Detta seminarium har redan ägt rum.

apr 26

Mälarmarknaden 2016 – Västerås, Örebro och Eskilstuna

Elite Stadshotellet Västerås, Stora Torget, Västerås

Nya möjligheter när Mälardalen växer

Om utveckling och fastigheter i Västerås, Örebro och Eskilstuna

Tisdag 26 april 2016, Elite Stadshotellet Västerås, Stora Torget, Västerås

Befolkningen växer, bostadsbyggandet ökar och intresset för logistik och handel stiger runt Mälardalen. Tillväxten skapar möjligheter – men också utmaningar. Välkommen till årets stora mötesplats om utveckling och fastighetsmarknad i Mälardalen med fokus på Västerås, Örebro och Eskilstuna. Vi går på djupet kring utveckling, kommande planer och projekt och spännande aktörer. Bland talarna finns de tre kommunstyrelseordförandena från Västerås, Örebro och Eskilstuna. Redan är fler än 190 personer anmälda – Säkra Din plats nu! 

Några av höjdpunkterna under dagen:

 • Så ska vi klara växande befolkning och ökat byggande – lyssna till kommunstyrelseordförandena från Västerås, Örebro och Eskilstuna
 • Tunga investerare som satsar i Mälardalen – lyssna till Biljana Pehrsson, VD Kungsleden och Rutger Arnhult, VD Klövern
 • Så rustar kommunerna för framtiden – hör om de hetaste nya planerna
 • Hur mår svensk ekonomi – och vart är konjunkturen på väg?
 • Lägena som lockar mest i Mälardalen
 • Hur het är bostadsmarknaden – och vart är vi på väg?
 • Så utvecklas bostadsbyggandet i regionen
 • Allmännyttorna om marknaden och byggplanerna
 • Så utvecklas marknaden för kontor och handel
 • Mälardalen som logistikhub – hur ser framtiden ut?
 • Expertpanelen: Så gör vi Mälardalen mer attraktivt för investeringar

Välj mellan två fördjupningsspår under dagen: Bostäder samt Kontor och handel.

Bland talarna finns: Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande (S) Västerås, Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Örebro, Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande (S) Eskilstuna, Biljana Pehrsson, VD Kungsleden, Rutger Arnhult, VD Klövern, Anna Öster, chefekonom Länsförsäkringar, Lena Boberg, VD ICA Fastigheter, Peter Strand, VD Victoria Park, Kent Persson, utvecklingschef och senior investment manager Heimstaden, Tor Borg, chefekonom SBAB, Åsa Bellander, statsbyggnadschef Örebro, Lotta Lindstam, stadsbyggnadschef Västerås, Marianne Hagman, stadsbyggnadschef Eskilstuna, Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör, Claes Larsson, VD Castellum Mitt, Wilner Anderson, VD Agora Retail, Johan Fogelberg, fastighetsdirektör Nord Willhem, Anders Nordstrand, VD Bostads AB Mimer, Ulf Rohlén, VD Öbo, Maria Fors, VD Västerås City, Jan Tärnell, affärsområdesansvarig Värdering NAI Svefa, John Eriksson, fastighetsvärderare Örebro NAI Svefa, Mats Eriksson, regionchef Kungsleden, Maria Liderås, regionchef Hemfosa, Tomas Pendén, Head of Industrial & Logistics CBRE Sweden, Henrik Gidmark, affärsutvecklingschef Concent, Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet, Martin Willén, mark- och exploateringschef Örebro kommun, Per Andersson, seniorkonsult HUI Research, Mikael Jonsson, VD Eskilstuna Logistik och Etablering, Klas Ljungberg, affärsområdesansvarig Kommun Magnolia Bostad, m fl.

Dagen leds av erfarna moderatorn Pontus Herin, ekonomijournalist med erfarenhet från bl a Dagens Industri, Affärsvärlden och SVT. Willy Wredenmark, chefredaktör för magasinet Fastighetsvärlden, med 30 års erfarenhet av fastigheter, marknad och investeringar, är moderator för ett av dagens två fördjupningsspår.

Mälarmarknaden 2016 är en av årets viktigaste mötesplatser kring regional tillväxt och stadsutveckling i Mälardalen med fokus på Västerås, Örebro och Eskilstuna med omnejd. På seminariet blickar vi framåt med sikte på politiska förutsättningar, ekonomisk tillväxt och utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaderna för att hitta trender och möjligheter kring befintliga och nya investeringar i projekt och fastigheter.

Seminariet vänder sig till politiker, region- och stadsutvecklare, fastighetsägare, investerare, konsulter, arkitekter, jurister m fl med intresse för regionens framtid och utveckling. Seminariet arrangeras av Fastighetsvärlden som är branschens ledande mediehus för analys och nyheter sedan 1986.

