Detta seminarium har redan ägt rum.

maj 25

Fastighetsdagen Stockholm

Grand Hôtel, Stockholm

Viktigaste marknaden prövas

Många vill sälja, få vill köpa, och ännu färre vill bygga. Svenska fastighetsmarknaden har fått uppleva en hisnande spelvändning. Ingen annanstans märks turbulensen tydligare än i Stockholm. I regionen finns mer än hälften av landets samlade fastighetsvärde, de högsta priserna och de största och mest spektakulära projekten. Kommunerna i regionen planerar för över 250.000 nya bostäder fram till 2030.

När priser faller och byggplaner skjuts på framtiden slår det hårdast i Stockholm. Samtidigt är det här de stora affärsmöjligheterna finns. Kapital samlas, omskapande affärer ligger i startgroparna, stora projekt färdigställs, statliga stöd förbereds. Högräntemiljön öppnar även unika möjligheter.

Vi samlar de stora fastighetsinvesterarna, de bästa experterna och de tunga beslutsfattarna för att söka svaren. Boka den 25 maj för klassiska Fastighetsdagen, årets kanske viktigaste mötesplats kring regional tillväxt och stadsutveckling med fokus på Stockholm med omnejd!

Om Fastighetsdagen Stockholm 2023:
Seminariet speglar fastighetsmarknaden i hela Sverige med fokus på Stockholmsregionen och riktar sig till beslutsfattare inom kommuner, fastighetsägare, investerare, byggföretag, handelsföretag, arkitekter, jurister, konsulter, mäklare, etc  Seminariet som arrangeras årligen brukar samla 200–300 personer på plats i Stockholm.

Seminariet arrangeras av Fastighetsvärlden som är branschens ledande mediehus för analys och nyheter sedan 1986.

Program förmiddag

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Jan Wifstrand, grundare nyhetsbyrån Rapidus, f.d. Chefredaktör DN och Sydsvenskan

09.05 Vad händer med inflation, ränta och konjunktur?
Lågkonjunkturen är här. Belåningen är rekordstor, samtidigt som kostnader och räntor rusar. Inte minst pressar det högt belånade fastighetsbolag och hushåll. Hur djupt sjunker konjunkturen, riskerar bostadsmarknaden en krasch? Finns det tecken på när räntor och inflation kan normaliseras och hur påverkas satsningarna på hållbarhet?
• John Hassler, professor makroekonomi

09.30 Risker och utmaningar – bankerna och fastigheterna
Den låga räntan var inte given. Nu pressas fastighetssektorn av högre räntor. Problemet är att ingen riktigt vet vem som har hål i balansräkningen vilket förstås sprider osäkerhet i den finansiella världen. Hur allvarlig är situationen, vilken är beredskapen för att hantera en finansiell kris och vilka är verktygen?
• Daniel Barr, generaldirektör Finansinspektionen

09.50 Då lånar banken ut
Utan finansiering stannar fastighetsbranschen. Frågan är om bankturbulensen gjort banker skotträdda- skapat en ”creditcrunch”. Vilka krav ställer de traditionella kreditgivarna för fastighetsfinansiering nu och vilka varningssignaler är banken mest känslig för? Vilka är de bästa tipsen för en framgångsrik finansiering idag?
• Mikael Inglander, VD SBAB

10.10 Kaffe

10.50 Toppkonsulterna om marknaden
Osäkerhet råder om vad som är rätta priset på transaktionsmarknaden i dagens situation, liksom vart yielder och hyror är på väg. Helt klart är att olika segment på marknaden har skilda förutsättningar. Tre av Sveriges främsta experter byter tankar om den mest brännande frågan just nu: Var befinner sig marknaden och vart är den på väg?
• Anders Elvinsson, värderingschef Cushman & Wakefield
• Erik Gärdén, Partner Nordanö
• Arvid Lindqvist, chefsanalytiker Catella

11.15 Åtgärdslistan vid tuffa tider
Fastighetsbolagen möter större utmaningar än på decennier. En annan beredskap tarvas för att inte hamna i händerna på ”ekonomins begravningsentreprenörer”. Ta del av listan för när krisen kommer: Effekter av begränsade ränteavdrag och ökade kostnader, när fastigheter måste skrivas ned, förlusthantering i pågående entreprenad, när krävs kontrollbalansräkning och hur kan fastigheter då skrivas upp. Sist men inte minst; hur undviks personligt betalningsansvar?
• Nils Albertsen, auktoriserad revisor Mazars
• Johan Tilander, auktoriserad revisor och partner Mazars

