Seminarier

okt08

Östgötamarknaden 2019

Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping

Nya utmaningar för växande städer

Mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Linköping och Norrköping med omnejd.
Städernas snabba tillväxt ger många möjligheter men skapar också utmaningar. Goda tider och ett dynamiskt näringsliv leder till kontorsbrist och rekordhyror. E-handelns snabba framväxt skapar stort sug efter moderna logistikfastigheter. Behoven av nya förskolor, skolor och äldreboenden kräver också stora investeringar i samhällsfastigheter framöver.

Allt detta går vi på djupet kring under dagen – och så får vi också färska siffror om bostadsmarknaden och vart politik och marknadsläge är på väg.

Vi tar också pulsen på hur illa ställt det är med tryggheten i våra utsatta bostadsområden – och vad kommuner, fastighetsägare och andra delar av samhället kan göra för att vända utvecklingen. Missa inte vad Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden, kommunpolisen Peter Johansson och Maria Pettersson, VD Heimstaden Förvaltning, har att säga om läget och möjliga åtgärder.

Bland talarna under dagen finns också några av de skarpaste aktörerna inom ekonomi, politik och fastighetsmarknad, t.ex. Patrik Hall, VD Heimstaden, Magnus Edlund, VD Stenvalvet, Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt, Christian Claesson, regionchef Lundbergs och Linda Lövgren, bostadsanalytiker på WSP. Dessutom är Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköping på plats liksom Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande (M) Linköping.

Missa inte! Intresset är stort – Säkra Din plats nu!

Varmt välkommen i Norrköping den 8 oktober!

Anmäl dig nu!

Några av dagens talare:
-Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordf (S) Norrköping
-Niklas Borg, kommunstyrelsens ordf (M) Linköping
-Patrik Hall, VD Heimstaden
-Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt
-Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden
-Maria Pettersson, VD Heimstaden Förvaltning
-Magnus Edlund, VD Stenvalvet
-Christian Claesson, regionchef Öst Fastighets AB L E Lundberg
-Peter Johansson, kommunpolis Norrköping
-Linda Lövgren, bostadsanalytiker WSP
-Erik Eriksson, försäljningschef nyproduktion Svensk Fastighetsförmedling
-Andreas Raneke, demograf SCB
-Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl a SVT)

Några av dagens ämnen:
-Demografiska utmaningar: På väg mot 11 miljoner
-Kommuntopparna: Viktigaste satsningarna för framtiden
-Ränta, inflation och tillväxt – vart är ekonomin på väg?
-Tuffare tider och växande välfärdsbehov – går vi mot en kommunkris?
-Utsatta områden: Så kan fastighetsägarna bidra till ökad trygghet
-Toppinvesterarna: Bästa satsningarna framöver
-Marknadskollen: Nyproduktionen som säljer bäst
-Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan på bostäder
-Nya utmaningen: Boom för förskolor, skolor och äldreboenden
-Coworking: Revolution eller fluga? Hot eller chans för fastighetsägarna?

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

Samarbetspartners

 

Visa faktaruta

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl a SVT)

09.10 Demografiska utmaningar: På väg mot 11 miljoner
I fjol passerade Sveriges befolkning 10 miljoner och närmar sig redan 10,3 miljoner människor. Fyra femtedelar av ökningen kommer från migration. De närmaste åren väntas hundratusentals personer ytterligare få uppehållstillstånd. Detta kan ge stor påverkan på bostadsmarknad och behoven av samhällsservice – hör om hur befolkningsutvecklingen ser ut mer i detalj.
 Andreas Raneke, demograf SCB

09.40 Kommuntopparna: Viktigaste satsningarna för framtiden
Mycket pekar på att tuffare tider väntar kommunerna: Fler unga och fler äldre skapar behov av mer välfärd och investeringar i nya förskolor, skolor och äldreboenden. Dessutom ser tillväxten ut att mattas av och statens finansiering av kostnader för nyanlända trappas av. Och hur ska bostadsbyggandet kunna hållas uppe? Hör om dessa och andra viktiga utmaningar – och vilka framtidssatsningar som kommunalråden vill prioritera de närmaste åren.
 Niklas Borg, kommunstyrelsens ordf (M) Linköping
 Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordf (S) Norrköping

10.05 Kaffe

10.35 Ränta, inflation och tillväxt – vart är ekonomin på väg?
Hur stark är den svenska ekonomin egentligen och hur allvarliga är de signaler om svagare utveckling som nu börjar komma? Vilken effekter kan det komplicerade politiska läget ge och vilka är de främsta riskerna framöver? Hur oroliga bör vi vara över tillståndet på bostads- och fastighetsmarknaderna?Hör hur en av landets främsta ekonomer ser på läget och framtiden för svensk ekonomi.  

11.10 Tuffare tider och växande välfärdsbehov – går vi mot en kommunkris?
När konjunkturen nu svalnar av pressas kommunerna av förändrad demografi och vacklande skattekraft. Många kommuner har också ett stort skuldberg. Samtidigt behövs en unikt stor och snabb utbyggnad av välfärden – inte minst i form av nya samhällsfastigheter. Hur allvarlig är situationen i kommunerna och hur ser sambanden ut med exempelvis migration, utbildning och tillväxt? Vad kan kommunerna i Östergötland göra och hur kan privat sektor hjälpa till?

