Detta seminarium har redan ägt rum.

jul 02

Samhällsfastigheter Almedalen

Labyrinths trädgård, Tage Cervins gata 3, Visby

Välfärdskris, utmaningar och möjligheter

Samhällsfastigheter har snabbt vuxit till ett viktigt område och kanske den allra mest spännande delen av fastighetsmarknaden. Bakom den snabba utvecklingen ligger mycket stora behov av nya lokaler för välfärden, kommuners och regioners intresse att sälja fastigheter, och en tjurrusning bland investerare till samhällsfastigheter.

Under dagen går vi på djupet kring ovanstående faktorer och utsikterna för branschens hetaste segment. Hör också om värdeutveckling och investeringsläge för samhällsfastigheter, kommunernas och regionernas säljplaner och vilka risker och möjligheter sektorns främsta experter ser framöver.

Dagen går av stapeln i ett av Almedalens bästa lägen – Labyrinths trädgård, Tage Cervins gata 3, invid stora scenen och är indelad i fyra pass. Till samtliga pass serveras lättare förtäring och dryck och hela dagen finns möjligheter att ladda både mentalt och rent fysiskt mobiltelefoner, plattor och datorer. Välkomna.

Frukostseminarium 08.00–10.00
TEMA: Offentliga lokalbehov, ekonomi & politik

08.00 Inledning
Jan Wifstrand, DN:s och Sydsvenskans tidigare chefredaktör och dagens moderator, hälsar välkommen.

08.05 Kaffe och smörgås

08.20 Heta stolen: Statens eller kapitalets ansvar?
Kommunerna redovisarna snabbt stigande underskott, samtidigt som en rekordtillväxt inom samhällsfastigheter krävs för att möta de demografiska förändringarna. Vilka lösningar ser regeringen; kommunerna signalerar att man inte kan lösa detta själva. Är det här statens ansvar eller ska det privata kapitalet lösa krisen?
Ardalan Shekarabi, civilminister

08.40 Kommuner och regioners ekonomi: En perfekt storm?
Ekonomin svalnar, statsbidragen för migrationstoppen 2015/16 försvinner, den statliga kompensationen räcker inte, alltfler äldre, sjunkande skattekraft, väldiga underskott byggs upp… Samtidigt behövs en unikt stor och snabb utbyggnad av välfärden – inte minst i form av samhällsfastigheter. Vilka alternativ står kommuner och regioner inför och hur skiljer dessas situation?
Annika Wallenskog, chefsekonom SKL

09.05 Så gjorde vi: Praktiska erfarenheter som avskräcker och inspirerar
Osäkerheten när det gäller att avhända sig sina samhällsfastigheter är stor inom det offentliga. Det vanliga är att sälja eller på annat samarbeta med privata investerare först när man tvingas av ekonomiska nödvändigheter. Behöver det vara så? Hur har andra gjort och vilka är erfarenheterna?
Malin Danielsson (L), Kommunalråd, Huddinge kommun
Mari Jonsson, (S) Kommunalråd och arbetsgivarutskottets ordförande i Borlänge
Charlotte Broberg (M), fastighets och serviceregionråd

09.30 Byggboom: Så många förskolor, skolor och äldreboenden krävs
Med växande befolkning och invandring ökar behoven av förskolor och skolor och den demografiska utvecklingen innebär också att fler invånare lever längre och behöver olika former av vård och omsorg. Hör hur storstäderna behov av utbyggd service, nya samhällsfastigheter ser ut praktiken och hur man vill samarbeta med fastighetsbranschen.
Anette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad
Henrik Kant, Stadsbyggnadsdirektör Göteborg
Mats Norrbom, Stadsbyggnadsdirektör Uppsala

10.00 Kaffe och paus

 

Lunchseminarium 11.30–13.30
TEMA: Marknaden, privata investerare & välfärdens företag

11.30 Marknadsläget för heta samhällsfastigheter
Samhällsfastigheter håller på att bli ett av de hetaste segmenten på fastighetsmarknaden. Hör vad det innebär för olika lokaltyper och lägen och de framtida trenderna. Vilka är de mest intressanta transaktionerna och aktörerna?
Mikael Lundström, VD Svefa

11.55 Listan: Nu kommer försäljningsvågen till Stockholm
Nu fattas de avgörande besluten. I Stockholmsregionen finns den största koncentrationen och de mesta värdefulla av samhällsfastigheterna. Kommunernas och regionens balansräkningar pressas allt hårdare och nu är större försäljningar på gång. Vilka är de stora affärerna den närmaste framtiden och hur stora volymer kan det komma att röra det sig om de närmaste åren?
Lars Almquist, partner WAK Infra Partners
Rolf Dickson Könberg, partner WAK Infra Partners

12.20 Nya samhällsfastigheter: Bygg inte skräp – bra och hållbart är lönsamt
Behovet inom äldreomsorgen är akut. Det behövs minst 800 nya äldreboenden under de kommande åren. Hur kan man bygga nya äldreboenden och andra omsorgsverksamheter från fastighetsinvestering till fungerande verksamhet utan att man tappar fokus på kvalitet, hållbarhet och långsiktig lönsamhet? Och hur kan man hitta fram till bra samarbeten mellan privata och kommunala aktörer?
Kristoffer Andersson, fastighetschef Humana
Alex Mabäcker, VD Odalen Fastigheter