Ett stort branschmingel tar vid när seminariet är slut och erbjuder goda möjligheter för eftersnack och att knyta kontakter. Avsätt gärna lite tid för detta och för att njuta av tilltugg och förfriskningar. Missa inte!

För aktuellt program klicka på “Program” ovan. Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Priser: Seminarieavgiften är 3.450:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 4.450:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

Mängdrabatt: Vid anmälan av fler än tre personer (minst fyra) från samma företag erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 2.760:-/person för prenumeranter respektive 3.560:-/person för övriga. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Stort intresse! Fastighetsvärldens seminarier är välbesökta så säkra Din plats redan nu. Anmäl Dig direkt till seminariet genom att klicka på “Anmälan” här ovan eller mejla seminarier@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 26.

Kontakt kring program och arrangemang: Peter Gimbe, 070-543 88 38, peter.gimbe@fastighetsvarlden.se.

Utställare och partner – vill ditt företag eller organisation synas på årets hetaste branschdag i Mälardalen så kontakta Anki Lissåker, 070-753 76 82, anki.lissaker@fastighetsvarlden.se.

Mälarmarknaden 2016 – Tisdag 26 april 2016, Elite Stadshotellet Västerås, Stora Torget, Västerås

08.30

Registrering, kaffe och smörgås

09.00

Inledning

Pontus Herin, ekonomijournalist och dagens moderator

09.10

Så ska vi klara växande befolkning och ökat byggande

Regionstäder som Västerås, Örebro och Eskilstuna står inför tuffa utmaningar de närmaste åren. De kraftiga flyktingströmmarna ökar befolkningstillväxten och spär på behovet av fler nya bostäder, samtidigt som också förskolor, skolor och äldreboenden måste byggas ut. Hur ser de politiska ledningarna på läget, den kommunala ekonomin och möjligheterna att öka byggtakten? Hur vill de samarbeta med lokala byggare och fastighetsinvesterare?

Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Örebro

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande (S) Eskilstuna

Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande (S) Västerås

9.40

Hur mår svensk ekonomi – och vart är konjunkturen på väg?

Hur stark är den svenska ekonomin egentligen och vart är konjunkturen på väg? Vilka tecken finns på bättre tider och hur mörka är de mest oroande molnen? Och vilka effekter och risker för minusräntan med sig?

Anna Öster, chefekonom Länsförsäkringar

10.10

Tunga investerare som satsar i Mälardalen

Hur ser två av de stora, rikstäckande fastighetsaktörerna på läget på den svenska fastighetsmarknaden just nu? Hur intressant är Mälardalen i relation till andra delar av landet och vad kan Västerås, Örebro och Eskilstuna tillföra i deras respektive portföljer? Ser de möjligheter att investera mer här framöver?

Rutger Arnhult, VD Klövern

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden

10.30

Kaffe

11.00

Infrastruktur: Vilka satsningar behövs och vad vågar vi hoppas på?

Vilka är de viktigaste infrastrukturknutarna att lösa i vår region för att säkerställa tillväxt och utveckling framöver? Hur hänger infrastruktur och kollektivtrafik här ihop med Stockholmsområdet och andra kringliggande regioner och hur optimistiska vågar vi vara om kommande satsningar?

Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet

11.20

Hetaste planerna: Så rustar kommunerna för framtiden

Det byggs så att det knakar i Örebro, Västerås och Eskilstuna just nu, inte minst för nya bostäder men det finns även projekt inom kontor, handel och hotell. Vilka är de mest spännande nya områdena och planerna i respektive stad de närmaste 5-10 åren? Hör några exempel på vad kommunerna planerar för framtiden.

Åsa Bellander, stadsbyggnadschef Örebro

Marianne Hagman, stadsbyggnadschef Eskilstuna

Lotta Lindstam, stadsbyggnadschef Västerås

12.00

Lunch

 

13.15 – 15.00 Välj bland två temaspår – A: Bostäder och B: Kontor och handel

Se detaljerade program längre ned.

 

15.00

Kaffe

15.30

Extrainsatt: Omstart för bostadspolitiken – vad bör göras?

Mehmet Kaplan hade precis tackat ja till att vara talare här idag när han tvingades avgå som bostadsminister. Vilka möjligheter innebär det nya läget för en omstart för bostadspolitiken? Vilka krav bör ställas på nästa bostadsminister och vad står högst upp på önskelistan att uträtta?

