Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 08

Östgötamarknaden 2019

Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping

Nya utmaningar för växande städer

Mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Linköping och Norrköping med omnejd.
Städernas snabba tillväxt ger många möjligheter men skapar också utmaningar. Goda tider och ett dynamiskt näringsliv leder till kontorsbrist och rekordhyror. E-handelns snabba framväxt skapar stort sug efter moderna logistikfastigheter. Behoven av nya förskolor, skolor och äldreboenden kräver också stora investeringar i samhällsfastigheter framöver.

Allt detta går vi på djupet kring under dagen – och så får vi också färska siffror om bostadsmarknaden och vart politik och marknadsläge är på väg.

Vi tar också pulsen på hur illa ställt det är med tryggheten i våra utsatta bostadsområden – och vad kommuner, fastighetsägare och andra delar av samhället kan göra för att vända utvecklingen. Missa inte vad Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden, kommunpolisen Peter Johansson och Maria Pettersson, VD Heimstaden Förvaltning, har att säga om läget och möjliga åtgärder.

Bland talarna under dagen finns också några av de skarpaste aktörerna inom ekonomi, politik och fastighetsmarknad, t.ex. Patrik Hall, VD Heimstaden, Sara Östmark, vVD Stenvalvet, Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt, Christian Claesson, regionchef Lundbergs och Linda Lövgren, bostadsanalytiker på WSP. Dessutom är Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköping på plats liksom Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande (M) Linköping.

Missa inte! Intresset är stort – Säkra Din plats nu!

Varmt välkommen i Norrköping den 8 oktober!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning: Utveckling och möjligheter i vår region
Hör om den spännande utvecklingen i Östergötland just nu och vilka möjligheter som finns för framtiden. Hur kan bygg- och fastighetssektorn vara med i detta?
Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl a SVT)
Pia Carlgren, näringslivsdirektör Linköpings kommun
Pontus Lindblom, näringslivsdirektör Norrköpings kommun

09.20 Demografiska utmaningar: På väg mot 11 miljoner
I fjol passerade Sveriges befolkning 10 miljoner och närmar sig redan 10,3 miljoner människor. Fyra femtedelar av ökningen kommer från migration. Befolkningsökningen väntas fortsätta de närmaste åren, vilket kan ge stor påverkan på bostadsmarknaden och behoven av samhällsservice. Hör om hur befolkningsutvecklingen ser ut mer i detalj och vad detta innebär på sikt.
 Andreas Raneke, demograf SCB

09.45 Kommuntopparna: Viktigaste satsningarna för framtiden
Det talas om att tuffare tider väntar kommunerna: Fler unga och fler äldre skapar behov av mer välfärd och investeringar i nya förskolor, skolor och äldreboenden. Dessutom ser konjunkturen ut att kylas av. Samtidigt finns stora behov av fler bostäder – hur ska bostadsbyggandet kunna hållas uppe?
Hör om dessa och andra viktiga utmaningar – men också om möjligheter och vilka framtidssatsningar som vi kan vänta de närmaste åren.
 Niklas Borg, kommunstyrelsens ordf (M) Linköping
 Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordf (S) Norrköping
• 
Rikard Norman, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna

10.10 Kaffe

10.40 Vart är ekonomi och fastighetsmarknad på väg?
Hur stark är den svenska ekonomin egentligen och hur allvarliga är de signaler om svagare utveckling som nu börjar komma? Vart kommer räntan ta vägen och vilka är de främsta riskerna framöver för ekonomin i allmänhet och för fastighetssektorn i synnerhet? Är de bästa tiderna över för fastigheter och hur oroliga behöver vi vara för bostadsmarknaden?
• Arvid Lindqvist, analyschef Catella

11.10 Coworking: Revolution eller fluga? Hot eller chans för fastighetsägarna?
På kort tid har begreppet hamnat på mångas läppar på kontorsmarknaden. Är detta början på en omfattande förändring av kontorsarbetet och en ny syn på struktur och kontraktsförhållande på marknaden? Eller ser vi en hype som snart kommer att svalna? Hur ska fastighetsägarna agera? Hör om vad coworking innebär, hur marknaden påverkas och vilka strategier som fastighetsaktörerna kan ha för att hantera utvecklingen. Och hur stort kommer coworking bli här i Östergötland?
• Kim Strandberg, fastighetsjurist Fastighetsägarna
• Niclas Söör, VD och grundare DoSpace
• Johan Zachrisson, partner Cushman & Wakefield

