Detta seminarium har redan ägt rum.

nov 13

Handel, Hotell & Fastigheter

Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Läge och framtid för handel och hotell

Årets stora mötesplats för handel, hotellbransch och fastighetsmarknad i Västsverige!
Under dagen får vi höra om nya, spännande satsningar och trender och vart konjunkturen är på väg. Möt också fastighetsinvesterare, arkitekter och stadsplanerare och hör hur de ser på framtid och investeringsläge.

Vi tar givetvis pulsen på några av de mest spännande projekten inom handel och hotell i vår region och vi får höra hur många nya hotell och hur mycket mer handel som marknaden kan tåla.

Bland talarna under dagen finns Martin Lindgren, COO i Norden för köpcentrumjätten Unibail-Rodamco-Westfield, Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, Thomas Brattlöw, fastighetsdirektör på snabbväxande Lidl och Marie Wollbeck, kreativ chef för BAS och expert på design för handel och hotell.

Elite Hotels nya VD David Halldén berättar om expansion och framtidsplaner och Jonas Stenberg, VD för expansiva operatören ESS Group, ger en inblick i hur framgångsrika hotelldestinationer skapas och om planerna för deras nya, höga hotellskrapa i Gårda.

Dessutom ger stjärnkocken och matentreprenören Johan Jureskog tips om kommande mattrender och vilken roll fastighetsägaren har i att skapa en framgångsrik restaurang.

Hör också om transaktionsmarknad och investeringsläge för handels- respektive hotellfastigheter – med Daniel Anderbring, Cushman & Wakefield och Bård Bjølgerud, VD Pangea Property Partners.

Under eftermiddagen väljer Du mellan två fördjupningsspår: A: Handel & Fastigheter eller B: Hotell & Fastigheter.

Intresset är stort – Säkra Din plats nu!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl.a. SVT)

09.10 Mat, handel och hotell som motor i stadsutvecklingen
Fysisk handel har länge varit en viktig del av stadslivet. På senare år har även hotell, restauranger och olika typer av upplevelser blivit allt viktigare för att vitalisera våra städer och kompensera för effekterna av handelns omvälvning. Hör om hur sambanden ser ut idag och vilken roll dessa verksamheter kan ha för att skapa ett attraktivt Göteborg i framtiden.
 Carina Erlandsson, centrumchef Mölndal Galleria
 Josefin Larsson, uppdragsledare Wingårdhs arkitektkontor

Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs stad

09.30 Så kan Göteborg få en ny, modern handelsupplevelse
En av världens största köpcentrumaktörer, Unibail-Rodamco-Westfield, har siktet inställt på att storsatsa i Göteborg. Det behöver tillföras nya, moderna handelsanläggningar som ger en upplevelse i världsklass som matchar stadens kvaliteter som besöksstad och mötesplats. Hör om tankarna kring framtidens handel i Göteborg och den internationella jättens ambitioner på att satsa i staden.
• Martin Lindgren, Director of Operations Nordics Unibail-Rodamco-Westfield

10.00 Så blir Lisebergs nya jättesatsning
Nu sätter bygget igång av nöjesparkens nya, stora expansion. Det blir ett tematiserat upplevelsehotell med hela 457 rum, som ska stå klart till parkens 100-årsjubileum 2023. I planerna finns också en stor vattenpark. Hör om planerna, den spännande utformningen av hotellet och området och vad satsningen kan innebära för Göteborg och besöksnäringen.
 Thomas Sjöstrand, VD Lisebergs utvecklingsbolag

10.25 Kaffe

10.55 Hur många nya hotellrum tål Göteborg?
De senaste åren har det fullständigt exploderat av nya hotellprojekt i Göteborgsområdet. Många stora byggen är på väg nu och det finns anledning att fundera på hur marknaden kommer påverkas av alla nya rum som tillförs. Hör om hur marknaden mår idag, hur mycket ny kapacitet som är på väg och vilka förväntningar vi kan ha på beläggning och rumspriser framöver.
Björn Arnek, chefsekonom Annordia

11.20 Lågpris trotsar näthandel och konjunktur
Det är inte alla delar av den fysiska handeln som har det kämpigt just nu. Mot strömmen går en stor del av lågprishandeln. Konkurrensen från e-handeln är inte lika kännbar här och det finns förhoppningar att kunna klara en sämre konjunktur bättre än andra segment. Ett exempel är Lidl, som fortsätter att satsa och växa i Sverige. Hör hur de ser på marknadsläge och tillväxtmöjligheter framöver och vilka typer av lägen de söker efter.
Thomas Brattlöw, fastighetsdirektör Lidl

11.40 Jureskog om maten, restaurangerna och trenderna
Hör hur man skapar och utvecklar en framgångsrik verksamhet inom mat och dryck. Vilka är de viktigaste faktorerna som avgör om satsningen lyckas? Och hur viktiga är lokalerna och samspelet med fastighetsägaren? Givetvis får vi också några tips om de kommande trenderna inom mat och restaurangutveckling.
Johan Jureskog, kock, krögare och matentreprenör (känd från bl.a. TV4)

12.00 Lunch

13.15 – 14.40 Välj mellan två temaspår:
Temaspår A: Handel & Fastigheter
Temaspår B: Hotell & Fastigheter
Se detaljerade program längre ned.

