Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 28

Proptech & Digitalisering 2021

Berns, Stockholm

Ny teknik för ökad lönsamhet och hållbarhet

Digitaliseringen förändrar just nu hur vi arbetar och lever. Det gäller i hög grad även inom fastighetsbranschen där proptech förändrar spelreglerna. Vi tittar på nödvändig infrastruktur, nya tjänster för både kommersiella lokaler och bostäder.

Fokus för det här seminariet är hur den nya tekniken och de nya lösningarna kan snabba upp processer, bidra till ökad lönsamhet och en bättre hållbarhet. En mycket aktuell fråga är också hur den kan öka flexibiliteten i de olika lokallösningar som erbjuds och hur den kan skapa förbättrad produktivitet för hyresgästerna.

Seminariet äger rum på Berns i centrala Stockholm och blir en heldag med fartfyllda intervjuer, presentationer och paneldiskussioner.

Välkommen till ett seminarium för dig som vill ligga i framkant av utvecklingen inom digitalisering och proptech!

Program

(OBS – Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand!)

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Ellinor Persson, programledare och moderator

09.10 Kan proptech och digitalisering slå ut nyproduktion och ombyggnad?
Har vi redan de lokaler och bostäder vi behöver?  Allt oftare hörs ”Den mest hållbara byggnaden är den som inte behöver byggas”. Men hur kan detta uppnås? Det finns en del regulatoriska hinder som behöver tas bort men utveckling inom proptech och digitalisering gör att fastigheter idag kan användas betydligt mer än tidigare. Det mest resurseffektiva är att den utvecklingen fortsätter. Kan vi få 100% av ytorna att användas hela dygnet? Vad är möjligt?
• Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet Fastighetsägarna Sverige

09.30 Trender för uppkoppling av fastigheter
Vad är det senaste inom digital infrastruktur för uppkoppling av fastigheter? Vilken teknik är den senaste och vilken bör man satsa på långsiktigt. Den här infrastrukturen är en grundförutsättning för olika lösningar inom IoT och för att skapa säkra system för automatisering av olika processer inom fastigheter.
• Christian Wictorin, affärschef & affärsutveckling Corporate Fiber

09.50 Digitala tvillingar förändrar världens byggnader
Bygg- och fastighetsbranschen representerar hälften av världens tillgångar, står för 40 procent av energiförbrukningen och genererar 30 procent av alla CO2-utsläpp. Hur kan till exempel systemet med digitala tvillingar göra en av världens mäktigaste branscher hållbar?
• Petter Bengtsson, vd Zynka

10.10 Hur digitaliserar vi framtidens bostäder? Ett kundcase
Att interagera med sina hyresgäster ger en stor möjlighet till att skapa mervärde, långsiktiga relationer men också samverkan. I det här samtalet mellan Tmpls Henrik Svanqvist och Wallenstams Anton Eriksson får vi konkreta exempel på hur proptech tar digitaliseringen till nästa nivå i ett fastighetsbestånd och hur digitaliseringen kan erbjuda fastighetsägare och hyresgäster ett hållbart samhälle i stort.
• Henrik Svanqvist, vd Tmpl
• Anton Eriksson, Wallenstam

10.30 Kaffe

11.00 Miljardmarknad för smarta lås – vad ska du välja?
Så enkelt men ändå så komplext. Lås är en av de mest basala nödvändigheterna i fastigheter och möjligheten att digitalisera hanteringen är sedan flera år tillbaka föremål för flera stora låsprojekt i Sverige – med exportmöjligheter. Hur säkra är de? Vilka nya möjligheter ger de? Vilka besparingar kan de ge?
• Håkan Eriksson, vd Accessy

11.20 Dina hyresgästers transporter – en laddad fråga
Mackens bränslepumpar är på väg ut. Nu är det i fastigheterna som bilarna ska tankas – med el. Omställningen är obönhörligen på väg och det som var en ovanlighet för några få år sedan börjar snart vara en hygienfaktor för att attrahera hyresgäster till såväl bostäder som arbetsplatser. Vad är det senaste? Hur kostsamma är investeringarna? Räcker elen?
• Kristian Sandahl, vd och grundare ChargeNode

