apr 09

Fastighetsdagen Uppsala

Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

Byggkranarna står fortfarande tätt och här byggs fler bostäder per capita än någon annanstans i landet, tillsammans med stora kontorsplaner. Hur möter man utmaningarna; vilka är möjligheterna i det här spetsiga läget? Vi samlar de stora fastighetsinvesterarna, de bästa experterna och de tunga beslutsfattarna för att söka svaren.

Vik den 9 april för Fastighetsdagen Uppsala, årets kanske viktigaste mötesplats kring regional tillväxt och stadsutveckling med fokus på Uppsala med omnejd.

Om Fastighetsdagen Uppsala 2024:
Fastighetsvärlden, branschens ledande mediehus för analys och nyheter, har sedan 1986 årligen samlat branschen till ett större antal seminarier över hela landet. Årets seminarium i Uppsala fokuserar på det aktuella marknadsläget för hela marknaden med fokus på Uppsala. Seminariet vänder sig till fastighetsägare, investerare, kommuner, landsting, konsulter, arkitekter, jurister med flera i sektorn. Arrangemanget samlade 2023 drygt 150 personer.

Anmäl dig nu!

Program

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Ellinor Persson, journalist och dagens moderator

09.05 Var ska alla bo?
Befolkningsutvecklingen är avgörande för ekonomisk tillväxt och påverkar i hög grad fastighetsmarknaden. Uppsala planerar för dubbelt så många invånare 2040. Vilka behov och sociala utmaningar innebär befolkningsförändringarna för landet i stort och för Uppsala i synnerhet? Hur påverkas utvecklingen när framför allt bostadsprojekt läggs i malpåse?
• Maria Pleiborn, demograf och bostadsmarknadsexpert WSP

09.25 Sjunkande ränta och inflation men låg tillväxt?
Belåningen är rekordstor, samtidigt som kostnader och räntor har rusat. Det pressar företag och hushåll. Men nu är signalerna att räntehöjningar är över och nu väntar sänkningar. Men hur snabbt kommer räntorna att sänkas, är inflationen över och vad händer med konjunkturen?
• Albin Kainelainen, generaldirektör Konjunkturinstitutet

09.45 Vart är hyra, yield och värde på väg?
Fjolåret var ett lågvattenmärke för fastighetsaffärer. Men vad händer just nu med köpare, säljare och priser på Uppsalamarknaden och vad händer resten av året? Vilka fastigheter är mest intressanta och vilken typ av affärer blir av i det här läget? Hur skiljer sig Uppsalamarknaden från andra?
• Katrin Wallensjö, Affärschef Analys Svefa

10.05 Kaffe

10.30 Jakten på kapital
”Cash is king” och jakten på kapital är intensiv i fastighetsbranschen. Alternativen är främst bankfinansiering, försäljningar och nyemissioner. Men hur ser helhetsbilden ut; hur mycket kapital har olika bolag rest och på vilket sätt– och hur mycket kan återstå? Börjar det lossna på obligationsmarknaden?
• Arvid Lindqvist, Fastighetsfondförvaltare Catella

10.50 Stadsutvecklingen och krisen
Bland det mest riskabla i ekonomisk nedgång är fastighetsprojekt. Situationen inom byggbranschen är bekymmersam och upp till vartannat projekt skjuts på framtiden. Hur påverkar det här den ambitiösa stadsutvecklingen i en av landets mest expansiva städer? Är det kris även för stadsutvecklingen och hur ser planerna ut just nu?
• Erik Pelling, kommunalråd (S) och ansvarig för stadsbyggnadsfrågor

11.15 Borätter och villor: Stabilisering eller fortsatt prisfall?
Priserna på bostadsrätter och villor har fallit snabbare än på decennier. Hur ser utvecklingen i landet ut i allmänhet och i Uppsala i synnerhet Var ligger prisnivåerna, vilka segment har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är egentligen nyproduktion? Finns tecken på stabilisering och till och med uppgång av priserna?
• Jennie Leffler, affärsområdesansvarig Booli
• Andreas Löwgren, vice VD Booli

11.35 Investeringsmarknaden: Bostäder
Förutsättningarna på bostadsmarknaden har förändrats på rekordtid. Uppsala har utmärkt sig genom sin höga aktivitet. Vad innebär den snabba scenförändringen för regionen och vad händer med satsningarna? Kommer den stora efterfrågan på bostäder, tillsammans med ett lättande makroklimat för ekonomin, ändå ge investeringstillfällen?
• Anette Frumerie, VD Rikshem
• PG Sabel, VD Stena Fastigheter Stockholm
• Fler talare meddelas inom kort

