Detta seminarium har redan ägt rum.

sep 16

Öresundsmarknaden 2019

Clarion Hotel Malmö Live, Malmö

Nya utmaningar för växande städer

Mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd.
Städernas snabba tillväxt ger många möjligheter men skapar också utmaningar. Goda tider och ett dynamiskt näringsliv leder till kontorsbrist och rekordhyror. E-handelns snabba framväxt skapar stort sug efter moderna logistikfastigheter. Behoven av nya förskolor, skolor och äldreboenden kräver också stora investeringar i samhällsfastigheter framöver.

Allt detta går vi på djupet kring under dagen – och så får vi också färska siffror om bostadsmarknaden och vart politik och marknadsläge är på väg.

Regionens tyngsta kommuntoppar är på plats:
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordf (S) Malmö, Philip Sandberg, dito (L) Lund och Peter Danielsson, dito (M) Helsingborg, ger sin syn på hur städerna ska klara de kommande årens utmaningar. Björn Bensdorp-Redestam, planchef Helsingborg, berättar också om behoven av nya förskolor, skolor, äldreboenden och samhällsfastigheter framöver – en stor uppgift för kommunerna.

Bland talarna under dagen finns några av de skarpaste aktörerna inom ekonomi, politik och fastighetsmarknad: Tino Sanandaji, nationalekonom och författare, Robert Boije, chefsekonom SBAB, Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs, Marie Thelander Dellhag, VD MKB, Benny Thögersen, VD Catena Fastigheter, Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam och Sara Östmark, vVD Stenvalvet.

Dessutom: Hör Skandinaviens första kvinnliga Michelin-kock Titti Qvarnström berätta hur man skapar mat i världsklass – och vilka krav det ställer på lokalerna. Och arkitekturkritikern Mark Isitt, känd från Sveriges Radio, tar pulsen på design och arkitektur i vår region.

Missa inte! Intresset är stort – Säkra Din plats nu!

Varmt välkommen i Malmö den 16 september!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Jan Wifstrand, journalist och VD Rapidus och dagens moderator

09.10 Ränta, bostadspriser och byggande – Vart är vi på väg?
Hör om hur ekonomin, konjunkturen och förutsättningarna för bostadsmarknaden utvecklas just nu och vart utvecklingen är på väg de närmaste åren. Vilka faktorer kommer styra ränteutvecklingen och hur ser riskerna ut för en vändning uppåt? Vilka slutsatser kan man dra om hur bopriser och nyproduktion kommer att gå?
Robert Boije, chefsekonom SBAB

09.45 Kommuntopparna: Viktigaste satsningarna för framtiden
Mycket pekar på att tuffare tider väntar kommunerna: Fler unga och fler äldre skapar behov av mer välfärd och investeringar i nya förskolor, skolor och äldreboenden. Dessutom ser tillväxten ut att mattas av och statens finansiering av kostnader för nyanlända trappas av. Och hur ska bostadsbyggandet kunna hållas uppe? Hör om dessa och andra viktiga utmaningar – och vilka framtidssatsningar som kommunalråden vill prioritera de närmaste åren.
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) Helsingborg
 Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Lund
 Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) Malmö

10.10 Kaffe

10.40 Så ska MKB klara ökat byggande och tuffare tider
De senaste fem åren har MKB dubblat takten i nyproduktionen. Hur ser läget ut framöver – går det att fortsätta öka byggandet och samtidigt bli vassare på hållbarhet och leverera en god vinst? Och vilka utmaningar innebär en sämre konjunktur och problemen med bostadsbrist, segregation och gängkriminalitet? Hör MKB:s nya VD om framtiden, tillväxten och hur företaget kan bidra till Malmös utveckling.
 Marie Thelander Dellhag, VD MKB Fastighets AB

11.05 Investeringsläget: Hur länge lockar fastigheter?
Hur ser utsikterna ut för fastighetsmarknaden de kommande åren – vilka utmaningar finns och vad talar för att det kan bli fortsatt goda tider? Vad ska vi tro om utvecklingen för marknadens olika segment – var finns vinnarna och förlorarna och vilken strategi krävs för att bli framgångsrik som investerare?
Daniel Anderbring, Head of Capital Markets Cushman & Wakefield

11.35 Stadsinspektionen Öresund
Följ med på en resa med en av landets mest passionerade arkitekturkritiker och hör hur han ser på några av städerna i vår region. Hur de tar vara på sin potential och vilken klass håller stadsplanering och arkitektur? Vad kan läras från andra städer i landet och hur kommer det som byggs idag att stå sig i framtiden?
Mark Isitt, arkitekturkritiker känd från bl.a. ”Stadsinspektionen” i Sveriges Radio

12.00 Lunch

13.00 – 14.20 Välj mellan tre temaspår:
A: Vart går bomarknaden?
B: Kontor, handel och logistik
C: Boom för samhällsfastigheter
Se detaljerade program längre ned.

14.20 Kaffe

14.50 Tuffare tider och växande välfärdsbehov – går vi mot en kommunkris?
När konjunkturen nu svalnar av pressas kommunerna av förändrad demografi och vacklande skattekraft. Många kommuner har också ett stort skuldberg. Samtidigt behövs en unikt stor och snabb utbyggnad av välfärden – inte minst i form av nya samhällsfastigheter. Hur allvarlig är situationen i kommunerna och hur ser sambanden ut med exempelvis migration, utbildning och tillväxt? Vad kan Malmö och andra skånska kommuner göra och hur kan privat sektor hjälpa till?
Tino Sanandaji, författare och nationalekonom

15.20 Vägen till världsklass! Maten, stjärnorna, lokalerna
Intresset för mat och upplevelser i absolut toppklass växer runt om i världen. Konkurrensen om de kräsnaste gommarna är knivskarp. Hör om arbetet för att skapa en restaurang i världsklass. Vad krävs för att nå Michelin-stjärnor och vilka krav ställer det på personal, lokaler och samarbetspartners?
 Titti Qvarnström, Skandinaviens första kvinnliga Michelin-kock, kreativ ledare Folk Mat & Möten m.m.

15.45 Toppinvesterarna: Bästa satsningarna framöver
Fastighetsmarknaden har haft en fantastisk tid med stigande priser, sjunkande vakanser och hög omsättning. Många pekar nu på riskerna med lugnare konjunktur, obalans på bostadsmarknaden och strukturomvandling i handeln. Men vilka möjligheter ser de främsta investerarna – vilka fakta talar för marknaden, vilka områden och nischer har mycket mer att ge och vilka projekt är det rätt att satsa på? Hur ser förutsättningarna ut här i vår region?
Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs
Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam
 Peter Syrén, VD Midroc Properties

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till eftersnack och stort branschmingel

 

Temaspår A: Vart går bomarknaden?

13.00 Bostadspolitik: Dags att skrota hyresregleringen!
Snart 80 år av hyresreglering har skapat köer i värsta Sovjet-stil. De relativt begränsade tankar om liberalisering som finns i Januari-avtalet räcker därför inte alls. Bäst vore istället att införa marknadshyror för hela beståndet, menar två av landets främsta ekonomiprofessorer. Hör om tankarna, hur det skulle fungera och var vinsterna och riskerna med förslaget finns.
 Fredrik Kopsch, universitetslektor och forskare i fastighetsvetenskap Lunds universitet

13.30 Marknadskollen: Nyproduktionen som säljer bäst
Det nya läget på bostadsmarknaden har gjort det tuffare för säljarna och nyproduktionen har påverkats allra mest. Hör hur situationen är på nyproduktions- och successionsmarknaderna i landet i allmänhet och här i vår region i synnerhet. Vi får också höra vad som krävs numera för att lyckas väl med nya projekt och vilka typer av lägen och objekt som säljer bäst.
 Erik Eriksson, försäljningschef nyproduktion Svensk Fastighetsförmedling

14.00 Expertpanelen: Vart går politik och marknad?
Hur är läget på bostadsmarknaden just nu och vart är vi på väg? Finns det några tecken på bättre tider och vilka orosmoln ska man hålla koll på? Hör också vad experterna tror om Januari-avtalets planer och vad politikerna verkligen borde göra.
Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
Magnus Hulthe Andersson, näringspolitisk ansvarig Fastighetsägarna Syd
Jeanette Thörnkrantz Madsen, analyschef BoKlok

14.20 Kaffe

 

Temaspår B: Kontor, handel och logistik

13.00 Priser och transaktioner: Hur heta är kontoren och butikerna?
Moderna kontor har haft strykande åtgång de senaste åren, medan det varit tuffare för den fysiska handeln. Hur ser läget ut nu, hur utvecklas efterfrågan och priser på kontor och handelsfastigheter? Hör om investeringsläget och pulsen på transaktionsmarknaden i vår region och vad vi kan tro om framtiden.
Jarl Olsson, VD Catella Corporate Finance Malmö
Claes Lennartsson, partner Catella Corporate Finance Malmö

13.30 Morgondagens kontor: Så blir nya jättesatsningen i Malmö
Ett av de största kontorsbyggena i regionen på länge är nu i gång. Hör om de nya, smarta lösningarna och tankarna kring design, funktion och arbetsmiljö i E.ONs framtida huvudkontor. Vad kan andra lära från denna storsatsning?
 Anna Björklund, projektutvecklingschef Castellum Region Öresund
Daniel Hohenthal, huvudägare Kanozi Arkitekter

13.55 E-handel och nya lösningar öppnar för smartare logistik
Den snabba utvecklingen av näthandel och nya konsumtionsmönster skapar behov av nya, smarta logistiklösningar. Konsumenternas krav på enkel och snabb leverans ritar om kartan för vilka lägen och typer av fastigheter som krävs för en effektiv logistik. Hör hur detta påverkar fastighetssektorn och vilka utmaningar och möjligheter som väntar.
 Benny Thögersen, VD Catena Fastigheter

14.20 Kaffe

 

Temaspår C: Boom för samhällsfastigheter

13.00 Nya utmaningen: Boom för förskolor, skolor och äldreboenden
Städernas snabba tillväxt skapar många möjligheter men också utmaningar. Med växande befolkning och invandring ökar behoven av förskolor och skolor och den demografiska utvecklingen innebär också att fler invånare lever längre och behöver olika former av vård och omsorg. Hur ser behoven ut hos kommunerna av utbyggd service och nya samhällsfastigheter och hur man vill samarbeta med fastighetsbranschen?
 Björn Bensdorp-Redestam, planchef Helsingborgs stad
• 
Pernilla Nevsten, projektchef serviceförvaltningen Lunds kommun
 Carina Tenngart Ivarsson, enhetschef planavdelningen Malmö stad

13.35 Marknadsläget för heta samhällsfastigheter
Samhällsfastigheter håller på att bli ett av de hetaste segmenten på fastighetsmarknaden. Hör vad det innebär för olika lokaltyper och lägen och de framtida trenderna. Vilka är de mest intressanta transaktionerna och aktörerna?
 Mikael Lundström, VD Svefa

14.00 Expertpanelen: Hur ska vi klara investeringsbehoven?
Hur stora kommer behoven av nya samhällsfastigheter att vara de närmaste åren och hur ska kommuner och regioner klara dessa investeringar? Hur ser situationen ut i Öresundsregionen och vilka möjligheter öppnar detta för samarbeten med privata aktörer? Vad krävs av investerarna för att kunna vara med och bidra?
 Per Johansson, VD Brinova
 Sara Östmark, vVD och affärsutvecklingschef Stenvalvet

14.20 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Några av dagens talare:
-Tino Sanandaji, nationalekonom och författare
-Titti Qvarnström, Skandinaviens första kvinnliga Michelin-kock, Folk, Mat & Möten m.m.
-Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordf (S) Malmö
-Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordf (M) Helsingborg
-Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordf (L) Lund
-Robert Boije, chefsekonom SBAB
-Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs
-Marie Thelander Dellhag, VD MKB Fastighets AB
-Peter Syrén, VD Midroc Properties
-Benny Thögersen, VD Catena Fastigheter
-Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam
-Sara Östmark, vVD och affärsutvecklingschef Stenvalvet
-Per Johansson, VD Brinova
-Mark Isitt, arkitekturkritiker känd från bl.a. ”Stadsinspektionen” i Sveriges Radio
-Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
-Björn Bensdorp-Redestam, planchef Helsingborgs stad
-Carina Tenngart Ivarsson, enhetschef planavdelningen Malmö stad
-Jeanette Thörnkrantz Madsen, analyschef BoKlok
-Daniel Anderbring, Head of Capital Markets Cushman & Wakefield
-Jarl Olsson, VD Catella Corporate Finance Malmö
-Claes Lennartsson, partner Catella Corporate Finance Malmö
-Mikael Lundström, VD Svefa
-Anna Björklund, projektutvecklingschef Castellum Region Öresund
-Daniel Hohenthal, huvudägare Kanozi Arkitekter
-Erik Eriksson, försäljningschef nyproduktion Svensk Fastighetsförmedling
-Fredrik Kopsch, universitetslektor och forskare i fastighetsvetenskap
-Magnus Hulthe Andersson, näringspolitisk ansvarig Fastighetsägarna Syd
-Jan Wifstrand, VD Rapidus och dagens moderator

Några av dagens ämnen:
-Ränta, bostadspriser och byggande – Vart är vi på väg?
-Kommuntopparna: Viktigaste satsningarna för framtiden
-Investeringsläget: Hur länge lockar fastigheter?
-Stadsinspektionen Öresund
-Tuffare tider och växande välfärdsbehov – går vi mot en kommunkris?
-Toppinvesterarna: Bästa satsningarna framöver
-Bostadspolitik: Dags att skrota hyresregleringen!
-Marknadskollen: Hetaste objekten på bostadsmarknaden
-Expertpanelen: Vart går bostadspolitik och marknad?
-Priser och transaktioner: Hur heta är kontoren och lagren?
-Projekt: Så blir framtidens nya kontor
-E-handel och nya lösningar öppnar för smartare logistik
-Nya utmaningen: Boom för förskolor, skolor och äldreboenden
-Marknadsläget för heta samhällsfastigheter

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.