Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 01

Öresundsmarknaden 2015

Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Framtidens vinnare vid Sundet

Torsdag 1 oktober 2015, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

Vilka städer, lägen och projekt i vår region har de bästa förutsättningarna framöver? Och inom vilka områden växer de nya framgångsföretagen fram? Det är några av frågorna som vi går på djupet kring på höstens stora branschdag om framtid och fastigheter vid Öresund. Lyssna till några av de främsta investerarna, skarpaste ekonomerna och mest spännande visionärerna.

Seminariet var fullsatt förra året – säkra Din plats redan nu!

Några av höjdpunkterna under dagen:

 • Utsikter för bostadsmarknaden – vart är vi på väg?
 • Förutsättningarna för fastigheter framöver
 • Så skapas attraktiva städer – vad kan vi lära?
 • Vägen mot vassare stadsutveckling i Skåne
 • Två tunga aktörer om investeringsläget
 • Arbetsplatserna som ska skapa framtidens tillväxt
 • Så tänker bostadsinvesterarna
 • Hur het är bostadsmarknaden?
 • Nya spår öppnar för boende i syd
 • Investeringsläget för kontor och handel
 • Så blir nya Nyhamnen – Malmös hetaste nybyggarområde
 • Hur mår köpcentrumen i centrala Malmö?

Bland talarna finns: Erik Selin, VD Balder, Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam, Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Tor Borg, chefekonom SBAB, Arvid Lindqvist, analyschef Catella, Josephine Nellerup, planchef Malmö Stad, Ilija Batljan, vVD Rikshem, Ola Orsmark, VD Briggen, Anders Jarl, VD Wihlborgs, Elisabet Weber, länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne, Simon Davies, del av inredningsduon Simon & Tomas, Tomas Cederlund, del av inredningsduon Simon & Tomas, Cecilia Pering, VD Fojab Arkitekter, Andreas Lundberg, affärsutvecklare Skanska Öresund, Susanne Persson, regionchef Syd JM, Christian Dahlman, chef bostadsutveckling Ikano Bostad, Lars Böhme, landskapsarkitekt Malmö Stad, Anna Stenkil, affärsenhetschef Kontor Öresund Vasakronan, Patrik Holmberg (C), ordförande stadsbyggnadsnämnden Trelleborg, Anna Broman, Asset Manager Areim, Håkan Rosell, centrumchef Kvarteret Caroli, Håkan Lindgren, teknisk chef Entré Malmö, Jarl Olsson, VD Catella Corporate Finance Malmö, Fredrik Cronqvist, senior partner Leimdörfer, Lotta Sleight, affärsutvecklare Invest in Skåne, Magnus Thure Nilsson, VD Media Evolution City, Ulrika Lindmark, VD Science Village Scandinavia, Thomas Behrens, analytiker Arbetsförmedlingen, m fl.

Dagen leds av moderatorn Jan Wifstrand, VD och grundare av nyhetstjänsten Rapidus och tidigare bl a chefredaktör för Sydsvenskan och Dagens Nyheter. Willy Wredenmark, chefredaktör för magasinet Fastighetsvärlden, med 30 års erfarenhet av fastigheter, marknad och investeringar, är moderator för ett av dagens två fördjupningsspår.

Öresundsmarknaden 2015 är en av årets viktigaste mötesplatser kring regional tillväxt och stadsutveckling med fokus på Malmö, Lund, Helsingborg och närheten till Köpenhamn. På seminariet blickar vi framåt med sikte på politiska förutsättningar, ekonomisk tillväxt och utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaderna för att hitta trender och möjligheter kring befintliga och nya investeringar i projekt och fastigheter. Seminariet vänder sig till politiker, region- och stadsutvecklare, fastighetsägare, investerare, konsulter, arkitekter, jurister m fl.

Ett stort branschmingel tar vid när seminariet är slut och erbjuder goda möjligheter för eftersnack och att knyta kontakter. Avsätt gärna lite tid för detta och för att njuta av tilltugg och förfriskningar. Missa inte!

För aktuellt program klicka på “Program” ovan. Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Priser: Deltagaravgiften är 3.550:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 4.550:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

Mängdrabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 2.840:-/person för prenumeranter respektive 3.640:-/person för övriga.

