Detta seminarium har redan ägt rum.

apr 27

Fastighetsdagen Göteborg

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg

Göteborgsregionen har förnyats kraftfullt de senaste decennierna. Näringslivet har bytt skepnad och kunskapsinnehållet i industrin blivit stort med ledande forskning inom flera branscher. Det här har även avspeglats i stadsutvecklingen och fastighetsmarknaden.

Men nu växer osäkerheten och tidsplanerna sträcks ut. Hur mycket nyproduktion av lokaler och bostäder klarar marknaden? Har byggpriserna skenat iväg så att man måste sätta stopp? Vad händer med inflationen, räntan, tillväxten, och hur påverkar det fastighetsbranschen? Vilka är möjligheterna i det här utmanande läget?

Vi samlar de stora fastighetsinvesterarna, de bästa experterna och de tunga beslutsfattarna för att söka svaren. Välkommen till en heldag om Göteborgs fastighetsmarknad!

Om Fastighetsdagen Göteborg 2023:
Seminariet speglar fastighetsmarknaden i Västsverige och riktar sig till kommuner, fastighetsägare, investerare, byggföretag, handelsföretag, arkitekter, jurister, konsulter, mäklare, etc. Seminariet arrangeras av Fastighetsvärlden som är branschens ledande mediehus för analys och nyheter sedan 1986.

Program

09.00 Inledning
• Jan Wifstrand, grundare nyhetsbyrån Rapidus, f.d. Chefredaktör DN och Sydsvenskan

09.05 Inflation, ränta, konjunktur: Vad händer?
Lågkonjunkturen är här. Belåningen är rekordstor, samtidigt som kostnader och räntor rusar. Inte minst pressar det högt belånade fastighetsbolag och hushåll. Hur djupt sjunker konjunkturen, riskerar bostadsmarknaden en krasch, och vilka tecken finns på när räntor och inflation kan normaliseras?
• Robert Boije, chefsekonom SBAB

09.25 Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan
Bostäder sjunker snabbt i pris och bostadsbyggandet tvärnitar. Den ekonomiska nedgången äter sig in i efterfrågan på butiker och kontor. Vad har hushåll och förtag råd att efterfråga? Hur stor är gruppen med tillräcklig köpkraft? Var finns möjligheterna för investerare – i hyres- eller bostadsrätt, butiksfastigheter eller kontor? Finns några vinnarhål kvar?
• Ted Lindqvist, VD Evidens

09.45 Göteborgsregionen – hackar tillväxtmotorn?
Regionen har allt mer blivit motorn i den industriella utvecklingen och tillväxten har varit snabb. Göteborgs stad planerar för minst 120.000 nya jobb till 2035 och investeringar för närmare 1.000 miljarder i bostäder och lokaler. Var kommer de största investeringarna att ske och hur organiseras samarbetet med fastighetsägare och utvecklare? Vad händer med de storslagna planerna i ljuset av den ekonomiska nedgången?
• Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg

10.05 Kaffe

10.35 Besöksstaden, konjunkturen och framtiden
Göteborg är en stor eventstad. Enbart Svenska Mässan har mer än två miljoner besökare per år och erbjuder det mesta, från hotell, butiker, teater, spa och restauranger till mässhallar och olika typer av mötesarenor. Tillströmningen av besökare är viktig för staden och inte minst för hotell, restauranger och butiker. Vad är recepten på framgångsrika event, vilka är framtidsplanerna och hur påverkar konjunkturen?
• Carin Kindbom, VD och koncernchef Svenska Mässan Gothia Towers

10.55 Stadsplanering: Stopp för nya skrapor?
Beslutsfattarna talar om stopp för nya höga hus i Göteborg. Är det slut för Göteborgs marsch mot Nordens Dubai, och var ska fokus ligga istället – på Landshövdingehus? Hör arkitekternas argument och vad politikerna tycker.
• Johannes Hulter (S), Kommunalråd stadsbyggnad Göteborgs stad
• Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg

• Marco Testa, VD Reflex arkitekter

11.20 Nya domar ändrar regler för uthyrning helt
Högsta domstolen har nyligen dömt i ett mål som får stor påverkan på marknaden. Blockhyresgäster kan nu gå direkt på fastighetsägare och kräva återbetalning av överhyra och korttidshyresgäster har fått besittningskydd. En annan dom minskar möjlig presumtionshyra för nyproduktion. Hör om vilka konsekvenser rättsutvecklingen får på marknaden.
• Antonia Krzymowska, advokat och jur. dr. Krzymowski Advokater
• Amelia Krzymowska, advokat och jur. dr. Krzymowski Advokater

11.40 EU-regler ger skattesmäll?
Sveriges regler kring jämkning vid fastighetsöverlåtelser strider mot EU-rätten, måste dessa korrigeras? Det har nu lämnats ett första förslag om nya jämkningsregler somt kan tvinga säljaren att betala tillbaka tidigare avdragen ingående moms. Vad innebär förslaget i praktiken vid transaktioner och hur har förslaget mottagits?
• Klara Horndahl, skattejurist Mazars skatt
• Johan Östholm, skattejurist Mazars skatt

12.00 Lunch

15.15 Stålbad på byggmarknaden
Många utmaningar väntar för byggindustrin, inte minst i Göteborg där byggkranarna står tätt. Projekt är bland det mest konjunkturkänsliga på fastighetsmarknaden och idag har mer än vart tredje framflyttad byggstart. Majoriteten fortsätter dock som planerat. Hur tacklar de stora byggbolagen konjunkturen? Var finns de tuffaste utmaningarna och var finns möjligheterna?
• Niklas Sparw, divisionschef NCC Väst
• Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke Sverige

