Detta seminarium har redan ägt rum.

dec 05

Kontorsmarknaden 2020

Grand Hôtel, 5 dec 2019, Stockholm

Vändpunkt eller fortsatt tryck?

Årets stora mötesplats om marknad, konjunktur och trender för kontor!
Under dagen får vi höra hur uthyrningsmarknaden mår, hur morgondagens arbetsplatser kommer se ut och vart ekonomin är på väg och hur efterfrågan på kontor kommer påverkas.
Möt fastighetsinvesterare, uthyrare, arkitekter och stadsplanerare och hör hur de ser på framtid och investeringsläge.

Många signaler pekar nu på att konjunkturen kommer vända ned. Vi går på djupet kring hur de historiska sambanden med efterfrågan på kontor ser ut och vad som nu är att vänta framöver.

Vi tar också pulsen på några av de viktigaste trenderna för kontor och hur Coworking utvecklas – kommer tillväxten fortsätta eller ser vi början till att luften pyser ur detta fenomen?

Hör också om hur morgondagens arbetsplatser kommer bli – var och hur kommer vi att arbeta, vilka möjligheter innebär digitaliseringen och hur kan kontoren stärka hälsa och välbefinnande?

Bland dagens talare finns flera av landets främsta experter och investerare: Annika Winsth, chefekonom Nordea, Anneli Jansson, VD Humlegården, Carola Lavén, vVD och investeringsdirektör Castellum, Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam, Klaus Hansen Vikström, vVD Fabege, Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs och Anna Nyberg, chef fastighetsutveckling Stockholm Vasakronan.

Under eftermiddagen väljer Du mellan två fördjupningsspår: A: Framtidens kontorslägen eller B: Morgondagens arbetsplatser.

Välkommen till en heldag om ett av fastighetsmarknadens viktigaste segment, kontor!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Jan Wifstrand, VD Rapidus och dagens moderator, tidigare bl.a. chefredaktör för DN och Sydsvenskan
Jan Rosengren, senior rådgivare och partner Newsec

09.10 Svensk ekonomi 2020: Vändpunkten
Minskande efterfrågan, stigande arbetslöshet, valutaras, ekonomisk kris i regioner och kommuner, handelskrig och militär oro i världen. Experterna blir allt mer eniga om att det nu vänder nedåt på allvar. Hur djup kan nedgången bli, pratar vi lågkonjunktur eller rent av recession? Vad händer med valuta, tillväxt och räntor? Hur oroliga bör vi vara?
Annika Winsth, chefekonom Nordea

09.40 Kontoren och konjunkturen
Kontorsfastigheter har länge utgjort ryggraden för investeringsmarknaden. Det finns ett starkare samband mellan den ekonomiska konjunkturen och kontor än för flera andra fastighetstyper. Men hur starkt är det här sambandet idag, på vilket sätt påverkas kontorsfastigheterna av en konjunkturnedgång? Attraktiva objekt säljs fortfarande till rekordpriser; står den typen av kontorsfastigheter emot en svacka bäst eller är andra lägen mer stabila?
Ulrika Lindmark, chef värdering och strategisk analys Newsec

10.05 Kaffe

10.35 Digital hub ny attraktion mitt bland citys kontor
Björn Ulvaeus och EQT-grundaren Conni Jonsson tar för sig alltmer på fastighetsmarknaden. Deras bolag Pop House har tagit över Abba-muséet, Cirkus och Hasselbacken och vill utveckla Djurgården till en destination. Man vill också skapa en hub för digital kultur och underhållning i femte Hötorgsskrapan, mitt i ett av huvudstadens främsta kontorsområden. Är destinationsskapande framtiden för att locka nya kontorshyresgäster och hur viktigt är ett av världens starkaste varumärken i satsningarna?
 Per Sundin, VD Pop House

10.55 Kontorsmarknaden: Avkastning, värden, hyror och framtiden
Den kraftigaste stegringen i hyror och värden har skett på Sveriges största kontorsmarknader. Hur ser situationen ut mer i detalj i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala och på vilket sätt skiljer sig utvecklingen från regionstädernas? Vilken är trenden just nu och vad kan man tro om marknaden under 2020?
 Daniel Anderbring, Head of Capital Markets Cushman & Wakefield

11.20 Heta stolen: Finns framtiden i kontor?
Nedgången i bostadsbyggandet har pressat utvecklare och byggare och gör att kontorsprojekt blivit viktigare för omsättning och resultat. Hur ser efterfrågan ut på nya kontor, hur svårt är det att hitta mark och driva projektutveckling och vilka utmaningar kan konjunkturen ge framöver?
 Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development

11.40 Arkitektur och design: Så blir morgondagens moderna kontor
Vilka är de starkaste trenderna just nu inom kontorsdesign – interiört och exteriört? Och vilka möjligheter skapar ny teknik och nya sätt att arbeta för hur morgondagens kontor kommer att se ut? Hör några av landets främsta experter sia om framtiden och vilka nya lösningar vi kan komma att få se framöver.
Ulla Bergström, kontorschef och partner White Arkitekter
Marco Checchi, grundare och partner Studio Stockholm Arkitektur
Thomas Eriksson grundare och VD Thomas Eriksson Arkitekter

12.00 Lunch

13.15 – 14.30 Välj mellan två temaspår:
Temaspår A: Framtidens kontorslägen
Temaspår B: Morgondagens arbetsplatser
Se detaljerade program längre ned.

14.30 Kaffe                                                                                                                         

15.00 De nya ledarna om framtidens kontorsmarknad
På senare tid har det rört sig inom fastighetsbranschens toppskikt. Mångåriga ledare har lämnat över stafettpinnen till nya krafter. Hur ser de nya ledarna på kontorsmarknaden idag och utsikterna framöver – är det en trygg hamn eller finns det risk för en rejäl nedgång? Vilka är framgångsrecepten för att lyckas locka morgondagens kontorshyresgäster?
 Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs
 Carola Lavén, vVD och investeringsdirektör Castellum

15.25 Heta, dyra kontorsfastigheter: Tjurfälla eller trygg investering?
Kontorsmarknaden fortsätter att vara stekhet. Folksam har i år köpt Trygg-Hansa-huset i Stockholm för 4,5 miljarder och en nybyggd kontorsfastighet vid Globen för 1,6 miljarder. Humlegården har för sin del förvärvat kontorsfastigheter på Gärdet för 3,7 miljarder. Det är rekordpriser och riktigt låga avkastningar. Riskerar den här typen av investeringar förvandlas till en ”tjurfälla” när konjunkturen vänder eller är moderna kontor den bästa huvudkudden i osäkrare tider?
Anneli Jansson, VD Humlegården
Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam

15.50 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

13.15 – 14.30 Temaspår A: Framtidens kontorslägen

13.15 Mera Stockholm vid centralen
Området runt centralstationen är Stockholms sista centrala sammanhängande utvecklingsområde och en entré till huvudstaden. Sveriges största resenärsnod skall byggas om och här kan skapas 140 000 kvm ny lokalyta och 50 000 nya jobb och dessutom skall det vara klimatsmart. Planarbete pågår och byggnationen kan påbörjas 2025. Är det hit CBD kommer att flytta och hur troliga är egentligen planerna?
 Daniel Markström, regionchef Stockholm Jernhusen

13.40 Är Arenastaden och Flemingsberg framtiden?
Fabege har fyllt sina nya kontorsfastigheter i Arenastaden med prestigehyresgäster snabbare än planerat. Nu väntar en andra halvlek med utbyggnad med ytterligare en kvarts miljon kvadratmeter. Räcker efterfrågan? I Flemingsberg skall Fabege bygga 100 000 kvadratmeter kontor i en helt ny stadsdel – Stockholm South Business District. Det har historiskt varit ont om satsningar söder om Stockholm. Är det en slump eller finns det kanske en anledning?
Klaus Hansen Vikström, vVD Fabege

14.05 Nya satsningar i city
Vasakronan har en massiv nyproduktion av kontor just nu. Här rör det sig inte lika mycket om nya externa områden utan satsningar i klassiska lägen som Sergelstan i Stockholm och Älvstaden i Göteborg. Vilka nya koncept utvecklar man runt de nya kontoren? Vad väntar de nya hyresgästerna och hur ser Vasakronan på efterfrågan?
Anna Nyberg, chef fastighetsutveckling Stockholm Vasakronan               

