Seminarier

mar24

Bostadsdagen Öresund 2020

Malmö Börshus, tisdag 24 mars

Ny vår för bostäder

Efter några år av tuffare tider för nyproducerade bostadsrätter ser nu läget ut att förbättras och försäljningen tar fart. Samtidigt var hyresfastigheter rekordheta under förra året, med bland annat ett antal väldigt stora förvärv av bolag som Heimstaden, Hembla och Samhällsbyggnadsbolaget.

2020 kan alltså bli ett starkt år på bostadsmarknaden – men det finns också risker. Lägre tillväxt i ekonomin, stigande räntor och tuffare tider för kommunerna kan påverka. Hör SBAB:s chefsekonom Robert Boije ge sin syn på vart ekonomi och bostadsmarknad är på väg.

På plats finns kommunalråden Andreas Schönström (S) Malmö och Christian Orsing (M) Helsingborg för att berätta hur städerna ska klara att bygga fler bostäder och tillsammans med fastighetsägarna öka tryggheten i bostadsområdena.
Hör också om hur Malmö nu laddar för att bli en halvmiljonstad och vad detta innebär för bostadsmarknaden.

Bland talarna finns några av de skarpaste aktörerna på marknaden: Jacob Karlsson, VD för börsraketen K-Fastigheter, Per Ekelund, VD Victoria Park och tf VD Hembla, Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon, Krister Karlsson, vVD Samhällsbyggnadsbolaget, Joakim Henriksson, VD Obos (Myresjöhus m m), Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund, Axel Wallin, hållbarhetschef SBAB, Jarl Olsson, VD Catella Corporate Finance Malmö och många, många fler.

Under dagen får Du också höra vad som händer inom bostadspolitiken och vilka ”gamechangers” som kan påverka marknaden: exempelvis risken för elbrist och klimatförändringar.

Givetvis går vi också på djupet kring prisutveckling och transaktioner och hur marknadsläget för bostäder ser ut just nu.

Välkommen till en heldag om läget för bostäder – möt politiker, ekonomer, byggare, investerare och arkitekter och ta del av analyser och insikter.

Missa inte årets viktigaste dag om bostäder i Malmö och Öresundsregionen!

Anmäl dig nu!
Andreas Schönström, kommunalråd (S) Malmö stad
Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund
Jacob Karlsson, VD K-Fastigheter
Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
Christian Orsing, kommunalråd (M) Helsingborgs stad
Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör Sydöstran
Lotta Sjödin, Strategisk innovations- och utvecklingsledare Ikano Bostad
Per Ekelund, VD Victoria Park och tf VD Hembla

Medverka som samarbetspartner:
Träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet. För mer info, kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

Samarbetspartners

Visa faktaruta

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
 Anna Bellman, journalist och dagens moderator

09.10 Skåne, bostäderna och nedgången i ekonomin
Experterna blir allt mer eniga om att ekonomin nu vänder nedåt på allvar. Hur djup kan nedgången bli, pratar vi lågkonjunktur eller rent av recession? Vad händer med tillväxt, räntor och arbetslöshet? Och vilka effekter kan detta få på bostadspriser och nyproduktion och hur påverkas just Öresundsregionen? Hur oroliga ska vi vara?
 Robert Boije, chefsekonom SBAB

09.40 Så laddar Malmö för att bli en halvmiljonstad
Malmö är den storstad i landet som har växt snabbast det senaste decenniet (totalt ca 344 000 invånare, januari 2020). Om dagens tillväxttakt fortsätter väntas Malmö nå en halv miljon invånare om ca 30 år. Hur planerar staden för detta och vilka utmaningar innebär det för Malmö stad?
 Magnus Persson, samhällsstrateg stadskontoret Malmö stad

10.10 Kaffe

10.40 Vägen till att bygga mer och grönare
Två avgörande frågor för branschen framöver är att öka bostadsbyggandet och att se till så att det som byggs får en betydligt bättre klimat- och hållbarhetsprofil. Vilka är de största utmaningarna för att lyckas med detta och hur kan politiker och myndigheter skapa rätt förutsättningar? Och hur kan byggare och bostadsutvecklare gå före och få konsumenterna med sig? Hör hur en av de ledande aktörerna vill driva utvecklingen framåt.
 Johan Gerklev, hållbarhetschef Skanska Sverige

11.10 Politikpanelen: 2,5 år till nästa val – blir det någon ny bostadspolitik?
Snart halvvägs in i mandatperioden talas det mycket i rikspolitiken om januari-avtalet, lägre tillväxttakt i ekonomin och tuffare tider för kommunerna. Hur kommer detta påverka möjligheterna till reformer på bostadsmarknaden? Vågar vi förvänta oss några nya grepp för att öka bostadsbyggandet? Och hur ser läget ut i kommunerna i vår region, vad kan de göra för att få fram fler bostäder och göra de utsatta områdena tryggare?
 Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund
 Carolin Dahlman, politisk redaktör Kristianstadsbladet
 Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör Sydöstran

