Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 22

Bostadsdagen 2023

Grand Hôtel, Stockholm

Brännpunkten

Risk är ordet för dagen. När priserna justeras ner faller de mest där det är som dyrast. Bostadsmarknaden med sina låga avkastningar har därmed hamnat i brännpunkten för dagens turbulens.

Bostäder är samtidigt den del av fastighetsmarknaden som berör flest människor och bostadsbristen är lika stor som tidigare. Stora projekt färdigställs, hållbarhet och besparingar är mer aktuella än någonsin, omskapande affärer ligger i startgroparna, statliga stöd förbereds. Under dagen speglar vi på djupet marknadssituationen och vilka förändringar ekonomiskt och politiskt vi står inför.

Vilka är recepten för den tuffa marknaden – och vilka blir vinnare och förlorare?

Om Bostadsdagen 2023
Bostadsdagen är en av årets främsta mötesplatser för bostadsföretag, bostadsutvecklare, politiker, tjänstemän, investerare, byggare, arkitekter, jurister och andra aktörer i fastighetsbranschen med intresse för bostadsfrågor. På seminariet har vi särskilt fokus på politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen, investeringsklimatet för bostäder och möjligheten att finansiera och bygga nytt.

Program

09.00 Inledning
• Ellinor Persson, journalist och dagens moderator

09.05 Riksbanken: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik
Vi befinner oss i ett speciellt ekonomiskt läge. Inflationen är hög och räntorna stiger samtidigt som belåningen är rekordstor. Hur stort orosmoln är fastighetssektorn, som står inför att refinansiera sina väldiga lån? Riksbankschef Erik Thedéen ger sin syn på det ekonomiska läget och berättar om Riksbankens senaste penningpolitiska beslut.
• Erik Thedéen, Riksbankschef

09.30 Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan på bostäder
Bostäder sjunker nu snabbt i pris och bostadsbyggandet tvärnitar. Hur många har i krisen spår råd med en ny hyres- eller bostadsrätt? Hur stor är gruppen med köpkraft? Var finns möjligheterna för investerare – i hyres- eller bostadsrätt? Finns några ”vinnarhål” kvar?
• Linda Lövgren, senior bostadsanalytiker WSP

09.50 Nya bostäder minskar rekordsnabbt
I Boverkets senaste rapport noteras en rekordsnabb inbromsning av bostadsbyggandet. Prognosen tyder på mer än en halvering, under trycket av skenande byggkostnader och hushållens försämrade ekonomi. Var minskar byggandet kraftigast – storstad eller regionstad, hyresrätt eller bostadsrätt? Vad innebär inbromsningen när det redan är bostadsbrist? Vilka är flaskhalsarna och riskerna?
• Hans-Åke Palmgren, analytiker Boverket

10.10 Kaffe

10.40 Borätter och villor: Stabilisering eller fortsatt prisfall?
Priserna på bostadsrätter och villor har fallit snabbare än på decennier. Hur ser utvecklingen ut idag? Var ligger prisnivåerna, vilka marknader har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är egentligen nyproduktion? Finns några tecken på stabilisering av priserna?
• Henrik Åkerblom, VD Valueguard

11.00 Investeringsmarknaden: Vad händer efter pausen?
Miljardaffärerna har slutat att rulla in, investerarna har tagit ”transaktionspaus” och marknadsvärdet för bostadsfastigheter är osäkert. Hur ser investeringsmarknaden för bostäder ut idag och vad händer efter pausen?
• Svante Jonsson, VD Tango

11.20 Från guld till grus: Markpriser under press
Markpriserna har blivit en viktig finansieringskälla för kommunerna. Nu börjar markanvisningar lämnas tillbaka och priserna faller. Hur ser situationen ut just nu och hur allvarligt kan det här bli för kommunerna? Måste priset sänkas ytterligare för att göra nyproduktion möjlig? Vad händer annars med stadsutvecklingen?
• Mats Gerdau (M) kommunstyrelsen ordförande Nacka
• Jan Valeskog (S) Stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad

11.40 Sämst i Europa?
Det mesta av dagens oro handlar om osäkerhet kring belåning och refinansiering. En positiv kreditrating är nyckeln och här börjar det se besvärligt ut. Ratinginstitutet Moody’s väntar problem, i synnerhet för svenska fastigheter och särskilt för lågavkastande fastigheter som bostäder. Hur alarmerade är situationen och vad kan hända med refinaniseringsknuten?
• Maria Gillholm, Senior Credit Officer, Moody’s

12.00 Lunch

13.00 Val av temaspår
A) Bygg
B) Förvaltning
Läs mer om temaspåren längre ned i programmet.

14.30 Kaffe

15.00 Hyresrätter och marknaden
Hyresrätter har varit ”heta” men problemen är liknande som för bostadsrätter – hyran för nyproducerat är högre än vad stora grupper kan bära, trots stora bostadsbehov. Hur ser efterfrågan ut? Vilken storlek på lägenheter är mest efterfrågade, hur stor roll spelar hyran, vem efterfrågar lägenheter, vilka orter är heta och vilka är kalla?
• Hedi Kurda, VD HomeQ