14.30 Kaffe

 

13.15 – 14.30 Temaspår B: Morgondagens arbetsplatser

13.15 Sveriges smartaste kontor?
Akademiska hus säger att man byggt ”Sveriges mest intelligenta byggnad” i Göteborg – kontorshuset och innovationsarenan A Working Lab. Huset skall vara en unik plats för innovation med framtidens kontor och lärandemiljöer där akademi, näringsliv och samhällsaktörer möts. Huset, en satsning på 380 miljoner kronor, är nyligen färdigställt. Vad har man lärt sig under byggtiden och hur nöjda är Akademiska Hus med resultatet? Vilken inverkan får det på framtida digitala satsningar?
• Ulf Däversjö, direktör innovation och hållbar utveckling Akademiska Hus

13.40 Möjligheter med ny teknik och nya sätt att arbeta
Ny teknik och nya digitala lösningar skapar möjligheter att arbeta på nya sätt. Samtidigt satsar många fastighetsägare och kunder på arbetsmiljöer som främjar hälsa och välbefinnande. Hör om de viktigaste trenderna kring arbetsplatser just nu och hur vi kan komma att utforma kontoren imorgon. Vad kommer attrahera morgondagens kontorshyresgäster?
• Torbjörn Eriksson, VD Tenant & Partner
• Petter Klingofström, Senior Leasing Advisor Atrium Ljungberg
• Fredrik Lantz, uthyrnings- och marknadschef Skanska Fastigheter Stockholm

14.05 Coworking: Fluga eller framtid för kontorsmarknaden?
Coworking har på kort tid blivit extremt stort i delar av världen och växer snabbt även här i Sverige. Och det är inte bara i storstäderna som intresset är stort. Samtidigt finns tecken på att expansionen kanske varit väl optimistisk – WeWork tvingas exempelvis till massuppsägningar och en del bedömare spår att coworkingaktörer tagit på sig väl stora ytor som kan bli tufft att klara vid en sämre konjunktur. Hör hur landets främsta aktörer ser på läget, framtiden, riskerna och möjligheterna.
 Håkan Jeppsson, VD Convendum
 Yvonne Sörensen Björud, VD United Spaces
 Tom Wadegård, 
Director of Enterprise Business Development Wework

14.30 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

 

Visa faktaruta

Några av dagens talare: 
-Annika Winsth, chefekonom Nordea
-Anneli Jansson, VD Humlegården
-Carola Lavén, vVD och investeringsdirektör Castellum
-Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam
-Klaus Hansen Vikström, vVD Fabege
-Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs
-Per Sundin, VD Pop House
-Anna Nyberg, chef fastighetsutveckling Stockholm Vasakronan
-Ulrika Lindmark, chef värdering och strategisk analys Newsec
-Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development
-Daniel Markström, regionchef Stockholm Jernhusen
-Håkan Jeppsson, VD Convendum
-Yvonne Sörensen Björud, VD United Spaces
-Tom Wadegård, Director of Enterprise Business Development Wework
-Torbjörn Eriksson, VD Tenant & Partner
-Daniel Anderbring, Head of Capital Markets Cushman & Wakefield
-Jan Rosengren, senior rådgivare och partner Newsec
-Ulf Däversjö, direktör innovation och hållbar utveckling Akademiska Hus
-Ulla Bergström, kontorschef och partner White Arkitekter

Några av dagens ämnen:
-Svensk ekonomi 2020: Vändpunkten
-Kontoren och konjunkturen
-Kontorsmarknaden: Avkastning, värden, hyror och framtiden
-Så blir det moderna kontoret-Heta, dyra kontorsfastigheter: Tjurfälla eller trygg investering?
-Nu är Proptech 2.0 här – är du redo?
-Coworking: Kan flugan bli en mina för kontorsmarknaden?
-De nya ledarna om framtidens kontorsmarknad
-Är Arenastaden och Flemingsberg framtiden? Fabeges nästa steg
-Nya kontorssatsningar i city

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

Huvudpartner:

Samarbetspartners: