Seminarier

sep01

Fastighetsdagen 2020

Grand Hôtel, Stockholm

Nystart! Marknaden efter Corona

Välkommen att inleda hösten med en dag om hur fastighetsmarknaden utvecklas när pandemin går in i nästa fas!

Fastighetsdagen inriktas i år helt på vad som händer med ekonomi, arbetsmarknad och fastighetssektor när Corona-krisen i höst väntas hamna i ett nytt, förhoppningsvis lugnare, skede.

Vi hoppas genomföra seminariet på plats, men är redo anpassa det för webbsändning om så krävs. Detta återkommer vi till längre fram, men du kan tryggt boka plats redan nu!

Under dagen får vi en färsk rapport om stämningsläget i branschen och nationalekonomen John Hassler ger sin syn på hur djup den ekonomiska krisen blir och när vi kan vänta oss en vändning.

Hör också om hur transaktionsmarknaden kan utvecklas, hur obligationer och annan finansiering påverkas och vad som händer med hyror och vakanser för handel och kontor.

På scen finns bl.a. Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, som ger myndighetens syn på hur stora riskerna är på fastighetsmarknaden och om det kanske är rätt läge nu att lätta på kreditrestriktionerna för bostäder. 

Många av landets främsta fastighetsinvesterare är på plats för att diskutera riskerna framöver – och om det kanske nu är rätt läge att investera: Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner, Jens Engwall, VD Nyfosa, Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter, Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam, Anneli Jansson, VD Humlegården, Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs, Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter och Anette Frumerie, VD Rikshem.

Programmet leds av Jan Wifstrand, av många ansedd som en av landets främsta moderatorer, och vid sin sida har han expertkommentatorn Jan Rosengren, senior rådgivare och partner Newsec.

Med anledning av Corona-viruset har vi höjt nivån kring hygien och hälsa på våra seminarier. Alla deltagare får tillgång till handsprit/alkogel under dagen. Vi följer naturligtvis också hela tiden utvecklingen och är beredda att anpassa eller flytta fram seminariet för att säkerställa att det kan genomföras tryggt och säkert. Dessutom är Din anmälan fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Missa inte höstens första och främsta mötesplats för fastighetsbranschen!
Specialpris: Boka Din plats senast 18 juni och få 500:- rabatt!

Anmäl dig nu!

Boka nu till specialpris – 500:- rabatt!
Boka Din plats fram till 18 juni 2020 och få 500:- rabatt på ordinarie seminarieavgift.

Genomförande av seminariet:
Vi hoppas genomföra seminariet på plats, men är redo anpassa det för webbsändning om så behövs. Du kan tryggt boka plats redan nu!

Specialpris för grupper:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni betalar endast 3.960:-/person för prenumeranter respektive 4.760:-/person för övriga.

Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen
Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs
John Hassler, professor i nationalekonomi Stockholms universitet
Anneli Jansson, VD Humlegården
Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam
Emma Hernell, vVD HUI Research

Hygien, hälsa och avbokningsgaranti:
Med anledning av Corona-viruset har vi höjt nivån kring hygien på våra seminarier. Alla deltagare får tillgång till handsprit/alkogel. Vi följer utvecklingen och är beredda att anpassa eller flytta fram seminariet för att säkerställa att det kan genomföras tryggt och säkert. Dessutom är din anmälan fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium. Har du frågor så kontakta oss gärna: seminarier@fastighetsvarlden.se.

Medverka som samarbetspartner:
Träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Samarbetspartners:

Visa faktaruta

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Jan Wifstrand, VD Rapidus och dagens moderator, tidigare bl.a. chefredaktör för DN
• Jan Rosengren, senior rådgivare och partner Newsec och dagens expertkommentator

09.05 FV:s Konfidensindex: Så är stämningen i branschen
Fastighetsvärlden har skapat ett unikt index grundat på en mycket omfattande enkät riktad mot aktiva inom fastighetsbranschen. Indexet tolkar framtidstron för hela marknaden, liksom i utvalda sektorer. Stämningsläget bland investerare, konsulter, banker med flera har ju en avgörande påverkan för marknadsutvecklingen. Så; vad tror branschen om framtiden?
• Willy Wredenmark, chefredaktör Fastighetsvärlden

09.20 Lär av historien: Pandemi och ekonomi – så har det gått tidigare
Covid-19 är inte direkt den första pandemin som drabbat mänskligheten. De omedelbara ekonomiska konsekvenserna är alltid svåra men hur har den ekonomiska återhämtningen sett ut? Vad kan vi lära av tidigare erfarenheter?
• Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet

09.45 Efter Corona: Hur blir våra nya liv?
På Linneuniversitetet arbetar ett trettiotal forskare med att belysa corona-pandemins konsekvenser för samhället – socialt, ekonomiskt och kulturellt. Hur kommer vi att leva i post-coronasamhället – vilka grupper har drabbats hårdast och hur hjälper vi dem tillbaka? Kan vi ta tillvara på de klimatvinster som krisen för med sig? Är coronakrisen en möjlighet att ändra sättet vi lever på eller blir allt som vanligt igen? Hör om de utmaningar som morgondagens samhälle står inför.
• Johan Höglund, professor i litteratur och forskningsledare Linnéuniversitetet

