Detta seminarium har redan ägt rum.

nov 17

Samhällsfastigheter 2021

Hotel Birger Jarl, Stockholm

Full fart i hetaste sektorn!

Samhällsfastigheter har snabbt vuxit till ett viktigt och mycket diskuterat område och är nu kanske den allra mest vitala delarna av fastighetsmarknaden.

Bakom den snabba utvecklingen ligger bland annat mycket stora behov av investeringar i det som kommit att kallas social infrastruktur och som är en grundbult för välfärden.

Det har underinvesterats under flera decennier och det kommer att ta tid att rätta till. För att få ihop ekvationen har kommuner och regioner ett intresse att sälja fastigheter, samtidigt som de gärna ser att privata investerare är med och investerar i nyanläggningarDet ger möjlighet att genomföra tänkta investeringar i ett högre tempo med bibehållen hög kvalitet.

Tack vare ett stort investerarintresse finns det nu goda möjligheter att få nya modernare och effektivare anläggningar. Investerarna ser bra möjligheter till säkra hyresintäkter med långa hyresavtal, den stora fördelen med samhällsfastigheter.

Under dagen går vi på djupet kring ovanstående faktorer och utsikterna för branschens hetaste segment. Hör också om värdeutveckling och investeringsläge för samhällsfastigheter, myndigheters, kommuners och regioners säljplaner samt utbyggnadsbehov.

En extra dimension nu är att vi på väg mot ett valår; hur kan det påverka marknaden?

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Jan Wifstrand, DN:s och Sydsvenskas tidigare chefredaktör och dagens moderator hälsar välkommen tillsammans med dagens sidekick Linda Kjällén, hållbarhetschef CBRE

09.05 Demografin ställer nya krav
Befolkningens förändringar är den viktigaste drivande faktorn bakom efterfrågan på samhällsfastigheter. Det är främst demografiska utmaningar och investeringsbehov och inte ekonomiska problem som får kommuner att avyttra samhällsfastigheter eller hyra in lokaler. Vilka befolkningsförändringar måste kommuner och regioner rusta för. Vad händer med efterfrågan på äldreboenden och skolor – och vilka förändringar är marknaden inte beredd på?
• Maria Pleiborn, demograf WSP

09.30 Kommuner och regioners ekonomi: Bättre men räcker det i längden?
Pandemin har fått staten att lätta på plånboken till kommuner och regioner. Många kommuner visar stora överskott. Frågan är om det räcker till den rekordtillväxt inom samhällsfastigheter krävs och vad händer med viljan att sälja eller hyra fastigheter på den privata marknaden?
• Annika Wallenskog, chefsekonom SKL

10.00 Kaffe

10.40 Marknadsläget: Omsättning, priser och trender
Samhällsfastigheter är ett av de hetaste segmenten på fastighetsmarknaden. Hör vad det innebär för olika lokaltyper och lägen och de framtida trenderna. Vilka är de stora transaktionerna och vilka investerare styr marknaden?
• Mikael Lundström, VD Svefa

11.05 Så gjorde vi: Praktiska erfarenheter som avskräcker och inspirerar
Osäkerheten när det gäller att avhända sig sina samhällsfastigheter är stor inom det offentliga. Det vanliga är att sälja eller på annat samarbeta med privata investerare först när man tvingas av ekonomiska nödvändigheter. Behöver det vara så? Hur har andra gjort och vilka är erfarenheterna?
• Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna
• Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka
• Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg

11.35 Duell: Äga eller hyra?
En allt större del av samhällsfastigheterna hamnar i privata händer. Men det är fortfarande inte någon okontroversiell fråga. Varför avhända sig kontrollen över sina verksamhetslokaler, liksom värdestegring på fastigheterna? Blir det verkligen billigare och effektivare? Hör de bästa argumenten från en av Sveriges mest uttalade kritiker mot offentliga försäljningar och den snabbast växande investeraren inom samhällsfastigheter.
• Per Lindvall, ekonomisk journalist
• Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef SBB

