomin
Finansbranschen är i gungning sedan flera år tillbaka, såväl internationellt som i Sverige. Hur är Stockholms position idag som bas för finansföretag och vad kan regionen göra för att stärka sin konkurrenskraft? Hur kan politiker och fastighetsägare agera för att dra sitt strå till stacken?
Veronica Augustsson, VD Cinnober
Jens Henriksson, VD Nasdaq OMX

10.05 Kaffe

10.35 Bättre infrastruktur lyfter huvudstadsregionen
Stockholmsregionens snabba tillväxt sätter press på den eftersatta infrastrukturen. Vad gör regeringen för att lösa huvudstadens värsta flaskhalsar? Vilka nya satsningar kan vi vänta oss i framtiden?
Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister (M)

11.05 Heta stolen: Så ska SL klara tillväxten
Spårbunden trafik är den infrastruktur som de boende i regionen uppskattar allra mest. Hur rustar SL för att möta de kommande årens kraftiga befolkningstillväxt? Vilka utbyggnadsplaner är mest prioriterade och vilka möjligheter öppnar detta för fastighetsinvesterare?
Anders Lindström, VD SL

11.30 Nya lägen för fastigheter
Med Förbifart Stockholm och andra nya vägsatsningar och en utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken de närmaste åren öppnas också nya lägen och möjligheter för fastighetsinvesterare. Vilka områden känns mest intressanta och vad ska man tänka på vid den här typen av satsningar?
Stefan Ränk, VD Einar Mattsson
Ted Lindquist, VD Evidens
Ann Wiberg, chef AO Stadsprojekt Jernhusen

12.00 Lunch

TEMASPÅR A: Kontorsmarknad 13.00-14.50. Moderator: Willy Wredenmark

13.00 Ny vision för framtidens City
Stockholms City ska rustas och utvecklas för att bli fortsatt attraktivt i framtiden. Hör hur stadens vision för de centrala delarna ser ut och vad det innebär för fastighetsägarna.
Martin Schröder, planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Stockholm

13.30 Så ska innerstan locka nya hyresgäster
Fastighetsägarna i centrala Stockholm tar nu till nya grepp och satsningar för att locka nya hyresgäster inom handel och kontor. Några av de stora aktörerna berättar om sina projekt och planer för att stärka City.
Bo Wikare, chef affärsområde Stockholm östra city Hufvudstaden
Martin Tufvesson, transaktions- och analyschef AMF Fastigheter

14.00 Heta stolen: Arenastaden och framtiden
Arenastaden utvecklas i en rasande fart och nya Friends Arena börjar så smått trimmas in. Hur ser området ut idag och vilka är de kommande faserna? Vilka andra möjligheter finns i Fabeges stora Stockholmsbestånd?
Christian Hermelin, VD Fabege

14.25 Expertpanelen: Hur utvecklas hyror och vakanser – City vs närförort?
Hur utvecklas lokalhyresmarknaden vad gäller kontor respektive handel? Kommer vi få se fler stora flyttar från centrum eller kommer innerstan öka i attraktivitet?
Karin Witalis, analyschef DTZ
Torbjörn Eriksson, VD Tenant & Partner

TEMASPÅR B: Bostäder 13.00-14.50. Moderator: Lydia Capolicchio

13.00 Bostadsbristen mot nya höjder
Befolkningen i länet bara växer och växer samtidigt som bostadsbyggandet backar från en redan låg nivå. Hur illa är läget och hur ser framtiden ut om det inte vänder? Hur många bostäder skulle det behöva byggas?
Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier

13.30 Kontor blir bostäder – hur funkar det?
Med hårdare konkurrens om de bästa kontorslägena och tilltagande brist på bostäder ökar intresset för omvandling av kommersiella fastigheter till lägenheter. Vilka fallgropar finns och hur ser kalkylen ut?
Simon de Chateau, VD Sveafastigheter
Joakim Alm, VD Alm Equity

14.00 Heta stolen: Bostadsutvecklare mot börsen
Med ny ledare vid rodret siktar uppstickaren Besqab mot börsen. Hur ser planerna ut och vilka möjligheter ser bolaget för tillväxt i huvudstadsregionen?
Anette Frumerie, VD Besqab

14.25 Trender på Stockholms bostadsmarknad
Vilka trender ser de stora aktörerna på bostadsmarknaden i Stockholmsområdet? Hur ser hyresutvecklingen ut och vilka möjligheter finns till ombildning och affärer?
Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder
Mathias Aronsson, vVD Wallenstam
Mattias Lundgren, affärsutvecklingschef NCC Housing

14.50 Kaffe

15.20 Snabbväxarna smider nya planer
Solna och Sundbyberg är två av länets (och landets) snabbast växande kommuner. På senare tid har flera spektakulära projekt startat som innebär att stora hyresgäster lämnar city till förmån för de snabbväxande kranskommunerna. Hur mycket tillväxt klarar satellitstäderna? Vilka nya planer smids för kommande år?
Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande (M) Solna
Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (S) Sundbyberg

15.50 Heta stolen: Stockholm eller regionstäder – vad lockar mest?
Kungsleden har sålt sin hälft i Hemsö och gjort flera andra försäljningar på senare tid. Är bolaget redo för nya förvärv och vad lockar i så fall mest – Stockholm eller regionstäderna?
Thomas Erséus, VD Kungsleden

16.10 Extrainsatt: Stockholms nya offensiv i söder
På kort tid har Stockholms Stad presenterat två stora nyheter för Söderstaden, området runt Globen: ett nytt Ikea-varuhus och stort handelsområde söder om nya Tele2 Arena samt ett nytt, stort Tekniska Nämndhus på nuvarande Söderstadion. Tillsammans med planerna för Slakthus-området kommer storsatsningen få stor påverkan på huvudstadens fastighetsmarknad. Hör om Stadshusets planer för: -Ikea och handeln –Nya Tekniska Nämndhuset –Området runt Tele2 Arena –Slakthus-området.
Ulla Hamilton, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd (M), Stockholms Stad

16.30 Paneldebatt: Sthlm vs världen – så klarar vi konkurrensen
Konkurrensen om investeringar och den mest attraktiva arbetskraften bara växer och de senaste åren har hoten ökat kraftigt mot några av de näringar där Stockholm traditionellt står starkt, t ex life science och telekom. Hur ska vår region kunna stärka sig och skärpa sin position? Vilka insatser krävs av stat, landsting, kommun, näringsliv och fastighetsägsare?
Ulla Hamilton, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd (M) Stockholms stad
Helene Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd (S)
Tomas Carlsson, VD Sweco
Urban Edenström, VD Stronghold
Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och debattör

17.00 Seminariet avslutas – Fastighetsvärlden bjuder in till eftersnack med dryck och tilltugg

Datschatamriksbyggen ssmErnst & Youngbasalenewsecrccanderssongustafsson lindahl svalner