Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 17

Köpcentrum och butiker 2012 och NCSC Awards

Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm

Fastighetsvärlden i samarbete NCSC. Köpcentrum och Butiker 2012 och NCSC Awards äger rum på Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm den 17 oktober.

Bland programpunkterna:

  • Inter IKEA Centre Group – Europas mest okända fastighetsdeveloper.
  • Mat och butiker ska förvandla B-läge till A-läge.
  • Nyckeln till framgången för Europas bästa köpcentrum.
  • Investerarna och handelsfastigheterna.

NCSC Awards – Bästa svenska köpcentrum
Det närmar sig prisutdelning i NCSC Awards, bästa svenska köpcentrum 2012 del 2, för att få fram en kandidat till Scandinavian Shopping Centre of the Year 2013.

Vi kommer också att kora bästa hyresgästkoncept och bästa hyresvärd efter omröstning bland våra medlemmar. Anmäl dig nu för en säker plats!

Mingel mellan 16:30 – 18:30.


Pris Fastighetsvärlden Köpcentrum och butiker 2012
3850:- per person, medlem NCSC/prenumerant FV
4850:- per person, icke medlem NCSC/prenumerant FV

Pris NCSC Awards
1850:- per person, medlem NCSC/prenumerant FV
2600:- per person, icke medlem NCSC/prenumerant FV
09.00–09.30
Det senaste om handelskonjunkturen
Har vi nått ett tak för konsumtionen, eller är vi inne i en temporär stagnation? Hur påverkar oron för den europeiska ekonomin svenska konsumenter? Finns det ett uppdämt konsumtionsbehov inom någon sektor? Vilka delmarknader fortsätter att fungera bra och vilka har en svår tid framför sig?
Fredrik Kolterjahn, Senior konsult HUI Research

09.30–10.00
Investerarna och handelsfastigheter
Sys det ett ändrat beteende bland investerar i handelsfastigheter? Har oron för att dessa fastigheter påverkas negativt under en längre tid ökat? Utslagningen bland detaljhandeln drabbar nu allt större kedjor, hur ser investerarna på den risken? Vilka är idag investerarna som kan fullfölja storaffärer och vilka satsar enbart på mindre objekt? Var ligger priserna idag?
Thomas Persson, VD Catella Corporate Finance Stockholm
Daniel Anderbring, makroanalytiker Catella Corporate Finance

10.00–10.20
Största börsaktören inom retail
Handelsfastigheterna utgör en betydelsefull del av AtriumLjungberg. Handelsbeståndet har renodlats mot regionala köpcentrum och med projektinvesteringar kring miljarden per år är företaget nu en av de viktigaste utvecklarna inom butiksfastigheter. Kan man hålla den expansionstakten? Vilka är utmaningarna?
Utfrågning av Ingalill Berglund, VD AtriumLjungberg

Kaffe

10.50–11.10
Utrymmet för lågpresterare är begränsat
Från ett spritt bestånd med köpcentrum på många marknader har Unibail-Rodamco vridit sin strategi mot färre och större anläggningar. Hur stor är skillnaden i lönsamhet beroende på storlek? Ger inte större köpcentrum också större risk vid förändrade trender? Hur kommer bolaget agera i Norden?
Lars-Åke Tollemark, operativ direktör Norden Unibail-Rodamco

11.10–11.40
Design, arkitektur och funktionalitet som ger lönsamhet
Det går inte att kopiera utformning av butiker och köpcentrum rakt av. Det krävs insikt om de speciella förutsättningarna på varje marknad och tillföra rätt slags ingredienser. Ågren Konsult har nått stora framgångar med sin spetskunskap inom området. Vilka är de viktigaste inslagen för att få det att fungera optimalt?
Anders Röstlund, VD Ågren Konsult

11.40–12.00
Är inte tiden för mastodontanläggningar ute?
Utvecklingen har gått mot allt större handelsanläggningar. Satsningar på mer nischade gallerior etc har haft svårt bli lönsamma. Men bär marknaden ännu större köpcentrum än Emporia i Malmö och Mall of Scandinavia i Solna? Är pendeln på väg att svänga tillbaka?
Anders Röstlund, VD Ågren Konsult
Lars-Åke Tollemark, operativ direktör Norden Unibail-Rodamco
Wilner Andersson, VD för Steen&Ström Sverige