11.35 Utsatta områden: Så kan fastighetsägarna bidra till ökad trygghet
Över en miljon människor bor i landets 60 ”utsatta” eller ”särskilt utsatta” områden och många handlare och andra företag verkar där. I vår region handlar det om Skäggetorp i Linköping och Klockaretorpet och Navestad i Norrköping. Kriminalitet är ett stort problem där och resultatet blir höga kostnader för fastighetsägarna. Hör om läget i några av dessa områden och hur förvaltning och ekonomi påverkas. Men framförallt: hör om vägen framåt, vad kan kommun, fastighetsägare och andra göra för att vända utvecklingen?
• Wilhelm Hardt, miljö- och säkerhetsansvarig Hyresbostäder
• Peter Johansson, kommunpolis Norrköping
 Maria Pettersson, VD Heimstaden Förvaltning
 Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden

12.00 Lunch

13.00 – 14.20 Välj mellan två temaspår:

A: Bostäder
B: Kontor och samhällsfastigheter
Se detaljerade program längre ned.

14.20 Kaffe

14.50 Dansk badsuccé kan ge miljardsatsning
Danska Lalandia har blivit en succé på hemmaplan med stora, familjevänliga inomhusbad med tropisk värme och semesterhus i natursköna områden. Nu planeras en storsatsning i miljardklassen i Motala. Hör om hur Lalandia blev aktuellt för Motala och hur man samverkar med olika aktörer för att möjliggöra etableringen som skapar förutsättningar för turism och utveckling, inte bara i Motala utan i hela regionen.
Hanna Hammarlund, mark- och exploateringschef Motala kommun

15.20 Arkitektur: Innovativ dam kan bli Norrköpings nya profil
Nyligen vann ”Damen” arkitekttävlingen för ett nytt kombinerat kontorshus och parkeringsgarage i Inre Hamnen-området i Norrköping. Förslaget har en varierande och spännande arkitektur och nya, innovativa lösningar. Hör om förslaget och om hur arkitektur och innovationer kan kombineras för morgondagens smarta fastigheter.
 Sander Schuur, kreativ chef Belatchew Arkitekter

15.45 Toppinvesterarna: Bästa satsningarna framöver
Fastighetsmarknaden har haft en fantastisk tid med stigande priser, sjunkande vakanser och hög omsättning. Olyckskorpar pekar nu på riskerna med lugnare konjunktur, obalans på bostadsmarknaden och strukturomvandling i handeln. Men vilka möjligheter ser de främsta investerarna – vilka fakta talar för marknaden, vilka områden och nischer har mycket mer att ge och vilka projekt är det rätt att satsa på? Hur ser förutsättningarna ut här i vår region?
 Christian Claesson, regionchef Öst Fastighets AB L E Lundberg
 Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt
 Patrik Hall, VD Heimstaden
 Sara Östmark, vVD och affärsutvecklingschef Stenvalvet

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.20 Temaspår A: Bostäder

13.00 Marknadskollen: Nyproduktionen som säljer bäst
Det nya läget på bostadsmarknaden har gjort det tuffare för säljarna och nyproduktionen har påverkats allra mest. Hör hur situationen är på nyproduktions- och successionsmarknaden i landet i allmänhet och här i vår region i synnerhet. Vi får också höra vad som krävs numera för att lyckas väl med nya projekt och vilka typer av lägen och objekt som säljer bäst.
• Erik Eriksson, försäljningschef nyproduktion Svensk Fastighetsförmedling

13.30 Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan på bostäder
Efter många års rusning har nu bostadspriserna slutat stiga och bostadsbyggandet vänder ner kraftigt. Kanske har byggherrarna missbedömt djupet i den ekonomiskt möjliga efterfrågan. Hör hur många som egentligen har ekonomin som krävs i landets större städer för att kunna köpa eller hyra nyproducerat. Var finns de största möjligheterna för investerare – i hyres- eller bostadsrätt? Vilka är ”vinnarhålen”?
 Linda Lövgren, bostadsanalytiker WSP

