Detta seminarium har redan ägt rum.

apr 26

Fastighetsdagen Göteborg

Radisson Blu Scandinavia, Göteborg

Kontor, butiker, bostäder och logistik

Göteborgsregionen är Sveriges industriella hjärta och driver landets tillväxt. Det driver även en kraftig värdeutveckling på fastigheter och föder mängder med projekt. Den snabba tillväxten innebär också stora utmaningar samtidigt som frågetecknen inför framtiden blir allt fler. Pandemin och den politiska risken – liksom den geopolitiska risken – detta valår tillsammans med energikrisen ökar osäkerheten. Vad händer med inflationen, räntan och tillväxten, och hur påverkas fastighetsbranschen?

Välkommen till en heldag om Göteborgs fastighetsmarknad!

Program

09.00 Inledning
• Ellinor Persson, dagens moderator

09.05 Ränta, inflation och tillväxt
Tillväxtchocken efter coronapandemin har drivit upp såväl inflation som räntor. Den geopolitiska oron driver på utvecklingen. Det finns knappast liknande situationer att modellera konjunkturdata ifrån och osäkerheten är stor. Hur är utsikterna för inflationen och tillväxten idag och hur påverkar det räntan? Har förutsättningarna ändrats för gott?
• Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken

09.25 Hyra, yield och värde
De rekordlåga direktavkastningskraven på fastighetsmarknaden signalerar att marknaden tror på fortsatt stigande värden. Storaffärerna fortsätter att rada upp sig. Har marknaden rätt – går vi mot nya rekordår? Vilka är orosmolnen? Hur ser utvecklingen ut för olika fastighetstyper och vad kännetecknar Göteborgsmarknaden?
• Christina Kämpe, regionchef Göteborg, Colliers

09.45 Börsen, fastigheterna och krisen
Efter pandemin kom inflationen, följd av ett europeiskt krig. Marknaden visar dock motståndskraft och fortfarande menar många att motvindarna är tillfälliga och övergående. Vad menar en av de främsta experterna är riskerna och möjligheterna – vad kommer att hända med räntan, och hur påverkas fastighetsbolag på och utanför börsen?
• Anders Elgemyr, Managing Partner Carlsquare

10.05 Kaffe

10.35 Göteborgsregionen – tillväxtmotor till tusen miljarder
Göteborgs stad planerar för minst 120.000 nya jobb till 2035. Det innebär investeringar i bebyggelse för närmare 1.000 miljarder, främst i form av nya bostäder, verksamhetslokaler och handelsytor. Var kommer de största investeringarna ske och hur organiseras samarbetet med fastighetsägare och utvecklare? Hur realistiska är planerna och var finns flaskhalsarna?
• Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg

10.55 Northvolt, Volvo, batterifabriken och framtiden
Götegorg, personbilar och Volvo är synonymt, även om ägandet flyttat till Kina. Volvo Cars är en av de största arbetsgivarna och kommer att bli ännu större genom den batterifabrik man bygger tillsammans med Northvolt. Vilka är svårigheterna med att på bara tre år bygga upp en av världens främsta batterifabriker och hur realistiskt är det att alla nya Volvo redan från 2030 ska vara elektrifierade? Hur kommer elektrifieringen förändra bilindustrins förutsättningar?
• Henrik Björkman, VD Northvolt–Volvo Cars R&D Center

11.15 Kommuntopparna: Så ska Göteborg styras
Såväl Socialdemokraterna som Moderaterna har idag opinionsmässig medvind i kampen om makten i Göteborg. Men vilken blir skillnaden i fastighetspolitik beroende på vilken sida som styr? Vad händer med förra valets raket, Demokraterna? Kan de än en gång rusa i valspurten? Vilka är recepten för att utveckla staden, skynda på bostadsbyggandet, stödja handel och kontor och lösa de sociala problemen?
• Jonas Attenius (S), gruppledare socialdemokraterna
• Hampus Magnusson (M), kommunalråd, ordförande Byggnadsnämnden
• Martin Wannholt (D), kommunalråd, ledamot Byggnadsnämnden

11.40 Riksdagsval och fastigheter
Den politiska temperaturen stiger i takt med att valet närmar sig. Hur blir en valrörelse i den geopolitiska oron? Vad innebär de olika alternativen för ekonomin och för fastighetsmarknaden? Vilka reella förändringar kan vi vänta och vilken sida ligger bäst till för en valseger? Hör hur ett par av landets främsta experter ser på utvecklingen.
• Adam Cwejman, Politisk redaktör Göteborgsposten
• Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och politisk analytiker

12.00 Lunch

Välj temaspår

A) Kontor och butiker
B) Bostäder
C) Logistik
Temaspåren pågår 13.00–14.45. Se program nedan.