10.10 Kaffe             

10.40 Svensk ekonomi: När vänder det uppåt igen?
Ekonomin har vänt kraftigt neråt. Vad händer med valuta, tillväxt och räntor? Hur oroliga bör vi vara; väntar en depression eller kommer en ekonomisk återhämtning i närtid? På vilket sätt påverkas fastighetsmarknaden?
• John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

11.10 Så mår ränte- och obligationsmarknaden
En mycket viktig del av fastighetsbolagens finansiering har varit företagsobligationer, som komplement till vanlig bankfinansiering. Villkoren har varit gynnsamma för bolagen då det funnits ett sug i hela ekonomin på grund av bristen på statsobligationer (låg statsskuld). Coronakrisen har satt marknaden för företagsobligationer i gungning med starkt stigande obligationsräntor som följd. Vilken är situationen på marknaden just nu och kan den här typen av problem påverka även Riksbankens räntebana?
• Jonas Österlund, chef högavkastande obligationer SEB
• Joacim Nässén, chef corporate och institutions Danske Bank Sverige
• Erika Wranegård, fondförvaltare Öhman Fonder

11.35 Hyror, värden, yielder – så utvecklas marknaden
Hela fastighetsmarknaden – kontor, handel, bostäder och hotell känner alla av pressen från Coronakrisen. Hur har de olika sektorerna utvecklats och vilka visar störst motståndskraft? Hör om de aktuella trenderna just nu – finns några tecken på stabilisering eller kanske till och med uppgångar?
Rebecka Norberg, vVD och senior partner Tango

12.00 Lunch

13.00 I stormens öga: Handelsfastigheter, restauranger och hotell
De hyresgäster som pressats hårdast av krisen finns inom handel, hotell och restaurang. Hur ser den större bilden ut och hur mörk är den? Även om stora delar av sektorerna pressats mycket hårt så finns fortfarande aktörer med stor ekonomisk uthållighet. Vilka ligger i vinnarhålet och blir framtidens hyresgäster i de fysiska lokalerna? Och hur mycket marknad kommer e-handeln på sikt ta från den fysiska handeln pga pandemin?
• Björn Arnek, chefsekonom Annordia
• Emma Hernell, vVD HUI
 Jonas Siljhammar, VD Visita

13.30 Pressade kontor: Ett gupp på vägen eller permanent omvärdering?
Kontorsmarknaden har ovanligt länge varit stekhet. Flera mångmiljardaffärer gjordes upp i höstas och under vintern medan hyrorna fortsatte mot nya rekord. Sedan mötte marknaden pandemin. Stora affärer ställdes in och köpare började prata om ”Corona-rabatt”. Hur kommer kontorsfastigheterna – vanligen konjunkturkänsliga – klara viruskrisen? Hör om förutsättningarna för kontorsfastigheter att nå rekordnivåerna igen.
• Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs
• Anneli Jansson, VD Humlegården
• Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam

13.50 Blir bostäder billiga nu?
Bostadsmarknaden har också rört sig neråt. Hur analyserar de stora elefanterna på marknaden situationen: Rör det sig om en tillfällig sättning, vilken är idag skillnaden på bostadsrätt/hyresrätt och vad händer med nyproduktionen? Öppnar det här kanske också för intressanta affärer?
• Anette Frumerie, VD Rikshem
• Mikael Granath, VD Willhem
• Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund

14.10 Risken i kommersiella fastigheter just nu
Finansinspektionen signalerade i vintras om att det fanns för stora risker i bankernas utlåning till kommersiella fastigheter. Inspektionen beslutade bland annat om kapitalpåslag till banker med sådan utlåning. Hur ser Finansinspektionen på riskerna idag och kan det bli aktuellt med ytterligare åtgärder?
• Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen

14.40 Kaffe

15.10 Heta stolen: Coronan och jordgubbsfilosofin
Hotellmagnatens imperium har knakat efter fjolårets stora investeringar i bland annat Stureplansgruppen och resebyrån Ving. Kan Stordalens affärsstrategi – jordgubbsfilosofin – än en gång vända skutan?
Talare meddelas inom kort

15.30 Ekonomisk politik: Finns det mer ammunition?
När marknaden inte klarar situationen finns en sista resurs – staten. Politikerna har också sjösatt ett flertal stödpaket till unikt stora belopp. Om utvecklingen blir olycklig på fastighetsmarknaden så får det förödande konsekvenser för hela samhället. Kan marknaden räkna med ytterligare stöd vid svårigheter eller finns det inget krut kvar?
Talare meddelas inom kort

15.50 VD-panelen: Vägen framåt – risker och möjligheter
En mycket erfaren panel – med bland annat djupa erfarenheter från 90-talets stora fastighetskrasch – summerar dagen och serverar sina analyser. Hur kommer fastighetsbolagen klara sig och hur ser vägen framåt ut. Börjar det till och med likna ett gott affärsläge?
Jens Engwall, VD Nyfosa
Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner
Per Linder, managing partner RED Management
Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter

16.15 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.Jag anmäler även följande personer från samma företag:


Specialpris! 500:- rabatt om Du bokar senast den 18 juni 2020. Ordinarie seminarieavgift är 4.950:-/person för prenumeranter på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.950:-/person för övriga.

Grupprabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag (minst fyra) erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 3.960:-/person för prenumeranter respektive 4.760:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

När du anmäler dig skickas ett bekräftelsemail till din e-post du angett inom några minuter. Se till så att den inte hamnar i spamskyddet.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.