15.15 Heta stolen: Rätt läge för ny bostadsjätte på börsen?
SBB pressade sina blankare genom att knoppa av Amasten, med fastigheter för nästan 16 miljarder, genom att dela ut aktierna till SBB:s aktieägare för att sedan börsnotera bolaget. Det nya namnet för jätten är Neobo. Marknadsförutsättningarna är sällsynt tuffa. Hur blir vägen framåt för Neobo, vilken är strategin och hur ser VD:n på marknaden?
• Ylva Sarby Westman, VD Neobo

15.35 Investerarpanelen: Chans till comeback?
En tung panel av investerare ger sin analys av situationen på bostadsmarknaden. Har bostadsfällan slagit igen? Hör hur aktörerna tacklar dagens situation och vilka möjligheter de ser. Bland annat kommer tvärniten i byggandet skapa ett väldigt underutbud av bostäder. Vad kommer det innebära?
• Anette Frumerie, VD Rikshem
• PG Sabel, VD Stena Fastigheter Stockholm

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

Spår A: Bygg

13.00 Allmännyttan kräver krisåtgärder
Skenande projektkostnaderna, även i pågående byggen med avtalade fasta priser, spräcker alla budgetar och inte minst drabbas de kommunala bostadsbolagen. Bolag efter bolag ställer in sina byggplaner. Sveriges Allmännytta kräver åtgärder från såväl stat som kommuner, annars varnas för allvarliga konsekvenser. Hur svår är situationen och vilka är recepten?
• Anders Nordstrand, VD Sveriges Allmännytta

13.25 Arkitektur: Den hållbara staden
Hållbarhet är inte längre bara en hygienfråga utan affärskritiskt, inte minst i kristider. Ändrad konsumtion, nya levnadsmönster, näthandel och hemmakontor skapar en ny typ av bostadsområden. Återbruk, reuse och secondhand blir allt vanligare och bostäder, kontor och handel byggs samman. Är ”sovstädernas” epok förbi och vilka konsekvenser får det?
• Martin Hedenström Ljung, partner/arkitekt ElinderSten

13.45 Tobins Q: Finns det lönsamma bostadsbyggandet längre?
Tobins Q, kvoten mellan priset på befintliga bostadshus och kostnaden för att bygga nytt, ligger enligt byggbolag under 1 i hela landet. Ett nybyggt hus är värt mindre än vad det kostar att bygga. Hur ser förutsättningar för nyproduktion ut och vad krävs för att driva projekt idag?
• Stefan Timan, affärsområdeschef Transaktioner Svefa

14.05 Så möter bostadsutvecklarna inbromsningen
Bostadsutvecklarna är kanske första kanariefågeln i gruvan vid ekonomisk turbulens. Konjunkturkänsliga projekt är bland det första som stoppas och idag har mer än vartannat bostadsprojekt framflyttad byggstart. Hur tacklar bostadsutvecklarna konjunkturen, hur övervintrar man efterfrågekraschen och var finns framtidens möjligheter idag?
• Sofia Ljungdahl, VD Obos Nya Hem
• Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

Spår B: Förvaltning

13.00 Rimlig hyra och rimliga kostnader?
De redan ofta höga hyrorna måste upp ytterligare. Men hur hög behöver hyran vara för långsiktig förvaltning? Motsvarar dagens nivåer verkligen en rimlig behovshyra och speglar redovisade förvaltningskostnader verkligheten? Vad kommer dagens kostnadskris att innebära?
• Bo Nordlund, doktor i fastighetsekonomi KTH

13.25 Tid att förvalta sitt pund
I konjunktursvackor blir fokus på förvaltningen större. För i grunden är ”det inte de stora intäkterna, utan de små utgifterna som gör en rik”. Hur optimeras förvaltningen av ett bostadsbestånd rent praktiskt på ett ekonomiskt, socialt och hållbart sätt, och hur stor är besparingspotentialen?
• Fredrik Larsson, förvaltare Familjebostäder

13.45 Ny praxis: Regler för uthyrning ändras helt
Högsta domstolen har nyligen dömt i ett mål som får stor påverkan på marknaden. Blockhyresgäster som hyr i andra hand kan nu gå direkt på fastighetsägare och kräva återbetalning av överhyra. Dessutom får ”korttidshyresgäster” besittningsskydd, till skillnad från tidigare. Hör mer om vilka konsekvenser den omvälvande rättsutvecklingen får på marknaden.
• Amelia Krzymowska, advokat och jur. dr. Krzymowski Advokater
• Antonia Krzymowska, advokat och jur. dr. Krzymowski Advokater

14.05 Duell: Kampen om hyran
Förhandlingarna om årets hyresnivå har varit mer bittra än på länge. Frågan är vem som ska bära de stora kostnadsökningarna. Fastighetsägarna menar att de stigande kostnaderna måste kompenseras med väsentligt högre hyror. Hyresgästföreningen bestrider detta eftertryckligt. Vad står på spel i striden och vad kommer utgången att innebära för framtida hyresnivåer?
• Erik Elmgren, Förbundschef Hyresgästföreningen
• Rikard Ljunggren, VD regionföreningen Fastighetsägarna GFR

Visa faktaruta

Bland dagens talare:

Erik Thedéen, Riksbankschef
Ylva Sarby Westman, VD Neobo
Anette Frumerie, VD Rikshem
Anders Nordstrand, VD Sveriges Allmännytta
Sofia Ljungdahl, VD Obos Nya Hem

Samarbetspartners:

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.