Program

09.00
Lydia Capolicchio hälsar välkommen

09.05
Analys och prognos för den svenska tillväxten

Den svenska ekonomin växte kraftigt och närmade sig nästan överhettning. Men den stora oron i den internationella ekonomin börjar nu även påverka Sverige påtagligt. Hur pass oroliga bör vi vara? Hur långvarig blir nedgången i ekonomin och vad krävs innan kurvorna vänder upp igen? Vilka delar i det svenska näringslivet kommer att få problem, och hur stora?
Robert Bergqvist, chefsekonom SEB

09.45
Riksbanken, penningmarknaden och fastighetsmarknaden
En tvär inbromsning i världsekonomin innebär att Riksbanken avvaktar med höjning av reporäntan. Räntebanan är flackare men fortfarande väntas reporäntan stiga nästa år. Hur resonerar Riksbanken kring konjunkturläget? Vilken hänsyn tas till utvecklingen av olika tillgångspriser, påverkar det alls räntebeslutet?
Stefan Ingves, Riksbankschef

10.25 Kaffe

10.55
Facit efter ett år som minister
Under drygt ett år har Stefan Attefall varit Bostadsminister. Vilka åtgärder anser han själv att man lyckats bra med under detta år? Var har det gått trögt och är det något som omprövats? Vilka nya frågor och krav har han mött under året och vilken förståelse har han för dem? Vilka goda exempel har han funnit på sina resor i landet och hur kan de vidareförmedlas? Kan regeringen fortsätta att ducka för behovet av ett större bostadsbyggande? Och är det inte dags att ta evighetsfrågan om miljonprogrammets upprustning på allvar?
Stefan Attefall, bostadsminister

11.20
Så utvecklas sysselsättningen

Ökningen av antalet sysselsatta har fortsatt under 2011, men nu kan den ökningen ta stopp. Förutom sämre tillväxt lider vissa delar av arbetsmarknaden av arbetskraftsbrist. Inom vilka sektorer kommer bristen att vara påtaglig de kommande åren? Har vi mer av en strukturell än konjunkturell arbetslöshet idag? Vilken typ av insatser är mest verkningsfull. Vad innebär de närmaste årens stora pensionsavgångar? Var kommer det att uppstå problem, hur går de att lösa?
Lena Liljebäck, biträdande Generaldirektör Arbetsförmedlingen

11.50
Heta stolen: Med hela världen som spelfält

Numera har han ”Eiffeltornet” som utsiktsplats när han basar för jätteföretagets europeiska fastighetsverksamhet. Vilka är hans nyckelindikatorer för att sia om framtiden? Vad ser han framför sig nu? Hur sammanflätad är den svenska fastighetsmarknaden med den europeiska, och med övriga världen? Var ska man satsa pengarna idag?
Lennart Sten, Chef GE Capital Real Estate Europe

12.10
Lunch

13.15
Trender för hyra, yield och pris
Hur har de globala trenderna påverkat fastighetsmarknaden i Sverige? Vad har egentligen hänt på lokalhyresmarknaden? Vilka är de viktigaste generella trenderna för avkastningskrav och hyror? Finns det marknader som avviker? Vad kan vi vänta oss framöver?
Karin Witalis, Head of Research DTZ Sweden

13.45
London – En kristallkula och förebild

Londons fastighetsmarknad är världens mest aktiva och likvida. Den öppna redovisningen kring ett mycket stort antal hyresförhållanden, transaktioner och projektplaner gör att den också är världens mest transparenta. Följsamheten mellan London och Stockholm är närmast exakt under 25 år – med 12-24 mån eftersläpning. Varför är det så? Vad kan vi lära oss av strukturen och transparensen där? Vad är slutsatsen om den svenska utvecklingen 2012-2013 med utgångspunkt vad som händer i London just nu?
Dag Klerfelt

14.10
Tuffaste konkurrensen i fastighetsbranschen

Fastighetsbolag har en i jämförelse bekväm tillvaro med långa avtal och hyfsat förutsägbart kassaflöde. Hos fastighetsrådgivarna ska orderböckerna fyllas på hela tiden.
Konkurrensen om de lukrativa uppdragen har hårdnat. Ökad konkurrens brukar leda till prisnedgång – något ingen vill kännas vid. Rådgivningsföretagen möter det tuffa klimatet på olika sätt. Breddning eller fokusering av verksamheten. Rekrytering från andra branscher för att nischa kompetensen. Vad händer nu? Är det fortfarande en bransch under expansion eller kommer den krympa? Vilken typ av affärer laddar de för kortsiktigt och hur rustar de sig för marknaden om 2-3 år? Vem gör bäst affärer? Rallarsvingar och tjuvnyp utlovas.
Anders Palmgren, Catella
Patrik Enblad, VD Newsec
Bård Bjölgerud, VD Pangea

14.40
Kaffe

15.10
Heta stolen: Går det att skörda även vid missväxt?
Byggföretagens cykliska verksamhet leder till stora skillnader i produktionsvolym, där överkapacitet snabbt kan förbytas till flaskhalsproblem. Krav på ökad industrialisering för kostnadseffektivitet ska kombineras med hantverkskvalitet och hållbara lösningar även i miljö- och energihänseende. Hur gör NCC för att förena dessa olika krav? Vad är lämplig balans mellan entreprenadverksamhet och projektutveckling hos NCC? Står vi inför fallande byggvolymer eller blir det kapacitetsproblem inom några år? Hur skiljer det sig åt mellan olika byggsektorer?
Peter Wågström, VD NCC

15.35
Vad säger professorn?

Finns det något som kan få den svenska marknaden på fall, eller håller vaccineringen från början av 90-talet ännu? Innebär den kuren också att vi har för låg nyutveckling av lokaler och bostäder? Och är inte investeringarna i infrastruktur på tok för låga för att förbereda för framtiden näringsliv? Vilka är de viktigaste frågorna inför framtiden för bygg- och fastighetsbranschen? Och vilka är svaren?
Stellan Lundström, professor KTH

16.00
Seminariet avslutas

Kort summering av vad som framkommit under dagen.

16.05
Mingel och eftersnack

Efter seminariet bjuder Fastighetsvärlden in till förfriskningar och mingel med eftersnack.

Anmäl dig till seminariet