Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 09

Logistik & Fastigheter 2022

Elite Stadshotellet, Eskilstuna / Webbsänt

På plats och webbsänt

Heldag om marknad, investeringsläge och etableringar för logistik och industri. E-handelns framväxt, coronapandemin och smarta och mer hållbara lösningar driver på för nya etableringar och moderna logistikfastigheter med helt ny teknik.

Vi går på djupet kring detta under en spännande heldag i ett av landets främsta logistiknav, Eskilstuna. Under seminariet kommer vi prata omvärldstrender, handelns omvandling, hållbarhet, marknads- och investeringsläge för industri- och logistikfastigheter och mycket annat.

Välkommen till årets stora mötesplats för logistikaktörer och fastighetsbransch.

Program

09.00 Inledning
Dagens moderator och expertkommentator berättar om seminariet och dagens höjdpunkter.
• Ellinor Persson, programledare
• Johan Hedve, Project Developer Logistics Skanska Fastigheter, dagens sidekick och expertkommentator

09.05 Från sjö till land – hur modern är Sveriges logistik?
Satsningarna på Sveriges 50 hamnar har aldrig varit större – totalt 24 miljarder kronor i investeringar är genomförda eller planerade för de närmaste åren. Moderna hamnar är nödvändiga för konkurrenskraften samtidigt som de kan spela en avgörande roll för energiförsörjning och hållbarhet. Men sedan då; hur väl hänger logistikkedjorna ihop? Är Sveriges logistik egentligen modern?
• Eric Tedesjö, Chef Sveriges hamnar och infrastruktur Transportföretagen

09.30 Logistik och tillväxt
Eskilstuna arbetar långsiktigt med att utveckla sin redan goda position som logistiknav och har senaste tiden lockat prestigetableringar som IKEA, COOP, Apoteket och Frode Laursen. Vilka möjligheter och spinoffs ger långsiktiga satsningar på att attrahera investerare och aktörer inom logistik för städer och regioner? Vilka är fallgroparna och vilka är de bästa tipsen för att lyckas?
• Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna

09.55 Kaffe

10.25 Energikris: Soppatorsk?
Svenska elsystemet har kapacitetsbrist och är mer utlämnat till väder och vind än någonsin. Påverkan på fastighetsmarknaden och inte minst dagens energikrävande. logistikfastigheter är stor. Energipriserna rör sig mot nya rekord och elavbrott blir mer frekventa. Vad är grundproblemet till det svajande nätet och när kan situationen stabiliseras? Vilka framtida prisnivåer och begränsningar behöver fastighetsägare och övrigt näringsliv anpassa sig till?
• Peter Wigert, finansdirektör Svenska Kraftnät

10.50 Rekordmarknad: Priser, hyror, yielder
Den senaste åren har bjudit på många stora transaktioner med logistikfastigheter och intresset bara ökar i spåren av coronan. Hur utvecklas egentligen priserna i Sverige och internationellt och vilka är det som köper och vad krävs av en logistikfastighet för toppnivåer? Syns inget slut på den starka trenden?
• Karin Witalis, Head of research Colliers

11.10 Hållbarhet och logistik
Klimat, miljö, hållbarhet och energi lägger nya krav och restriktioner på logistikfastigheter. Vilka är lösningarna vid skapande av nya logistiklösningar och etablering av nya logistikanläggningar? Hur allvarlig är t ex kapacitetsbristen i elnäten och hur ser hållbarhetsutmaningarna framöver och kan logistikfastigheter till och med ge ett mer väsentligt bidrag?
• Karin Sjövall, Head of Sustainability NREP Logicenters

11.35 Duell: Lösningen på energikrisen?
Energikapacitet och energipriser kommer att spela en avgörande roll för den expanderande marknaden för logistikfastigheter – och det behövs mycket mer energi. Meningarna hur man åstadkommer detta fossilfritt skiljer sig åt. Har kärnkraften spelat ut sin roll eller är det enda alternativet till de konstant höga priser och opålitlighet sol- och vindkraft medför? Hör de bästa argumenten från två av Sveriges främsta experter.
• Lennart Söder, professor i elektriska energisystem KTH
• Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik

12.00 Lunch

13.00 Etablering – vad vill kunderna ha?
Det byggs och etableras nya lager- och logistiklokaler för fullt runt om i landet. Hör hur stark efterfrågan är och vad kunder helst vill hyra och vilka typer av fastigheter som det finns störst behov av framöver.
• David Almqvist, head of transaction Croisette Real Estate Partner

13.25 Giganten: Coops nya centrallager
Coop bygger 109.000 kvadratmeter nytt centrallager i Eskilstuna med bland annat tre stora datahallar som skall försörja över 800 butiker runt om i Sverige. Terminalen blir en av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel. Tyska DWS har redan köpt fastigheten medan Coop står för driften. Vilka är utmaningarna med att bygga och driva en toppmodern logistikfastighet och hur står sig den i jämförelse med andra jättelager i världen?
• Mats Tornard, programledare för Coops Logistikcenter i Eskilstuna.

13.50 Fördelen med samverkan kommun/investerare
Eskilstuna arbetar målmedvetet för att odla kontakter och utarbeta långsiktiga samarbeten inom logistik. En av parterna är Bockasjö som under de senaste åren förvärvat ca 140 000 kvadratmeter mark för byggnation som nu bebyggs för bland annat Apoteket AB och Gardenstore. Vilka möjligheter skapar ett närmare samarbete kommun/investerare och vad kännetecknar de moderna byggnader som bolaget utvecklar i Eskilstuna för närvarande?
• Joakim Hedin, VD Bockasjö AB

14.20 Kaffe

14.50 Utmaningen: Att snabbt, effektivt och precist nå kunden
E-handeln växer ohejdat, inte minst påeldad av corona-pandemin. En av de största stötestenarna är ”the last mile problem”, hur de traditionella aktörerna liksom uppstickarna skall möta de ökande kraven på förfinade leveranser baserade på dagens digitala teknik. Ett samtal om erfarenheter och lösningar mellan ledande experter.
• Markus Trautmann, kommunikationschef iBoxen
• Pontus Håstlund, nordisk chef Budbee
• Arne Andersson, e-handelsexpert Postnord

15.15 Höjdarlogistik: Sveriges första flervåningslager
I Veddesta, Järfälla, bygger Corem det första flervåningslagret som byggs i Sverige, en lösning på markbrist i citynära lägen. Den energisnåla byggnaden skall förbättra hyresgästens, MTAB:s verksamhet (specialtransporter av ömtåliga och värdefulla föremål). Byggnaden har snabb access till såväl E18 som den kommande E4 Förbifart Stockholm. Vilka möjligheter och utmaningar har det nya projektet inneburit för fastighetsägare och hyresgäst?
• Jesper Carlsöö, uthyrnings-och marknadschef Corem
• Simon Fors, VD MTAB Sverige

15.35 Investerarpanelen: Logistik – boom eller bubbla?
Logistikfastigheter är glödheta, såväl i Sverige som internationellt. Hur ser några av landets största investerare på intressanta lägen och de alltmer komplexa logistikfastigheterna? Vad är framgångsreceptet och hur stor är risken för att fastigheterna haussas till en bubbla?
• Kristoffer Sandberg, Transaktion & affärsutv.ansvarig Sverige, NREP Logicenters
• Tomas Beck, Nordenchef Mileway
• Jörgen Eriksson, VD Catena

16.00 Fastighetsvärlden bjuder till mingel och eftersnack

Visa faktaruta
Mängdrabatt:
Ordinarie seminarieavgift är 4.450:-/person för prenumeranter, 5.450:- för övriga. Ordinarie seminarieavgift för att se seminariet via webben är är 3.950:-/person för prenumeranter, 4.450:- för övriga. Anmäler du fyra eller fler lämnar vi 20 procent rabatt på ordinarie pris.

Tryggt och säkert evenemang:
Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer och vidtar extra åtgärder för att skapa ett tryggt och säkert evenemang.

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Några av dagens talare:

Jörgen Eriksson, VD Catena
Markus Trautmann, kommunikationschef iBoxen
Karin Sjövall, Head of Sustainability NREP Logicenters
Karin Witalis, Head of research Colliers
Eric Tedesjö, Chef Sveriges hamnar och infrastruktur Transportföretagen

Samarbetspartners:

 

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.