15.40 Heta stolen: Nestorn om risker och möjligheter
Wallenstam är ”kungen av avenyn” med många butiker men framför allt ett stort bostadsbestånd över hela landet. Hans Wallenstam, veteran från 90-talets fastighetskrasch, har varnat för riskerna med dagens situation. Hur försiktig bör man vara och öppnar dagens högräntemiljö även möjligheter?
• Hans Wallenstam, VD Wallenstam

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till stort mingel och eftersnack

Spår A: Kontor och butiker

13.00 Prisfall: Ja, men hur mycket?
Vad händer med köpare, säljare och priser på fastighetsmarknaden i regionen och resten av året? Vilka fastigheter är hetast och vilken typ av affärer blir av i det här läget? Vart är hyra, yield och värde på väg? Hur skiljer sig Göteborg?
• Emelie Tisell, head of valuation & analysis Göteborg, Croisette

13.20 Kv Johanna: Hållbart byggande mitt i city
Hufvudstaden gör sin största projektsatsning i modern tid mitt i Göteborg. Fem stora fastigheter utvecklas varsamt där existerande arkitektur tas tillvara och hela byggnationen sker med ett omfattande återbruk av material. Hur bygger man om med så stora bevarandevärden och samtidigt utvecklar fastigheten? Hur ser potentialen till lönsamhet ut?
• Fredrik Ottosson, affärsområdeschef Göteborg Hufvudstaden

13.40 Handel: Konsumenterna, priserna och förändringarna
Konsumtionsströmmarna har vänt mot butiker och restauranger igen. Är det dags för revansch för den fysiska butiken och hur kommer e-handeln att klara omställningen och höga energikostnader? Hur kommer branschen klara pressen mot konsumenterna genom prisökningarna? Skiljer sig Göteborgsregionen?
• Viktor Eklöf, analytiker HUI

14.00 Vad händer på hyresmarknaden?
Vakanserna ökar och stora hyresgäster försöker lämna ytor genom andrahandsuthyrning. Hur snabbt ökar vakansen och går det alltid att driva genom hyresökningar genom index? Vad kräver de som hyr av lokaler i form av teknik, hållbarhet och utformning? Hur ska hyresvärden tänka i dagens situation och vad tänker hyresgästerna?
• Magnus Hagström, senior manager Tenant & Partner

14.20 Investerarna: Kontor och handel i den nya ekonomin
Frågetecknen för kontorsfastigheter har ökat i takt med distansarbetet och nu bekymrar den ekonomiska utvecklingen. Butiksfastigheter ses med skepsis när handlare och konsumenter pressas av kostnadsökningar. Men hur upplever Göteborgsregionens stora investerare i segmenten verkligheten och framtidsmöjligheterna?
• P-G Persson, VD Platzer
• Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg Vasakronan

Spår B: Bostäder

13.00 Borätter och villor: Stabilisering eller fortsatt prisfall?
Priserna på bostadsrätter och villor har fallit snabbare än på decennier. Hur ser utvecklingen i Göteborg ut? Var ligger prisnivåerna, vilka kommundelar har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är nyproduktion? Finns några tecken på stabilisering? Ta del statistiken som Konkurrensverket nyligen gjort ”icke publik” och som allmänt ses som den säkraste.
• Henrik Åkerblom, VD Valueguard

13.20 Karlatornet och skyskrapsindex
Sambandet mellan höga byggnader och ekonomisk nedgång kallas ”skyskrapsindex”. Precis som tidigare bl.a. Chrysler Building och Burj Khalifa reser sig Karlatornet i Göteborg mot skyn samtidigt som konjunkturen viker. Tornet blir Norden högsta byggnad om 273 meter och erbjuder lägenheter med fri sikt till Vinga, Marstrand och Pater Noster. Hur går försäljningen i dagens klimat och hur är planerna och förutsättningarna för omgivande Karlastaden?
• Ola Serneke, VD Serneke Invest

13.40 Hyresrätter och marknaden
Hyresrätter har varit heta men problemen är liknande som för bostadsrätter – hyran för nyproducerat är högre än vad stora grupper kan bära, trots stora behov. Hur ser efterfrågan på hyresrätter ut och matchar utbudet efterfrågan? Vilken storlek är mest efterfrågade, hur stor roll spelar hyran, vilka grupper efterfrågar lägenheter, vilka orter är heta och vilka är kalla?
• Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna

14.00 Investeringsmarknaden: Vad händer efter pausen?
Miljardaffärerna har slutat att rulla in, investerarna har tagit transaktionspaus – inte minst i Göteborg – och marknadsvärdet för bostadsfastigheter är osäkert. Hur ser investeringsmarknaden för bostäder ut idag? Vad händer efter pausen?
• Svante Jonsson, VD Tango

14.20 Investerarpanelen: Chans till comeback?
En tung panel av investerare ger sin analys av situationen på bostadsmarknaden i regionen. Har bostadsfällan slagit igen? Hör hur de tacklar dagens situation och vilka möjligheter de ser. Bland annat kommer tvärniten i byggandet skapa ett väldigt underutbud. Vad kommer det att innebära?
• Mikael Granath, VD Willhem
• Terje Johansson, VD och koncernchef Framtiden

Visa faktaruta

Bland dagens talare:

Hans Wallenstam, VD Wallenstam
Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg Vasakronan
Ola Serneke, VD Serneke
Carin Kindbom, VD och koncernchef Svenska Mässan Gothia Towers
Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs stad
P-G Persson, VD Platzer Fastigheter

Samarbetspartners:

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.