Detta seminarium har redan ägt rum.

jan 26

Öresundsmarknaden 2021

Webbsänt över hela landet

Vägen framåt under och efter pandemin

Välkommen till ett webbsänt seminarium om läget för fastigheter i Öresundsregionen!
Fokus ligger på hur kontor, bostadsmarknad och samhällsfastigheter påverkas av pandemin och vad som händer när eländet är över. 

Pandemin skakar just nu om fastighetsmarknaden. Många kontorsplatser gapar tomma, betydligt färre handlar i fysiska butiker och bostadsbyggandet tappar fart. Samtidigt fortsätter samhällsfastigheter – skolor, äldreboenden etc – att locka investerare.

Under seminariet går vi på djupet kring utvecklingen på bostadsmarknaden – hur ser förutsättningarna ut för att kunna starta nya bostadsprojekt och hur utvecklas priserna för bostadsrätter?

Vi försöker få svar på hur långvariga de nya kontorsvanorna blir och vilka effekter detta kan få på fastighetsmarknaden. Tänker de stora företagen dra ned på sina lokaler och hur kan man göra kontoren mer flexibla och klarar en pandemi bättre?

Vi får också höra hur aktiviteten på transaktionsmarknaden ser ut – hur utvecklas priserna på kontorshus och hyresfastigheter och hur stort är intresset för nya affärer?

Hör om läget och framtiden för fastigheter och hur förutsättningarna ser ut i Malmö och Öresundsregionen. Under sändningen får du träffa många av regionens främsta experter och investerare inom kontor, bostäder och samhällsfastigheter.

Bland talarna under seminariet finns de tunga kommunalråden Andreas Schönström (S) Malmö stad och Christian Orsing (M) Helsingborgs stad, båda med ansvar för stadsbyggnadsfrågor. Wihlborgs VD Ulrika Hallengren ger sin syn på hur framtiden för kontoren ser ut efter pandemin och Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon, berättar hur utsikterna ser ut för nyproduktion av bostäder.

Maria Lidström, VD Stenvalvet, ger sin syn på hur marknaden för förskolor, skolor, äldreboenden och andra samhällsfastigheter kommer utvecklas framöver.

Dessutom kommer Jarl Olsson och Claes Lennartsson från Catella att ge oss den senaste statistiken och analysen kring hur kontorshus och hyresfastigheter utvecklas i regionen.

Vi får också höra hur ekonomin i stort och bostadsmarknaden synnerhet väntas utvecklas i vår och när pandemin väl klingar av, med Robert Boije, chefsekonom på SBAB som expert. Dessutom berättar Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon och Erik Eriksson, nyproduktionschef på Svensk Fastighetsförmedling om hur nyproduktionen mår just nu.

Seminariet leds av Anna Bellman, välkänd och erfaren moderator och programledare. Vid sin sida har hon Per Svensson, VD för snabbväxande rådgivaren Croisette Real Estate Partner, som kunnig expertkommentator.

Öresundsmarknaden 2021 är i år helt webbsänd pga smittoläget. Det blir istället 2,5 timmar fartfylld och effektiv direktsändning med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Läs mer om webbformatet under programmet nedan.

Programmet sänds 13:00 – ca 15:40, men kan också ses i efterhand. Det webbsända formatet är smittsäkert, tidseffektivt och prisvärt. Som deltagare har Du dessutom alltid tillgång till vår generösa avbokningsgaranti fram till midnatt före seminariet!

Missa inte vinterns stora seminarium om läget för kontor, bostäder och samhällsfastigheter i regionen!

Preliminärt program 13:00 – ca 15:40

13.00 Inledning
Dagens programledare och expertkommentator berättar om seminariet och sändningens höjdpunkter. Hör hur du som deltagare kan delta med dina åsikter under programmets gång.
Anna Bellman, journalist och dagens programledare
Per Svensson, VD Croisette och dagens expertkommentator

13.05 Corona, bostadsmarknaden och nedgången i ekonomin
Pandemin satte djupa spår i ekonomin under 2020 samtidigt som bostadsmarknaden klarade sig över alla förväntningar. Hur ser utsikterna ut för det nya året? Kan vi räkna med en vändning uppåt i ekonomin och hur snabb kan återhämtningen bli? Och vilka effekter kan detta få på bostadsmarknad och nyproduktion och hur påverkas just Öresundsregionen?
Robert Boije, chefsekonom SBAB

13.30 Så mår nyproduktionen under pandemin
Bostadsbyggandet har saktat ned under pandemin och osäkerheten har ökat på många håll. Men samtidigt har den befarade nedgången på bostadsmarknaden uteblivit. Hör hur några av regionens snabbväxare ser på framtiden för bostadsinvesteringar i Malmö och övriga Öresundsregionen.
Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
Carola Joelsson, regionchef Skanska Nya Hem

