Seminarier

nov02

Bostadsdagen Öresund 2020

Clarion Hotel Malmö Live

Nytt läge för bostäder

(OBS! Nytt datum för seminariet är måndag 2 november)
Efter några år av tuffare tider för nyproducerade bostadsrätter såg läget ut att förbättras och försäljningen tog fart. Samtidigt var hyresfastigheter rekordheta under förra året, med bland annat ett antal väldigt stora förvärv av bolag som Heimstaden, Hembla och Samhällsbyggnadsbolaget.

Men med Corona-pandemin ökar nu osäkerheten rejält. Lägre tillväxt i ekonomin, stigande räntor och tuffare tider för kommunerna kan påverka. Hör om vart ekonomi och bostadsmarknad är på väg och hur Corona kommer påverka bostadsmarknaden.

Hör också flera kommunalråd berätta hur städerna ska klara att bygga fler bostäder och tillsammans med fastighetsägarna öka tryggheten i bostadsområdena.
Dessutom får vi lyssna till hur Malmö nu laddar för att bli en halvmiljonstad och vad detta innebär för bostadsmarknaden.

Under dagen får vi också ta del av det senaste inom bostadspolitiken och vilka ”gamechangers” som kan påverka marknaden: exempelvis risken för elbrist och klimatförändringar.

Givetvis går vi också på djupet kring prisutveckling och transaktioner och hur marknadsläget för bostäder ser ut just nu.

Med anledning av Corona-viruset har vi höjt nivån kring hygien och hälsa på våra seminarier. Alla deltagare får tillgång till handsprit/alkogel under dagen. Vi följer naturligtvis också hela tiden utvecklingen och är beredda att anpassa eller flytta fram seminariet för att säkerställa att det kan genomföras tryggt och säkert. Dessutom är Din anmälan fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Välkommen till en heldag om läget för bostäder – möt politiker, ekonomer, byggare, investerare och arkitekter och ta del av analyser och insikter.

Missa inte årets viktigaste dag om bostäder i Malmö och Öresundsregionen!
Specialpris: Boka Din plats senast 9 augusti och få 500:- rabatt!

Anmäl dig nu!

Boka nu till specialpris – 500:- rabatt!
Boka Din plats fram till 9 augusti 2020 och få 500:- rabatt på ordinarie seminarieavgift.

Specialpris för grupper:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni betalar endast 3.480:-/person för prenumeranter respektive 4.280:-/person för övriga. Ordinarie pris är 4.350:-/person respektive 5.350:-.

Några av dagens ämnen:
-Corona, bostadsmarknaden och nedgången i ekonomin
-Så laddar Malmö för att bli en halvmiljonstad
-Vägen till att bygga mer och grönare
-Politikpanelen: Efter pandemin – finns det utrymme för någon bostadspolitik?
-Så bor vi imorgon: Arkitektur, hållbarhet och nytänkande
-Priser och transaktioner: Så heta är hyreshusen
-På offensiven: Därför tror vi på nyproduktion
-Nyproduktion: Nytt marknadsläge ställer nya krav
-Kommuntopparna: Vägen till fler nya bostäder och tryggare boende
-Gamechangers: Energi, klimat och vatten – hur påverkas bomarknaden?
-Expertpanelen: Corona, marknadsläge och investeringsmöjligheter

Hygien, hälsa och avbokningsgaranti:
Med anledning av Corona-viruset har vi höjt nivån kring hygien och hälsa på våra seminarier. Alla deltagare får tillgång till handsprit/alkogel under dagen. Vi följer naturligtvis också hela tiden utvecklingen och är beredda att anpassa eller flytta fram seminariet för att säkerställa att det kan genomföras tryggt och säkert.
Dessutom är Din anmälan fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.
Har Du frågor så kontakta oss gärna: seminarier@fastighetsvarlden.se.

 

Medverka som samarbetspartner:
Träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet. För mer info, kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

Visa faktaruta

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
 Anna Bellman, journalist och dagens moderator

09.10 Corona, bostadsmarknaden och nedgången i ekonomin
Experterna blir allt mer eniga om att ekonomin nu vänder nedåt på allvar. Hur djup kan nedgången bli, pratar vi lågkonjunktur eller rent av recession? Vad händer med tillväxt, räntor och arbetslöshet? Och vilka effekter kan detta få på bostadspriser och nyproduktion och hur påverkas just Öresundsregionen? Hur oroliga ska vi vara?

09.40 Så laddar Malmö för att bli en halvmiljonstad
Malmö är den storstad i landet som har växt snabbast det senaste decenniet (totalt ca 344 000 invånare, januari 2020). Om dagens tillväxttakt fortsätter väntas Malmö nå en halv miljon invånare om ca 30 år. Hur planerar staden för detta och vilka utmaningar innebär det för Malmö stad?

