Detta seminarium har redan ägt rum.

sep 01

Fastighetsdagen 2020

Webbsänt specialseminarium

Nystart! Marknaden och Corona

Välkommen till ett webbsänt specialseminarium om hur fastighetsmarknaden utvecklas när pandemin går in i nästa fas!

Fastighetsdagen är i år helt webbsänd och fokuserar på vad som händer med ekonomi, arbetsmarknad och fastighetssektor när Corona-krisen i höst väntas hamna i ett nytt, förhoppningsvis lugnare, skede.

Under dagen får vi en färsk rapport om stämningsläget i branschen och nationalekonomen John Hassler ger sin syn på hur djup den ekonomiska krisen blir och när vi kan vänta oss en vändning.

Hör också om hur transaktionsmarknaden kan utvecklas, hur obligationer och annan finansiering påverkas och vad som händer med hyror och vakanser för handel och kontor.

Med i studion finns bl.a. Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, som ger myndighetens syn på hur stora riskerna är på fastighetsmarknaden och om det kanske är rätt läge nu att lätta på kreditrestriktionerna för bostäder. 

Missa heller inte när den kände historieprofessorn Dick Harrison berättar om vilka lärdomar vi kan dra från tidigare pandemier och hur ekonomin har utvecklats efteråt.

Många av landets främsta fastighetsinvesterare är också med för att diskutera riskerna framöver – och om det kanske nu är rätt läge att investera: Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner, Jens Engwall, VD Nyfosa, Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam och Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs.

Programmet sänds 13:00 – ca 15:30, men kan också ses i efterhand.
Seminariet är direktsänt med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Det blir rappare och mer varierat än under en normal seminariedag för att passa webbformatet.

Det angelägna innehållet och effektiva formatet gör webbseminariet väl anpassat för din enhet, ledningsgrupp, styrelse eller liknande. Därför erbjuder vi ett specialpris för grupper (fler än tre personer): 2.360:-/person för prenumeranter på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev, övriga betalar 2.840:-/person.
Ordinarie seminarieavgift är 2.950:-/person för prenumeranter och medlemmar, 3.550:- för övriga.

Webbsänt seminarium – så funkar det:
Du följer seminariet via Din dator, det finns således ingen smittorisk. Formatet är ungefär som en längre version av SVT:s Agenda, med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Under sändningen finns möjlighet till interaktivitet – det går att ställa frågor och vara med och lämna åsikter om olika aspekter. Det kommer också gå att skicka in frågor i förväg till de olika programpunkterna, så att vi kan anpassa innehållet till deltagarnas önskemål.

Inled hösten med ett viktigt seminarium om fastighetsmarknadens uteckling!

Preliminärt program 13:00 – ca 15:30

Alla tider är ungefärliga

13.00 Inledning
Dagens moderator och expertkommentator berättar om seminariet och sändningens höjdpunkter. Hör hur du som deltagare kan ställa frågor och delta med dina åsikter under programmets gång.
• Jan Wifstrand, VD Rapidus och dagens moderator, tidigare bl.a. chefredaktör för DN

13.05 Svensk ekonomi: När vänder det uppåt igen?
Ekonomin har vänt kraftigt neråt. Vad händer med valuta, tillväxt och räntor? Hur oroliga bör vi vara; väntar en depression eller kommer en ekonomisk återhämtning i närtid? På vilket sätt påverkas fastighetsmarknaden?
• John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

13.25 Lär av historien: Pandemi och ekonomi – så har det gått tidigare
Covid-19 är inte direkt den första pandemin som drabbat mänskligheten. De omedelbara ekonomiska konsekvenserna är alltid svåra men hur har den ekonomiska återhämtningen sett ut? Vad kan vi lära av tidigare erfarenheter?
• Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet

13.40 Riskerna inom fastigheter och bolån just nu
Finansinspektionen (FI) signalerade i vintras om att det fanns för stora risker i bankernas utlåning till kommersiella fastigheter. Hur ser FI på riskerna idag och kan det bli aktuellt med ytterligare åtgärder? Och kan det vid något läge bli aktuellt att ytterligare lätta på restriktionerna kring bolån för att mildra effekterna av pandemin?
• Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen

13.55 Så mår ränte- och obligationsmarknaden
En mycket viktig del av fastighetsbolagens finansiering har varit företagsobligationer, som komplement till vanlig bankfinansiering. Coronakrisen har satt marknaden för företagsobligationer i gungning med starkt stigande obligationsräntor som följd. Vilken är situationen på marknaden just nu?
• Jonas Österlund, chef högavkastande obligationer SEB
• Erika Wranegård, fondförvaltare Öhman Fonder

14.15 Paus

14.25 Vägen framåt: Handelsfastigheter, restauranger och hotell
De hyresgäster som pressats hårdast av krisen finns inom handel, hotell och restaurang. Hur ser den större bilden ut och hur mörk är den? Vilka tecken finns nu på en förbättring av läget och hur kommer pandemin förändra marknad, konkurrens och hyror?
• Björn Arnek, chefsekonom Annordia
• Emma Hernell, vVD HUI
 Jonas Siljhammar, VD Visita

14.50 Pressade kontor: Ett gupp på vägen eller permanent omvärdering?
Kontorsmarknaden har länge varit stekhet. Sedan mötte marknaden pandemin och stora affärer ställdes in och köpare började prata om ”Corona-rabatt”. Hur kommer hyresnivåer och transaktionsvolymer klara viruskrisen? Kommer vår användning av kontoren att förändras även efter pandemin?
• Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs
• Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam

15.05 VD-panelen: Vägen framåt – risker och möjligheter
En mycket erfaren panel – med bland annat djupa erfarenheter från 90-talets stora fastighetskrasch – summerar dagen och serverar sina analyser. Hur kommer fastighetsbolagen klara sig och hur ser vägen framåt ut. Börjar det till och med likna ett gott affärsläge?
Jens Engwall, VD Nyfosa
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner

Per Linder, managing partner RED Management

15.25 Seminariet avslutas
Sändningen och presentationerna går därefter att ta del av i efterhand.

 

Webbsänt seminarium – så här funkar det:

Fastighetsdagen 2020 är ett webbsänt specialseminarium.
Fokus är på effekterna av pandemin på ekonomi och fastighetsmarknad och de risker och möjligheter som väntas följa framöver.

Direktsänt och möjlighet att skicka frågor
Du följer seminariet via din dator, det finns således ingen smittorisk, och programmets längd blir ca 2,5 timmar.
Seminariet är direktsänt och formatet är ungefär som en längre version av SVT:s Agenda, med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Det blir rappare och mer varierat än under en normal seminariedag för att passa webbformatet.
Under sändningen finns möjlighet till interaktivitet – det går att ställa frågor och vara med och lämna åsikter om olika aspekter. Det kommer också gå att skicka in frågor i förväg till de olika programpunkterna, så att vi kan anpassa innehållet till deltagarnas önskemål.

Detaljerat program
Inför seminariet kommer du få ett detaljerat program och deltagarförteckning samt en personlig inloggning till sändningen. Vi kommer givetvis ha en kunnig support redo så att du inte behöver bekymra dig om det tekniska.
Det kommer finnas möjlighet att ta del av sändningen i efterhand och ta del av de presentationer som visats.

Frågor eller synpunkter
Har Du frågor så kontakta oss gärna: seminarier@fastighetsvarlden.se.

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Specialpris för grupper:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni betalar endast 2.360:-/person för prenumeranter respektive 2.840:-/person för övriga. Ordinarie seminarieavgift är 2.950:-/person för prenumeranter, 3.550:- för övriga.

 

Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen
Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs
John Hassler, professor i nationalekonomi Stockholms universitet
Anneli Jansson, VD Humlegården
Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam
Emma Hernell, vVD HUI Research

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under det webbsända seminariet med Er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Samarbetspartners: