Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 02

Köpcentrum & Butiker 2017

Grand Hôtel, Stockholm

Mat, handel och upplevelser på nya sätt!

Näthandlare köper upp fysiska butiker, kultur och upplevelser driver på konsumtionen och digitaliseringen påverkar handeln. Maten blir också allt viktigare – och grön ska den vara!

Välkommen till en heldag om de hetaste trenderna och utmaningarna för morgondagens handel.

Den 2 oktober samlar vi de främsta experterna och profilerna på årets stora mötesplats för handel och fastighetsägare.
Missa inte! Fullsatt elva år i följd – Säkra Din plats på seminariet nu!

Köpcentrum & Butiker 2017 – 2 oktober – Grand Hôtel, Stockholm
Mat, handel och upplevelser på nya sätt!

 

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl a SVT)
Fredrik Kolterjahn, Head of Retail Advisory JLL och dagens sidekick

09.10 Nya köpbeteenden på nätet utmanar butikerna
E-handeln växer snabbt och blir allt mer global. Hela tiden dyker nya innovationer upp som skapar nya möjligheter att beställa och betala för varor och mat i våra paddor och mobiler. Hör om den senaste utvecklingen och hur våra köpbeteenden förändras och vart trenderna går framöver. Vilka utmaningar ger detta för traditionella handlare och fastighetsägare?
• Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert Postnord

09.45 Mat, handel, kultur och upplevelser – så växer de samman
Shoppinggator och köpcentrum i våra städer handlar inte längre bara om butiker. För att lyckas med levande handel krävs en mix av utbud och upplevelser, exempelvis kring mat, kultur och nöjen. Vilka samband och trender gäller idag och hur kommer handeln influeras av mat, kultur och upplevelser i framtiden?
Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef Sundbybergs stad
Andreas Philipson, VD TAM Group
Tomas Sandell, arkitekt och partner SandellSandberg

10.10 Kaffe

10.40 Investeringsläget: Trender och affärer kring handelsfastigheter
Hur utvecklas transaktionsmarknaden för köpcentrum och handelsfastigheter och vad kan vi vänta av de kommande åren? Vilka är de viktigaste trenderna, vilka köpare är mest aktiva och vart går hyror och priser? Vilka objekt och städer är hetast?
Daniel Anderbring, Head of Research Cushman & Wakefield

11.15 Marknader och lägen som lockar i framtiden
Befolkningen ökar och våra städer växer snabbt. Samtidigt blir mat och upplevelser allt viktigare för handeln och digitalisering och e-handel gör att konsumenternas köpbeteende förändras. Hör hur några av landets främsta aktörer inom handelsfastigheter ser på utvecklingen och hur de bedömer att etableringar och investeringar påverkas.
Lena Boberg, VD ICA Fastigheter
Mats Hederos, VD AMF Fastigheter
Johanna Holmberg, VD NCM Development

11.40 Kockens tips: Mattrenderna vi inte får missa!
Vi äter allt mer på restaurang, kraven stiger och matens betydelse för handeln växer. Hör hur en av landets främsta kockar ser på framtiden – vilka är mattrenderna vi inte får missa, hur kommer restaurangerna att förändras och vad kan fastighetsägarna bli bättre på.
Frida Ronge, kock och kulinarisk ledare TAK på Urban Escape

12.00 Lunch följt av kaffe och mingel

13.15 – 15.00 Välj mellan två temaspår:

Temaspår A: Morgondagens lägen och hyresgäster

Temaspår B: Mat som berikar handeln – nya trender och koncept

Se detaljerade program längre ned.