14.40 Kaffe

15.10 Elites nya satsningar för framtiden
Hör hur en av Sveriges största hotellkedjor ser på möjligheter och utmaningar framöver och vilka trender som de tror blir viktigast att följa. Vilka möjligheter finns att skapa nya, smarta destinationer de närmaste åren? Vilka typer av lägen är mest intressanta och hur ser de på sambandet mellan hotell och hotellfastigheter?
David Halldén, VD Elite Hotels

15.35 Toppinvesteraren: Rätt tid att investera i handel?
Möt en av landets främsta och mest erfarna fastighetsinvesterare och hör hans syn på investeringsläget för fastigheter i allmänhet och inom handeln i synnerhet. Vad tror han om konjunktur och marknad framöver och vilka risker och möjligheter finns de närmaste åren? Och kan investeringar i Göteborg få en bättre utveckling än resten av landet?
 Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

 

13.15 – 14.40 Temaspår A: Handel & Fastigheter. Moderator: Ellinor Persson

13.15 Investeringsläget: Trender och affärer för handelsfastigheter
Vi hör ofta att det är tuffare tider för fysisk handel, och att den typen av fastigheter inte är så heta på marknaden. Men hur ser det egentligen ut på transaktionssidan för köpcentrum och butiksfastigheter och vad kan vi vänta av de kommande åren? Finns det några segment och aktörer som går mot strömmen? Vilka är de viktigaste trenderna, vilka köpare är mest aktiva och vart går hyror och priser?
Daniel Anderbring, Head of Capital Markets Cushman & Wakefield

13.50 Trender och design för mat och handel – idag och imorgon
Hör om några av de senaste trenderna och designidéerna kring lokaler för mat, möten, restauranger och handel. Hur kan en trist foodcourt lyftas till en högre nivå och hur kan gemensamma utrymmen bli spännande mötesplatser som skapar mervärden? Och vad händer i framtiden – blir det gymmen som startar hotell istället för tvärtom?
Marie Wollbeck, kreativ chef BAS

14.15 Expertpanelen: Så kan framtiden bli för fysisk handel
Just nu pågår en omfattande strukturomvandling av den fysiska handeln. Näthandeln tar marknad och digitalisering och nya konsumtionsmönster påverkar också butiker och köpcentrum. Dessutom blir stadskärnorna allt mer svåråtkomliga för bilar. Hur ska handlare och fastighetsägare ta sig an de här utmaningarna? Vilka satsningar måste de göra, hur kan de gå på offensiven och vilka nya kompetenser krävs för att lyckas?
 Anna Karin Holck, Vice President Customer Experience KappAhl
Susanne Åhlén, VD Fasticon Kompetens

14.40 Kaffe

 

13.15 – 14.40 Temaspår B: Hotell & Fastigheter. Moderator: Willy Wredenmark

13.15 Transaktioner: Affärerna som förändrar sektorn
Hur utvecklas investeringsmarknaden för hotellfastigheter i Sverige och övriga Norden? Vilka enskilda affärer de senaste åren har varit mest intressanta och betyder mest för utvecklingen i sektorn? Och vilka är aktörerna som köper och säljer och hur utvecklas priser och avkastning?
Bård Bjølgerud, VD Pangea Property Partners

13.50 Coworking, Coliving och Hoffice: Så flyter jobb, boende och hotell ihop
I takt med ökad digitalisering och nya sätt att arbeta börjar också gränserna mellan kontor, bostäder och hotell att suddas ut. Hur kan branschen hantera att gränserna förändras? Och hur kommer vi egentligen att jobba, bo och leva i framtiden och vilken roll kan hotellen komma att spela i den utvecklingen?
 Linda Abrahamsson, hotelldirektör Scandic Opalen
 Henrik Thomasson, VD Forenom Sverige

14.15 Projekt: ESS satsar på ny destination i Gårda
Efter framgångarna med Steam Hotel i Västerås sätter den växande och nytänkande hotelloperatören ESS nu tänderna i ett helt nytt projekt. I NCC:s och Platzers nya 27-våningshus i Gårda nära Ullevi i Göteborg lovar man skapa en ny, unik destination. Hör hur man tänker kring satsningen och hur man jobbar med sina projekt.
Jonas Stenberg, VD ESS Group

14.40 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Några av talarna under dagen:
-Martin Lindgren, Director of Operations Nordics Unibail-Rodamco-Westfield
-Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter
-Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs stad
-Johan Jureskog, kock, krögare och matentreprenör
-Anna Karin Holck, Vice President Customer Experience KappAhl
-Thomas Brattlöw, fastighetsdirektör Lidl
-David Halldén, VD Elite Hotels
-Jonas Stenberg, VD ESS Group
-Carina Erlandsson, centrumchef Mölndal Galleria
-Thomas Sjöstrand, VD Lisebergs utvecklingsbolag
-Henrik Thomasson, VD Forenom Sverige
-Daniel Anderbring, Head of Capital Markets Cushman & Wakefield
-Bård Bjølgerud, VD Pangea Property Partners
-Linda Abrahamsson, hotelldirektör Scandic Opalen
-Marie Wollbeck, kreativ chef BAS
-Björn Arnek, chefsekonom Annordia
-Susanne Åhlén, VD Fasticon Kompetens
-Ellinor Persson, dagens moderator (känd från bl.a. SVT)

Några av dagens ämnen:
-Så kan Göteborg få en ny, modern handelsupplevelse
-Fjärde tornet – Så blir Gothias nya kostym
-Mat, handel och hotell som motor i stadsutvecklingen
-Hur många nya hotellrum tål Göteborg?
-Lågpris trotsar näthandel och konjunktur
-Vägar till framgång i ett tufft handelsklimat
-Investeringsläget: Trender och affärer för handelsfastigheter
-Trender och design för mat och handel – idag och imorgon
-Expertpanelen: Så kan framtiden bli för fysisk handel
-Transaktioner: Hotellaffärerna som förändrar sektorn
-Coworking, Coliving och Hoffice: Så flyter jobb, boende och hotell ihop
-Toppinvesterarna: Rätt tid att investera i handel, restauranger och hotell?

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

Huvudpartner:

Partners: