Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 24

Logistik & Fastigheter 2019

Elite Stadshotellet, Eskilstuna

Specialseminarium om en glödhet del av fastighetsmarknaden:

Det nya landskapet för logistik och industri

Nu är det dags för årets stora mötesplats om industri, logistik och fastigheter!

Just nu är vi mitt uppe i en väldigt spännande utveckling: Med ny teknik och nya hållbarhetskrav utvecklas och förändras handeln i snabb takt vilket ställer nya krav på lager och logistik.
Detta är en av drivkrafterna till att fastigheter för lager, logistik och industri blivit hetare än någonsin med nya nivåer för priser och transaktioner.

Under seminariet kommer vi prata omvärldstrender, handelns omvandling, hållbarhet, marknads- och investeringsläge för industri- och logistikfastigheter och mycket annat.

Vi går också på djupet kring transaktionsmarknaden för dessa typer fastigheter – på kort tid har detta blivit en glödhet sektor med väldigt många affärer.

Några av de tyngsta investerarna finns på scenen för att diskutera det superheta affärsläget: Jens Engwall, VD Nyfosa, Jan Persson, VD och huvudägare Kilenkrysset, Christian Fredrixon, chef strategi och investeringar ICA Fastigheter och Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Seminariet bjuder också på globala trender, analyser av världshandelns utveckling och konjunkturläget här hemma. Du kan exempelvis lyssna på Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden, Emma Hernell, vVD HUI Research, Peter Wiman, analyschef Savills och Thomas Andersson, VD Stockholms Hamnar.

Den 24 oktober möts vi i ett av landets främsta logistiknav, Eskilstuna, för en givande dag.

Välkommen till årets stora mötesplats för industri, logistikaktörer och fastighetsbransch.
Säkra Din plats nu!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl.a. SVT)

09.10 Att skapa en mötesplats för kunskap och modern handel
Eskilstuna har en historia som en av landets traditionella industri- och arbetarstäder. På senare år har staden ömsat skinn rejält med högskola och etablering av anläggningar för modern handel och logistik. Hur kan kommuner arbeta för att attrahera den här typen av investeringar? Vad krävs för att skapa en bra mötesplats?
 Sarita Hotti, kommunalråd Samhällsbyggnad (S) Eskilstuna

09.30 Möjligheter med Stockholms nya hamn
Till våren öppnar Norvik, Stockholms nya hamn för containers och rullande gods. Den nya hamnen kan ta emot större fartyg och har bättre anslutningar till järnväg och vägnät. Vilka möjligheter skapar jättesatsningen för transportsystemet och svensk import och export? Vad innebär det för logistikaktörer och för möjligheten att skapa mer hållbara transporter?
Thomas Andersson, VD Stockholms Hamnar

10.00 Expertpanelen: Utmaningar och möjligheter för industri och handel
Hur påverkas Sverige och svenska företag när omvärlden förändras i snabb takt? Vilka utmaningar – och nya möjligheter – skapas för svenska aktörer med Brexit, någon form av handelskrig och nya mönster i världshandeln? Och hur allvarligt är egentligen läget för den svenska energiförsörjningen – och hur påverkar det etableringar och fastighetssektorn inom t.ex. handel och logistik? Hör hur några av landets främsta experter ser på läge och framtid.
Thomas Andersson, VD Stockholms Hamnar
Emma Hernell, vVD HUI Research

10.25 Kaffe

11.00 Brexit, tullar och varmare hav: Nya tider i världshandeln
Efter en lång tid av liberalisering och fokus på frihandel blåser det nya vindar på många håll i världen. Risken för omfattande handelskrig har ökat och Brexit kan snart vara verklighet. Samtidigt öppnar digitalisering och e-handel helt nya möjligheter för en mer global handel och många pekar på att klimatförändringar kan förändra våra handelsmönster. Hör hur en av landets främsta ekonomer ser på utvecklingen nu och framöver. Vilka förändringar och trender är viktigast att hålla koll på och hur kan allt detta påverka marknaden hemma i Sverige?
Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden

11.35 Trender inom logistikfastigheter och vägen till effektiva anläggningar
Hör om de övergripande trenderna inom logistik just nu och deras påverkan på logistikfastigheter. Vad innebär detta för hur vi utvecklar en modern logistikfastighet för att möta kundernas framtida krav inom kvalitet, hållbarhet och effektivitet?
Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters
• 
Eva Sterner, Head of Development Logicenters

12.00 Lunch

13.00 De viktigaste trenderna kring nya etableringar
Hör hur efterfrågesituationen ser ut för nya logistikanläggningar och hur mycket som etableras nu och de kommande åren. Vilka typer av fastigheter, kommuner och lägen är hetast och finns det risk att det byggs för mycket? Finns det några tydliga trender kring var etableringarna hamnar?
 Peter Wiman, analyschef Savills

13.30 Etablering: I huvudet på aktörerna
Hur tänker handels- och logistikaktörer kring morgondagens lägen och behov av anläggningar? Vilka prioriteringar är viktigast och vilka krav och önskemål har de på kommuner och fastighetsägare?
 Pia Hvalgren, Store portfolio manager Lindex
 Caroline Widing, Head of Workspace Management Gate46

