Seminarier

sep16

Öresundsmarknaden 2019

Clarion Hotel Malmö Live, Malmö

Nya utmaningar för växande städer

Mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd.
Städernas snabba tillväxt ger många möjligheter men skapar också utmaningar. Goda tider och ett dynamiskt näringsliv leder till kontorsbrist och rekordhyror. E-handelns snabba framväxt skapar stort sug efter moderna logistikfastigheter. Behoven av nya förskolor, skolor och äldreboenden kräver också stora investeringar i samhällsfastigheter framöver.

Allt detta går vi på djupet kring under dagen – och så får vi också färska siffror om bostadsmarknaden och vart politik och marknadsläge är på väg.

Kommunalråd från Malmö, Lund och Helsingborg ger sin syn på hur städerna ska klara de kommande årens utmaningar. Vi får också höra hur behoven av nya förskolor, skolor, äldreboenden och samhällsfastigheter ser ut framöver – en stor utmaning för kommunerna.

Bland talarna under dagen finns några av de skarpaste aktörerna inom ekonomi, politik och fastighetsmarknad: Tino Sanandaji, nationalekonom och författare, Robert Boije, chefsekonom SBAB, Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs, Benny Thögersen, VD Catena Fastigheter och Sara Östmark, vVD Stenvalvet.

Missa inte! Boka Din plats senast den 30 juni och Du får 500:- rabatt!

Varmt välkommen i Malmö den 16 september!

Anmäl dig nu!

Specialpris fram till 30 juni:
Boka Din plats senast den 30 juni 2019 och Du får 500:- rabatt på ordinarie seminarieavgift! För mer info och anmälan se längst ned på denna sida.
Det går också att mejla seminarier@fastighetsvarlden.se.

Några av dagens talare:
-Tino Sanandaji, nationalekonom och författare
-Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordf (M) Helsingborg
-Robert Boije, chefsekonom SBAB
-Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs
-Benny Thögersen, VD Catena Fastigheter
-Sara Östmark, vVD och affärsutvecklingschef Stenvalvet
-Mark Isitt, arkitekturkritiker känd från bl.a. ”Stadsinspektionen” i Sveriges Radio
-Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
-Jeanette Thörnkrantz Madsen, analyschef BoKlok
-Daniel Anderbring, Head of Capital Markets Cushman & Wakefield
-Jarl Olsson, VD Catella Corporate Finance Malmö
-Claes Lennartsson, partner Catella Corporate Finance Malmö
-Mikael Lundström, VD Svefa
-Jan Wifstrand, VD Rapidus och dagens moderator

Några av dagens ämnen:
-Ränta, bostadspriser och byggande – Vart är vi på väg?
-Kommuntopparna: Viktigaste satsningarna för framtiden
-Investeringsläget: Hur länge lockar fastigheter?
-Stadsinspektionen Öresund
-Tuffare tider och växande välfärdsbehov – går vi mot en kommunkris?
-Toppinvesterarna: Bästa satsningarna framöver
-Bostadspolitik: Dags att skrota hyresregleringen!
-Marknadskollen: Hetaste objekten på bostadsmarknaden
-Expertpanelen: Vart går bostadspolitik och marknad?
-Priser och transaktioner: Hur heta är kontoren och lagren?
-Projekt: Så blir framtidens nya kontor
-E-handel och nya lösningar öppnar för smartare logistik
-Nya utmaningen: Boom för förskolor, skolor och äldreboenden
-Marknadsläget för heta samhällsfastigheter

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

Samarbetspartners

 

Visa faktaruta

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Jan Wifstrand, journalist och VD Rapidus och dagens moderator

09.10 Ränta, bostadspriser och byggande – Vart är vi på väg?
Hör om hur ekonomin, konjunkturen och förutsättningarna för bostadsmarknaden utvecklas just nu och vart utvecklingen är på väg de närmaste åren. Vilka faktorer kommer styra ränteutvecklingen och hur ser riskerna ut för en vändning uppåt? Vilka slutsatser kan man dra om hur bopriser och nyproduktion kommer att gå?
Robert Boije, chefsekonom SBAB

09.45 Kommuntopparna: Viktigaste satsningarna för framtiden
Mycket pekar på att tuffare tider väntar kommunerna: Fler unga och fler äldre skapar behov av mer välfärd och investeringar i nya förskolor, skolor och äldreboenden. Dessutom ser tillväxten ut att mattas av och statens finansiering av kostnader för nyanlända trappas av. Och hur ska bostadsbyggandet kunna hållas uppe? Hör om dessa och andra viktiga utmaningar – och vilka framtidssatsningar som kommunalråden vill prioritera de närmaste åren.
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) Helsingborg
 Ytterligare talare meddelas inom kort

10.10 Kaffe

10.40 Vägen till att vassare och växande Skåne
Öresundsregionen har ett fantastiskt geografiskt läge. Med Fehmarn Bält-förbindelsen på väg att realiseras och det tätare samarbetet i Greater Copenhagen finns det chans till en positiv utveckling framöver. Hör hur Skåne ska bli vassare och få bättre utväxling i tillväxt och sysselsättning – och vad vi har att lära från andra delar av landet.

11.10 Investeringsläget: Hur länge lockar fastigheter?
Hur ser utsikterna ut för fastighetsmarknaden de kommande åren – vilka utmaningar finns och vad talar för att det kan bli fortsatt goda tider? Vad ska vi tro om utvecklingen för marknadens olika segment – var finns vinnarna och förlorarna och vilken strategi krävs för att bli framgångsrik som investerare?
Daniel Anderbring, Head of Capital Markets Cushman & Wakefield

11.35 Stadsinspektionen Öresund
Följ med på en resa med en av landets mest passionerade arkitekturkritiker och hör hur han ser på några av städerna i vår region. Hur de tar vara på sin potential och vilken klass håller stadsplanering och arkitektur? Vad kan läras från andra städer i landet och hur kommer det som byggs idag att stå sig i framtiden?
Mark Isitt, arkitekturkritiker känd från bl.a. ”Stadsinspektionen” i Sveriges Radio

12.00 Lunch

13.00 – 14.20 Välj mellan tre temaspår:
A: Vart går bomarknaden?
B: Kontor och logistik allt hetare
C: Boom för samhällsfastigheter
Se detaljerade program längre ned.

14.20 Kaffe

14.50 Tuffare tider och växande välfärdsbehov – går vi mot en kommunkris?
När konjunkturen nu svalnar av pressas kommunerna av förändrad demografi och vacklande skattekraft. Många kommuner har också ett stort skuldberg. Samtidigt behövs en unikt stor och snabb utbyggnad av välfärden – inte minst i form av nya samhällsfastigheter. Hur allvarlig är situationen i kommunerna och hur ser sambanden ut med exempelvis migration, utbildning och tillväxt? Vad kan Malmö och andra skånska kommuner göra och hur kan privat sektor hjälpa till?
Tino Sanandaji, författare och nationalekonom

15.20 Vägen till världsklass! Maten, stjärnorna, lokalerna
Intresset för mat och upplevelser i absolut toppklass växer runt om i världen. Konkurrensen om de kräsnaste gommarna är knivskarp. Hör om arbetet för att skapa en restaurang i världsklass. Vad krävs för att nå Michelin-stjärnor och vilka krav ställer det på personal, lokaler och samarbetspartners?

15.45 Toppinvesterarna: Bästa satsningarna framöver
Fastighetsmarknaden har haft en fantastisk tid med stigande priser, sjunkande vakanser och hög omsättning. Många pekar nu på riskerna med lugnare konjunktur, obalans på bostadsmarknaden och strukturomvandling i handeln. Men vilka möjligheter ser de främsta investerarna – vilka fakta talar för marknaden, vilka områden och nischer har mycket mer att ge och vilka projekt är det rätt att satsa på? Hur ser förutsättningarna ut här i vår region?
Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till eftersnack och stort branschmingel

 

Temaspår A: Vart går bomarknaden?

13.00 Bostadspolitik: Dags att skrota hyresregleringen!
Snart 80 år av hyresreglering har skapat köer i värsta Sovjet-stil. De relativt begränsade tankar om liberalisering som finns i Januari-avtalet räcker därför inte alls. Bäst vore istället att införa marknadshyror för hela beståndet, menar två av landets främsta ekonomiprofessorer. Hör om tankarna, hur det skulle fungera och var vinsterna och riskerna med förslaget finns.