14.45 Kaffe

15.15 Fastigheter i orostider: En trygg hamn?
Fastigheter är reella tillgångar – real estate – och har sedan urminnes tider varit en grundbult i alla stora förmögenheter. Vilka är erfarenheterna historien lär oss om fastigheters styrka som skydd för tillgångar i turbulenta tider – och vilka är svagheterna?
• Dick Harrison, professor i historia Lunds universitet

15.35 Expertpanelen
En tung panel av experter och investerare ger sin syn på vad valet kan innebära, vart fastighetsmarknaden i regionen är på väg och om det är rätt läge att investera. Hör också vilka fastigheter och områden de tror mest på, och vilka risker de ser de närmaste åren.
• Linus Ericsson, VD JLL
• Åsa Henninge, Chef Fastighetskontoret Göteborg
• P-G Persson, VD Platzer

Spår A: Kontor och butiker

Moderator: Linus Ericsson, VD JLL

13.00 Handeln: Pressen, utslagningen och omstarten
Delar av handeln har tagit bland de tyngsta smällarna, drabbad av såväl omstruktureringar som pandemin. Nu vänder konsumtionsströmmarna mot butiker och restauranger igen. Är det dags för revansch och hur många butiker kommer finnas kvar när dammet har lagt sig? Skiljer sig Göteborgsregionen från övriga landet?
• Emma Wähl, detaljhandelsanalytiker HUI

13.20 Premiär: Framtidens arbetsliv i unik undersökning
För tredje året i rad har Castellum undersökt 2 000 svenska kontorsarbetares  och 600 chefers åsikter och önskemål, med fokus på kontorets roll och utformning. Vi bjuder på en exklusiv ”sneak peak” av pinfärska rapporten Framtidens Arbetsliv 2022. Återtåget har börjat rulla tillbaka till kontoret, men som förr blir det aldrig igen. Eller?
• Mariette Hilmersson, VD Castellum Väst

13.40 Kontorens revansch?
Kontorsfastigheter har setts med viss misstro under pandemin, på grund av utbrett distansarbete. Nu återvänder personalen och än så länge förefaller effekterna på lokalanvändningen måttliga. Kommer lokalanvändningen minska på allvar först långsiktigt? Vad händer med vakanser, hyror och yielder i Göteborg och andra större städer?
• Amanda Welander, chefsanalytiker CBRE

14.00 Så utvecklar vi kontor som vill mer
Kontorets roll diskuteras nu mer än någonsin efter en lång tid av hemarbete. Ställer hyresgästerna andra krav på fastighetsutvecklarna med ny syn på vad vi ska ha kontoret till och vad det ska innehålla? Och hur kan vi utforma kontor för bättre hälsa och ökad känsla av välbefinnande?
• Mats Dynevik, marknadschef Skanska Göteborg
• Sofia Ekerlund, marknadschef Skanska Öresund

14.20 Investerarna: Kontor och handel i den digitala ekonomin
Det är ingen hemlighet att handeln och butiksfastigheter brottas med stora problem som ökat under pandemin medan frågetecknen för kontorsfastigheter ökar i takt med distansarbetet. Men hur upplever Göteborgs stora investerare i segmenten verkligheten och framtidsmöjligheterna?
• P-G Persson, VD Platzer
• Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg Vasakronan

Spår B: Bostäder

Moderator: Ellinor Persson

13.00 Borätter och villor: Prisökning, stabilisering eller prisfall?
Priserna på bostadsrätter och villor har överraskat med rejäla rusningar under pandemin. Hur ser utvecklingen ut idag? Var ligger prisnivåerna, vilka marknader har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är egentligen nyproduktion? Hur ser det ut specifikt i regionen?
• Jennie Leffler, Affärsområdesansvarig Booli Pro
• Andreas Löwgren, Vice VD Booli

13.20 Bostadsmarknaden: Läget idag och den verkligen efterfrågan
Vad ska man egentligen tro om läget på svensk bostadsmarknad efter två år med pandemi och i en miljö med stigande räntor och elpriser? Bostadsbyggandet tuffar på bra, men motsvarar det verkligen vad som efterfrågas? Hur är situationen i Göteborgsregionen och hur skiljer sig den från övriga landet?
• Robert Boije, chefekonom SBAB

