Detta seminarium har redan ägt rum.

jun 03

Fastighetsdagen 2014: Rätt tid för fastigheter?

Grand Hôtel, Spegelsalen, Stockholm

Tisdagen den 3 juni 2014, Grand Hôtel, Spegelsalen, Stockholm

De senaste åren har svenska fastigheter haft en stark utveckling samtidigt som världsekonomin präglats av svag tillväxt och låga räntor. Nu ser ekonomin ut att vända uppåt och osäkerheten ökar vart räntorna ska ta vägen. Det blir allt lättare att få finansiering och investerare sneglar nu även på utlandet. Hur ser scenariot ut för de närmaste åren? Är det rätt tid att investera i fastigheter och var finns de bästa möjligheterna? Till Fastighetsdagen 2014 har vi samlat de främsta experterna för att ge svar på dessa frågor – Välkommen att boka din plats nu!

Några av höjdpunkterna under dagen:

– Vart är ekonomin på väg – eurokris, tillväxt och räntor

– Är det rätt läge att investera i fastigheter?

– Klas Eklund: Hur ska bostadskrisen lösas?

– Bostadsministern: Så ska bostadsinvesteringarna lyftas

– Så utvecklas lånemarknaden

– Sverige vs Världen – var finns de bästa möjligheterna?

– Expertpanelen: Så ser utsikterna ut för fastigheter

Bland talarna finns: Stefan Attefall (KD), bostadsminister, Rutger Arnhult, VD Klövern, Klas Eklund, seniorekonom SEB, Daniel Anderbring, analytiker Catella, Göran Cöster, Head of Real Estate Financing Nordic, SEB, Peter Malmqvist, fristående analytiker, Anna Öster, chefekonom Länsförsäkringar, Ville Mannila, VD Tenzing Finland, Richard Backlund, VD Cityhold, Per Berggren, VD Hemsö, Agneta Jacobsson, VD DTZ, Anneli Jansson, Nordenchef Grosvenor, Johanna Skogestig, investeringschef Areim, Johan Tengelin, VD Sveafastigheter, Erik Selin, VD Balder, Tor Borg, chefekonom SBAB, Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner, Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden.

(Programmet uppdateras löpande)

 

För fullständigt program klicka på “Program” nedan.

Anmäl Dig direkt genom att klicka på “Anmäl mig” här nedan eller mejla kundtjanst@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 25.

Tisdagen den 3 juni 2014, Grand Hôtel, Spegelsalen, Stockholm

08.30           Registrering, kaffe och smörgås

09.00           Inledning

Willy Wredenmark, chefredaktör Fastighetsvärlden

09.05           Vart är ekonomin på väg – eurokris, tillväxt och räntor

Hur stark är den svenska ekonomin egentligen och hur länge håller uppgången i tillväxten i sig? Vilka effekter ger detta på sysselsättning, inflation och räntor? Och vad innebär allt detta för fastighetsmarknaden?

Anna Öster, chefekonom Länsförsäkringar

09.35           Så utvecklas kreditmarknaden

Sedan slutet av 2013 har tillgången till fastighetsfinansiering fortsatt att förbättras och kreditmarginalerna krympt. Det har inneburit förbättrade möjligheter för belånade fastighetsbolag att göra affärer. Hur ser utvecklingen ut de senaste månaderna vad gäller tillgång till finansiering, kreditmarginaler, belåningsgrad och räntenivåer enligt Catellas kreditbarometer? Vilka indikationer ger detta om den närmaste framtiden?

Daniel Anderbring, analytiker Catella

10.00           Bankernas syn på fastigheter

Många branschaktörer pekar på att bankernas intresse är tillbaka och att traditionell bankfinansiering åter är ett starkt alternativ för att finansiera förvärv. Hur ser bankerna på fastighetsutlåning och finansiering av nya projekt – hur viktig är den här marknaden och hur kommer man att agera framöver? Hur står sig traditionell bankfinansiering och hur utvecklas alternativa finansieringsverktyg?

Göran Cöster, Head of Real Estate Financing Nordic, SEB

10.15           Kaffe

10.45           Hur ska bostadskrisen lösas?

Den illa fungerande bostadsmarknaden blir ett allt större problem för svensk ekonomi och frågan är en het potatis inför höstens val. Hur illa är läget och effekterna egentligen och vilka möjligheter finns att lösa den här krisen?