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör

Martin Willén, mark- och exploateringschef Örebro kommun

15.55

Expertpanelen: Så gör vi Mälardalen attraktivt för människor och investeringar

Mälardalen är en av landets hetaste tillväxtregioner just nu. Det påverkar också fastighetsmarknaden och priser och intresset att investera har gått upp de senaste åren. Vad krävs för att utveckla regionen framöver och ytterligare öka attraktionskraften – så att de bästa människorna och främsta investerarna lockas hit?

Kent Persson, utvecklingschef och senior investment manager Heimstaden

Maria Fors, VD Västerås City

Mikael Jonsson, VD Eskilstuna Logistik och Etablering

16.20

Seminariet avslutas. Fastighetsvärlden bjuder in till mingel och eftersnack.


13.15 – 15.00 Temaspår A: Bostäder

13.15

Hur het är bostadsmarknaden – och vart är vi på väg?

Lyssna till en genomgång av den senaste utvecklingen på bostadsmarknaden – i landet i stort men även i regionen. Hur utvecklas priserna, vilka områden är mest attraktiva och hur mycket bostäder byggs det egentligen?

Tor Borg, chefsekonom SBAB

13.45

Tre bostadsaktörer om marknad och planer

Lyssna på tre av Mälardalens bostadsaktörer om vad som lockar med de olika städerna och orterna runtom och var de bästa möjligheterna finns att bygga och investera. Hur stark är egentligen marknaden och vilka hyror och priser är det som gäller just nu?

Johan Fogelberg, fastighetsdirektör Nord Willhem

Henrik Gidmark, affärsutvecklingschef Concent

Peter Strand, VD Victoria Park

14.05

Bensträckare

14.10

Så kan kommuner och näringsliv samarbeta för fler nya bostäder

Hur kan bostadsutvecklare och kommuner jobba smartare tillsammans för att få fram fler nya bostäder? Vad kan aktörerna i Mälardalen lära av andra platser i landet? Hör om erfarenheter från flera kommuner och olika delar av landet om hur processer kan snabbas upp och samarbete förbättras.

Klas Ljungberg, affärsområdesansvarig Kommun Magnolia Bostad

14.35

Allmännyttorna om marknaden och byggplanerna

Kommunernas egna bostadsbolag är de största aktörerna på hyresrättsmarknaden i Örebro, Västerås och Eskilstuna. Vilka planer och nya projekt är på gång och hur ser bolagen på möjligheterna för hyresrätter och studentbostäder de närmaste åren?

Anders Nordstrand, VD Bostads AB Mimer

Ulf Rohlén, VD Öbo

15.00

Kaffe

 

13.15 – 15.00 Temaspår B: Kontor och handel

13.15

Så utvecklas marknaden i Mälardalen

Lyssna till en genomgång av den senaste utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden i Mälardalen. Vad händer med kontors- och butikshyrorna? Hur ser prisutvecklingen ut? Vilka är det som köper och säljer och vart är marknaden på väg?

John Eriksson, fastighetsvärderare Örebro NAI Svefa

Jan Tärnell, affärsområdesansvarig Värdering NAI Svefa

13.45

Aktörer om marknad och möjligheter inom kontor och handel

Vad händer kring kontor och handel i Västerås, Örebro och Eskilstuna? Hur utvecklas marknaden, vilka typer av företag är det som expanderar och vilka möjligheter finns att utveckla nya kontors- och handelsprojekt? Hör hur några av de främsta lokala aktörerna ser på läget.

Mats Eriksson, regionchef Kungsleden

Claes Larsson, VD Castellum Mitt (fd Aspholmen Fastigheter)

Maria Liderås, regionchef Hemfosa

14.05

Bensträckare

14.10

Mälardalen som logistikhub – hur ser framtiden ut?

Mälardalen är ett mecka för logistikbolagen, och ett allt starkare sådant. Här finns tre av Sveriges åtta bästa logistiklägen och Örebro har avancerat till andraplatsen. Vad kan vi vänta av utvecklingen framöver? Vilka företag behöver nya logistikanläggningar och vad avgör var de vill etablera sig?

Tomas Pendén, Head of Industrial & Logistics CBRE Sweden

14.40

Tillväxt, nya satsningar och fler aktörer – hur utvecklas handeln?

Vilka vinner och vilka försvinner? Flera nya aktörer har på kort tid ritat om ägarbilden för handelsfastigheter i Mälardalen. Hur kommer de nya satsningarna att klara sig? Och hur kommer handeln i regionen att utvecklas de närmaste åren?

Wilner Anderson, VD Agora Retail

Per Andersson, senior konsult HUI Research

Lena Boberg, VD ICA Fastigheter

15.00

Kaffe

 

Anmäl Dig direkt genom att klicka på “Anmälan”-knappen ovanför programmet eller mejla seminarier@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 26.

KlövernConcentEskilstuna KommunDatscha