11.30 Landshövdingen om tillväxten, energin, bostadsbristen och miljön
I Stockholms län finns landets mest expansiva områden samtidigt som andra delar är glesbygd. Alla möter olika utmaningar. Mycket av helheten faller under länsstyrelsens ansvar. Hur verkar Landshövdingen och länsstyrelsen för lokala lösningar på exempelvis tillväxt, trygghet, otillräcklig kapacitet i elnätet, bostadsbrist, och hur kombineras det med miljöhänsyn? Har Stockholm något att lära andra regioner?
• Anna Kinberg Batra, Landshövding Stockholms län

12.00 Lunch och val av temaspår
a) Lokaler
b) Bostäder

Spår A: Lokaler

Moderator: Jan Wifstrand

13.00 Priser på väg söderut
Vad händer med köpare, säljare och priser på fastighetsmarknaden i Stockholm, och vad händer resten av året? Vilka fastigheter är hetast och vilken typ av affärer blir av i det här läget? Vart är hyra, yield och värde på väg? Hur skiljer sig Stockholmsmarknaden från andra?
• Marie Bucht Toresäter, VD Novier

13.20 Stockholm växer: Projekten som håller
Trots annalkande lågkonjunktur finns det tydliga projekt som har så pass god bärkraft att det är vettigt att driva dem nu. Efterfrågan kommer växa igen och FV har valt ut fyra områden.

Case I: Värtahamnen – från industri till levande stadsdel
Med avstamp i den gamla hamnmiljön pågår nu en systematisk och uthållig satsning för att skapa en stadsdel med 20.000 arbetsplatser och 5.000 boende. Hur långt har man kommit? Vilka är de närmast kommande etapperna?
• Olle Zetterberg, Stadsutvecklarna i Värtahamnen

Case II: Stockholm Syd – logistik för huvudstadsområdet
Rationella lösningar löser logistik och transporter smidigt, en förutsättning för att utveckla en storstadsregion. Ett område där en storsatsning på det nu pågår är Stockholm Syd. Det kommer även möjliggöra utvecklingen av andra områden då företag kan erbjudas bättre lösningar här. Vad är klart idag? Vilka är intressenterna bakom och vilken styrka har de? Hur ser tidsplanen för de kommande fem åren ut?
• David Schubert, Näringslivs- och exploateringschef, Nykvarns kommun
• Maria Jonsson, Utvecklingschef, Stendörren Fastigheter AB

Case III: Triangeltomten och bussdepåns nya liv
Endast 100 meter från det egna huvudkontoret på Kungsholmen planerar Skanska för 90.000 kvm nya lokaler. När är man igång? Hur många etapper blir det? Vad är unikt för de nya byggnaderna?
• Fredrik Bergenstråhle, vd Skanska Fastigheter Stockholm

Case IV: Slakthusområdet – Nästan oändliga möjligheter
Ett av de starkaste omvandlingsområdena utanför tullarna är Slakthusområdet. Gamla intressanta byggnader kombineras med nya byggnader för bostäder, kontor service och handel. En mängd aktörer borgar för att genomförandet rör sig framåt i god takt även i en tuffare ekonomisk miljö. Castellum äger tre kvarter, särskilt är de tunga i det som kallas Centrala kvarteren. Vad planerar de för, hur ser deras tidplan ut?
• Karl Sundholm, affärsutvecklare Castellum

14.00 Vad händer på hyresmarknaden?
Vakanserna ökar och stora hyresgäster försöker lämna ytor genom andrahandsuthyrning. Hur är stämningen: Hur snabbt ökar vakansen och går det alltid att driva genom hyresökningar genom index? Och de som hyr – vad kräver de av lokaler i form av teknik, hållbarhet och utformning? Hur ska hyresvärden tänka i dagens svåra situation och vad tänker hyresgästerna?
• Jesper Trotzig, partner Tenant & Partner

14.20 Investerarna: Kontor, handel och logistik i den nya ekonomin
Frågetecknen för kontorsfastigheter har ökat i takt med distansarbetet och nu bekymrar den ekonomiska utvecklingen. Butiksfastigheter ses med skepsis när handlare och konsumenter pressas av kostnadsökningar medan logistikfastigheter fortfarande är heta. Men hur upplever investerarna i segmenten verkligheten och möjligheterna?
• Stefan Dahlbo, VD Fabege
• Anneli Jansson, VD Humlegården
• Jenny Tuleby, transaktionschef CBRE Investment Management Norden

Spår B: Bostäder

Moderator: Willy Wredenmark

13.00 Borätter och villor: Stabilisering eller fortsatt prisfall?
Priserna på bostadsrätter och villor har fallit snabbare än på decennier. Hur ser utvecklingen i Stockholmsregionen ut idag? Var ligger prisnivåerna, vilka regiondelar har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är nyproduktion? Finns några tecken på stabilisering?
• Jennie Leffler, Affärsområdesansvarig Booli Pro
• Andreas Löwgren, Vice VD Booli

13.20 Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan
Bostäder sjunker nu snabbt i pris och bostadsbyggandet tvärnitar. Den ekonomiska nedgången äter sig också in i efterfrågan på butiker och kontor. Vad har hushåll och företag råd att efterfråga i krisen spår? Hur stor är gruppen med tillräcklig köpkraft? Var finns möjligheterna för investerare – i hyres- eller bostadsrätt, butiksfastigheter, kontor? Finns några ”vinnarhål” kvar?
• Ted Lindqvist, VD Evidens

13.40 Stadsutvecklingen och krisen
Fastighetsprojekt är riskabelt i ekonomisk nedgång. Situationen inom byggbranschen är bekymmersam och mer än vartannat projekt – särskilt bostäder – skjuts på framtiden. Hur påverkar det här den ambitiösa stadsutvecklingen där uppemot 90.000 nya bostäder planeras före 2030? Hur ser planerna ut just nu?
• Thomas Andersson, exploateringsdirektör Stockholms stad
• Monika Joelsson Vestlund, tf stadsbyggnadssdirektör Stockholms stad
• Oscar Lavelid, stadsutvecklingsstrateg Stockholms stad

14.00 Investeringspausen och värdena
Miljardaffärerna har slutat att rulla in, investerarna har tagit transaktionspaus – inte minst i Stockholm – och marknadsvärdet för bostadsfastigheter är osäkert. Hur ser investeringsmarknaden för bostäder ut idag och vad händer efter pausen?
• Svante Jonsson, VD Tango

14.20 Så möter bostadsutvecklarna inbromsningen
Bostadsutvecklarna är kanske första kanariefågeln i gruvan vid ekonomisk turbulens. Konjunkturkänsliga projekt är bland det första som stoppas och idag har många bostadsprojekt framflyttad byggstart. Hur tacklar bostadsutvecklarna konjunkturen; hur övervintrar man efterfrågekraschen och var finns framtidens möjligheter?
• Fredrik Arpe, tf VD Svenska Nyttobostäder
• Einar Jansson, VD Titania
• Sofia Ljungdahl, VD Obos Nya Hem

Program eftermiddag

14.40 Kaffe

15.10 Skatten och krisen
Tiderna förändras men skatten är evig. Vad innebär dagens dramatiska förändringar för företagen; hur undviks att addera en skattesmäll till övriga utmaningar? Vad bör en fastighetsägare tänka på?
• Carl Westling, delägare Causey Westling

15.25 Jakten på kapital
”Cash is king” och jakten på kapital blir alltmer intensiv. Alternativen är främst bankfinansiering, försäljningar och nyemissioner. Men hur ser helhetsbilden ut; hur mycket kapital har olika bolag rest och på vilket sätt? Hur mycket kan återstå?
• Bård Bjölgerud, VD Nordic Colliers

15.40 Heta stolen: Snabbt och brutalt?
Affärscykeln på fastighetsmarknaden skapar mönster som erfarenheten är det bästa verktyget för att tolka. På kort tid har nu åter alla förutsättningar ändrats och affärsmodeller prövas. Hur summerar en veteran – med över 40 års erfarenhet av boom och kris – riskerna, möjligheterna och framtiden? Blir det en snabb och brutal nedgång och en snabb återhämtning?
• Sven Olof Johansson, VD Fastpartner

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till stort mingel och eftersnack

Visa faktaruta

Bland dagens talare:

Anna Kinberg Batra, Landshövding Stockholm
Daniel Barr, generaldirektör Finansinspektionen
Anneli Jansson, VD Humlegården
Stefan Dahlbo, VD Fabege
Sofia Ljungdahl, VD Obos Nya Hem
Olle Zetterberg, Stadsutvecklarna i Värtahamnen

Samarbetspartners:

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.