11.35 Så bor vi imorgon: Arkitektur, hållbarhet och nytänkande
Hur vill människor bo och leva i Skåne om 10-20 år? Och vilka typer av lägen och områden kommer vara aktuella att utveckla då i våra städer? Hur ska bostäderna se ut och användas och hur långt har vi kommit med hållbarheten? Hör om tankar, planer och visioner för framtiden.
 Åsa Bjerndell, arkitekt och stadsplanerare White Arkitekter
 Sandra Frank, vVD och marknadschef Arvet
 Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare Ikano Bostad

12.00 Lunch                       

13.00 Priser och transaktioner: Så heta är hyreshusen
De senaste åren har stora aktörer som Heimstaden, Hembla och Samhällsbyggnadsbolaget förvärvat tusentals hyreslägenheter i vår region och över hela landet. Hur har dessa och andra affärer påverkat efterfrågan, priser och avkastning? Hur ser prisläget och pulsen på transaktionsmarknaden ut idag i regionen och vad ska man tro om framtiden?
• 
Jarl Olsson, VD Catella Corporate Finance Malmö
• Claes Lennartsson, partner Catella Corporate Finance Malmö

13.30 På offensiven: Därför tror vi på nyproduktion
När många valt att stoppa sina bostadsprojekt eller väntat med att starta nya så finns det andra aktörer som tänker mer offensivt. Flera bolag har full fart framåt med att köpa byggrätter och driva projekt. Vad tror snabbväxarna om framtiden för bostadsmarknaden och vad gäller särskilt för Malmö och Öresundsregionen?
 Joakim Henriksson, VD Obos Sverige
 Jacob Karlsson, VD K-Fastigheter
 Per Svensson, VD Croisette
 Håkan Sörensen, nyproduktionschef MKB Fastighets AB

13.55 Nyproduktion: Nytt marknadsläge ställer nya krav
Det nya läget på bostadsmarknaden har gjort det tuffare för säljarna och nyproduktionen har påverkats allra mest. Efter nedgången ställs andra krav – hör hur situationen är på nyproduktionsmarknaden i landet och här i Öresundsregionen. Vad kan aktörerna göra för att lyfta det här segmentet och få fart på försäljningen igen?
 Erik Eriksson, nyproduktionschef Svensk Fastighetsförmedling

14.20 Kaffe

14.50 Kommuntopparna: Vägen till fler nya bostäder och tryggare boende
Två stora utmaningar de närmaste åren för regionens ledande politiker är att driva på bostadsbyggandet och skapa tryggare bostadsområden. Hör hur de tänker kring möjligheterna att få fram fler nya bostäder för olika målgrupper och vilka nya bostadspolitiska grepp som efterfrågas. Och vilka recept har de för hur polis, kommuner och fastighetsägare ska få stopp på skjutningar och sprängningar i våra städer?
 Christian Orsing, kommunalråd (M) Helsingborgs stad
 Andreas Schönström, kommunalråd (S) Malmö stad

15.15 Gamechangers: Energi, klimat och vatten – hur påverkas bomarknaden?
Bostadsmarknaden styrs inte bara av räntor, hyror och avkastningar utan ytterst av externa förutsättningar. Ett alltmer påtagligt problem är tilltagande kapacitetsbrist i elnätet. Kan det slå mot byggande av bostäder och infrastruktur och när är problemen åtgärdade? Även VA-systemen är idag föråldrade och underdimensionerade, bl.a. i vår region. Vilka effekter får det? Klimatförändringar är ännu en faktor som stadsplanerare och investerare kan behöva ta höjd för. Hör hur bostadsmarknaden kan komma att påverkas framöver!
 Tore Englén, seniorkonsult WSP Advisory
 Peter Sigenstam, director Strategy & Business Development E.ON Energidistribution

15.35 Expertpanelen: Marknads- och investeringsläget just nu
Vi tar pulsen på marknaden för bostadsrätter och investeringar i hyresfastigheter i regionen. Hur går försäljningen av lägenheter, vilka lägen funkar bäst, börjar priserna för mark- och byggrätter bli mer attraktiva nu och är det kanske rent av dags att investera i hyreshus? Hör vår breda, kunniga panels syn på läget just nu!
 Britta Cesar Munck, regionchef Skanska Hyresbostäder
 Per Ekelund, VD Victoria Park och tf VD Hembla
 Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
 Krister Karlsson, vVD och fastighetsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.Jag anmäler även följande personer från samma företag:


Boka Din plats nu! Seminarieavgiften är 4.350:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.350:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

Mängdrabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag (minst fyra) erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 3.480:-/person för prenumeranter respektive 4.280:-/person för övriga.

När du anmäler dig skickas ett bekräftelsemail till din e-post du angett inom några minuter. Se till så att den inte hamnar i spamskyddet.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.