15.00 Kaffe

15.30 Vägen till en digitaliserad handel – utmaningar och möjligheter
Hur ser vägen ut för en etablerad handelskoncern att transformeras och utnyttja möjligheterna med e-handel och digitalisering? Vilka är de största utmaningarna och hur får man fram vinsterna? Hör om hur handlarna ska möta den nya konkurrensen.
Magnus Rosén, affärschef E-handel ICA

16.00 Expertpanelen: Vart går handeln – och hur påverkas fastigheterna?
Handeln står inför stora förändringar de närmaste 5-10 åren. E-handel och digitalisering förändrar distribution och konsumentbeteende och skapar nya konkurrenter. Samtidigt har mat, kultur, upplevelser och service blivit en allt viktigare ingrediens. Handelns plats i staden är också i rörelse. Hur ser utvecklingen ut framöver och vad innebär de nya tiderna för fastighetsägarna? Hör vår expertpanel sia om trender, förändringar och investeringsmöjligheter.
Carl Johansson, seniorkonsult HUI Research
Ronald Rico, VD RED (Rico Estate Development)
Agneta Segerhammar, vVD Agora Retail

16.25 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel

 

13.15 – 15.00 Temaspår A: Morgondagens lägen och hyresgäster

13.15 Stadskampen – så klarar sig city mot externhandeln och nätet
Hur mår handel och andra kommersiella näringar i våra stadskärnor? Hur påverkas de av konkurrens från externhandel och e-handel? Fastighetsägarna och WSP har mätt utvecklingen i ett sextiotal svenska kommuner sedan 2010. Hör hur försäljning och butiksstrukturer har utvecklats, vilka andra branscher än detaljhandeln som driver utvecklingen och vilka lägen som är mest attraktiva.
Fredrik Bergström, chef WSP Analys & Strategi

13.45 Lågprisutmanare satsar på snabb tillväxt
Sedan starten 1999 har Dollarstore expanderat snabbt. Lågpriskonceptet har spridit sig i norra Sverige men nu är siktet inställt även på storstäderna. Hör om hur bolaget ser på expansionsmöjligheterna, vilka krav de har på lägen och lokaler och om näthandel är ett hot eller en möjlighet i framtiden.
Peter Ahlberg, VD Dollarstore
Jennie Ahlberg, etableringsansvarig Dollarstore

14.05 Bensträckare

14.10 De nya kedjorna och koncepten som kommer
Utbudet av handel utvecklas hela tiden och de senaste åren har många internationella varumärken gjort entré på den svenska marknaden. Samtidigt blir mat och dryck, upplevelser och olika typer av service allt viktigare komplement till den traditionella handeln. Vilken utveckling kan vi vänta oss de närmaste åren – vilka varumärken, kedjor och nya koncept kan dyka upp i våra köpcentrum och handelsgator?
• Martin Lindgren, Head of Corporate Solutions JLL
Kristina Låftman, VD Franchise Group
Jesper Örtengren, affärsutvecklingschef Handel Vasakronan

14.40 Snabbväxarna: Lokalerna och lägena vi behöver i framtiden
Möt några av landets framgångsrika hyresgäster och hör om deras tankar kring morgondagens tillväxt och handelslägen. Vilka typer av lägen tror de på och vilka krav ställer de på lokalerna? Vilka är deras tips för lyckade etableringar framöver?
Daniel Dersén, VD Bounce Scandinavia (trampolinparker)
Göran Westerberg, VD Rusta

15.00 Kaffe

 

13.15 – 15.00 Temaspår B: Mat som berikar handeln – nya trender och koncept

13.15 De senaste trenderna inom mat och dryck
Utvecklingen är snabb när det gäller mat och dryck. Segmentet har blivit allt viktigare som komplement till handeln i köpcentrum och citykärnor men också för att attrahera kontorshyresgäster. Lyssna till en genomgång av de senaste spännande trenderna på området och hör om nya attraktiva koncept.
Elsa Merhawi, Head of Retail Leasing, JLL

13.40 Nytt koncept: Matvaruhus med passion blir dragare i city
Mitt bland huvudstadens vassaste butiker och dyraste kontor öppnar i höst ett italienskt matvaruhus. Konceptet Eataly finns i en rad storstäder runt om i världen men blir ett nytt inslag i Stockholm. Restauranger kommer att samsas med barer, caféer, husgeråd och en matmarknad under samma tak. Hur ser konceptet ut, vilka utvecklingsmöjligheter finns och hur kommer samspelet att se ut med handel och kontor i city?
Emanuel Westin, chef affärsutveckling Butiker Hufvudstaden

14.05 Bensträckare

14.10 Nya restaurangtrender – hur kan fastighetsägarna bli vinnare?
Kraven på tillgänglighet, service och kvalitet bara ökar. Det gör att fastighetsägare som vill säkra sin investering behöver investera i rätt utbud av restauranger. Vilka är de viktigaste restaurangtrenderna som fastighetsägare behöver känna till? Hur påverkar nya digitala tjänster som Foodora och Uber Eats vårt beteende? Vilka är de största och vanligaste misstagen som fastighetsägare gör vid nyetableringar av restauranger? Hör om vad som förändrar branschen idag och imorgon – och hur fastighetsägarna kan agera för att hänga med.
Andreas Moene, VD PreOpening

14.40 Mat på nya sätt – nätet utmanar butiker och restauranger
De traditionella sätten att handla mat och beställa och inta måltider utmanas i rask takt. Efter en trög start växer nu näthandeln för mat snabbt och nättjänsterna för beställning och leverans av lunch och middag har förändrat restaurangmarknaden rejält. Möt några av de nya entreprenörerna och hör hur de förändrar marknaden idag och deras syn på hur vi kommer att handla mat och måltider imorgon.
Carl Zetterqvist, Sverigechef Wolt

15.00 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längre ned!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Fullsatt elva år i följd – Säkra Din plats nu till årets stora mötesplats om handel och fastigheter!

Köpcentrum & Butiker 2017 är årets största och viktigaste mötesplats för aktörer inom handel och fastigheter. Dagen vänder sig till handelskedjor, butiksägare, konsulter, fastighetsägare, region- och stadsutvecklare, investerare, arkitekter, jurister m fl.

Några av dagens höjdpunkter:
-Mat, handel, kultur och upplevelser – så växer de samman
-Investeringsläget: Trender och affärer kring handelsfastigheter
-Marknader och lägen som lockar i framtiden
-Kockens tips: Mattrenderna vi inte får missa!
-Vägen till en digitaliserad handel – utmaningar och möjligheter
-Expertpanelen: Vart går handeln – och hur påverkas fastigheterna?
-Så klarar sig city mot externhandeln och nätet
-De nya kedjorna och koncepten som kommer
-Digitalisering: Krav och möjligheter i morgondagens butikslokaler
-Snabbväxarna: Lokalerna och lägena vi söker i framtiden
-De senaste trenderna inom mat och dryck
-Så blir maten en bra affär för fastighetsägarna
-Matentreprenörerna om trender, expansion och framtid

Några av dagens talare:
Frida Ronge, kock och kulinarisk ledare TAK på Urban Escape
Magnus Rosén, affärschef E-handel ICA
Carin Blom, detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert Postnord
Carl Zetterqvist, Sverigechef Wolt
Lena Boberg, VD ICA Fastigheter
Mats Hederos, VD AMF Fastigheter
Agneta Segerhammar, vVD Agora Retail
Peter Ahlberg, VD Dollarstore
Göran Westerberg, VD Rusta
Daniel Dersén, VD Bounce Scandinavia (trampolinparker)
Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef Sundbybergs stad
Tomas Sandell, arkitekt och partner SandellSandberg
Kristina Låftman, VD Franchise Group
Daniel Anderbring, Head of Research Cushman & Wakefield
Fredrik Kolterjahn, Head of Retail Advisory JLL
Elsa Merhawi, Head of Retail Leasing, JLL
Emanuel Westin, chef affärsutveckling Butiker Hufvudstaden
Jesper Örtengren, affärsutvecklingschef Handel Vasakronan
Ellinor Persson, journalist och dagens moderator
Andreas Philipson, VD TAM Group
Fredrik Bergström, chef WSP Analys & Strategi
Johanna Holmberg, VD NCM Development
Ronald Rico, VD RED (Rico Estate Development)

Priser:
Seminarieavgiften är 4.450:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.450:-/person för övriga.

Mängdrabatt:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni får 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Priset blir då 3.560:-/person för prenumeranter, respektive 4.360:-/person för övriga.

Förmånligt biljettpaket: Vill ni gå många från samma företag så har vi ett biljettpaket till ett förmånligt pris: (beställ genom att mejla seminarier@fastighetsvarlden.se)
Stora biljettpaketet – 10 platser: 32.900:- (värde 44.500:-)

Om Din anmälan:
Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms.
Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.