14.00 Så mår bostadsmarknaden – idag och imorgon
Nu börjar det pratas om att bostadsmarknaden har piggnat till på senare tid – men samtidigt märks allt fler tecken på att konjunkturen svalnar. Hör hur läget är på bostadsmarknaden här i länet och hur intresset egentligen är för nyproduktionen. Och vad tror experterna om framtiden?
John Flood, franchisetagare och fastighetsmäklare Svensk Fastighetsförmedling

14.20 Kaffe

 

13.00 – 14.20 Temaspår B: Kontor och samhällsfastigheter

13.00 Marknadsläget för heta samhällsfastigheter
Samhällsfastigheter håller på att bli ett av de hetaste segmenten på fastighetsmarknaden. Hör vad det innebär för olika lokaltyper och lägen och de framtida trenderna. Vilka är de mest intressanta transaktionerna och aktörerna?
 Mikael Lundström, VD Svefa

13.25 Boom för förskolor och skolor: Hur ser behoven ut i vår region?
Städernas snabba tillväxt skapar många möjligheter men också utmaningar. Med växande befolkning och invandring ökar behoven av förskolor och skolor och den demografiska utvecklingen innebär också att fler invånare lever längre och behöver olika former av vård och omsorg. Hur ser behoven ut i Linköping och Norrköping av nya lokaler för samhällsservice och hur vill man samarbeta med fastighetsbranschen?
• Oskar Aldén, lokalstrateg Utbildningskontoret Norrköpings kommun
• Madeleine Bergström, lokalstrateg Linköpings kommun
• Christer Gunnarsson, lokalsamordnare Utbildningsförvaltningen Linköping

13.55 Hyror och priser: Hur mår kontorsmarknaden?
Hör om läget på kontorsmarknaden i Östergötland och hur hyror och priser utvecklas. Är marknaden uppe på rekordnivåer och hur mycket nya kontor byggs det egentligen? Vilka är det som köper och säljer och vart är marknaden på väg?
 P-O Skoog, värderingsansvarig Forum Fastighetsekonomi

14.20 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Några av dagens talare:
-Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordf (S) Norrköping
-Niklas Borg, kommunstyrelsens ordf (M) Linköping
-Patrik Hall, VD Heimstaden
-Per Gawelin, VD Castellum Region Mitt
-Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden
-Maria Pettersson, VD Heimstaden Förvaltning
-Sara Östmark, vVD och affärsutvecklingschef Stenvalvet
-Christian Claesson, regionchef Öst Fastighets AB L E Lundberg
-Arvid Lindqvist, analyschef Catella
-Niclas Söör, VD och grundare DoSpace
-Pia Carlgren, näringslivsdirektör Norrköpings kommun
-Pontus Lindblom, näringslivsdirektör Linköpings kommun
-Hanna Hammarlund, mark- och exploateringschef Motala kommun
-Sander Schuur, kreativ chef Belatchew Arkitekter
-Rikard Norman, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna
-Kim Strandberg, fastighetsjurist Fastighetsägarna
-Mikael Lundström, VD Svefa
-P-O Skoog, värderingsansvarig Forum Fastighetsekonomi
-Peter Johansson, kommunpolis Norrköping
-Linda Lövgren, bostadsanalytiker WSP
-Johan Zachrisson, partner Cushman & Wakefield
-Oskar Aldén, lokalstrateg Utbildningskontoret Norrköpings kommun
Madeleine Bergström, lokalstrateg Linköpings kommun
-Christer Gunnarsson, lokalsamordnare Utbildningsförvaltningen Linköping
-Erik Eriksson, försäljningschef nyproduktion Svensk Fastighetsförmedling
-Andreas Raneke, demograf SCB
-Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl a SVT)

Några av dagens ämnen:
-Demografiska utmaningar: På väg mot 11 miljoner
-Kommuntopparna: Viktigaste satsningarna för framtiden
-Ränta, inflation och tillväxt – vart är ekonomin på väg?
-Tuffare tider och växande välfärdsbehov – går vi mot en kommunkris?
-Utsatta områden: Så kan fastighetsägarna bidra till ökad trygghet
-Toppinvesterarna: Bästa satsningarna framöver
-Marknadskollen: Nyproduktionen som säljer bäst
-Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan på bostäder
-Nya utmaningen: Boom för förskolor, skolor och äldreboenden
-Coworking: Revolution eller fluga? Hot eller chans för fastighetsägarna?

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.