Detta seminarium har redan ägt rum.

jul 04

Samhällsfastigheter Almedalen

Adelsgatan 25, Visby

Kris och möjligheter

Sällan har det varit så uppenbart att vi lever mitt i historien med pandemi, krig, inflation och stor osäkerhet. Fastigheter är traditionellt en trygg hamn och så betraktas inte minst samhällsfastigheter, med sina långa och trygga kassaflöden.

Det finns mycket stora behov av nya lokaler för välfärden, samtidigt som kommuner och regioner har ett intresse av att sälja fastigheter. Det har lett till en tjurrusning bland investerare och har gjort segmentet till ett av de mest intressanta på marknaden.

Under dagen går vi på djupet kring ovanstående faktorer och utsikterna för branschens kanske hetaste segment. Hör också om värdeutveckling och investeringsläge för samhällsfastigheter, kommunernas och regionernas säljplaner och vilka risker och möjligheter sektorns främsta experter ser framöver.

Dagen går av stapeln i ett av Almedalens bästa lägen – Adelsgatan 25, tvåhundra meter från Donners Plats – och är indelad i fyra pass. Till samtliga pass serveras lättare förtäring och dryck och det finns möjligheter att ladda både mentalt och mobiltelefoner, plattor och datorer.

Välkomna till Samhällsfastigheter Almedalen 2022!

08.00–10.00: Frukostseminarium

Tema: Marknadens nya förutsättningar

08.00 Inledning
• Jan Wifstrand, DN:s och Sydsvenskans tidigare chefredaktör och dagens moderator hälsar välkommen

08.05 Kommuner och regioners ekonomi: Bättre men inte bra?
Ökade statsbidrag under pandemin och det ekonomiska uppsvinget efteråt har förbättrat kommuner och regioners ekonomi. Samtidigt behövs en unikt stor och snabb utbyggnad av välfärden – inte minst i form av samhällsfastigheter. Inflation och krig har samtidigt snabbt förändrat situationen till det sämre. Vilka alternativ står kommuner och regioner inför och hur skiljer dessas situation?
• Madeleine Holm, tf sektionschef för ekonomisk analys SKR

08.25 Panelen: Äga eller hyra
Blir det verkligen billigare och effektivare att hyra verksamhetslokaler?
• Anders Borg, ordförande Selhall fastigheter
• Per Lindvall, ekonomisk journalist

• Mikael Lundström, VD Svefa

08.50 Kris i befolkningsfrågan
Hur kommer Sveriges demografi förändras mer i detalj, var finns de största utmaningarna och hur påverkas marknaden, landet och ekonomin? Vad säger erfarenheten?
• Gunnar Wetterberg, historiker, ekonom, författare

09.15 Heta stolen: Statens eller kapitalets ansvar?
Kommunerna redovisar snabbt stigande kostnader, samtidigt som en rekordtillväxt inom samhällsfastigheter krävs för att möta de demografiska förändringarna. Är det här statens ansvar eller ska det privata kapitalet lösa krisen? Hur ser socialdemokraterna på utförsäljningar och privata lösningar?
• Ida Karkiainen (S), civilminister 

09.35 Så gjorde vi: Erfarenheter som avskräcker och inspirerar
Osäkerheten när det gäller att avhända sig sina samhällsfastigheter är stor inom det offentliga. Det vanliga är att sälja eller på annat samarbeta med privata investerare först när man tvingas av ekonomiska nödvändigheter. Behöver det vara så? Hur har andra gjort och vilka är erfarenheterna?
• Lorents Burman (S), kommunstyrelsen ordförande Skellefteå
• Dennis Wedin (M), fastighetsborgarråd (M) Stockholms stad

10.00 Kaffe och paus

11.00–13.00: Lunchseminarium

Tema: Marknaden, privata investerare & välfärdens företag

11.00 Marknadsläget för heta samhällsfastigheter
Hur heta är samhällsfastigheter jämförelsevis idag. Efterfrågan på olika lokaltyper och lägen och framtida trender. Vilka är de mest intressanta transaktionerna och aktörerna?
• Claes Virgin, Managing Partner Angermann
• Katrin Wallensjö, affärschef analys Svefa

11.20 Spännande rättsutveckling om hyresundantaget – Handla upp eller inte?
Allmännyttans möjligheter och begränsningar i lokalfrågor vid ny- och ombyggnation. Utveckling av rättsområdet som eventuellt kommer förändra sättet att hantera upphandlingsfrågor i samband med hyra.
• Jessica Ekmark, Brick Advokat
• Liselott Fröstad, Brick Advokat
• Jenny Kenneberg, Brick Advokat

11.40 Äldreboenden: En fråga om värderingar
Det krävs mer än 600 nya äldreboenden i Sverige de närmaste åren, samtidigt som nedläggningsbehovet i det omoderna befintliga beståndet är mycket stort. Det är en enorm utmaning att utforma byggnaderna såväl mänskligt, tekniskt och ekonomiskt på ett hållbart sätt. Byggkostnaderna rusar både ekonomiskt och miljömässigt. Är återbruk en lösning? Vilka frågor är mest akuta och hur önskar vi egentligen framtiden för våra äldre? Alla äldre förtjänar ett bra boende, oberoende av geografi och politik.
• Ulla Bergström, divisionschef Sweco Architects
• Alex Mabäcker, VD Odalen Fastigheter
• Dorotea Stellmach, Sverigechef Altura

12.00 Skolor: Största marknaden i förändring: Framtidens läromiljö
Skollokalmarknaden är den största marknaden inom samhällsfastigheter med över 40 miljoner kvadratmeter. Nu sker stora förändringar. 1 400 nya skolor ska byggas och ännu fler byggas om. Hur ser den moderna utbildningen ut – och hur ska den byggas? Vilken betydelse kan kritiken mot privata operatörer få för processen?
• Andreas Nisser, tillväxtchef Altuna
• Anna Sörelius Nordenborg, VD Engelska skolan
• Christian Wetell, Grundskolechef Kunskapsskolan

12.25 Idrottsanläggningar: Väldiga investeringsbehov inom sport och bad
Samhällsfastigheter är mer än bara vård, äldreomsorg och skolor. I Sveriges kommuner börjar gamla badhus och idrottsanläggningar att tjäna ut och investeringsbehovet kan vara så högt som 60 miljarder kronor de närmaste åren. Det rör sig om krävande byggnader; vilka är stötestenarna och hur ser lönsamheten ut?
• Joakim Ollén, VD och grundare Kunskapsporten
• Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet

12.45 Heta Stolen: Raketköparen om fokus samhällsfastigheter
Sällan har någon gjort ett sådant avtryck på transaktionsmarknaden på så kort tid.. Kommer den våldsamma offensiven att fortsätta, vad kan SBB tillföra kommuner och regioner och hur stor är risken för stora motgångar nu när finansieringssituationen blivit tuffare?
• Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget

13.00 Paus

14.00–16.00: Fikaseminarium

Tema: Utmaningar & lösningar

14.00 Fastigheter och försvarsförmågan
Omvärlden är orolig och Sverige rustar upp. Den snabba utbyggnaden av försvaret kommer kräva stora mängder nya lokaler. De närmaste åren skall mångmiljardbelopp satsas på investeringar i fastigheter. Hur påverkar Sveriges försvarsförmåga och vilken roll kan privata aktörer spela för att hjälpa till?
• Maria Bredberg Pettersson, Generaldirektör Fortifikationsverket
• Mikael Granholm, generaldirektör Försvarsmakten

14.20 Samhällsfastigheter och säkerheten
Våld och hot ökar i olika offentliga miljöer liksom risken för terrorattentat. Säkerheten skalas idag upp för samhällsfastigheter som polisstationer, sjukhus, socialkontor och även skolor, vilket medför en ny sorts dyrbara investeringar i fastigheterna. Hur utvecklas säkerhetsläget och hur kan situationen förbättras? Hur kan ansvaret fördelas mellan fastighetsägarna och samhället?
• Zina Al-Dewany, ledarskribent Aftonbladet
• Åsa Hedenberg, VD Specialfastigheter
• Magnus Lindgren, Generalsekreterare Tryggare Sverige

14.40 Skuldkalas och kostnadsexplosion men även styrka
Tillväxtchocken efter coronapandemin har drivit upp såväl inflation som räntor. Den geopolitiska oron har satt raketfart på utvecklingen. Är vi fast i inflationen, eller, ännu värre, på väg mot stagflation? Hur påverkas offentliga investeringar och fastighetsmarknaden? Räcker hela offentliga sektorns finansiella styrka?
• Annika Winsth, chefsekonom Nordea

15. 00 Valår: Politiska risker och möjligheter
Den politiska temperaturen stiger i takt med att valet närmar sig Vad innebär de olika alternativen för ekonomin och för fastighetsmarknaden? Vilka reella förändringar kan vi vänta och vilken sida ligger bäst till för en valseger? Hör hur ett par av landets främsta experter ser på utvecklingen.
• Per Gudmundsson, journalist och debattör
• Stigbjörn Ljunggren, statsvetare och politisk analytiker

15.25 Expertpanelen: Offensiv eller försiktighet?
En mycket kunnig och erfaren panel av investerare summerar intrycken från dagen och ger sin syn på framtiden för samhällsfastigheter som placering. Är de fortfarande en trygg hamn vid ekonomisk oro och nedgång och finns tillräckligt med kapital?
• Ella Bohlin, Styrelseledamot Bolivo Bostad
• Maria Lidström, VD Stenvalvet
• Mikael Lundström, VD Svefa
• Johannes Nyberg, CEO Skandrenting

15.50 Offentliga eller privata fastigheter – en historisk betraktelse
Fastighetsägandet i Sverige har sedan statens bildande skiftat mellan offentliga och privata händer. Vilka är erfarenheterna och vad har fördelarna och nackdelarna varit under de olika perioderna? Är ”new public management” det slutliga svaret?
• Gunnar Wetterberg, historiker, ekonom, författare

16.00–18.00: Branschmingel och eftersnack

Fastighetsvärlden bjuder tillsammans med partners in till stort branschmingel och eftersnack.

Visa faktaruta

Viktigt
Seminariet är kostnadsfritt men för vår planering så föranmäl dig gärna i förväg genom formuläret nedan.

Antalet platser är begränsat, så kom gärna i god tid för att säkra er närvaro.

Obs! Föranmälan krävs för att delta vid Branschmingel och eftersnack.

Bland de medverkande:

Anders Borg, styrelseordförande Sehlhall fastigheter och tidigare finansminister (M)
Annika Winsth, chefekonom Nordea
Ilija Batljan, VD SBB
Ulla Bergström, divisionschef Sweco Architects
Dennis Wedin, Bostads och fastighetsborgarråd (M) Stockholms stad
Maria Lidström, VD Stenvalvet

Samarbetspartners:

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.