13.45 Malmös väg till att bli en halvmiljonstad
Malmö är den storstad i landet som har växt snabbast det senaste decenniet (totalt ca 344 000 invånare, januari 2020). Om dagens tillväxttakt fortsätter väntas Malmö nå en halv miljon invånare om ca 30 år. Hur planerar staden för detta och vilka utmaningar innebär det för Malmö stad?
Emmy Harlid Westholm, strateg Malmö stad

14.00 Nya bostäder: Ändrat marknadsläge ställer nya krav
Hör om det nya läget på bostadsmarknaden och hur nyproduktionen påverkas. Vad kan aktörerna göra för att skapa stabila förutsättningar och hur ser situationen ut här  i Öresundsregionen?
Erik Eriksson, nyproduktionschef Svensk Fastighetsförmedling

14.15 Kommuntopparna: Vägen till fler nya bostäder
En stor utmaning de närmaste åren för regionens ledande politiker är att driva på bostadsbyggandet. Hör hur de tänker kring möjligheterna att få fram fler nya bostäder för olika målgrupper och vilka nya bostadspolitiska grepp som efterfrågas. Vilka problem skapar pandemin och vilka lösningar finns?
• Christian Orsing, kommunalråd (M) Helsingborgs stad
Andreas Schönström, kommunalråd (S) Malmö stad

14.30 Paus

14.40 Priser och transaktioner: Så heta är kontor och hyreshus
Hur har pandemin påverkat fastighetsmarknaden och intresset för kontorshus och bostadsfastigheter? Hör hur efterfrågan, priser och avkastning utvecklats och hur pulsen på transaktionsmarknaden ser ut idag i regionen.
Claes Lennartsson, partner Catella Corporate Finance Malmö
Jarl Olsson, VD Catella Corporate Finance Malmö

15.00 Samhällsfastigheter: Läget för hetaste sektorn under och efter pandemin
Fastigheter för vård, skola, omsorg och rättsväsende har varit det kanske allra hetaste segmentet på marknaden de senaste åren. Hur är läget nu, vilken inverkan har pandemin och hur ser utsikterna ut framöver? Inom vilka områden finns de största behoven kommande år?
Maria Lidström, VD Stenvalvet

15.10 Design & arkitektur: Nya krav på arbetsplatserna
Plötsligt har hemmet blivit den nya arbetsplatsen för många och mötena har blivit digitala. Vilka nya krav ställer Corona på kontorsdesignen? Och hur bör morgondagens kontor utformas för att klara framtida pandemier?
Anna Allard Brorsson, inredningsarkitekt Tengbom

15.25 Expertpanelen: Pandemi, marknad och investeringsläge
Vi tar pulsen på fastighetsmarknaden under pandemin och utsikterna framöver. Hur har marknaden för hyresbostäder, kontor och samhällsfastigheter påverkats? Vilka risker och möjligheter finns framöver och kan det rent av vara rätt läge att investera nu?
Britta Cesar Munck, Sverigechef Skanska Hyresbostäder
Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs

15.40 (ca) Seminariet avslutas
Sändningen och presentationerna går därefter att ta del av i efterhand.

 

Webbsänt seminarium – så här funkar det:

Öresundsmarknaden 2021 är ett webbsänt specialseminarium.
Temat är pandemins effekter på kontor, bostadsmarknad och samhällsfastigheter – på kort och lång sikt.

Direktsänt och möjlighet att skicka frågor
Du följer seminariet via din dator, det finns således ingen smittorisk, och programmets längd blir ca 2,5 timmar.
Seminariet är direktsänt och formatet är ungefär som en längre version av SVT:s Agenda, med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Det blir rappare och mer varierat än under en normal seminariedag för att passa webbformatet.
Inför och under sändningen finns möjlighet till interaktivitet – det går att vara med och lämna åsikter i realtid om olika aspekter. Det kommer också gå att skicka in frågor i förväg till de olika programpunkterna, så att vi kan anpassa innehållet till deltagarnas önskemål.

Detaljerat program
Inför seminariet kommer du få ett detaljerat program och deltagarförteckning och samma dag som seminariet får du en personlig inloggning till sändningen. Vi kommer givetvis ha en kunnig support redo så att du inte behöver bekymra dig om det tekniska.
Det kommer finnas möjlighet att ta del av sändningen i efterhand och ta del av de presentationer som visats.

Avbokningsgaranti
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Frågor eller synpunkter
Har Du frågor så kontakta oss gärna: seminarier@fastighetsvarlden.se.

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Specialpris för grupper:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni betalar endast 2.360:-/person för prenumeranter respektive 2.840:-/person för övriga. Ordinarie seminarieavgift är 2.950:-/person för prenumeranter, 3.550:- för övriga.

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Några av dagens talare:

Andreas Schönström, kommunalråd (S) Malmö stad
Christian Orsing, kommunalråd (M) Helsingborgs stad
Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
Robert Boije, chefsekonom SBAB

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under det webbsända seminariet med Er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se