11.35 Utsatta områden: Så kan fastighetsägarna bidra till ökad trygghet
Över en miljon människor bor i landets 60 ”utsatta” eller ”särskilt utsatta” områden och många handlare och andra företag verkar där. I vår region handlar det om Skäggetorp i Linköping och Klockaretorpet och Navestad i Norrköping. Grov kriminalitet är ett problem här och resultatet blir höga kostnader för fastighetsägarna. Hör om läget i några av dessa områden, hur förvaltning och ekonomi påverkas och vägen framåt. Vad kan kommun, fastighetsägare och andra göra för att vända utvecklingen?
• 
Wilhelm Hardt, miljö- och säkerhetsansvarig Hyresbostäder
• Peter Johansson, kommunpolis Norrköping
 Maria Pettersson, VD Heimstaden Förvaltning
 Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden

12.00 Lunch

13.00 – 14.20 Välj mellan två temaspår:

A: Bostäder
B: Kontor och samhällsfastigheter
Se detaljerade program längre ned.

14.20 Kaffe

14.50 Programpunkt meddelas inom kort

15.45 Toppinvesterarna: Bästa satsningarna framöver
Fastighetsmarknaden har haft en fantastisk tid med stigande priser, sjunkande vakanser och hög omsättning. Många pekar nu på riskerna med lugnare konjunktur, obalans på bostadsmarknaden och strukturomvandling i handeln. Men vilka möjligheter ser de främsta investerarna – vilka fakta talar för marknaden, vilka områden och nischer har mycket mer att ge och vilka projekt är det rätt att satsa på? Hur ser förutsättningarna ut här i vår region?
 Christian Claesson, regionchef Öst Fastighets AB L E Lundberg
 Magnus Edlund, VD Stenvalvet
 Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt
 Patrik Hall, VD Heimstaden

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.20 Temaspår A: Bostäder

13.00 Marknadskollen: Nyproduktionen som säljer bäst
Det nya läget på bostadsmarknaden har gjort det tuffare för säljarna och nyproduktionen har påverkats allra mest. Hör hur situationen är på nyproduktions- och successionsmarknaden i landet i allmänhet och här i vår region i synnerhet. Vi får också höra vad som krävs numera för att lyckas väl med nya projekt och vilka typer av lägen och objekt som säljer bäst.
• Erik Eriksson, försäljningschef nyproduktion Svensk Fastighetsförmedling

13.30 Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan på bostäder
Efter många års rusning har nu bostadspriserna slutat stiga och bostadsbyggandet vänder ner kraftigt. Kanske har byggherrarna missbedömt djupet i den ekonomiskt möjliga efterfrågan. Hör hur många som egentligen har ekonomin som krävs i landets större städer för att kunna köpa eller hyra nyproducerat. Var finns de största möjligheterna för investerare – i hyres- eller bostadsrätt? Vilka är ”vinnarhålen”?
 Linda Lövgren, bostadsanalytiker WSP

13.55 Norrköpings nya spännande bostadsplaner
Mer information kommer inom kort

14.20 Kaffe

 

13.00 – 14.20 Temaspår B: Kontor och samhällsfastigheter

13.00 Nya utmaningen: Boom för förskolor, skolor och äldreboenden
Städernas snabba tillväxt skapar många möjligheter men också utmaningar. Med växande befolkning och invandring ökar behoven av förskolor och skolor och den demografiska utvecklingen innebär också att fler invånare lever längre och behöver olika former av vård och omsorg. Hur ser behoven ut hos kommunerna av utbyggd service och nya samhällsfastigheter och hur man vill samarbeta med fastighetsbranschen?

13.30 Kontorsmarknaden: Priser, hyror och transaktioner
Mer information kommer inom kort.

14.00 Coworking: Revolution eller fluga? Hot eller chans för fastighetsägarna?
På kort tid har begreppet hamnat på mångas läppar på kontorsmarknaden. Är detta början på en omfattande förändring av kontorsarbetet och en helt ny syn på struktur och kontraktsförhållande på marknaden? Eller ser vi en hype som snart kommer att svalna? Hur ska fastighetsägarna agera? Hör om vad coworking innebär, hur marknaden påverkas och vilka strategier som fastighetsaktörerna kan ha för att hantera utvecklingen. Och hur stort kommer coworking bli här i Östergötland?

14.20 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.


Val av temaspår:


Jag anmäler även följande personer från samma företag:


Säkra Din plats nu! Seminarieavgiften är 4.150:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.150:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

Mängdrabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag (minst fyra) erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 3.320:-/person för prenumeranter respektive 4.120:-/person för övriga.

När du anmäler dig skickas ett bekräftelsemail till din e-post du angett inom några minuter. Se till så att den inte hamnar i spamskyddet.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.