13.40 Coliving
Bostadsbrist och höga boendekostnader är inte förbehållet Sverige utan är ett problem i de flesta större städer, främst för unga. Internationellt blir delningsboende allt större och det växer även i Sverige. Stena Fastigheter och Wallenstam är två stora bolag som satsar i nischen och aktören Colive planerar för tusentals lägenheter i närtid. Men vad innebär coliving egentligen – hur god affär är det för fastighetsägaren och hyresgästen?
• Katarina Liljestam Beyer, VD och medgrundare Colive

14.00 HSB delar för att öppna för unga
Förstagångsköparna får allt svårare att ta sig in på marknaden. HSB har lanserat en lösning; HSB Dela där unga vuxna kan köpa hälften av en lägenhet – men bo i hela. Hur fungerar detta och hur ser kalkylen ut för fastighetsägaren?
• Lars Göran Andersson, VD HSB Göteborg

14.20 Investerarna: Fortsatt bostadsrally i Göteborg?
Hur länge kan rallyt på bostadsrätter och det stora intresset för nyproducerade hyresrätter fortsätta? Hur kommer inflation, ränta, energikris, pandemi med mera att påverka marknaden? Hör hur några av de största investerarna och bostadsutvecklarna i Göteborg ser på läget och vart de tror marknaden tar vägen.
• Kicki Björklund, VD Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag
• Mikael Granath, VD Willhem

Spår C: Logistik

Moderator: Willy Wredenmark, VD Fastighetsvärlden

13.00 Rekordmarknad: Priser, hyror, yielder
Den senaste åren har bjudit på många stora transaktioner med logistikfastigheter och intresset bara ökar i spåren av pandemin. Hur utvecklas priserna i Sverige och internationellt, och vilka är det som köper? Vad krävs av en logistikfastighet för toppnivåer? Syns inget slut på den starka trenden?
• Karin Witalis, Head of Research Colliers

13.20 Nordens bästa läge: Hamnen, vägar, tåg och flyg
Göteborg är Nordens industriella och logistiska huvudstad. Här finns den största hamnen som är betydelsefull för hela Sverige. En effektiv hamn är nödvändig för konkurrenskraften men även för energieffektivitet och hållbarhet. Här finns den industriella utvecklingen och bästa logistikkompetensen. Men räcker det? Logistikkedjorna måste hänga ihop, och det behövs mark, bra infrastruktur och progressiva fastighetsutvecklare.
• John Wedel, VD LTS

13.40 Sista milen: Avgörande i konkurrensen
E-handeln växer ohejdat, inte minst pådriven av coronapandemin. En av de största stötestenarna är ”the last mile problem”, hur de traditionella aktörerna och uppstickarna ska möta de ökande kraven på förfinade leveranser baserade på dagens digitala teknik. Vad krävs av moderna logistikfastigheter för att fungera i nätverket?
• Arne Andersson, e-handelsexpert Svensk Digital handel
• Tim Jörnssen, VD Iboxen
• Patrik Thelandersson, VD Pindeliver

14.00 Investerarna: Logistik – boom eller bubbla?
Logistikfastigheter är glödheta, såväl i Sverige som internationellt. Hur ser några av investerare på intressanta lägen och de allt mer komplexa logistikfastigheterna? Vad är framgångsreceptet och hur stor är risken för att fastigheterna haussas till en bubbla?
• Joakim Hedin VD Bockasjö
• Hans Sahlin, chef Logistik Castellum
• Niklas Zuckerman VD Logistea

14.20 Link40 – framtiden för svensk logistik
Link40 är en logistikhubb om 240.000 kvadratmeter, en mångmiljardinvestering som tillsammans utvecklas av Balder och Next Group. Platsen är strategiskt belägen längs med RV40 mellan Göteborgs Hamn och Landvetter Flygplats. Utvecklingen beräknas skapa 1.000 arbetstillfällen till Härryda och spela en avgörande roll för framtidens logistik i Göteborgsregionen och hela Sverige. Hur kan Link40 komma att påverka hållbarheten i transportsektorn och vara en möjliggörare för andra små och stora aktörer?
• Johanna Söderlund, ansvarig tidiga skeden Next Step Group

Visa faktaruta
Mängdrabatt:
Anmäl fyra eller fler och du får 20% rabatt på ordinarie pris!

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Bland dagens talare:

P-G Persson, VD Platzer Fastigheter
Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken
Hampus Magnusson, kommunalråd (M) och ordf. byggnadsnämnden i Göteborg
Kicki Björklund, VD Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag
Mikael Granath, VD Willhem
Åsa Henninge, Chef Fastighetskontoret Göteborg
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB
Katarina Liljestam-Beyer, VD och medgrundare Colive
Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och politisk analytiker

Samarbetspartners:

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.