Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 18

Fastighetsdagen Öresund

Studio Meeting Point, Malmö

Brytpunkten

Varken inflationen eller räntorna kommer att sjunka så snabbt som många trott och hoppats. Denna höst blir en brytpunkt där det avgörs hur svåra och långvariga konsekvenser den ekonomiska smockan ger hushåll och fastigheter.

Den snabba inbromsningen innebär unika affärsmöjligheter, men skillnaden i förutsättningar mellan olika sorts fastigheter bara växer. Hur säljer man dyrt, köper billigt samtidigt som ”cash is king”?

Vi samlar de stora fastighetsinvesterarna, de bästa experterna och de tunga beslutsfattarna för att söka svar. Vik den 18 oktober för klassiska Fastighetsdagen, årets kanske viktigaste mötesplats kring regional tillväxt och stadsutveckling med fokus på Öresundsregionen.

Program förmiddag

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Ellinor Persson, journalist och dagens moderator

09.05 Skuldkalas och kostnadsexplosion men även styrka
Lågkonjunkturen är här. Belåningen är rekordstor, samtidigt som kostnader och räntor rusar. Inte minst pressar det högt belånade fastighetsbolag och hushåll. Frågetecknen är många. Hur många räntehöjningar återstår? När sänker Riksbanken styrräntan för första gången? Har hushåll och fastighetsinvesterare ropat hej för tidigt? Hur likt krisen på 1990-talet blir det här egentligen?
Jens Magnusson, chefsekonom SEB

09.30 Vart är hyra, yield och värde på väg?
Den ekonomiska makrosituationen är bister och har i synnerhet missgynnat fastighetsinvesteringar. Men vad händer nu med ränta, inflation och tillväxt och hur påverkar det fastighetsmarknaden? Vart är hyra, yield och värde på väg?
• Arvid Lindqvist, analyschef Catella

09.50 Checklistan vid tuffa tider
Fastighetsbolagen möter större utmaningar än på decennier. En annan beredskap tarvas för att inte hamna i händerna på ekonomins begravningsentreprenörer. Ta del av listan för när krisen kommer: Effekter av begränsade ränteavdrag och ökade kostnader, när fastigheter måste skrivas ned, förlusthantering i pågående entreprenad, när krävs kontrollbalansräkning och hur kan fastigheter då skrivas upp. Sist men inte minst – hur undviker man personligt betalningsansvar?
• Andreas Brodström, auktoriserad revisor, partner Mazars
• Martin Erlandsson, auktoriserad revisor, partner Mazars

10.05 Kaffe

10.35 Heta stolen: Mot nya höjder
Riktigt höga hus har ofta otur med konjunkturen. Fastighetsveteranen har erfarenhet att hantera Turning Torso i Malmö och har nyligen köpt in sig i Nordens högsta bostadshus – Karlatornet i Göteborg. Blir det en god affär; vad säger erfarenheten? Vad tror han om Doxas övriga satsningar i bland annat Öresundsregionen?
• Greg Dingizian, grundare Doxa

10.55 Kriget om hyrorna
De snabba kostnadsökningarna och stigande räntor har stegrat konfliktnivån ordentligt mellan fastighetsägare och hyresgäster. Vem ska ta notan? Hyresgästföreningen har stämt ett antal värdar i Malmö och handlarna påstår att tusentals butiker riskerar att drivas i konkurs på grund av indexerade hyreshöjningar. Vad är det hyresgästerna vill, hur framgångsrik har taktiken varit och måste inte även fastighetsägare få kompensation för ökade kostnader?
• Olof Andersson, VD Trianon
• Håkan Björkenklev, regionordförande Hyresgästföreningen
• Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert stads- och platsutveckling/hyror Svensk Handel
• Patrik Hall, senior advisor Heimstaden

11.20 Rating: Nyckeln till finansiering
Fastigheter går på lån och en positiv kreditrating är nyckeln och här börjar det se besvärligt ut. Räntor och inflation biter sig fast men det är faktiskt bara frågan om ”the old normal”, ändå är många inte rustade för en normal räntenivå. Vad fyller ratingen för funktion i dagens marknad, varför är det bra att ha, och varför skiljer sig Norden jämfört med övriga Europa? Hur ser utmaningarna ut för fastigheter?
• Mikael Busch, Senior Director, Head of Nordic Corporates, Fitch Ratings

11.40 Landshövdingen om tillväxten, energin, bostadsbristen och miljön
Det tätbefolkade Skåne har med sin närhet till kontinenten unikt goda förutsättningar för tillväxt. I vägen står dock ett antal flaskhalsar; otillräckliga kommunikationer, ett sviktande elnät, bostadsbrist… Hur verkar Landshövdingen och länsstyrelsen för lokala lösningar på tillväxten, tryggheten, den otillräckliga kapaciteten i elnätet, bostadsbristen och hur kombineras det med miljöhänsynen? Har Malmö något att lära andra regioner?
• Anneli Hulthén, Landshövding Skåne

12.00 Lunch och val av temaspår
A) Lokaler
B) Bostäder

Spår A: Lokaler

Moderator: Linus Ericsson, VD JLL Sverige

13.00 Priser på väg söderut?
Vad händer just nu med köpare, säljare och priser på fastighetsmarknaden i landet i allmänhet och i Skåne i synnerhet och vad händer närmaste framtiden? Vilka fastigheter är hetast och vilken typ av affärer blir av i det här läget? Hur skiljer sig Öresundsmarknaden från andra? Det har till exempel skett ett omfattande tillskott av nya kontorslokaler; vad betyder det?
• Tomas Nyström, Head of Valuation partner Novier
• Olof Rotbring, Head of transaction partner Novier

13.20 Heta stolen: Snabb tillväxt och hög avkastning
Logistikfastigheter är fortfarande heta och står för en allt större del av den svaga omsättningen på marknaden. Ett exempel är snabbt expanderande Företagsparken, verksamt inom logistik/lätt industri som öppnar ett nytt kontor i Helsingborg. Hur ser man på marknaden och vad lockar i Öresundsregionen? Hur påverkar smarta fordon, delningsekonomi och automation och vilka krav ställer på de moderna fastigheterna?
• Leif Östling, styrelseordförande Företagsparken och tidigare koncernchef Scania

13.45 Sol, tak, logistik och energiknuten
Att sätta solenergi på taken är en viktig del i Catenas strategi för att bygga hållbara och effektiva lager- och logistikanläggningar. Samtidigt hindras expansionen av långdragna och kostsamma tillståndsprocesser hos nätbolagen. Vilka är de största hindren för ny elproduktion och tillväxt i regionen? Vilka konkreta förslag finns för att få till en förändring som snabbar på processen? Hur ser prisutvecklingen ut på marknaden?
• Jörgen Eriksson, VD Catena
• Jonas Almquist, chef stora bolag Energiengagemang

14.05 Heta Stolen: Hur passar Öresund in i pusslet?
Castellum är av landets, och regionens, största fastighetsägare och aktivt i de flesta segment. Efter viss dramatik har bolaget omstrukturerats. Hur ser planerna för framtiden för bolaget ut, vilken är synen på fastighetsmarknaden och vad är planerna för regionen?
• Ola Orsmark, VD Castellum Öresund

14.30 Kaffe

Spår B: Bostäder

Moderator: Ellinor Persson

13.00 Stadsutvecklingen och krisen
Fastighetsprojekt är riskabelt i ekonomisk nedgång. Situationen inom byggbranschen är bekymmersam och mer allt fler projekt – särskilt bostäder – skjuts på framtiden eller till och med stoppas. Hur påverkar det här den ambitiösa stadsutvecklingen? Hur ser planerna ut just nu?
• Marcus Horning, Stadsbyggnadsdirektör Malmö
• Hans Juhlin, Stadsbyggnadsdirektör Lund
• Anna Möller, Stadsbyggnadsdirektör Helsingborg

13.20 Borätter och villor: Stabilisering eller fortsatt prisfall?
Priserna på bostadsrätter och villor har fallit snabbare än på decennier. Hur ser utvecklingen i Skåne idag? Var ligger prisnivåerna, vilka regiondelar har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är egentligen nyproduktion? Finns några tecken på stabilisering av priserna – eller hotar fortsatta prisfall?
• Jennie Leffler, Affärsområdesansvarig Booli Pro
• Andreas Löwgren, Vice VD Booli

13.40 Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan
Bostäder sjunker nu snabbt i pris och bostadsbyggandet tvärnitar. Den ekonomiska nedgången äter sig också in i efterfrågan på butiker och kontor. Vad har hushåll och företag råd att efterfråga i krisens spår? Hur stor är gruppen med tillräcklig köpkraft? Var finns möjligheterna för investerare – i hyres- eller bostadsrätt, butiksfastigheter, kontor? Finns några ”vinnarhål” kvar?
• Ted Lindqvist, VD Evidens

14.05 Heta stolen: Bostadsutveckling i motvinden
Projekt är synnerligen konjunkturkänsliga och särskilt bostadsutvecklare har det tufft i den ekonomiska motvinden. K-fastigheter har uppmärksammats för sin snabba tillväxt. Varför har börsen haft fel om bolaget och hur utvecklar man hyresrätter med lönsamhet även idag?
• Jacob Karlsson, VD och grundare K-fastigheter

Program eftermiddag

14.30 Kaffe

15.00 Kan vi bygga oss ur krisen?
Många utmaningar väntar för byggindustrin, inte minst i Skåne där byggkranarna står tätt. Projekt är bland det mest konjunkturkänsliga på fastighetsmarknaden och idag har allt fler framflyttad byggstart. Majoriteten fortsätter dock som planerat. Hur tacklar de stora byggbolagen konjunkturen; var finns de tuffaste utmaningarna och var finns tillväxtmöjligheterna?
• Christina Heikel, stadsutvecklingsansvarig Västsvenska Handelskammaren
• Johan Håkansson, chef NCC Property Development Syd
• Patrik Lundberg, affärsutvecklingschef Skanska

15.25 Jakten på kapital
”Cash is king” och jakten på kapital blir alltmer intensiv i fastighetsbranschen. Alternativen är främst bankfinansiering, försäljningar och nyemissioner. Men hur ser helhetsbilden ut; hur mycket kapital har olika bolag rest och på vilket sätt– och hur mycket kan återstå?
• Linus Ericsson, VD JLL Sverige

15.45 Expertpanelen: Vägen framåt
Några av regionens största investerare sammanfattar intrycken under dagen och ger sin syn på den skånska marknaden. Vad händer på bostads- och lokalmarknaden och hur ser den långsiktiga utvecklingen ut?
• Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs
• Sofia Lagerblad, chef affärsutveckling Stena Fastigheter Malmö
• Marie Thelander Dellhag, VD MKB

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till stort mingel och eftersnack

Visa faktaruta

Bland dagens talare:

Anneli Hulthén, Landshövding Skåne
Greg Dingizian, grundare Doxa
Marie Thelander Dellhag, VD MKB
Patrik Hall, Senior Advisor Heimstaden
Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs
Leif Östling, Styrelseordförande Företagsparken, tidigare koncernchef Scania

Samarbetspartners:

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.