12.40 Heta stolen: Raketköparen om fokus samhällsfastigheter
Sällan har någon gjort ett sådant avtryck på transaktionsmarknaden på så kort tid. Genom snabba köp för tiotals miljarder ställs historiska snabbköpare skuggan. Bostadsköpen har varit massiva men nu är fokus alltmer på samhällsfastigheter, både i Sverige och internationellt. Kommer den våldsamma offensiven att fortsätta, vad kan SBB tillföra kommuner och regioner och hur stor är risken för en bubbla?
Ilija Batljan, VD SBB

13.00 Paus


Fikaseminarium 14.00–16.00
TEMA: Utmaningar & lösningar

14.00 Samhällsfastigheter och säkerheten
Våld och hot ökar i olika offentliga miljöer liksom risken för terrorattentat. Säkerheten skalas idag upp för samhällsfastigheter som polisstationer, sjukhus, socialkontor och även skolor, vilket medför en ny sorts dyrbara investeringar i fastigheterna. Hur utvecklas säkerhetsläget och hur kan situationen förbättras? Hur kan ansvaret fördelas mellan fastighetsägarna och samhället?
Magnus Lindgren, kriminolog och generalsekreterare Stiftelsen ett tryggare Sverige
Nina Rung, kriminolog
Eva Kriegelstein, projektutvecklingschef Stenvalvet

14.25 Största marknaden i förändring: Framtidens läromiljö
Skollokalmarknaden är den största marknaden inom samhällsfastigheter med över 40 miljoner kvadratmeter. Nu sker stora förändringar; 1 000 nya skolor ska byggas och ännu fler byggas om. Omställningen som skett på kontorssidan är nu på väg att införas i skolan där klassrum byts ut mot hemvister och aktivitetsbaserade ytor. Hur ser framtidens goda skola och skolgård ut? Hur ser den moderna utbildningen ut – och hur ska den byggas?
Margareta Löfgren, arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Archus
Madeleine Nordenknekt, arkitekt, studiochef, partner, Liljewall arkitekter
Helena Bonnevie, affärsutvecklare nyetablering Atvexa

14.50 Heta stolen: Ta pengar från roligt till nödvändigt
En hjärtefråga för kristdemokraterna är satsningar på vård, skola och omsorg. Platsbrist och bristande resultat skall byggas bort genom att omfördela pengar, inte minst till nya äldreboenden. Hur mycket kan detta tillföra kommuner och landsting och vilken skillnad kan det göra? Vad tror vice partiledaren om chansen att han sitter i en regering som ersätter nuvarande minoritetsstyret?
• Jakob Forssmed, vice partiledare Kristdemokraterna

15.15 Tio tusen miljarder: Skuldkalas och obalanser men även styrka
Hushållens och företagens skuldkalas fortsätter – lånen växer betydligt fortare än den reala ekonomin de baseras på. Resultatet är en pysande bostadsbubbla tillsammans med andra obalanser, som hos kommunerna. Mot detta står hela offentliga sektorns finansiella styrka. Hör en av Sveriges främsta ekonomers syn på läget, framtiden för svensk ekonomi och hur företag och privatpersoner kan gardera riskerna.
Tino Sanandaji, nationalekonom, debattör, författare

15.40 VD-panelen: Samhällsfastigheter – det sista heta?
En mycket kunnig och erfaren panel av experter och investerare summerar intrycken från dagen och ger sin syn på framtiden för samhällsfastigheter som investering. Kommer dagens hausse att hålla i sig och finns tillräckligt med kapital?
Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget
Magnus Edlund, VD Stenvalvet
Mikael Lundström, VD Svefa
Michael Larsson, VD Archus Development
Anders Borg, ordförande i Selhall Fastigheter
Nyinsatt!

 

Mingel och eftersnack 16.00–18.00

Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack.

När allt går åt skogen
Att på kort tid fylla behovet av samhällsfastigheter är enorm utmaning. Men det är bara en i kön; bostadskris, skuldkris, vattenbrist, elbrist…. Möjligheterna är minst lika många som utmaningarna men det skadar ändå inte att vara beredd om en kraftig störning får allt att gå åt skogen. ”Prepping” är också en snabbt växande rörelse. Hör en av Sveriges mest kända preppare berätta hur just du gör dig redo för olika ”oväntade händelser”.
En god ”talkingpoint” inför det följande minglet i sommarkvällen.
• Lars Wilderäng, bloggare och författare

Visa faktaruta
Anders Borg, ordförande i Selhall Fastigheter
Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
Nina Rung, kriminolog
Ilija Batljan, VD SBB
Anette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad
Jakob Forssmed, vice partiledare Kristdemokraterna
Malin Danielsson (L), Kommunalråd, Huddinge kommun
Henrik Kant, Stadsbyggnadsdirektör Göteborg
Mari Jonsson, (S) Kommunalråd och arbetsgivarutskottets ordförande i Borlänge
Magnus Edlund, VD Stenvalvet
Annika Wallenskog, chefsekonom SKL