10.10 Kaffe

10.40 Vägen till att bygga mer och grönare
Två avgörande frågor för branschen framöver är att öka bostadsbyggandet och att se till så att det som byggs får en betydligt bättre klimat- och hållbarhetsprofil. Vilka är de största utmaningarna för att lyckas med detta och hur kan politiker och myndigheter skapa rätt förutsättningar? Och hur kan byggare och bostadsutvecklare gå före och få konsumenterna med sig? Hör hur en av de ledande aktörerna vill driva utvecklingen framåt.

11.10 Politikpanelen: Efter pandemin – finns det utrymme för någon bostadspolitik?
Snart halvvägs in i mandatperioden har plötsligt Corona-pandemin tagit greppet om politiken. Januari-avtalet känns allt mindre aktuellt, tillväxten i ekonomin rasar och det blir allt tuffare tider för kommunerna. Hur kommer detta påverka möjligheterna till reformer på bostadsmarknaden? Vågar vi förvänta oss några nya grepp för att öka bostadsbyggandet? Och hur ser läget ut i kommunerna i vår region, vad kan de göra för att få fram fler bostäder och göra de utsatta områdena tryggare?

11.35 Så bor vi imorgon: Arkitektur, hållbarhet och nytänkande
Hur vill människor bo och leva i Skåne om 10-20 år? Och vilka typer av lägen och områden kommer vara aktuella att utveckla då i våra städer? Hur ska bostäderna se ut och användas och hur långt har vi kommit med hållbarheten? Hör om tankar, planer och visioner för framtiden.

12.00 Lunch                       

13.00 Priser och transaktioner: Så heta är hyreshusen
De senaste åren har stora aktörer som Heimstaden, Hembla och Samhällsbyggnadsbolaget förvärvat tusentals hyreslägenheter i vår region och över hela landet. Hur har dessa och andra affärer påverkat efterfrågan, priser och avkastning? Hur ser prisläget och pulsen på transaktionsmarknaden ut idag i regionen och vad ska man tro om framtiden, hur påverkar Corona?

13.30 På offensiven: Därför tror vi på nyproduktion
När många valt att stoppa sina bostadsprojekt eller väntat med att starta nya så finns det andra aktörer som tänker mer offensivt. Flera bolag har full fart framåt med att köpa byggrätter och driva projekt. Vad tror snabbväxarna om framtiden för bostadsmarknaden och vad gäller särskilt för Malmö och Öresundsregionen?

13.55 Nyproduktion: Nytt marknadsläge ställer nya krav
Det nya läget på bostadsmarknaden har gjort det tuffare för säljarna och nyproduktionen har påverkats allra mest. Efter nedgången ställs andra krav – hör hur situationen är på nyproduktionsmarknaden i landet och här i Öresundsregionen. Vad kan aktörerna göra för att lyfta det här segmentet och få fart på försäljningen igen?

14.20 Kaffe

14.50 Kommuntopparna: Vägen till fler nya bostäder och tryggare boende
Två stora utmaningar de närmaste åren för regionens ledande politiker är att driva på bostadsbyggandet och skapa tryggare bostadsområden. Hör hur de tänker kring möjligheterna att få fram fler nya bostäder för olika målgrupper och vilka nya bostadspolitiska grepp som efterfrågas. Och vilka recept har de för hur polis, kommuner och fastighetsägare ska få stopp på skjutningar och sprängningar i våra städer?

15.15 Gamechangers: Energi, klimat och vatten – hur påverkas bomarknaden?
Bostadsmarknaden styrs inte bara av räntor, hyror och avkastningar utan ytterst av externa förutsättningar. Ett alltmer påtagligt problem är tilltagande kapacitetsbrist i elnätet. Kan det slå mot byggande av bostäder och infrastruktur och när är problemen åtgärdade? Även VA-systemen är idag föråldrade och underdimensionerade, bl.a. i vår region. Vilka effekter får det? Klimatförändringar är ännu en faktor som stadsplanerare och investerare kan behöva ta höjd för. Hör hur bostadsmarknaden kan komma att påverkas framöver!

15.35 Expertpanelen: Corona, marknadsläge och investeringsmöjligheter
Vi tar pulsen på marknaden för bostadsrätter och investeringar i hyresfastigheter i regionen. Hur går försäljningen av lägenheter, vilka lägen funkar bäst, börjar priserna för mark- och byggrätter bli mer attraktiva nu och är det kanske rent av dags att investera i hyreshus? Hör vår breda, kunniga panels syn på läget just nu!

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.Jag anmäler även följande personer från samma företag:


Specialpris! 500:- rabatt om Du bokar senast den 9 augusti 2020. Ordinarie seminarieavgift är 4.350:-/person för prenumeranter på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.350:-/person för övriga.

Grupprabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag (minst fyra) erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 3.480:-/person för prenumeranter respektive 4.280:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

När du anmäler dig skickas ett bekräftelsemail till din e-post du angett inom några minuter. Se till så att den inte hamnar i spamskyddet.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.