Klas Eklund, seniorekonom SEB och ordförande för Bokriskommittén

11.15           Så ska vi öka investeringarna i nya bostäder

Bostadsbyggandet är nu på den högsta nivån sedan början av 90-talet, men trots det är det långt kvar till de volymer som skulle behövas. Vad vill regeringen göra för att få ytterligare fart på byggandet? Hur kan vi få fler aktörer att investera mer i nya bostäder?

Stefan Attefall (KD), bostadsminister

11.45           Heta stolen: Blir det fler storaffärer?

I januari slog han till med årets hittills största fastighetsaffär – förvärvet av Globen City för cirka 3,8 miljarder kronor. Han säger sig aldrig ha sett ett större intresse från bankerna att finansiera en affär. Hur ser planerna ut för Globen-köpet och Klövern framöver? Finns det möjlighet till fler storaffärer och hur långt räcker kapitalet?

Rutger Arnhult, VD Klövern

12.00           Lunch

13.00           Rätt tid att investera i fastigheter?

Är det rätt läge att investera i fastigheter  – finns det möjlighet för god avkastning framöver? Eller har bäst-före-datumet passerats så att riskerna med höga priser och stigande räntor blir för stora? Hur ser ett rimligt scenario ut?

Peter Malmqvist, fristående analytiker

13.30           Sverige vs Världen – var finns bästa möjligheterna?

Hur står sig den svenska fastighetsmarknaden egentligen mot övriga Norden och resten av världen? Går det att hitta intressanta objekt hemma eller är möjligheterna större på andra marknader? Hur ser det ut med prisnivåer och avkastning och vilka risker ska man vara försiktig med? Borde fler svenska investerare söka sig utomlands?

Richard Backlund, VD Cityhold

Per Berggren, VD Hemsö

Agneta Jacobsson, VD DTZ Sweden

13.55           Hetaste utländska marknaden – läge att satsa i Finland?

Finland är en av de hetaste utländska marknaderna just nu för svenska fastighetsinvesterare. Bolag som Hemsö, Sagax, Redito och Sveafastigheter har gjort stora investeringar på senare tid. Vad är det som gör marknaden så attraktiv? Hur ser affärsmöjligheterna ut och hur väntas marknaden utvecklas framöver? Är det rätt läge nu att investera?

Ville Mannila, VD Tenzing Finland

14.20           Kaffe

14.50           Så tänker fonderna kring investeringar

Fastighetsfonderna har varit synnerligen offensiva på senare år med goda tillflöden av kapital och hög affärsaktivitet. Kommer utvecklingen att kunna fortsätta i samma takt? Hur ser de på affärsmöjligheterna framöver – vilka marknader och vilka typer av objekt står överst på deras önskelistor?

Anneli Jansson, Nordenchef Grosvenor

Johanna Skogestig, investeringschef Areim

Johan Tengelin, VD Sveafastigheter

15.15           Heta stolen: Stora affärer, snabb takt och satsning på hotell

Erik Selin fortsätter att göra affärer i hög takt och satsar bland annat på hotell – senast genom ett förvärv för mer än 2 miljarder från Pandox. Vad är det som gör hotellfastigheter till en attraktiv placering? Och hur ser planerna ut framöver – hur mycket kan Balder växa och vilken typ av investeringar är mest intressanta?

Erik Selin, VD Balder

15.35           Expertpanelen: Hur ser utsikterna ut för fastigheter?

Det har varit något av ett drömläge för fastighetsinvesteringar de senaste åren med väldigt låga räntor, hyfsad tillväxt i ekonomin och hög omsättning på marknaden samtidigt som traditionella investeringar i räntepapper gett ovanligt låg avkastning. Hur länge kan det fortsätta så här? Vilka är hoten och möjligheterna och hur ser ett rimligt scenario ut för de närmaste åren?

Tor Borg, chefekonom SBAB

Kerstin Hessius,  VD Tredje AP-fonden

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner

16.00           Seminariet avslutas. Fastighetsvärlden bjuder in till mingel med förfriskningar och eftersnack.

 

Anmäl Dig direkt genom att klicka på “Anmäl mig”-knappen ovanför programmet eller mejla kundtjanst@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 25.

DatschariksbyggensvalnercbrebasaleswecotamAdvokat AGapartdirectAGL