Detta seminarium har redan ägt rum.

jan 30

Bostadsdagen Göteborg 2019

Radisson Blu Scandinavia Hotell

Kris i bostadsfrågan – vad händer nu?

Efter några år av fallande räntor, stigande bopriser och kraftigt ökat bostadsbyggande befinner sig marknaden nu i vänteläge. Kommer prisfallet som inletts fortsätta och kanske tillta? Kommer räntorna börja stiga och pressa konsumenter och byggare? Blir det en utgallring av aktörer?

Samtidigt spås befolkningen växa snabbt framöver – med stora behov av billiga bostäder. Och vi har en ny politisk situation, kan det också ge en ny bostadspolitik?

Välkommen till en heldag om det nya läget för bostäder – möt politiker, ekonomer, byggare, investerare och arkitekter och ta del av analyser och insikter.

Bland talarna under dagen finns några av de skarpaste aktörerna på marknaden – Stena Fastigheters nya VD Cecilia Fasth, byggutmanaren Ola Serneke, Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö och bostadsanalytikern Linda Lövgren.

Hör också stjärnekonomen John Hasslers analys av läget i ekonomin och hur bostadsmarknaden kommer påverkas och arkitekturkritikern Mark Isitt om hur Göteborgs nybyggen kommer stå sig i framtiden.
Dessutom: Vad vill Göteborgs nya politiska ledning göra åt bostadsbyggandet? Med Axel Josefson, kommunstyrelsens ordf (M), Martin Wannholt (DEM) och Ann-Sofie Hermansson (S).

Missa inte årets viktigaste dag om bostäder i Göteborg och Västsverige!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• 
Anna Bellman, journalist och dagens moderator

09.10 Svensk ekonomi: Tesla eller Trabant?
Den etablerade bilden är att svensk ekonomi står stark – ”spinner som en vältrimmad Tesla”. Många tunga ekonomer har en annan åsikt. Vad händer egentligen med tillväxt och räntor och hur påverkas fastighetsmarknaden? Hur skiljer sig Göteborgsregionen mot andra stora delar av landet?
• John Hassler, professor i nationalekonomi Stockholms universitet

09.40 Demografiska utmaningar: På väg mot 11 miljoner
I fjol passerade Sveriges befolkning 10 miljoner och närmar sig redan 10,3 miljoner människor. Fyra femtedelar av ökningen kommer från migration. De närmaste åren väntas hundratusentals personer ytterligare få uppehållstillstånd. Detta kan ge stor påverkan på bostadsmarknad och behoven av samhällsservice – hör om hur befolkningsutvecklingen ser ut mer i detalj.
• Lena Lundkvist, demograf SCB

10.10 Kaffe

10.40 Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan på bostäder
Efter åratals rusning har nu bostäder sjunkit i pris, särskilt nybyggda, och bostadsbyggandet tvärnitar. Hur är det med byggherrarnas koll på den verkliga efterfrågan – hur många har råd med en ny hyres- eller bostadsrätt? Hur stor är gruppen med tillräcklig köpkraft – i landet i stort, i storstäderna och i regionstäderna? Var finns de största möjligheterna för investerare – i hyres- eller bostadsrätt? Vilka är ”vinnarhålen”?
• Linda Lövgren, bostadsanalytiker WSP

11.10 Heta stolen: Framtiden för landets största allmännytta
Han headhuntades från Malmös kommunala bostadsbolag MKB till posten som koncernchef för Framtiden, Sveriges största allmännytta. Hur skall han leda jättekoncernen för att möta utmaningarna – att bygga 14 000 nya bostäder och utveckla sju utsatta områden? Vilken roll kommer Framtiden spela för stadens utveckling och hur påverkas bostadsmarknaden?
Terje Johansson, tillträdande VD Framtiden

11.35 Arkitektur: Stadsinspektionen Göteborg
Följ med på resa med en av landets mest passionerade arkitekturkritiker genom Göteborg. Hur tar staden vara på sin potential och vilken klass håller stadsplanering och arkitektur och vilka förutsättningar ger det boendet? Vad kan andra städer lära och hur kommer dagens nya boenden att stå sig i framtiden?
• 
Mark Isitt, arkitekturkritiker känd från GP och Sveriges Radio  

12.00 Lunch

13.00 Borättsmarknaden: Stabilisering, prisfall eller krasch?
I mitten av augusti i fjol toppade bostadsrättspriserna i hela landet. Därefter följde ett snabbt prisfall på 10-20 procent, följt av en utplaning. Hur ser utvecklingen ut idag? Var ligger prisnivåerna, vilka marknader har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är egentligen nyproduktion? Hur ser det ut specifikt i Göteborgsregionen?
• Jennie Leffler, operativt ansvarig Booli Pro nyproduktion
• Elin Löfquist, tf försäljningschef Booli

13.30 Marknadspanelen: Rapport från verkligheten
Tidningsrubriker, statistik och expertuttalanden är en sak men hur ser läget ut enligt de som verkligen agerar ute på marknaden? Hur har höstsäsongen avlöpt i Göteborg och övriga landet och vad kan man tro om 2019?
• Lars Göran Andersson, VD HSB Göteborg
• Victoria Wigerud, Mäklare Lundins Fastighetsbyrå

13.50 Utsatta områden: Vägen till ökad trygghet och bättre ekonomi
Över en miljon människor bor i landets 61 ”utsatta bostadsområden”. Trångboddhet, låg sysselsättning, hög kriminalitet skapar sociala problem för de boende men också höga kostnader för fastighetsägarna. Hör om verkligheten i områdena och hur förvaltning och ekonomi påverkas. Hur utvecklas säkerheten och riskerar problemen att sprida sig över regionen? Kan utvecklingen vändas – och hur gör man för att lyckas?
Kicki Björklund, VD Bostadsbolaget
Mikael Granath, VD Willhem
Erik Nord, polischef Storgöteborg

14.15 Så kan vi bygga för de många
Bostadsproduktionen är stadd under kostnadspress och diskussionen om förändringar av standardnivåer och regelverk blir allt hetare samtidigt som bostadsbehoven skenar. Kan stadsplanering och arkitektur åstadkomma hållbara boendekvaliteter även till betalningssvaga grupper? Vilka kvaliteter är nödvändiga i en bostad och hur kan dessa säkras kostnadseffektivt?
• Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs stad

14.40 Kaffe

15.10 Nytt styre i Göteborg – vad händer med bostäder och byggande?
Valet resulterade i stor dramatik i politiken i Göteborg. Nu styr alliansen i minoritet – vad innebär det för den politiska stabiliteten? Vad händer med de 50 000 lägenheter som skall byggas, kommer konceptet socialt blandat boende finnas kvar och kan Wannholt verkligen stoppa Västlänken?
Ann-Sofie Hermansson, gruppledare (S)
• Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande (M) Göteborg
Martin Wannholt, partiledare (DEM)

15.35 Politiken, marknaden och investeringsläget – vart är vi på väg?
En tung panel av experter och investerare ger sin syn på vad valresultatet kan komma att innebära, vart bomarknaden är på väg och om det är rätt läge att investera. Hör också vilka marknader de tror mest på – och vilka risker de ser de närmaste åren.
Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget
Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter
• Ola Serneke, koncernchef Serneke

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Några av dagens talare:

Ola Serneke, VD Serneke
Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter
Ilija Batljan, VD och grundare Samhällsbyggnadsbolaget
Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs stad
Kicki Björklund, VD Bostadsbolaget
Mark Isitt, arkitekturkritiker känd från bland annat Sveriges Radio
John Hassler, professor i nationalekonomi Stockholms universitet

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet. För mer information, kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.