12.00 Lunch

13.00 Arkitektur och byggda miljön: Det humana äldreboendet
De kommande 10 åren ökar antalet invånare över 80 år med 50 procent. Detta ställer krav på en snabb utveckling av boenden som ger en human arkitektur och en sund arbetsmiljö, vilket inte mint effekterna av pandemin visar. Det är inte endast behovet av klassiska äldreboenden som ökar utan av flera olika typer av boende. Hur kan den byggda miljön bli bättre på att utforma och kombinera samhällsfastigheter för att skapa trygghet?
• Ulla Bergström, Divisionschef Sweco Architects
• Alex Mabäcker, VD Odalen
• Lena Sjöberg Nilsson, Arkitekt SAR/MSA Gatun Arkitekter

13.30 Väldiga investeringsbehov inom sport och bad
Samhällsfastigheter är mer än bara vård, äldreomsorg och skolor. I Sveriges kommuner börjar de gamla badhusen att tjäna ut och investeringsbehovet kan vara så högt som 60 miljarder kronor de närmaste åren. Det rör sig om krävande byggnader; vilka är stötestenarna och hur ser egentligen lönsamheten ut?
• Karl Lilja, ordförande Tagebad

13.55 Försvarets tillväxt; möjligheter & utmaningar
Politikerna har bestämt sig; försvaret ska växa igen – snabb!
Det femåriga försvarsbeslutet riksdagen tog i december 2020 innebär mångmiljardinvesteringar i bl.a. nya lokaler.
Idéer och tankar kring detta presenteras av tidigare översten Fredrik Hedén, VD för SBB nya affärsområde Statlig Infrastruktur där bl.a. fastigheter för försvarsmakten ingår.
• Fredrik Hedén CEO, COL(ret), SBB Statlig infrastruktur

14.20 Kaffe

14.50 Dolda brister: Stäng 350 äldreboenden nu!
Sverige behöver bygga tre nya äldreboenden i veckan – i tio år. Men dessutom är merparten av äldreboendena uttjänta, byggda på 60-, 70- och 80-talet, och i huvudsak kommunägda. IVO:s godkännande behövs inte ens när kommunen äger. Detta stora uttjänta bestånd prioriteras framför nya, värdiga fastigheter byggda utifrån dagens kunskaper om demensvård, välfärdsteknologier, smittskydd och hållbarhet. Vad krävs för att Sverige skall höja kraven på sin sociala infrastruktur till värdig nivå?
• Dan T. Sehlberg, VD Sehlhall

15.10 Duell: Vinster eller övervinster i skolan?
Regerande Socialdemokraterna vill införa ett förbud mot vinstuttag. Bland annat Lärarförbundet vill förändra skolpengen. Är det för lätt att tjäna pengar för friskolorna? Är vinsterna skadliga? På vilket sätt påverkas skolan?
• Sofia Larsen, ordförande Friskolornas Riksförbund
• Maria Rönn, 1:e vice förbundsordförande Lärarförbundet

15.35 VD-panelen: Samhällsfastigheter – proppen ur?
En mycket kunnig och erfaren panel av investerare ger sin syn på framtiden för samhällsfastigheter som investering. Kommer dagens hausse att hålla i sig och finns tillräckligt med kapital? Kommer offentliga sektorn öka sin försäljningar och förhyrningar? Vilka är orosmomenten?
• Nils Styf, VD Hemsö
• Anette Frumerie, VD Rikshem
• Michael Moschewitz, VD Genova

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

Visa faktaruta

Mängdrabatt:
Ordinarie seminarieavgift är 4.950:-/person för prenumeranter, 5.950:- för övriga. Anmäler du fyra eller fler lämnar vi 20 procent rabatt på ordinarie pris.

Tryggt och säkert evenemang:
Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer och vidtar extra åtgärder för att skapa ett tryggt och säkert evenemang.

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se