Detta seminarium har redan ägt rum.

nov 29

Cash is King II

Kulturhuset, Sergels Torg 3, Stockholm

Tuffa recept

Nu är det inte strategier om expansion och stark marknadsposition som gäller längre utan pengar. Vi är i en lågkonjunktur och fastighetsbolag brottas med stigande kostnader, fallande värden och svårigheter med refinansiering. Börskursen för noterade fastighetsbolag har störtdykt och många – inte minst internationella bedömare – menar att vi riskerar en ny fastighetskris. Men hur illa är det egentligen och vilka affärsmöjligheter öppnas?

Vi har samlat de främsta experterna för att ge de tuffa recepten för dagens marknad.

Program

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Ellinor Persson, journalist och dagens moderator
• Willy Wredenmark, chefredaktör Fastighetsvärlden och dagens expertkommentator

09.05 Riksbanken: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik
Våren har varit väldigt turbulent ekonomiskt med stor finansiell oro. Belåningen är rekordstor, samtidigt som kostnader och räntor rusar. Hur ser läget ut och hur stort orosmoln är fastighetssektorn som fortfarande har väldiga lån att finansiera? Vice Riksbankschef Per Jansson ger sin syn på det ekonomiska läget och berättar om Riksbankens senaste penningpolitiska beslut.
• Per Jansson, vice Riksbankschef

09.45 Räntan: Higher for longer?
Rapporteringen kring Riksbankens styrränta är intensiv men den påverkar främst de korta räntorna. Minst lika viktig är utvecklingen av de långa räntorna som märks bland annat i refinansiering och prisutveckling på fastigheter. Rättesnöret är den amerikanska långa räntan och här talar allt fler om ”higher for longer”. Varför och vad ska man tro om de långa räntornas utveckling?
•  Olof Manner, makroekonom och senior rådgivare Swedbank

10.05 Kaffe

10.30 Marknadsläget: Var är yielder, värden och hyror egentligen?
Fortfarande råder osäkerheten om rätt priser på transaktionsmarknaden. På börsen värdesätts till exempel fastigheter på ett helt annat sätt än i bolagens bokföring och hyresgästerna är på krigsstigen.

Kontor: Last man standing?
Kontor har stått väl emot såväl pandemivakans som ekonomisk oro – åtminstone i Sverige Men vad händer nu? Hur slår krisen och distansarbete mot kontorsmarknaden – vad händer med hyror, vakanser och värden?
• Ulrika Lindmark, head of valuation & strategic analysis Newsec

Handel: Det dolda guldet?
Handelsfastigheter som pressats av såväl E-handel som pandemi har inte varit det mest populära på investeringsmarknaden. Men i dagens ekonomiska oro syns den höga avkastningen i ett annat ljus. Finns utrymme för revansch – trots tuffa förutsättningar?
• Hawi Endale Thulin, partner Nordanö

Bostäder: Från guld till kvarnsten?
Scenförändringen på bostadsmarknaden är total. Byggandet har tvärnitat och osålda lägenheter staplas på hög. Men vad händer nu när trygga kassaflöden men låga avkastningar möter stigande räntor och kostnader?
• Anders Elvinsson, värderingschef Cushman & Wakefield

Benchmark: Svenska marknaden vs globala trender
Fastighetskapitalet är i hög grad globalt och olika marknader lockar beroende på förutsättningar. Vilka är de dominerande globala trenderna och hur sticker Sverige ut? Hur ser de internationella investerarna på marknaden?
• Christina Kämpe, director & partner capital markets Colliers

11.00 Skönhetstävlingen: Hur klarar fastigheter konkurrensen?
Den som bedömer investeringar ur ett begränsat geografiskt- eller branschperspektiv hamnar lätt fel. Fastigheter är globalt sett bara en tillgång bland andra ur ett investerarperspektiv. Hur står sig fastigheter i konkurrensen, hur ser en balanserad portfölj ut idag och när kommer investeringstillfället på fastighetsmarknaden? Eller är det redan här?
• Kristian Peeker, VD Citroneer Wealth Advisors