13.30 Marknadskollen: Hetaste objekten på bostadsmarknaden
Mer information kommer inom kort.

14.00 Expertpanelen: Vart går politik och marknad?
Hur är läget på bostadsmarknaden just nu och vart är vi på väg? Finns det några tecken på bättre tider och vilka orosmoln ska man hålla koll på? Hör också vad experterna tror om Januari-avtalets planer och vad politikerna verkligen borde göra.
Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
Jeanette Thörnkrantz Madsen, analyschef BoKlok

14.20 Kaffe

 

Temaspår B: Kontor och logistik allt hetare

13.00 Priser och transaktioner: Hur heta är kontoren och lagren?
Moderna kontor har haft strykande åtgång de senaste åren och på senare tid har även logistik blivit riktigt på modet. Hur ser läget ut nu, hur utvecklas efterfrågan och priser på kontor och logistikfastigheter? Hör om investeringsläget och pulsen på transaktionsmarknaden i vår region och vad vi kan tro om framtiden.
Jarl Olsson, VD Catella Corporate Finance Malmö
Claes Lennartsson, partner Catella Corporate Finance Malmö

13.30 Morgondagens kontor: Så blir nya jättesatsningen i Malmö
Ett av de största kontorsbyggena i regionen på länge är nu i gång. Hör om de nya, smarta lösningarna och tankarna kring design, funktion och arbetsmiljö i E.ONs framtida huvudkontor. Vad kan andra lära från denna storsatsning? 

13.55 E-handel och nya lösningar öppnar för smartare logistik
Den snabba utvecklingen av näthandel och nya konsumtionsmönster skapar behov av nya, smarta logistiklösningar. Konsumenternas krav på enkel och snabb leverans ritar om kartan för vilka lägen och typer av fastigheter som krävs för en effektiv logistik. Hör hur detta påverkar fastighetssektorn och vilka utmaningar och möjligheter som väntar.
 Benny Thögersen, VD Catena Fastigheter

14.20 Kaffe

 

Temaspår C: Boom för samhällsfastigheter

13.00 Nya utmaningen: Boom för förskolor, skolor och äldreboenden
Städernas snabba tillväxt skapar många möjligheter men också utmaningar. Med växande befolkning och invandring ökar behoven av förskolor och skolor och den demografiska utvecklingen innebär också att fler invånare lever längre och behöver olika former av vård och omsorg. Hur ser behoven ut hos kommunerna av utbyggd service och nya samhällsfastigheter och hur man vill samarbeta med fastighetsbranschen?

13.35 Marknadsläget för heta samhällsfastigheter
Samhällsfastigheter håller på att bli ett av de hetaste segmenten på fastighetsmarknaden. Hör vad det innebär för olika lokaltyper och lägen och de framtida trenderna. Vilka är de mest intressanta transaktionerna och aktörerna?
 Mikael Lundström, VD Svefa

14.00 Expertpanelen: Hur ska vi klara investeringsbehoven?
Hur stora kommer behoven av nya samhällsfastigheter att vara de närmaste åren och hur ska kommuner och regioner klara dessa investeringar? Hur ser situationen ut i Öresundsregionen och vilka möjligheter öppnar detta för samarbeten med privata aktörer? Vad krävs av investerarna för att kunna vara med och bidra?
 Sara Östmark, vVD och affärsutvecklingschef Stenvalvet

14.20 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.


Val av temaspår:


Jag anmäler även följande personer från samma företag:


Specialpris! Boka Din plats senast den 30 juni och Du får 500:- rabatt på avgiften! Ordinarie seminarieavgift är 4.250:- för prenumeranter på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev, 5.250:- för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

Mängdrabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag (minst fyra) erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 3.400:-/person för prenumeranter respektive 4.200:-/person för övriga.

När du anmäler dig skickas ett bekräftelsemail till din e-post du angett inom några minuter. Se till så att den inte hamnar i spamskyddet.