Seminarier

maj 25

Fastighetsdagen Stockholm

Grand Hôtel, Stockholm

Viktigaste marknaden prövas

Många vill sälja, få vill köpa, och ännu färre vill bygga. Svenska fastighetsmarknaden har fått uppleva en hisnande spelvändning. Ingen annanstans märks turbulensen tydligare än i Stockholm. I regionen finns mer än hälften av landets samlade fastighetsvärde, de högsta priserna och de största och mest spektakulära projekten. Kommunerna i regionen planerar för över 250.000 nya bostäder fram till 2030.

När priser faller och byggplaner skjuts på framtiden slår det hårdast i Stockholm. Samtidigt är det här de stora affärsmöjligheterna finns. Kapital samlas, omskapande affärer ligger i startgroparna, stora projekt färdigställs, statliga stöd förbereds. Högräntemiljön öppnar även unika möjligheter.

Vi samlar de stora fastighetsinvesterarna, de bästa experterna och de tunga beslutsfattarna för att söka svaren. Boka den 25 maj för klassiska Fastighetsdagen, årets kanske viktigaste mötesplats kring regional tillväxt och stadsutveckling med fokus på Stockholm med omnejd!

Om Fastighetsdagen Stockholm 2023:
Seminariet speglar fastighetsmarknaden i hela Sverige med fokus på Stockholmsregionen och riktar sig till beslutsfattare inom kommuner, fastighetsägare, investerare, byggföretag, handelsföretag, arkitekter, jurister, konsulter, mäklare, etc  Seminariet som arrangeras årligen brukar samla 200–300 personer på plats i Stockholm.

Seminariet arrangeras av Fastighetsvärlden som är branschens ledande mediehus för analys och nyheter sedan 1986.

Anmäl dig nu!

Bland dagens talare:

Anna Kinberg Batra, Landshövding Stockholm
Ilija Batljan, VD SBB
Anneli Jansson, VD Humlegården
Stefan Dahlbo, VD Fabege
Sofia Ljungdahl, VD Obos Nya Hem

Samarbetspartners:

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.

Visa faktaruta

Heta stolen: Troubleshooting i praktiken
Många bolag pressas nu av det snabba fotbytet i ränteutvecklingen. En av de som snabbast vidtagit en mängd av åtgärder är jätten SBB. Vad är erfarenheterna och vad tror grundaren om marknadens framtid nu?
• Ilija Batljan, VD SBB

Toppkonsulterna om marknaden
Osäkerhet råder om vad som är rätta priset på transaktionsmarknaden i dagens osäkra situation, liksom vad yielder och hyror är på väg. Helt klart är att olika segment på marknaden har skilda förutsättningar. Låt oss göra en djupdykning i vinnare och förlorare. Tre av Sveriges främsta experter bryter sina tankar om den mest brännande frågan just nu: Var befinner sig marknaden och vart är den på väg?
• Anders Elvinsson, värderingschef Cushman & Wakefield
• Erik Gärdén, Partner Nordanö
• Arvid Lindqvist, chefsanalytiker Catella

Landshövdingen om tillväxten, energin, bostadsbristen och miljön
I Stockholms län finns landets mest expansiva områden samtidigt som andra delar är glesbygd, vilka alla möter olika utmaningar. Mycket av helheten faller under länsstyrelsens ansvar. Hur verkar Landshövdingen och länsstyrelsen för lokala lösningar på till exempel tillväxten, tryggheten, den otillräckliga kapaciteten i elnätet, bostadsbristen, och hur kombineras det med miljöhänsynen? Har Stockholm något att lära andra regioner?
• Anna Kinberg Batra, Landshövding Stockholms län

Investerarna: Kontor och handel i den nya ekonomin
Frågetecknen för kontorsfastigheter har ökat i takt med distansarbetet och nu bekymrar den ekonomiska utvecklingen. Butiksfastigheter ses med skepsis när handlare och konsumenter pressas av kostnadsökningar. Men hur upplever regionens stora investerare i segmenten verkligheten och framtidsmöjligheterna?
• Stefan Dahlbo, VD Fabege
• Anneli Jansson, VD Humlegården

Borätter och villor: Stabilisering eller fortsatt prisfall?
Priserna på bostadsrätter och villor har fallit snabbare än på decennier. Hur ser utvecklingen i Stockholmsregionen ut idag? Var ligger prisnivåerna, vilka regiondelar har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är egentligen nyproduktion? Finns några tecken på stabilisering av priserna?
• Jennie Leffler, Affärsområdesansvarig Booli Pro
• Andreas Löwgren, Vice VD Booli

Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan
Bostäder sjunker nu snabbt i pris och bostadsbyggandet tvärnitar. Den ekonomiska nedgången äter sig också in i efterfrågan på butiker och kontor. I krisen spår; vad har hushåll och företag råd att efterfråga? Hur stor är gruppen med tillräcklig köpkraft – i landet i stort och i Stockholmssregionen? Var finns möjligheterna för investerare – i hyres- eller bostadsrätt, butiksfastigheter, kontor? Finns några ”vinnarhål” kvar?
• Ted Lindqvist, VD Evidens

Investeringspausen och värdena
Miljardaffärerna har slutat att rulla in, investerarna har tagit ”transaktionspaus” – inte minst i Stockholm – och marknadsvärdet för bostadsfastigheter är osäkert. Hur ser investeringsmarknaden för bostäder; hyror, priser, affärsvolym, ut idag och vad händer efter pausen?
• Svante Jonsson, VD Tango

Priser på väg söderut
Vad händer just nu med köpare, säljare och priser på fastighetsmarknaden i Stockholmsregionen och vad händer resten av året? Vilka fastigheter är hetast och vilken typ av affärer blir av i det här läget? Vart är hyra, yield och värde på väg? Hur skiljer sig Stockholmsmarknaden från andra?
• Marie Bucht Toresäter, VD Novier

Så möter bostadsutvecklarna inbromsningen
Bostadsutvecklarna är kanske första ”kanariefågeln i gruvan” vid ekonomisk turbulens. Konjunkturkänsliga projekt är bland det första som stoppas och idag har kanske mer än vartannat bostadsprojekt framflyttad byggstart. Hur tacklar bostadsutvecklarna konjunkturen; hur övervintrar man efterfrågekraschen och var finns framtidens möjligheter idag?
• Sofia Ljungdahl, VD Obos Nya Hem

Anmälan

Deltagande Prenumerant Ickeprenumerant
Fysiskt – På plats 5.450 SEK 6.450 SEK

Anmäler du fyra eller fler lämnar vi 20 procent rabatt på ordinarie pris.

Fastighetsdagen Stockholm 2023 Anmälan

Faktureringsuppgifter

Bekräftelse på anmälan skickas till denna e-post.

Deltagare

Välj spår
Ev. allergier

Övrigt

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.