11.20 Rating, finansiering och fastigheter
Fastigheter går på lån och en positiv kreditrating har blivit allt viktigare och här börjar det se besvärligt ut. Ratinginstituten ser problem, i synnerhet för svenska fastigheter och särskilt för lågavkastande fastigheter. Hur alarmerande är situationen och vad händer med refinansieringsknuten?
• Sean Cotten, analyschef Nordic Credit Rating

11.40 Heta stolen: Rapport från verkligheten  OBS – programpunkten har utgått
På grund av Särskilda omständigheter utgår programpunkten med Joachim Kuylenstierna 

12.00 Lunch

13.00 Att våga starta projekt i oroliga tider
Helintressanta projektmöjligheter men när klarar marknaden att ta emot dem? Atrium Ljungberg har parallellt med en stark balansräkning byggt upp en stor projektportfölj. Har man rätt ingångsvärden på projekten när genomförandetiden förlängs? Vad vågar man gå igång med och vilka projekt flyttas fram i tiden? Vad innebär sådant för möjligheten att behålla kompetens inom bolaget? Hur löser man projektfinansieringen?
• Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg

13.25 Kapital: Alternativ finansiering
Finansiering är fastighetsbranschens bränsle. Vid sidan av de traditionella bankerna erbjuder nischbanker och kreditfonder belåning och refinansiering. Vilka krav ställer dessa kreditgivare för fastighetsfinansiering nu och hur skiljer det sig mot traditionell finansiering? Vilka är de bästa tipsen för en framgångsrik finansiering idag?
• Fredrik Källgren, general manager Kameo
• Robert Bergström, head of corporate banking Norion Bank

13.50 Kapital: På väg in från sidlinjen
Kapital är en bristvara på många håll men det gäller inte alla. Hos fonderna finns nu avsevärda pengar öronmärkta för en offensiv inom fastigheter. Efter en avvaktande tid förbereder sig flera för en betydande aktivitet. Vad söker de efter, hur skiljer de ut sig från andra investerare och när gör de slag i saken?
• Daniel Andersson, head of acquisitions Niam
• Erik Vikbladh, CIO och partner Areim
• Carl-Adam von Schéele, Sverigechef Nrep

14.20 Kaffe

14.50 Jakten på kapital
”Cash is king” och jakten på kapital är intensiv i fastighetsbranschen. Alternativen är främst bankfinansiering, försäljningar och nyemissioner. Men hur ser helhetsbilden ut; hur mycket kapital har olika bolag rest och på vilket sätt– och hur mycket kan återstå? Börjar det lossna på obligationsmarknaden?
• Bård Bjølgerud, VD Nordic Colliers

15.15 Toppkonsulterna om marknaden
Osäkerheten råder fortfarande om vad som är rätta priset på transaktionsmarknaden, liksom vad yielder och hyror är på väg. Helt klart är att olika segment på marknaden har skilda förutsättningar. Låt oss göra en djupdykning i vinnare och förlorare. Två av Sveriges främsta experter bryter sina tankar om den mest brännande frågan just nu: Var befinner sig marknaden och vart är den på väg?
• Arvid Lindqvist, chefsanalytiker Catella
• Thomas Persson, chef capital markets Nordics JLL

15.40 Nestorn: Låt inte en kris gå till spillo
Att spåra upp bra bolag med attraktiv värdering som i krislägen dragits med i nedgången är en strategi som inte ska underskattas. Mats Qviberg har via Öresund varit storägare i fastighetsbolag tidigare och äger fortfarande en god portion fastighetsaktier privat. Vad ser han i sin kristallkula. Har börskurserna kommit ned på en nivå där det nu finns möjlighet till bottenfiske i bolag med riktigt goda framtidsutsikter?
• Mats Qviberg, styrelseordförande Investment AB Öresund

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

Visa faktaruta

Bland dagens talare:

Per Jansson, vice Riksbankschef
Mats Qviberg, styrelseordförande Investment AB Öresund
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
Christina Kämpe, director & partner capital markets Colliers
Olof Manner, makroekonom och senior rådgivare Swedbank
Hawi Endale Thulin, partner Nordanö
Ulrika Lindmark, head of valuation & strategic analysis Newsec

Samarbetspartners:

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.