Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 12

Samhällsfastigheter 2015

Näringslivets Hus, Industrisalen, Storgatan 19, Stockholm

Hetare än någonsin – osäkrare än på länge

Torsdag 12 februari 2015, Näringslivets Hus, Stockholm

Intresset för samhällsfastigheter är på topp och investerarna flockas. Samtidigt gör det politiska läget framtiden mer oviss – hur kommer samspelet mellan offentligt och privat att se ut framöver? Seminariet tar pulsen på marknaden och förutsättningarna och går på djupet kring hur skolsektorn utvecklas. Dessutom synas nya möjliga investeringsområden. Välkommen till en heldag där vi samlar politiker, välfärdsföretag, investerare och experter! Fullsatt förra året – så boka Din plats redan idag!

Några av höjdpunkterna under dagen:

  • Vad säger experterna: Ny regering – tuffare tider eller business as usual?
  • Hur utvecklas behoven hos kommuner och landsting?
  • Expansionsplaner hos privata vård- och skolaktörer
  • Nya segment som kan locka investerare
  • Behov och möjligheter när migrationen ökar
  • Investeringsläget – marknaden, aktörerna och värdeutvecklingen
  • Risknivåer och finansieringsmöjligheter
  • Sälja eller behålla – hur tänker kommunpolitikerna?

Bland talarna finns: Anders Danielsson, generaldirektör Migrationsverket, Stina Lindh Hök, transaktionschef Hemfosa, Per Berggren, VD Hemsö, Gustav Källén, vVD och transaktionschef NAI Svefa, Peter Ceder, etableringschef Aleris Omsorg, Mathias Axelsson, chef fastigheter och inköp Kunskapsskolan Sverige, Fredrik Gnosspelius, inköps- och fastighetschef Academedia, Mikael Söderlundh, analyschef Pangea Property Partners, Sara Östmark, chef Strategi och analys Stenvalvet, Eva Bång, CFO Hemsö, Linus Ericsson, partner AGL, Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M) Nacka, Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S) Umeå, Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande (S) Kalmar, Ulla Hamilton, tf VD Friskolornas riksförbund, Adam Jansson, projektledare Arbetsmiljöverket, Suzanne de Laval, partner Arkitekturanalys Stockholm och ordförande Arkitektur i Skolan, Andreas Nisser, fastighetschef för- och grundskolor Academedia, Åsa Öttenius, VD Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab), Magnus Edlund, VD Stenvalvet, Bettina Kashefi, chefekonom SKL, Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna, Ulf Adelsohn, senior advisor och styrelseledamot Offentliga Hus, Ilija Batljan, vVD Rikshem och tidigare kommun- och landstingspolitiker (S), Erik Hörstadius, debattör och skribent, Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal.

Dagen leds av moderatorn Jan Wifstrand, VD för nyhetstjänsten Rapidus och tidigare bl a chefredaktör för DN och Sydsvenskan.

För aktuellt program klicka på “Program” ovan. Programmet uppdateras efterhand.

Mängdrabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag erhålls 20 procent rabatt på seminarieavgiften.

Stort intresse! Seminariet var fullsatt förra året så passa på att säkra Din plats redan idag! Anmäl Dig direkt till seminariet genom att klicka på “Anmäl mig” här ovan eller mejla kundtjanst@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 25.

Samhällsfastigheter 2015 – Torsdagen den 12 februari 2015, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

 

08.30

Registrering, kaffe och smörgås

09.00

Inledning

Jan Wifstrand, dagens moderator

09.10

Behov och möjligheter när migrationen ökar

Sverige väntas de närmaste åren ta emot hundratusentals asylsökande från krishärdar runt om i världen. En stor utmaning är att ordna boende, dagis, skolor och andra lokaler över hela landet för de som kommer hit. Hur ser prognoserna ut, hur stor är utmaningen vad gäller bostäder och lokaler och hur kan fastighetsägare möta behovet?

Anders Danielsson, generaldirektör Migrationsverket

09.40

Nya segment som kan locka investerare

Det stora intresset att investera i samhällsfastigheter har hittills till stor del koncentrerats till ett begränsat antal segment som skolor, äldreboenden, vårdfastigheter och lokaler för rättsväsendet. Men det finns flera andra områden som inte lika många investerare har satsat på – vilka är dessa och hur attraktiva är de?

Stina Lindh Hök, transaktionschef Hemfosa

Per Berggren, VD Hemsö

Gustav Källén, vVD och transaktionschef NAI Svea

10.00

Expansionsplaner hos privata aktörer

Många av de privata skol- och omsorgsaktörerna har vuxit snabbt de senaste åren. Hur ser läget ut nu och hur väntas lokalbehoven utvecklas de närmaste åren? Var finns de bästa tillväxtförutsättningarna?

Mathias Axelsson, chef fastigheter och inköp, Kunskapsskolan Sverige

Peter Ceder, etableringschef Aleris Omsorg 

Fredrik Gnosspelius, inköps- och fastighetschef Academedia

10.20

Kaffe

10.50

Investeringsläget – marknaden, aktörerna och värdeutvecklingen

Hur het är investeringsmarknaden för samhällsfastigheter och vilka aktörer är mest aktiva? Är det mest samma objekt som byter köpare eller finns det ett tillflöde av nya fastigheter? Aktörer i branschen har också tagit fram en ny, enhetlig definition av det här området och ny statistik är på gång som visar hur avkastningen ser ut.

Mikael Söderlundh, analyschef Pangea Property Partners

Sara Östmark, chef strategi och analys Stenvalvet

11.20

Risknivåer och finansieringsmöjligheter

Hur intressanta är samhällsfastigheter på kreditmarknaden? Hur bedöms risknivån och vilka skillnader finns mellan olika segment? Vilka typer av finansiering är mest aktuella och finns det några tydliga trender?

Eva Bång, CFO Hemsö

Linus Ericsson, partner AGL

11.40

Sälja eller behålla – hur tänker politikerna?

Valet är över och runt om i kommuner och landsting har de rödgröna partierna flyttat fram sina positioner. Samtidigt är resurserna pressade och ekonomin ansträngd på många håll. Hur går tankarna kring att äga eller hyra skolor, vårdboenden och andra samhällsfastigheter framöver? Vad krävs för att en försäljning ska bli attraktiv och vilka krav ställs på eventuella köpare?

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå

Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande Kalmar

12.00

Lunch

13.00

Nuläge och framtid för friskolorna

Hur står det till i friskolesektorn idag? Hur stor har sektorn blivit och vilka typer av aktörer finns? Vilka möjligheter finns i framtiden – fortsätter tillväxten och var finns de största behoven? Vad innebär den nya regeringens satsningar på skolan och diskussioner om vinstbegränsningar?

Ulla Hamilton, tf VD Friskolornas riksförbund

13.30

Möjligheter med investeringar i skolor och skolmiljön

Skolor utgör den enskilt största delen av beståndet av samhällsfastigheter. Hur står det egentligen till med arbetsmiljön i de svenska skolorna idag? Vilka möjligheter innebär regeringens miljardsatsning på skolmiljöer för fastighetsägarna och vilka åtgärder är viktigast och ger mest effekt?

Adam Jansson, projektledare Arbetsmiljöverket

Suzanne de Laval, partner Arkitekturanalys Sthlm och ordförande Arkitektur i Skolan

Andreas Nisser, fastighetschef för- och grundskolor Academedia

13.55

Tuffa utmaningar för Stockholms skolor – hur påverkas fastigheterna?

Den svenska skolan står inför stora utmaningar med sjunkande resultat och svårigheter att attrahera personal. Stockholms stads snabba tillväxt gör dessutom att det samtidigt krävs en rejäl utbyggnad med många nya skolor. Hur påverkar dessa utmaningar Sisab, som äger merparten av kommunens skollokaler?

Åsa Öttenius, VD Skolfastigheter i Stockholm (Sisab)

14.15

Kaffe

14.45

Vad händer hos kommuner och landsting?

Hur kommer behoven av vård, skola och omsorg att växa de närmaste åren och hur påverkas kommunernas och landstingens ekonomi? Vilka prioriteringar kan man tvingas till och kan det öka intresset att sälja fastigheter?

Bettina Kashefi, chefekonom SKL

15.15

Heta stolen: Snabbväxaren om framtiden

Stenvalvet hör till de mest aktiva när det gäller förvärv av samhällsfastigheter. Senaste året har bolaget mer än fördubblats i storlek och det finns utrymme för fler affärer. Vad är det som gör segmentet så attraktivt och vilka tillväxtmöjligheter finns framöver?

Magnus Edlund, VD Stenvalvet

15.35

Hur utvecklas vård- och omsorgssektorn – idag och imorgon?

Den privata vård- och omsorgssektorn har vuxit fram till att bli en viktig del av samhället, en stor arbetsgivare och en betydande hyresgäst för fastighetsägare. Hur har de här företagen utvecklats på senare år, hur mår branschen idag och vilka möjligheter och risker finns för utvecklingen framöver? Vad innebär valresultatet för utsikterna?

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna

16.05

Expertpanelen: Ny regering – tuffare tider eller business as usual?

Hur kommer regeringsskiftet att påverka utbudet och marknaden för samhällsfastigheter? Blir det tuffare förutsättningar för privata alternativ och minskad politisk vilja att sälja fastigheter – eller blir det business as usual när dammet väl har lagt sig? Vi har kallat in några av landets främsta experter för att sia om utvecklingen framöver.

Ulf Adelsohn, senior advisor och styrelseledamot Offentliga Hus

Ilija Batljan, vVD Rikshem och tidigare kommun- och landstingspolitiker (S)

Erik Hörstadius, debattör och skribent

Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal

16.30

Seminariet avslutas. Fastighetsvärlden bjuder in till mingel och eftersnack.

 

Anmäl Dig direkt genom att klicka på “Anmäl mig”-knappen ovanför programmet eller mejla kundtjanst@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 25.

DatschaStenvalvet