13.50 Transaktionsboomen: Så hett är industri och lager – idag och imorgon
Det här segmentet har hastigt seglat upp som det kanske allra hetaste på hela fastighetsmarknaden. Hör om hur transaktionsmönstret ser ut, vilka som köper och säljer och hur priser och avkastning har förändrats. Och vilka tecken och trender ser vi internationellt och i Sverige på utvecklingen framöver?
 Gustav Annelund, analytiker JLL

14.20 Expertpanelen: Så tänker investerarna
Lager och logistik har på kort tid blivit något av det hetaste på fastighetsmarknaden. Hör om vilka hårda fakta och vilka bedömningar om framtiden som ligger bakom den här utvecklingen. Hur tänker investerarna och vilka typer av objekt söker de? Hur aktiva är utländska aktörer och hur ser de på möjligheterna på den svenska marknaden?
• Christian Fredrixon, chef strategi och investeringar ICA Fastigheter
Kristoffer Sandberg, partner Cushman & Wakefield

14.40 Kaffe

15.10 Så bygger vi för morgondagens krav
Kraven ökar på energieffektivitet, hållbarhet och nya, smartare lösningar för de nya industri- och logistikfastigheter som behöver byggas framöver. Konsumenternas förändrade beteenden och den globaliserade handeln påverkar också behoven och vilka lägen som är effektiva. Dessutom kan det vara dags för ett rejält lyft av arkitektur och estetik i det här segmentet. Hör vad några experter tror om morgondagens nya anläggningar.
 Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters
 Åse Larsson, studiochef handel, industri och infrastruktur Tengbom

15.35 Heta stolen: Toppinvesteraren om marknad och möjligheter
Jens Engwall har gjort sig känd för att ofta gå mot strömmen och satsa på fastigheter som andra inte vill ha och i lägen som få attraheras till. Nästan alltid har det slutat framgångsrikt. Industri, lager och logistik har normalt inte stått så högt i kurs bland investerare, men på senare tid råder boom för denna typ av fastigheter. Hur ser han på den här utvecklingen, hur stark är marknaden och vilka möjligheter ser han att kunna göra bra affärer i det här segmentet framöver?
• Jens Engwall, VD Nyfosa

15.55 Investerarpanelen: Rätt läge för industri- och logistikfastigheter?
Från att länge ha ansetts lite tråkigt har lager och logistik plötsligt blivit glödhett på fastighetsmarknaden. Nya investerare och utländska aktörer har dykt upp och transaktionsvolymerna har slagit rekord. Hör hur tunga aktörer och experter ser på den spännande utvecklingen inom lager, logistik och industri och om de tror att boomen kommer fortsätta. Och vilka typer av lägen och objekt tycker de själva är mest intressanta för framtiden?
 David Almqvist, partner Croisette
 
Jesper Carlsöö, marknads- och uthyrningschef Corem
 
Jan Persson, VD och ägare Kilenkrysset

16.15 Fastighetsvärlden bjuder in till eftersnack och stort branschmingel

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Logistik & Fastigheter 2019, 24 okt:
Specialseminarium om en glödhet del av fastighetsmarknaden

Några av dagens talare:
-Jens Engwall, VD Nyfosa
-Jan Persson, VD och ägare Kilenkrysset
-Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden
-Christian Fredrixon, chef strategi och investeringar ICA Fastigheter
-Sarita Hotti, kommunalråd stadsbyggnad (S) Eskilstuna
-Pia Hvalgren, Store portfolio manager Lindex
-Emma Hernell, vVD HUI Research
-Peter Wiman, analyschef Savills
-Thomas Andersson, VD Stockholms Hamnar
-Jesper Carlsöö, marknads- och uthyrningschef Corem
-Caroline Widing, Head of Workspace Management Gate46
-Åse Larsson, studiochef handel, industri och infrastruktur Tengbom
-David Almqvist, partner Croisette
-Gustav Annelund, analytiker JLL
-Kristoffer Sandberg, partner Cushman & Wakefield

Några av dagens ämnen:
-Det nya digitala Sverige
-Världspolitik, konjunktur, Brexit – Så påverkas vi
-Så blir den nya handelskartan
-Morgondagens fastigheter för framtidens logistik
-Så bygger vi för de nya kraven
-Investerarpanelen: Rätt tid för industri- och logistikfastigheter?
-De viktigaste trenderna kring nya etableringar
-Investeringsläget: Priser och avkastning för industri och logistik
-Konsumenterna tar kommandot – vad krävs av logistiken?
-Aktörerna: Så tänker vi när vi väljer lägen
-Vägen till lyckade etableringar

Under eftermiddagen kan Du välja mellan två fördjupande temaspår:
A. Marknad och investeringsläge för logistik
B. Nytt läge med e-handel och datacenters

Programansvarig:
Peter Gimbe
peter,gimbe@fastighetsvarlden.se

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.