Detta seminarium har redan ägt rum.

sep 26

Öresundsmarknaden 2012

Sankt Gertrud Konferens, Malmö

Seminariet äger rum på Sankt Gertrud Konferens i Malmö den 26 september. Under en heldag kommer Öresundsmarknaden, med speciellt fokus på Malmö, att belysas ut många olika perspektiv.

Bland programpunkterna:

  • De nya utmanarna till giganterna på marknaden.
  • Hur het är Öresundsregionen bland investerarna?
  • Projektutveckling och förutsättningar på de olika delmarknaderna.
  • De viktigaste projekten fram till 2015.
  • Innovationer och samarbeten för att lyfta regionen.

Pris: 3450:- per person för prenumeranter, 4450:- för övriga.


09.00
Malmö bygger en attraktivare stad
Vad ska till för att hela Malmö ska utvecklas? Vilka är de viktigaste förnyelseområdena? Vad behöver byggas nytt och vad ska lyftas, förädlas och förtätas? Hur ser visionen för stadsutvecklingen ut?
Christer Larsson, Malmö Stad

09.40
Hyllie – plötsligt vill alla vara där
Från åker till växande stadsdel. Nu plötsligt börjar alla större fastighetsinvesterare intressera sig för området. Vad krävs ytterligare för att det ska lyfta? Vilken typ av hyresgäster ska lockas hit istället för att välja Västra Hamnen eller centrum?
Percy Nilsson, Parkfast
Lars Bengtsson, Annehem

10.10
Kaffe

10.40
Hur kan Malmö och Skåne ta för sig av framtiden?
Strukturomvandlingen i Skåne och särskilt Malmö har varit omfattande och gett en helt ny framtidstro. Samtidigt bjuds på stora utmaningar och svarta tidningsubriker har tydligt pekat ut Malmö som en ”farlig” stad. Hur kan invånarna och politikerna ta makten och vrida utvecklingen i en mer positiv riktning? Eller är den redan positiv och de braskande rubrikerna mer ett utslag av en cynisk medialogik?
Per T Ohlsson, journalist författare och Senior Columnist i Sydsvenskan 

11.10
Utmanar de stora elefanterna
Av tradition finns relativt få stora ägare i Malmö. Men det finns en grupp investerare i segmentet under som planerar för tillväxt. Hur ser planerna ut och vilka segment intresserar de sig för.
Olof Andersson, Trianon
Thomas Berggren, Fast AB Malmö City
Lars Vardheim, Svenska Hus
Mats Andersson, Jyma Fastigheter

11.50
Bygger ”ny” stadsdel i hett läge
Lite i det dolda och norr om Centralstationen förbereder Jernhusen för förvandlingen av flera kvarter, i projektet Södra Nyhamnen. Här planerar bolaget för bland annat 30000 kvm kontor. Absolut bästa läget, enligt Jernhusen. Bolaget vill påbörja skapandet av en ny stadsdel. Hur ser framgångsformeln ut?
Rolf Larsson, Jernhusen

12.10
Lunch

13.10
Om en månad öppnar Emporia
Skandinaviens största köpcentrum – i Malmö. Ja i slutet av oktober öppnar Emporia, Steen & Ströms nya flaggskepp. Listan på hyresgäster omfattar nära 300 företag och ett femtontal är internationella koncept, helt nya för Sverige. Vilka är de unika butikerna? Hur skiljer den här anläggningen ut sig mot andra stora satsningar? Hur har Emporia framtidssäkrats för att även stå emot framtida konkurrens?
Wilner Anderson, Steen & Ström

13.30
Donation som grundplåt för tillväxt
Chock och bestörtning var den första reaktionen när Astra beslutade att lämna Lund. Men med en privat donation från Mats Paulsson som grundplåt är nu Medicon Village på väg att bli en av motorerna inom svensk life science. Hur bygger man vidare på satsningen? Vilka är utmaningarna? Har vi för lite av privata initiativ för att finansiera  forskning och tillväxt på längre sikt? Hur underlättar man samverkan mellan akademi och näringsliv?
Utfrågning av Allan Larsson, Styrelseledamot i Mats Paulssons stiftelse

14.00
Västra Hamnen
Byggs det för mycket eller kommer området att fortsätta vara förstahandsvalet? Börjar den begränsade infrastrukturen till området att bli ett problem? Hur ska området bäst utvecklas för att bli en fungerande stadsdel? Går det på något sätt att spränga hyresnivån som gällt i många år? Vilka projekt är på gång?
Andreas Ivarsson, Diligentia
Lotta Strömgren Jönsson, NCC
Mårten Edstrand, Wihlborgs
Andreas Lundberg, Skanska

14.40
Kaffe

15.10
Börsjättens förädlingsprojekt i Malmö
Handelsfastigheterna utgör en betydelsefull del av AtriumLjungberg. Men i Malmö finns endast en tillgång, Mobiliafastigheten, som nu genomgår en pånyttfödelse och blir ett riktigt stadskvarter. Här laddar företaget in en miljard och det är bolagets enskilt största byggprojekt någonsin. Vad är det man tillför? Hur kan området utvecklas ytterligare i framtiden?
Utfrågning av Ingalill Berglund, VD AtriumLjungberg

15.30
Debatt: Bostadspolitiken på väg mot en renässans
Bostadsbyggandet minskar kraftigt samtidigt som inflyttningen till storstäderna fortsätter och ungdomar och andra ”svaga grupper” får en alltmer utsatt situation. Hur får vi balans inom bostadssektorn? Vad behöver byggas, vem ska bygga och var ska det byggas? Hur lyfter vi utsatta områden? Vad vill politikerna göra och hur löser man finansieringen?
Lars Hedåker (m) vice ordf MKB
Lars Svensson, (s) ordf MKB
Anneli Philipson, Hyresgästföreningen
Stefan Lindvall, Fastighetsägarna Syd

16.00
Seminariet avslutas