Lunch

13.00–13.20
Gör succé – Bygg om staden med handel som folk gillar
Nu börjar fastighetsbranschen och politiker lite yrvaket upptäcka att det blir en bättre stad med hus och mötesplatser som folk gillar, och där handeln ges rätt förutsättningar att utvecklas.
Nu gäller det att övertyga arkitekter och stadsplanerare om den hemligheten, som också ger snabbare planprocesser, färre överklaganden och bättre lönsamhet.
Jerker Söderlind,  Stadsliv AB

13.20 – 13.40
Heta stolen: Mördande konkurrens i sportens värld

Året började mycket bra inom sporthandeln med stark försäljningsökning. Men det är en bransch som hela tiden utmanas av vädrets makter och där konkurrensen nu skärpts genom flera nya aktörer. Är vi på väg mot en överetablering? Vilka lägen efterfrågar sporthandlarna. Vad betyder butiksstorleken? Hur påverkar de stora varumärkena handlarnas möjligheter?
Fredrik Johansson, tidigare VD Intersport Sverige AB

13.40–14.10
Inter IKEA Centre Group – Europas mest okända fastighetsdeveloper
På hemmamarknaden känner vi väl till IKEA-gruppens varuhus och en växande köpcentrumverksamhet. Men internationellt är gruppen så mycket större och satsar intensivt på många platser i Europa och övriga världen. Det är en jättespelare inom handelsfastigheter som är på väg att skapas. Hur ser satsningen ut? Hur snabbt växer man? Hur särskiljer sig företagets projekt från andra?
Mikael Ebe, Inter Ikea Centre Group

14.10–14.40
Den lilla marknaden – så vänds den till något positivt
Centrumområden i många städer, stora som små, har mött extern konkurrens och i många fall tappat i attraktionskraft. Men det finns undantag. Initiativkraftiga fastighetsägare har visat på möjligheten att vända utvecklingen. Vad är viktigast för att få till en förändring? Hur fördelas ansvaret mellan kommun och privata aktörer? Klarar lokala aktörer av investeringsbehovet?
Ragnhild Backman, Backmans Fastighets- och företagsutveckling AB
Ralf Ekblad, Fastighets AB Eric Ekblad

Kaffe

15.10–15.30
Mat och butiker ska förvandla B-läge till A-läge
Läget, läget, läget. Den gamla sanningen om lägets betydelse vedertagen inom fastighetsbranschen. Men visst går det väl att förbättra läget genom rätt strategi? I centrala Stockholm finns förutsättningarna till lägesförskjutning. En tidigare förbisedd del av ett kvarter förses med nytt innehåll. Med rätt butiker och ett nytt matkoncept ska A-läget förmås flytta 75 meter.
Jens Linderstam, Aberdeen Asset Management
PG Nilsson, Sturehof AB

15.30 –16.20
Nyckeln till framgången för Europas bästa köpcentrum
(Obs, programpunkten hålls på engelska)
Världsstaden London ger naturligtvis speciella förutsättningar för handelssatsningar. Men Westfield har dessutom tillfört många andra mervärden som gör att folk vallfärdar till det stora köpcentrumet. Många lösningar går att ”exportera” till andra platser. En inspirerande föreläsning om vad eftertanke och omtanke om kunden kan ge i resultat för en investerare.
Daryll Bunce, MRICS, Director Carbon Squared

16.20 Seminariet avslutas – cocktail och mingel
Efter seminariet bjuder Fastighetsvärlden och NCSC på en gemensam cocktail som avslutning på seminariet och som en försmak på kvällens arrangemang NCSC Retail Awards.

18.30 – 01.00 NCSC Awards
En helafton med prisutdelning för bästa svenska köpcentrum, middag och dans.
(OBS, ange i anmälan om ni vill deltaga i kvällsarrangemanget NCSC Awards)

NCSC Awards Program (PDF-fil)