11.35 ”Digitaliserad” kundvård och ökad lönsamhet
Enkelheten att få olika tjänster utförda samt tydlig kommunikation bygger ofta stor kundnöjdhet. Nu finns tekniken för det på plats. Hur kan man med de nya verktygen och digitalisering förbättra kundvården samt öka intäktstillväxten? Vilka mervärden är möjliga att erbjuda och vilka rationaliseringar kommer på köpet? Vad är det hyresgästerna/kunderna upplever som de största förbättringarna?
• Mikaela Svefors, medgrundare och marknadschef Avy

11.50 Snabbare och effektivare Fastighetsutveckling med fiffigt GIS-verktyg
Det finns många digitala informationskällor inom bygg- och fastighetssektorn, men ofta används de på ett ”stuprörsliknande” sätt utan att kopplas samman. Via ett GIS-verktyg finns nu möjlighet för effektivare ”kartering” av möjliga projektplaceringar, byggrättsutveckling etc. Det leder till snabbare processer, färre förgävesprocesser och enklare samarbetsmöjligheter för kommun, arkitekt, exploatör och investerare.
• Adam Sjödin, digital strateg Sweco
• Anders Neregård, digitaliseringschef Sweco Architects

12.15 Lunch

13.20 Det bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den
Under flera års tid har Fabege arbetat med att koppla upp sina fastigheter, plocka hem data med ett stort antal mätpunkter, med ambitionen att skapa en helt friktionsfri vardag för sina kunders medarbetare. Tack vare stora mängder data kan bättre beslut fattas för de cirka 100 000 personer som arbetar i beståndet, vilket innebär en bättre och smartare vardag för alla.
• Anders Borggren, senior adviser Fabege

13.45 Senaste digitala tekniken för kontorseffektivitet
Flexibla arbetsplatser är det allra hetaste på kontorsmarknaden världen över. De allra största internationella kontorsfastighetsägarna satsar stenhårt. Hur ser tekniken ut som hjälper Tishman Spayer. Vi presenterar en av de världsledande inom området.
• Anna Andreen, Director Europe Essensys

14.10 Vad kan vi erbjuda hyresgästerna – vad vill de ha?
Digitalisering, distansarbete och ökad flexibilitet innebär både en utmaning och en möjlighet för fastighetsägare. Hur kan fastighetsägare hjälpa sina hyresgäster via datadrivna tjänster som ökar deras produktivitet? Eller är det en tredje part som ska stå för tjänsterna? Kan data och teknik även bidra med mjuka värden? Är tekniken ett måste för att uppfylla hyresgästers krav på transparens kring olika ESG-frågor?
• Jeppe Calom, CIO Corem
• Jesper Trotzig, partner Tenant and Partner
• Peter Östman, affärsutvecklingschef Vasakronan

14.40 Kaffe

15.10 Proptech, digitalisering och värdet
Proptech kan göra många ”mjuka värden” möjliga – som ökad service och hållbarhet – men i affärsverksamhet spelar alltid siffran på sista raden största rollen. Vad betyder proptech för fastigheters kostnader, värden och hyror? Vad är viktigast att tänka på?
• Anders Elvinsson, Head of Valuation and Strategic Advisory Cushman & Wakefield

15.30 Kapitalet som letar efter nästa proptechvinnare
Det har vuxit fram flera mycket betydande möjliggörare av satsningar inom proptech och digitalisering. Vilka är satsningarna de gjort så här långt? Vilka är områdena där de ser störst möjligheter? Görs allt med tänkt internationalisering eller räcker en svensk eller nordisk marknad?
• Daniel Kraft, chef Digital Investments and Transformation Stronghold
• Willem de Geer, vd och partner Brunswick Ventures
• Andreas Nordgren, vd SF Ventures

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

Visa faktaruta

Mängdrabatt:
Ordinarie seminarieavgift är 4.950:-/person för prenumeranter, 5.950:- för övriga. Anmäler du fyra eller fler lämnar vi 20 procent rabatt på ordinarie pris.

Tryggt och säkert evenemang:
Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer och vidtar extra åtgärder för att skapa ett tryggt och säkert evenemang.

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Några av dagens talare:

Petter Bengtsson, vd Zynka
Peter Östman, chef kommunikation och IT Vasakronan
Mikaela Svefors, medgrundare och marknadschef Avy
Henrik Svanqvist, vd Tmpl

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.

Samarbetspartners: