Seminarier

okt05

Köpcentrum & Butiker 2022

Grand Hotel, Stockholm

Välkommen till mötesplatsen där vi tar pulsen på framtidens handel och hur butiksfastigheter i olika tappningar kan återvinna terräng efter flera riktigt tuffa år.

Den fysiska handeln har utsatts för enorma utmaningar, även om volymhandel i utkanten av städerna klarat sig bra. Men de flesta vill ju ha livskraftiga citymiljöer också. Vad händer där nu?

Vi bjuder på inspirerande talare som visar på möjligheter och vägar framåt för handlare och fastighetsägare.

Programarbete för seminariet pågår.

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.

Visa faktaruta