Seminarier

mar08

Bostadsdagen 2022

Grand Hôtel, Stockholm

Glödhet marknad med nya koncept och ny osäkerhet

År 2021 blev ett rekord med över 300 miljarder i omsättning på fastighetsmarknaden. Inte mindre än cirka 40 procent var bostadsfastigheter, huvudsakligen hyresrätter, som såldes till rekordlåga avkastningar. Förutom ett starkt investerarintresse så pågår även en inte oväsentlig konceptutveckling som göra bostadsmarknaden mer mångfacetterad. Det tittar vi närmare på vid det här seminariet. En grundläggande analys om vad som händer med inflationen, ränta och tillväxt till?hör också de givna programpunkterna liksom analys över investerarmarknaden. Vi befinner oss i ett valår och då ökar även den politiska risken, och till det kommer den nya heta frågan om energi och energikostnader.

Välkommen till en heldag med ambitionen att räta ut många av frågetecknen.

Anmäl dig nu!
Deltagaravgift:
Ordinarie deltagaravgift för prenumeranter är 4.950:-/person, för övriga är deltagaravgiften 5.950:-.
Mängdrabatt:
Anmäler du fyra eller fler lämnar vi 20 procent rabatt på ordinarie pris.

Tryggt och säkert evenemang:
Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer och vidtar extra åtgärder för att skapa ett tryggt och säkert evenemang.

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Bland dagens talare:

Per Jansson, vice riksbankschef
Anette Frumerie, VD Rikshem
Andreas Wallström, prognoschef Swedbank
Svante Jonsson, VD Tango

 

Samarbetspartners:

Visa faktaruta

Preliminära programpunkter. Programmet uppdateras löpande.

08.30 Registrering, kaffe, smörgås

09.00 Inledning
Dagens moderator hälsar välkommen.
• Jan Wifstrand, VD Rapidus och tidigare chefredaktör DN

09:05 Riksbanken: Ränta, inflation tillväxt
I fjol vaknade ekonomierna upp igen med en tillväxtchock, som riskerar att skapa såväl inflation som högre räntor. Det finns inte många pandemier att modellera konjunkturdata ifrån och osäkerheten är stor. Hur ser utsikterna för inflationen och tillväxt ut och hur påverkar det den för fastighetsmarknaden avgörande räntan?
• Per Jansson, vice riksbankschef

09:30 Ökat bostadsbyggande men finns bostadsbristen?
Efter en dipp i bostadsbyggandet de senaste åren, på grund av överutbud med sjunkande priser, samtidigt som Coronasmittan sänkte stämningen ytterligare ökar antal påbörjade bostäder nu kraftigt. Men är föreställningen om bostadsbristen överdriven och hur kan det påverka efterfrågan och priser? Finns det risk för ett nytt överutbud?
Bo Söderberg, adj professor i fastighetsekonomi, KTH

09:50 Vart är hyra, yield och värde på väg?
Signalen från marknaden är tydlig¸ Det finns utbredd tro på marknaden om fortsatt sjunkande direktavkastningskrav – yieldkompression – och fortsatt stigande värden. Stora portföljer med bostadsfastigheter har omsatts till direktavkastningar under 2 procent och börsen betalar jättelika premier för bostadsrelaterade aktier. Har marknaden rätt; går vi mot nya rekordår och vilka är de främsta orosmolnen?
• Arvid Lindqvist, analyschef Catella

10.10 Kaffe

10.40 Investeringsbidraget en gamechanger?
Det slopade investeringsbidraget är inte goda nyheter för projektdrivande bolag inom hyresrätter. Det ökar kostnaderna med 5 000 till 10 000 kronor per kvadratmeter i nybyggena. Riskerar detta lönsamheten i den omfattande projektverksamheten och hur påverkas utbudet av nya lägenheter? På vilka sätt kan investerarna kompensera sig?
• Svante Jonsson, VD Tango

11.20 Top of the market – lyxobjekten
Lyxsegmentet är ekonomiskt intressant, både för bil- och bostadsbyggare. Hur vill hockeyspelare och finansmatadorer bo? Vad kännetecknar lyxobjekten – och vad kostar kalaset? Hur har den här typen av objekt klarat prisfluktuationerna de senaste åren och vad ska man tro om framtiden.
• Niklas Berntzon, grundare och delägare Eklund Stockholm New york

11:40 Valår: Politiska risker och möjligheter för bostadsmarknaden
Den politiska temperaturen stiger i takt med att valet närmar sig Vad innebär de olika alternativen för ekonomin och för bostadsmarknaden? Vilka reella förändringar kan vi vänta och vilken sida ligger bäst till för en valseger? Hör hur ett par av landets främsta experter ser på utvecklingen.
• Kent Persson, samhällspolitisk chef Heimstaden

12:00 Lunch

13:25 Elbrist stoppar bostadsbyggandet?
Stamnätet är föråldrat och har för liten kapacitet till flera av våra större städer och investeringar fryser inne då elabonnenter nekas anslutning. Hur akut är elbristen och hur kan den slå mot bland annat byggande av bostäder och infrastruktur? I vilka städer är bristen allvarligast och finns det några tillfälliga lösningar?
• Talare meddelas senare

13:45 Nya koncept: Så blir Domushusen gröna bostäder
Runt om i landet finns en mängd citygallerior som för en ganska tynande tillvaro. Ofta är det ombyggda Domus- eller Åhlénsvaruhus som dessutom inte är någon estetisk tillgång för staden men mycket stabilt byggda. Genom att bygga på dessa med bostäder kan det utan att mer mark tas i anspråk bli en god kalkyl för fastighetsägaren samtidigt som centrum vitaliseras och får ett ansiktslyft.
• Magnus Åkesson, VD Point Properties

14:05 Nya koncept: Studentbostäder det nya heta
I jakten på investeringsobjekt på den glödheta bostadsmarknaden upptäcks nya nischer. Studentbostäder var tidigare lite ”sedda över axeln” som besvärliga förvaltningsobjekt med hög omsättning av hyresgäster, stort slitage och höga förvaltningskostnader. Men i själva verket kan de idag vara högavkastande med hyror upp mot 3 000 kronor per kvadratmeter. Hur stor är potentialen i marknaden?
• Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden

14:25 Nya koncept: Möte på halva vägen öppnar för unga
Förstagångsköparna får allt svårare att ta sig in på marknaden. Flera nya koncept lanseras nu där bostadsutvecklaren delar risken med köparen och dessutom möjliggör ett köp överhuvudtaget. Men hur fungerar detta och hur ser kalkylen ut för utvecklaren?
• Talare meddelas senare

14:45 Kaffe

15:15 Nya koncept: Coliving den nya framtiden?
Bostadsbrist och höga boendekostnader är inte förbehållet Sverige utan är ett problem i de flesta större städer, främst för unga. Internationellt blir delningsboende allt större och det växer även i Sverige. Men vad innebär coliving egentligen; hur god affär är det för fastighetsägaren – och för hyresgästen?
• Katarina Liljestam Beyer, Grundare Colive

15:35 Expertpanelen: Det eviga rallyt?
Hur länge kan rallyt på bostadsrätter och det stora intresset för nyproducerade hyresrätter fortsätta? Hur kommer inflation, ränta, energikris, pandemi med mera att påverka marknaden? Hör hur några av de främsta experterna ser på läget och vart de tror marknaden tar vägen.
• Anette Frumerie, VD Rikshem
• Andreas Wallström, prognoschef Swedbank
• Ted Lindqvist, VD Evidens

Anmälan

Ordinarie seminarieavgift är 4.950:-/person för prenumeranter, 5.950:- för övriga.

Anmäler du fyra eller fler lämnar vi 20 procent rabatt på ordinarie pris.

Bostadsdagen 2022 Anmälan

Faktureringsuppgifter

Bekräftelse på anmälan skickas till denna e-post.

Deltagare

Ev. allergier

Övrigt

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.