12.00 Lunch

13.00 Landshövdingen om energin, bostadsbristen och miljön
I Uppsala län har såväl några av landets mest expansiva områden samtidigt som andra delar avfolkas, vilka alla möter olika utmaningar. Mycket av helheten faller under länsstyrelsens ansvar. Hur verkar Landshövdingen och länsstyrelsen för lokala lösningar på till exempel tillväxten, den otillräckliga kapaciteten i elnätet, bostadsbristen, och hur kombineras det med miljöhänsynen? Har Uppsala något att lära andra regioner?
• Stefan Attefall, Landshövding Uppsala län

13.20 Universitetet, staden och framtiden
Uppsala har ett av världens äldsta universitet, vilken idag är en huvudförklaring till den snabba tillväxten. Här finns också Uppsala Innovation Centre, rankat som en av världens fem främsta inkubatorer. Vad betyder kopplingen till universitetet när det gäller forskning, utbildning tillsammans med samverkan med kommun och näringsliv och vilken betydelse har det för tillväxten? Hur ser visionen ut?
• Andreas Larsson, VD STUNS

13.40 En spännande punkt meddelas inom kort

14.00 Hållbarhet som konkurrensfaktor
Hållbarhet har blivit en nödvändig hygienfaktor i stadsutvecklingen. Klimat, miljö, hållbarhet och energi lägger nya krav och restriktioner på fastigheter. Men även möjligheter. Hur minskas klimatavtrycket, säkras social hållbarhet och energibehov och hur blir det samtidigt en god affär?
• Viktor Bakker, Hållbarhetschef Vectura
• Ida Bylund Lindman, Hållbarhetschef Uppsala kommun
• Jenny Ångman, Hållbarhetschef Uppsalahem

14.25 Kaffe

15.00 Investeringsmarknaden: Kontor och handel
Handeln och butiksfastigheter brottas med problem efter kostnadsökningarna och situationen för kontorsfastigheter är osäker, bl.a. på grund av ökat distansarbete. Men hur upplever Uppsalas stora investerare i segmenten verkligheten och framtidsmöjligheterna? Innebär sjunkande ränta och inflationen vändpunkten?
• Robert Ahlstedt, Affärsområdeschef Castellum
• Tomas Hermansson, VD Bonnier Fastigheter
• Fler talare meddelas inom kort

15.25 Den ljusnande framtid är vår?
Framtidsforskning är ett allt hetare ämne och framtiden är som vanlig osäker. Det gäller inte minst idag då frågor kring ekonomi, miljö, social hållbarhet teknik och politik skapar allt mer turbulens. Vart går trenderna, vilket samhälle bör vi sträva efter och vilket är ansvaret för framtida generationer? Frågor som inte minst berör fastighetsmarknaden – all mänsklig verksamhet förutsätter lokaler.
• Olle Torpman, forskare institutet för Framtidsstudier, docent praktisk filosofi

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

Visa faktaruta

Bland dagens talare:

Stefan Attefall, Landshövding Uppsala län
Anette Frumerie, VD Rikshem
Albin Kainelainen, generaldirektör Konjunkturinstitutet
Tomas Hermansson, VD Bonnier Fastigheter
Ida Bylund Lindman, Hållbarhetschef Uppsala kommun
Andreas Larsson, VD STUNS

Samarbetspartners:

Bli partner med FV

Som partner möter du din målgrupp i rätt miljö och sammanhang. Fastighetsvärlden har genom magasin, dagligt nyhetsbrev, sociala medier och marknadens överlägset mest besökta webb en oöverträffad räckvidd i fastighetsbranschen. Vi har flera olika alternativ att erbjuda dig som partner – kontakta oss så kan vi skräddarsy ett partnerskap efter önskemål.

Anki Lissåker
Partneransvarig
anki.lissaker@fastighetsvarlden.se
070-753 76 82

Anmälan

Deltagande Prenumerant Ickeprenumerant
Fysiskt – På plats 4.850 SEK 5.850 SEK

Anmäler du fyra eller fler lämnar vi 20 procent rabatt på ordinarie pris.

Fastighetsdagen Uppsala 2024 Anmälan

Deltagare

Ev. allergier

Faktureringsuppgifter

För utländskt företag.
Bekräftelse på anmälan skickas till denna e-post.

Övrigt

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.