Stort intresse! Förra året var Öresundsmarknaden fullsatt så säkra Din plats redan nu. Anmäl Dig direkt till seminariet genom att klicka på “Anmäl mig” här ovan eller mejla kundtjanst@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 26.

Kontakt kring program och arrangemang: Peter Gimbe, 070-543 88 38, peter.gimbe@fastighetsvarlden.se.

Utställare och partner – vill ditt företag eller organisation synas på höstens viktigaste branschdag vid Öresund så kontakta Anki Lissåker, 070-753 76 82, anki.lissaker@fastighetsvarlden.se.

Öresundsmarknaden 2015 – Torsdagen den 1 oktober 2015, Malmö Börshus, Malmö

08.30

Registrering, kaffe och smörgås

09.00

Inledning

Jan Wifstrand, dagens moderator

09.05

Utsikter för bostadsmarknaden – vart är vi på väg?

Befolkningen ökar, räntan är rekordlåg och bostadspriserna bara stiger. Bostadsmarknaden är starkare än på länge och byggandet ökar rejält. Hur länge kan de goda tiderna hålla i sig? Kan uppgången fortsätta och vilka orostecken finns?

Tor Borg, chefekonom SBAB

09.40

Förutsättningarna för fastigheter framöver

Vilka förutsättningar ger dagens ekonomiska läge och den förda politiken för fastighetsmarknaden? Vad talar för att fastigheter kommer fortsätta vara en attraktiv placering och vilka tecken finns på en tuffare investeringsmiljö?

Arvid Lindqvist, analyschef Catella

10.10

Kaffe

10.40

Så skapas attraktiva städer – vad kan vi lära?

Vad är det som ligger bakom att vissa städer blir väldigt attraktiva och lyckas locka till sig den bästa arbetskraften? Eller är förhållandet det omvända, att det är duktiga människor som lockar till sig jobben? Hör om hur viktig platsen är för den ekonomiska utvecklingen och hur sambanden mellan arbetskraft och en stads attraktivitet ser ut och vad detta innebär för Öresundsregionen och fastighetsmarknaden här.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi Internationella Handelshögskolan i Jönköping

11.20

Vägen mot vassare stadsutveckling i Skåne

Hur kan vi utveckla städerna i regionen att bli mer attraktiva – för nya invånare såväl som nya och växande företag? Vilka satsningar och projekt driver utvecklingen idag och på vilka områden måste vi tänka om och bli bättre framöver? Hur kan kommuner, fastighetsägare och företag jobba smartare ihop?

Andreas Lundberg, affärsutvecklare Skanska Öresund

Josephine Nellerup, planchef Malmö Stad

Cecilia Pering, VD Fojab Arkitekter

11.40

Två tunga aktörer om investeringsläget

Hur ser två av de stora, rikstäckande fastighetsaktörerna på läget på fastighetsmarknaden just nu? Hur intressant är det att investera i Skåne jämfört med övriga landet och vilka typer av investeringar lockar mest? Ser de möjligheter att köpa mer framöver?

Erik Selin, VD Balder

Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam

12.00

Lunch

 

13.00 – 14.45 Välj mellan två temaspår: Bostäder eller Kontor och Handel

Se detaljerade program längre ned.

 

14.45

Kaffe

15.15

Så kan design och arkitektur skapa värde

På senare tid finns exempel på hur spännande arkitektur och unik inredningsdesign kan driva lönsamheten i nya bostadsprojekt. Vad är det egentligen köparna är beredda att betala för? Vad krävs för att arkitektur och design ska bli en bra affär för bostadsutvecklarna?

Simon Davies, del av inredningsduon Simon & Tomas

Tomas Cederlund, del av inredningsduon Simon & Tomas

15.50

Expertpanelen: Arbetsplatserna som ska skapa framtidens tillväxt

Vilka är branscherna och företagen som har potential att driva utvecklingen och skapa tillväxt vid Öresund framöver? Hur kommer dessa människor att vilja arbeta och vilka krav ställer detta på lokaler, fastighetsägare och stadsplanerare? Hör några av regionens främsta experter sia om framtidens viktigaste hyresgäster.

