Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 21

Göteborgsmarknaden 2013

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg

Göteborgsmarknaden 2013 den 21 februari på Radisson Blu Scandinavia Hotel

Fastighetsvärlden upprepar förra årets succé med ett omfattande seminarieprogram som går på djupet kring utsikterna för den västsvenska fastighetsmarknaden. Ekonomer, politiker och näringslivsledare målar en bild av det ekonomiska läget och hur Västsverige klarar de tuffare tiderna. Regionens och landets främsta fastighetsinvesterare ger sin syn på om det är rätt tid att satsa på fastigheter nu – och vilka segment som är mest intressanta. Statssekreterare Ulf Perbo ger dessutom besked om vart regeringens bostadspolitik är på väg. Missa heller inte giganterna Boris Lennerhov från Gekås i Ullared och Sibas VD Fabian Bengtsson om framtidens handel och entreprenören Bert Karlsson som är tillbaka som fastighetsinvestare.

Pris: 3250:- för pren., 4250:- för övriga

Vart är den svenska ekonomin på väg och hur påverkas Västsverige av de tuffare tiderna? Hur rustar politiker och näringsliv för att möta krisen? Det är några av de viktigaste frågorna som den här dagen kommer att försöka ge svar på. Vi tar också tempen på life science-sektorn i väst och eventindustrin och reder ut om dessa sektorer kan gå i spetsen för tillväxten i regionen. På plats finns många av regionens och landets tyngsta fastighetsinvesterare som ger sin syn på om det nu är rätt tid att investera i fastigheter. Under eftermiddagen går vi på djupet kring de regionala marknaderna för kontor, handel och bostäder med ett starkt startfält av tunga talare. Välkommen till ett viktigt och fullspäckat seminarium!

Gemensamt program
8.30 Moderator Lennart Persson (SVT) hälsar välkommen

8.35 Vart är svensk ekonomi på väg?
De senaste månaderna har det kommit allt fler illavarslande signaler kring tillståndet i svensk ekonomi. Varslen har ökat markant och tillväxten mattas. Hur illa är läget och vad kan vi vänta oss framöver? Finns det några ljuspunkter på himlen?
Daniel Bergvall, nationalekonom SEB

9.10 Panelen: Hur klarar Västsverige de tuffare tiderna?
Västra Götaland är något av motorn i svensk industri och därmed extra utsatt för svängningar i konjunkturen. Tre aktörer med koll på dagsläget ger sin syn på hur regionens ekonomi påverkats hittills och vad de tror att vi har att vänta framöver.
Magnus Kårestedt, VD, Göteborgs Hamn
Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren
Per Olsson, chef Marknadsområde Göteborg och Halland, Arbetsförmedlingen

9.45 Heta stolen: Så möter Göteborg krisen
Hur väl rustad är Sveriges andra stad inför sämre konjunktur och ökande arbetslöshet? Vilka åtgärder kan vi räkna med framöver – blir det neddragningar eller är det möjligt att satsa sig ur krisen? Vad önskar stadens ledning att regeringen hjälper till med?
Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande (S), Göteborgs Stad

10.10 Kaffe

10.40 Nya möjligheter för Life Science i Väst
När Astrazeneca stängde sin forskning i Lund och Södertälje ökade istället satsningen på Mölndal och Västsverige. Hur stark är regionen idag inom Life Science och vilka satsningar är att vänta? Vilka möjligheter ger detta för regionen, näringslivet och för fastighetsinvesterare?
Bo Norrman, innovationsrådgivare Life Science, Chalmers
Patrik Andersson, VD, Business Region Göteborg

11.15 Så stärker vi Göteborg som evenemangsstad
Konkurrensen om mässor, kongresser, konserter och andra stora evenemang hårdnar och Göteborgs ledande position hotas av satsningar i bl a Stockholm och Malmö. Hör hur kommun och näringsliv tänker vässa Göteborgs position och hålla konkurrenterna på avstånd.
Camilla Nyman, tf VD, Göteborg & Co

11.40 Heta stolen: Nya fastighetssatsningar för pensionsjätten
Den Göteborgsbaserade pensionsjätten Andra AP-fonden satsar allt mer på fastighetsförvärv utomlands, bland annat i USA. Hur ser strategin ut och vilka ytterligare satsningar kan vi vänta oss? Hur ser man på fastigheter som investeringsobjekt i dagens ekonomiska läge och hur attraktivt är det då att köpa i Västsverige?
Eva Halvarsson, VD, Andra AP-fonden

12.00 Lunch

Temaspår A: Kontor – moderator Willy Wredenmark, Fastighetsvärlden

13.00 Så mår lokalhyresmarknaden
Hur ser det ut på kontorshyresmarknaden i Göteborg med omnejd? Har den dämpade konjunkturen börjat märkas? Vilka områden väntas vara mest utsatta framöver?
Anders Rydstern, chef Göteborgskontoret, Savills

13.30 Trendspaning: Så blir framtidens kontor
Det senaste decenniet har det varit en tydlig trend mot öppna landskap och effektivare användning av lokalytorna. En av de senaste trenderna just nu är aktivitetsbaserade arbetsplatser (A2). Vad innebär detta för hyresgäster och fastighetsägare och vilka trender kan vi förvänta oss de närmaste 5-10 åren?
Kristina Englund, VD, Struktur

14.00 Nya möjligheter på kontorsmarknaden
Nya infrastruktursatsningar och förändrade förutsättningar för regionens näringsliv påverkar även kontorsmarknaden. Vilka nya möjligheter kan vi vänta oss framöver, vilka områden kommer att bli mer intressanta och vilka projekt- och investeringsmöjligheter öppnas?
PG Persson, VD, Platzer
Henrik Saxborn, vVD, Castellum

14.30 Nya visioner för Göteborg
För nästan ett år sedan fick Göteborg åter en egen stadsarkitekt. Nu har han hunnit bli varm i kläderna och det är dags att ta pulsen – vilka visioner finns för att stärka staden och dess kommersiella miljöer? Kan vi hoppas på några nya, arkitektoniska landmärken framöver?
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs Stad

Temaspår B: Bostäder – moderator Stefan Engberg, Fastighetsvärlden

13.00 Vart är bostadspolitiken på väg?
Regeringen har tillsatt en mängd utredningar och fler förändringar av bostadspolitiken är på väg. Hur långt har man kommit och vilka ytterligare nya tag kan vi vänta oss före valet? Vad står på agendan om Alliansen vinner valet?
Ulf Perbo, statssekreterare till bostadsminister Stefan Attefall (KD)

13.40 Finns det risk för en bubbla?
Regeringens expertorgan Statens Bostadskreditnämnd har i flera rapporter varnat för utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden. Hur ser riskerna ut på marknaden idag och hur är situationen i Västsverige?
Bengt Hansson, utredningschef, Boverket

14.10 Förutsättningar för nyproduktion av hyresrätter
På senare år har intresset ökat för att investera i nyproduktion av hyresrätter. Hur stor är marknaden i landet och i Västsverige? På vilka delmarknaden går det att bygga med rimlig risk och hyra?
Anneli Snobl, VD, Förvaltnings AB Framtiden
Hans Wallenstam, VD, Wallenstam

14.35 Här skapar vi nya bostäder i Göteborg
Hur ser planerna ut för nya bostäder i Göteborg? Hur mycket kan vi räkna med kommer att byggas, och vilka är de nya områdena och lägena där det satsas?
Mats Arnsmar, biträdande kommunalråd (S), Stadsbyggnad

Temaspår C: Handel – moderator Lennart Persson

13.00 Lågprishandel 2.0 – så tänker vi nytt i tuffa tider
Är krisen i världsekonomin en tillgång för lågprishandeln och hur utnyttjar man situationen på bästa sätt? Hur kan Gekås utvecklas ytterligare och vad kan andra handlare och fastighetsägare lära av framgångarna?
Boris Lennerhov, VD, Gekås i Ullared

13.40 Hur klarar handeln konjunkturen?
Hur mår handeln i landet i allmänhet och i Västsverige i synnerhet? När kan vi räkna med att börja se effekter av krisen i världsekonomin? Vilka delmarknader väntas klara krisen väl och var finns de svaga segmenten?
Lena Larsson, VD, HUI Research

14.10 Nya möjligheter för handelsfastigheter
Två av landets och regionens tyngsta aktörer inom handelsfastigheter ger sin syn på trender och investeringsmöjligheter i Västsverige framöver.
Daniel Massot, chef affärsområde Göteborg, Hufvudstaden
Kristina Pettersson Post, regionchef, Vasakronan

14.35 Köpcentrumtrender i Norden
Utvecklingen i Norden går mot allt större handelsanläggningar och ökade inslag av upplevelser. Det kräver stora investeringar i såväl nya som befintliga köpcentrum för de ägare som vill hänga med. Vilka ytterligare trender kan vi vänta oss de närmaste åren? Hur ser en av jättarna på den svenska marknaden – är det färdigbyggt eller finns det utrymme för nya satsningar?
Lars-Åke Tollemark, director of operations, Unibail-Rodamco

Gemensamt program
15.00 Kaffe

15.30 Berts nya fastighetsaffärer
Entreprenören Bert Karlsson har ständigt nya satsningar på gång. Nu har han hittat en ny affärsidé för sina fastigheter med Migrationsverket som hyresgäst. Hur ser kalkylen ut och vilka är riskerna? Och hur ser han på fastighetsinvesteringar i övrigt?
Bert Karlsson, entreprenör

15.55 Heta stolen: Redo för inbrytning i Göteborg
Börsens snabbväxare Klövern har deklarerat att bolaget är för litet på Göteborgsmarknaden och vill gärna växa. Hur ser planerna ut och vad är det för objekt man letar efter? Kan det bli aktuellt med nya bolagsförvärv?
Rutger Arnhult, VD, Klövern

16.20 Paneldebatt: Rätt tid att satsa i väst?
När osäkerheten kring ekonomin och sysselsättningen ökar får det också konsekvenser på fastighetsmarknaden. Aktiviteten på byggmarknaden i Västsverige ser ut att svalna och risken är stor att även vakanser, hyror och priser kommer att påverkas. Hur oroliga bör entreprenörer och fastighetsinvesterare vara? Kan det rent av vara rätt tid nu att satsa i väst?
Christel Armstrong Darvik, VD, Stena Fastigheter
Fabian Bengtsson, VD, Siba-gruppen
Lennart Sten, Europachef, GE Capital Real Estate

16.50 Seminariet avslutas – Fastighetsvärlden bjuder in till eftersnack med dryck och tilltugg

newsecDatscha