Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 25

Samhällsfastigheter 2016

Kulturhuset, Sergels Torg 3, Stockholm

Växande befolkning vässar marknaden

Torsdag 25 februari, Kulturhuset, Sergels Torg 3, Stockholm

Flyktingkrisen gör att Sverige de närmaste åren står inför den största befolkningstillväxten sedan andra världskriget. Runt om i stat, kommuner och landsting väntas ökande efterfrågan på boenden, skolor, vårdcentraler och andra lokaler för samhällsservice. Välkommen till en heldag där vi synar hur marknaden och möjligheterna för samhällsfastigheter förändras – lyssna till politiker, viktiga hyresgäster, investerare och experter!

Några av höjdpunkterna under dagen:

  • Befolkningsexplosionen – så snabbt växer Sverige
  • Så påverkas kommuner och landsting av flyktingkris och befolkningstillväxt
  • Bert Karlsson om asylboenden: Marknad, myter och möjligheter
  • Hur påverkar flyktingströmmarna behovet av samhällsfastigheter?
  • Investeringsläget – marknad, aktörer och värdeutveckling
  • Aktörerna om marknad och möjligheter för samhällsfastigheter
  • Nye Locum-chefen om utmaningarna med framtidens sjukvård
  • Sälja eller behålla – hur tänker politikerna?
  • Expertpanelen: Vart är välfärden och politiken på väg – hur påverkas fastigheterna?

Bland talarna finns: Bert Karlsson, entreprenör och VD Jokarjo, Peter Stein, nationalekonom och demografiexpert Stein Brothers, Per Berggren, VD Hemsö, Bettina Kashefi, chefekonom SKL, Anna Alsborger, transaktionschef Hemsö, Sara Östmark, affärsutvecklingschef Stenvalvet, Steinar Stokke, VD Vitartes, Carina Lund, kommunstyrelsens ordförande (M) Håbo kommun, Mikael Eriksson, kommunstyrelsens ordförande (M) Sundbybergs stad, Patrik Emanuelsson, VD Locum, Stina Lindh Hök, transaktionschef Hemfosa, Widar Andersson, politisk chefredaktör Folkbladet Östergötland, Joakim Ollén, VD Kunskapsporten, Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR, Mikael Söderlundh, analyschef och partner Pangea Property Partners, Fredrik Gnosspelius, inköps- och fastighetschef Academedia, Pär-Ola Mannefred, VD Högkullen Omsorgsfastigheter, Henry Fors, VD Backastad Omsorg, m fl.

Dagen leds av moderatorn Willy Wredenmark, chefredaktör för magasinet Fastighetsvärlden, med 30 års erfarenhet av fastigheter, marknad och investeringar.

Samhällsfastigheter 2016 är ett initierat seminarium och en samlingsplats för branschen där vi belyser marknaden och utvecklingen kring fastigheter för vård, skola, omsorg etc. De politiska förutsättningarna, demografisk utveckling och förändringarna av efterfrågan på olika samhällstjänster tas också upp liksom aktuella trender. Seminariet vänder sig till fastighetsägare, investerare, kommuner, landsting, konsulter, arkitekter, jurister m fl i sektorn.

Ett stort branschmingel tar vid när seminariet är slut och erbjuder goda möjligheter för eftersnack och att knyta kontakter. Avsätt gärna lite tid för detta och för att njuta av tilltugg och förfriskningar. Missa inte!

För aktuellt program klicka på “Program” ovan. Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Priser: Seminarieavgiften är 4.450:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.450:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

Mängdrabatt: Vid anmälan av fler än tre personer (minst fyra) från samma företag erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 3.560:-/person för prenumeranter respektive 4.360:-/person för övriga.

Stort intresse! Seminariet är årets viktigaste mötesplats för alla som är intresserade av samhällsfastigheter så se till att säkra Din plats i tid! Anmäl Dig direkt till seminariet genom att klicka på “Anmäl mig” här ovan eller mejla seminarier@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 26.

Kontakt kring program och arrangemang: Peter Gimbe, 070-543 88 38, peter.gimbe@fastighetsvarlden.se.

Utställare och partner – vill ditt företag eller organisation synas på årets stora branschdag om samhällsfastigheter så kontakta Anki Lissåker, 070-753 76 82, anki.lissaker@fastighetsvarlden.se.

Samhällsfastigheter 2016 – Torsdag 25 februari 2016, Kulturhuset, Sergels Torg 3, Stockholm

Programmet är preliminärt, ytterligare talare meddelas efterhand.

08.30

Registrering, kaffe och smörgås

09.00

Inledning

Willy Wredenmark, chefredaktör Fastighetsvärlden, dagens moderator

09.05

Befolkningsexplosionen – så snabbt växer Sverige

Den kraftiga flyktingströmmen gör att Sverige kommer att växa betydligt snabbare de närmaste åren än tidigare prognoser. Hur ser utvecklingen egentligen ut och var i landet kommer folkökningen att märkas som mest? Vilka åldersklasser förväntas öka mest och hur påverkar utvecklingen efterfrågan på samhällsfastigheter?

Peter Stein, nationalekonom och demografiexpert Stein Brothers

09.40

Så påverkas kommuner och landsting av flyktingkris och befolkningstillväxt

Vad innebär flyktingkrisen och den kraftiga befolkningstillväxten för ekonomi och utveckling i kommuner och landsting de närmaste åren? Vilka kostnader är det som påverkas mest och i var i landet blir konsekvenserna som störst?

Bettina Kashefi, chefekonom SKL

10.15

Kaffe

10.45

Asylboenden – marknad, myter och möjligheter

Den senaste tidens kraftiga flyktingström har skapat ett stort behov av boenden och andra lokaler för asylsökande. Hur ser egentligen den här marknaden ut, vad krävs för att lyckas i affärerna med Migrationsverket och vilka möjligheter finns framöver för hotellaktörer och fastighetsägare? Möt entreprenören som framgångsrikt byggt upp en stor verksamhet i den här sektorn.

Bert Karlsson, entreprenör och VD Jokarjo

11.20

Hur påverkar flyktingströmmarna behovet av samhällsfastigheter?

Vilken påverkan kan de stora flyktingströmmarna komma att få på behovet av samhällsfastigheter? Vilka typer av fastigheter påverkas mest? Och hur kan behoven mötas – med nyproduktion, förvärv eller konverteringar?

Per Berggren, VD Hemsö

11.45

Hyresgästerna om den ökade efterfrågan i välfärden

Vilka möjligheter och utmaningar skapar den snabba befolkningstillväxten för de stora välfärdsföretagen? Vilka områden tror de mest på och var i landet finns de bästa möjligheterna?

Fredrik Gnosspelius, inköps- och fastighetschef Academedia

12.00

Lunch och mingel

13.15

Investeringsläge, aktörer och trender

Hur het är investeringsmarknaden för samhällsfastigheter och vilka aktörer är mest aktiva? Hur ser prissättningen ut mellan olika segment? Många börjar också snegla på investeringar utomlands, är det nästa stora trend?

Mikael Söderlundh, analyschef och partner Pangea Property Partners

13.45

Marknad och möjligheter för samhällsfastigheter

Hur ser hyresmarknaden ut inom olika sektorer av samhällsfastigheter, var finns de bästa möjligheterna? Och vad händer på transaktionssidan, går det att göra förvärv till rimliga priser eller är nyproduktion ett hett alternativ? Hör några av de viktigaste aktörernas syn på marknad och möjligheter.

Sara Östmark, affärsutvecklingschef Stenvalvet

Pär-Ola Mannefred, VD Högkullen Omsorgsfastigheter

Henry Fors, VD Backastad Omsorg

14.10

Investeringsmarknaden i andra länder

Flera av de stora svenska aktörerna har på senare tid börjat investera i samhällsfastigheter även i andra länder, främst Finland, Norge och Tyskland. Hur ser dessa marknader ut, vad är skillnaden mot att investera i Sverige och finns det fördelar med att att jobba i flera länder samtidigt?

Anna Alsborger, transaktionschef Hemsö

Stina Lindh Hök, transaktionschef Hemfosa

14.30

Kaffe

15.00

Heta stolen: Möjligheter med investeringar i life science

Vitartes (hälftenägt av Hemsö och SveaNor Fastigheter) satsar på flera stora projekt för nyproduktion av fastigheter för life science, bl a i Hagstaden, vid Karolinska i Huddinge och vid Sahlgrenska i Göteborg. Hur ser marknaden för den här typen av lokaler ut och vilka investeringsmöjligheter finns? Vilka är riskerna och vad krävs för att lyckas?

Steinar Stokke, VD Vitartes

15.20

Framtidens sjukvård stor utmaning för Locum

Stockholms läns landsting står inför sina största investeringar någonsin det närmaste decenniet när stora delar av vården ska få nya lokaler och gamla ska rustas upp. Hur ser fastighetsbolaget Locums roll i detta ut och vilka är de främsta utmaningarna? Kan det också skapas möjligheter till förädling och ny användning av gamla lokaler?

Patrik Emanuelsson, VD Locum

15.45

Sälja eller behålla – hur tänker politikerna?

Ekonomin i kommuner och landsting blir på många håll allt mer pressad och den växande befolkningen kommer att kräva stora investeringar. Ökar detta intresset för att sälja delar av det egna fastighetsbeståndet – eller blir det rentav viktigare att ha kontroll över lokalerna i ett sådant läge? Vad krävs för att en försäljning ska bli attraktiv och vilka krav ställs på eventuella köpare?

Carina Lund, kommunstyrelsens ordförande (M) Håbo kommun

Mikael Eriksson, kommunstyrelsens ordförande (M) Sundbybergs kommun

16.05

Expertpanelen: Vart är välfärden och politiken på väg – hur påverkas fastigheterna?

Knappt 18 månader har gått sedan den rödgröna regeringen tillträdde och det blev maktskifte på många håll ute i landet. Samtidigt tär flyktingkrisen på resurserna i välfärden och kommunernas och landstingens ekonomi ser allt tuffare ut. Hur påverkar allt detta diskussionen kring offentligt och privat och möjligheterna för fastighetsägare att verka gentemot offentliga hyresgäster?

Widar Andersson, politisk chefredaktör Folkbladet Östergötland

Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR

Joakim Ollén, VD Kunskapsporten

16.25

Seminariet avslutas. Fastighetsvärlden bjuder in till mingel och eftersnack.

 

Anmäl Dig direkt genom att klicka på “Anmäl mig”-knappen ovanför programmet eller mejla seminarier@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 26.

Datscha