Thomas Behrens, analytiker Arbetsförmedlingen

Ulrika Lindmark, VD Science Village Scandinavia

Magnus Thure Nilsson, VD Media Evolution City

Lotta Sleight, affärsutvecklare Invest in Skåne

16.15

Seminariet avslutas. Fastighetsvärlden bjuder in till mingel och eftersnack.

 

 

13.00 – 14.45 Temaspår A: Bostäder

13.00

Bostadsbyggandet växer – men efterfrågegapet ökar

Byggandet av bostäder ökar i Skåne, men samtidigt är efterfrågeökningen ännu större. Hur ser utvecklingen ut runt om i länet, var är gapet som störst och vilka grupper har de största behoven?

Elisabet Weber, länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

13.30

Så tänker bostadsinvesterarna

Lyssna på några av regionens bostadsaktörer om vad som lockar mest vid Öresund och var de bästa möjligheterna finns att bygga och investera. Hur stark är egentligen marknaden och vilka hyror och priser är det som gäller just nu?

Ilija Batljan, vVD Rikshem

Christian Dahlman, chef bostadsutveckling Ikano Bostad

Susanne Persson, regionchef Syd JM

13.55

Bensträckare

14.00

Hur het är bostadsmarknaden?

Lyssna till en genomgång av den senaste utvecklingen för hyresfastigheter. Hur utvecklas priserna, vilka områden och objekt är mest attraktiva och hur påverkar Danmark?

Jarl Olsson, VD Catella Corporate Finance Malmö

14.25

 

Nya spår öppnar för Trelleborg

Pågatågstrafik till Malmö och flytt av hamnen skapar nya möjligheter för Trelleborg att bli en attraktiv bostadsort. Hur ser kommunens planer på nya bostäder ut och vilka satsningar är redan på gång?

Patrik Holmberg (C), ordförande stadsbyggnadsnämnden Trelleborg

 

13.00 – 14.45 Temaspår B: Kontor och handel

13.00

Hur utvecklas marknaden?

Vad händer på investerarmarknaden för kontors- och handelsfastigheter? Hur utvecklas hyror och vakanser och vad sker på transaktionsmarknaden? Vilka objekt är mest eftertraktade och vilka typer av aktörer är det som köper och säljer?

Fredrik Cronqvist, senior partner Leimdörfer

13.30

Malmös hetaste nybyggarområde

Efter den framgångsrika exploateringen av Dockan och Universitetsholmen väntar nästa spännande omdaning av ett vattennära område i Malmö – Nyhamnen. Kontor, bostäder, verksamheter och en park finns i tankarna och redan har flera aktörer köpt mark och fastigheter för att positionera sig. Hur ser planerna ut för det nya området och vilka möjligheter finns för investerare som vill vara med och utveckla?

Lars Böhme, landskapsarkitekt Malmö Stad

 

13.55

Bensträckare

14.00

Investeringsläget för kontor och handel

Vad händer kring kontor och handel vid Öresund? Hur utvecklas marknaden, vilka typer av företag är det som expanderar och hur lockande är det att köpa mer eller bygga nytt? Hör hur några av de främsta aktörerna ser på läget.

Anders Jarl, VD Wihlborgs

Ola Orsmark, VD Briggen

Anna Stenkil, affärsenhetschef Kontor Öresund Vasakronan

 

14.25

Hur mår köpcentrumen i centrala Malmö?

De senaste åren har varit tuffa för cityhandeln i Malmö med hård konkurrens från nya Emporia, utbyggda Mobilia och ombyggda Triangeln. Flera av de centrala galleriorna bygger nu om och satsar på en motoffensiv. Hur ser egentligen läget ut och vilka möjligheter finns för cityhandeln framöver?

Anna Broman, Asset Manager Areim (ägare av Hansa)

Håkan Lindgren, teknisk chef Entré Malmö

Håkan Rosell, centrumchef Kvarteret Caroli

 

Anmäl Dig direkt genom att klicka på “Anmäl mig”-knappen ovanför programmet eller mejla kundtjanst@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 26.

aglDatschanordomaticCroisette Real Estate PartnerJernhusen Logo