Program

Gemensamt program

09.00
Inledning, presentation av Clarion Post Hotel

09.15
Analys av den svenska tillväxten

Vart har konjunkturen tagit vägen det senaste halvåret, under det ständiga bombardemanget med finansiell oro och politiska uppgörelser? Hur väl klarar sig Sverige och de olika delarna av ekonomin i detta gungfly till marknad? Blir det någon tillväxt alls och vad händer med räntan?
Annika Winsth, chefekonom Nordea

10.00
Globala utmaningar, Västsvenska möjligheter

Västra Götaland står inför många globala utmaningar, kan detta också bli till möjligheter? Regeringen har lagt fast målet om ett Co2 neutralt Sverige till år 2050. Hur skall den Västsvenska färdplanen formas för att nå målet?
Lars Bäckström, Landshövding

10.20 Kaffe

10.50
En region med möjligheter

Sällan har det varit så nödvändigt att noga följa omvärldsutvecklingen som nu. Finanskris, klimatkris och jobbkris ger en verklighet i snabb förändring. Vilka är de viktigaste omvärldssignalerna med relevans för Göteborgsregionen och fastighetsbranschen? Regionen och globaliseringens möjligheter. Nya nyckelkompetenser skapar möjligheter i region och bransch.
Bengt Wahlström, Företag & Framtid

11.30
Älvstaden – ett hot där möjligheterna överväger

En helt stillastående stad tappar dynamiken, men nya projekt kan samtidigt hota befintliga lägen som tappar i attraktivitet. Hur ska den centrala Älvstaden byggas för att ge bästa möjliga nytta för göteborgarna och näringslivet? Vilken roll kommer den arkitektoniska utformningen att spela här? Hur snabbt ska man gå fram? Vad väntar vi på?
Jonas Edblad, Wingårdh Arkitektkontor AB
Bo Aronsson, Älvstranden

12.00 Lunch

Temaspår A Bostäder – moderator Hans Lind
» Klicka här för att fälla ut temaspår» Klicka här för att fälla upp temaspår

13.10
Befolkningsutveckling i regionen

Hur tydliga och uthålliga är de demografiska tendenserna i Göteborg med omland? Vad är det som driver utvecklingen? Var kommer tillväxten i framtiden och hur säker kan man vara på det?
Mårten Andersson, analytiker Business Region Göteborg

13.30
Den nya hyressättningen

Allmännyttans normerande roll och självkostnadsprincipen är borta. Hur har utfallet blivit med de nya reglerna för hyressättning av bostäder? Vilka är den största förändringen och vad är svårast att enas kring? Hur har utfallet och fördelningen över olika bostäder och områden blivit? Vad händer i framtiden?
Charlotte Andersson, Fastighetsägarna
Pedram Kouchakpour, Hyresgästföreningen

13.50
Storägaren satsar på relationer och nyproduktion

Som en av Sveriges största privata fastighetsägare har Stena Fastigheter blivit uppmärksammat för sin relationsförvaltning. Vad är det och på vilket sett skiljer den sig från vanlig förvaltning? Nu har bolaget även börjat att nyproducera bostadsfastigheter. Men varför satsar de inte ännu hårdare på nyproduktion – lönsamhetsproblem, risker eller resursbrist?
Christel Armstrong Darvik

14.10
Priser – Aktörer – Utveckling

Under många år har bostäder levererat den bästa total-avkastningen. Många investerare, inte minst institutionella, är nu intresserade av att ta del av detta segment. Hur stor är omsättningen och hur kan den utvecklas? Var finns det ombildningspotential? Vilka är säljare och köpare idag och imorgon? Vart är priserna på väg?
Anders Rydstern, Savills

14.30
Framtidens bostadsmarknad

Diskussioner om eventuella förändringar på bostadsmarknaden innebär ofta att ”minerad mark” beträds. Åt vilket håll är vi på väg just nu? Miljonprogram, energifrågor, upplåtelseformer, kategoriboende hyressättning, nyproduktion.
Hans Lind, professor KTH

15.00 Kaffe

Temaspår B Kontor – moderator Willy Wredenmark
» Klicka här för att fälla ut temaspår» Klicka här för att fälla upp temaspår

13.10
Marknadsöversikt Göteborg och Västsverige

Hur har den kommersiella fastighetsmarknaden utvecklats det senaste året? Hyresutveckling, vakanser, yielder och priser. Vilka är säljare och köpare?
Åsa Linder, analyschef Jones Lang LaSalle

13.30
Kampen om framtidens hyresgäster

Vad bestämmer vart myndigheter och privata företag etablerar sig och hur deras flyttströmmar ut? Vilka är deras prioriterade kriterier vid en flytt, i teorin och i praktiken? Hur har kravspecifikationen förändrats? Vad blir det viktigaste de kommande 2-3 åren?
Magnus Hagström Tenant & Partner
Kristian Henninge, Niras

13.50
Projektutveckling i fokus

Byggföretagen går i bräschen för nya ”gröna” kommersiella projekt. Vilken möjlighet ser de till en fortsatt stark aktivitet? Vilka är de självklara utvecklingsområdena just nu och vilka kommer att bli aktuella inom några år?
Henrik Ahnström , Skanska
Manne Aronsson, NCC
Åsa Swan, Stadsbyggnadskontoret

14.15
Storaktörer med lokal förankring

De lokala jättarna satsar delvis inom olika områden. Är det en uppdelning av marknaden eller tror de olika mycket på delmarknaderna? Vilka är vinnare och förlorare. Hur ser de på hyres- och vakansutvecklingen?
PG Persson, Platzer
Hans Wallenstam, Wallenstam
Tage Christoffersson, Eklandia Fastigheter AB

15.00 Kaffe

Temaspår C Hotell och Handel
» Klicka här för att fälla ut temaspår» Klicka här för att fälla upp temaspår

13.10
Framtidens Handel

Detaljhandeln förändras ständigt. Konkurrensen är hård och förutsättningarna skiftar. Vilka är de uthålliga trenderna? Var kommer nyetablering att fungera och var kommer det att bli utslagning? Vilka är de allra viktigaste omvärldsfaktorerna? Finns det en reell möjlighet att idag förutse situationen 2020?
Fredrik Bergström, ek.dr Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi

13.40
Köpcentrumutveckling i praktiken – Nya Frölunda Torg

Ett stort omodernt köpcentrum har utvecklats till en supermodern handelsplats med fördubblat antal butiker. Utöver det har lokaler för andra verksamheter och bostäder tillskapats. Vilka var stötestenarna och vad var viktigast för att nå framgång med omdaningen?
David Schongin, Diligentia

13.55
På ny kula i Gamlestaden

Det har tagit tid – närmare 20 år – att gå från industri till en ny attraktiv handelsdestination. Om några år kan Gamlestans köpcentrum stå klart. Hur ska det se ut? Hur mycket behålls, rivs och byggs nytt? Vilka är utmaningarna i projektet?
Mikael Savborg, TK Development
Hans Kalmner, SKF

14.10
Hotellmarknaden – Igår, idag och i framtiden?

Det sker just nu flera kraftfulla hotellsatsningar som ger ett stort kapacitetstillskott i Göteborg. Vad innebär detta för lönsamheten och för fastighetsägarna? Vilka är de senaste trenderna vid nyetablering? Finns det nischer som saknar aktörer? Hur riskabla är hotell som hyresgäster?
Hans Åke Petersson, HåP Konsult AB

14.40
Restauranger och nöjen lyfter centrum

Det är dags att ta mat, dryck och nöjen på allvar för att få ett vitalt, levande och lockande centrum. Med egna idéer och med influenser från internationella förebilder har Vimal Kovacs lyckats etablera sig stort i Stockholm. Nu satsar han stenhårt även i Göteborg. Vilka är grundbultarna som måste till för att lyckas? Vad planerar han för Göteborg?
Vimal Kovac, Avenygruppen och Stureplansgruppen

15.00 Kaffe

Gemensamt program

15.30
Här vågar och vill vi satsa i Göteborgsregionen

Det finns stora skillnader mellan de olika delmarknaderna i Sverige. Även i Göteborgsregionen skiljer områdena ut sig från varandra i stabilitet, efterfrågan och prisnivåer. Var är risknivån lägst? Var finns de bästa förutsättningarna för mycket god tillväxt?
Erik Selin, VD Balder
Jens Engwall, VD Hemfosa
Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan

16.00
Vad gör politikerna för att underlätta för tillväxt?

Önskelistan är lång och prioriteringar måste göras. Hur klarar politikerna att samverka över kommungräns och blockgräns? Vilka möjligheter har de att främja tillväxt och vad avser de att genomföra för satsningar de kommande tre åren?
Johan Nyhus, Göteborgs Stad
Hans Bergfelt, Mölndals Stad

16.30 Seminariet avslutas – cocktail och guidad visning av den nya hotellanläggningen