Detta seminarium har redan ägt rum.

mar 08

Bostadsdagen 2022

Grand Hôtel, Stockholm

Glödhet marknad med nya koncept och ny osäkerhet

År 2021 blev ett rekord med över 300 miljarder i omsättning på fastighetsmarknaden. Inte mindre än cirka 40 procent var bostadsfastigheter – huvudsakligen hyresrätter – som såldes till rekordlåga avkastningar. Under dagen kommer vi att gå in på hur det förutom ett starkt investerarintresse även pågår en konceptutveckling som kan göra bostadsmarknaden mer mångfacetterad. Vi kommer självklart att få en analys om inflationen, ränta, tillväxt och investerarmarknaden. Vidare befinner vi oss i ett valår och då ökar även den politiska risken, och där tillkommer den heta frågan om energi och energikostnader.

Välkommen till en heldag med ambitionen att räta ut många av frågetecknen!

Seminariet är fullsatt. Möjlighet finns dock att deltaga via websändning.

08.30 Registrering, kaffe, smörgås

09.00 Inledning
Dagens moderator hälsar välkommen och presenterar sin expertkommentator.
• Jan Wifstrand, VD Rapidus och tidigare chefredaktör DN
• Per Svensson, VD Croisette, dagens expertkommentator

09.05 Riksbanken: Ränta, inflation tillväxt
I fjol vaknade ekonomierna upp igen med en tillväxtchock som riskerar att skapa såväl inflation som högre räntor. Det finns inte många pandemier att modellera konjunkturdata ifrån och osäkerheten är stor. Hur ser utsikterna ut, och hur påverkar det räntan?
• Per Jansson, vice riksbankschef

09.30 Ökat bostadsbyggande men finns bostadsbristen?
Efter en dipp i bostadsbyggandet de senaste åren, på grund av överutbud med sjunkande priser samtidigt som coronasmittan sänkte stämningen ytterligare, ökar antal påbörjade bostäder nu kraftigt. Men är föreställningen om bostadsbristen överdriven? Finns det risk för ett nytt överutbud?
• Bo Söderberg, adj professor i fastighetsekonomi, KTH

09.50 Vart är hyra, yield och värde på väg?
Signalen från marknaden är tydlig. Det finns en utbredd tro på marknaden om fortsatt sjunkande direktavkastningskrav – yieldkompression – och stigande värden. Stora portföljer med bostadsfastigheter har omsatts till direktavkastningar under två procent och börsen betalar jättelika premier för bostadsrelaterade aktier. Har marknaden rätt – går vi mot nya rekordår? Vilka är orosmolnen?
• Arvid Lindqvist, analyschef Catella

10.10 Kaffe

10.40 Investeringsbidraget – en gamechanger?
Det slopade investeringsbidraget är inte goda nyheter för projektdrivande bolag inom hyresrätter. Det ökar kostnaderna med 5 000–10 000 kronor per kvadratmeter i nybyggen. Riskerar detta lönsamheten i projektverksamheten? Hur påverkas utbudet av nya lägenheter, och hur kan investerarna kompensera sig?
• Svante Jonsson, VD Tango

11.00 Hyresrättens framtid
De senaste åren har fastigheter med hyresrätter varit heta investeringar och tagit ledartröjan från bostadsrätter. Problemen är dock liknande – hyran för nyproducerat är högre än vad stora grupper kan bära, samtidigt som behoven är stora. Hur ser efterfrågan på hyresrätter ut i landet, och finns lösningar för ett billigare boende?
• Hedi Kurda, HomeQ
• Anette Sand, VD Stockholmshem
• Thomas Sandell, SandellSandberg Arkitekter

11.25 Top of the market – lyxobjekten
Lyxsegmentet är ekonomiskt intressant, både för bil- och bostadsbyggare. Hur vill hockeyspelare och finansmatadorer bo? Vad kännetecknar lyxobjekten och vad kostar kalaset? Hur har denna typ av objekt klarat prisfluktuationerna och vad ska man tro om framtiden?
• Niklas Berntzon, grundare och delägare Eklund Stockholm New York

11.45 Valår: Politiska risker och möjligheter för bostadsmarknaden
Den politiska temperaturen stiger i takt med att valet närmar sig. Vad innebär de olika alternativen för ekonomin och för bostadsmarknaden? Vilka reella förändringar är att vänta och vilken sida ligger bäst till för en valseger?
• Joakim Palme, professor statskunskap Uppsala universitet
• Kent Persson, samhällspolitisk chef Heimstaden

12.10 Lunch

13.20 Elbrist stoppar bostadsbyggandet?
Stamnätet är föråldrat och har för liten kapacitet. Investeringar fryser inne då elabonnenter nekas anslutning. Hur akut är elbristen och hur kan den slå mot byggande av bostäder och infrastruktur? I vilka städer är bristen allvarligast, och finns det några tillfälliga lösningar?
• Per Eckemark, divisionschef Svenska Kraftnät

13.40 Nya koncept I: Så blir Domushusen gröna bostäder
Det finns en mängd citygallerior som för en ganska tynande tillvaro. Ofta är det ombyggda Domus- eller Åhlénsvaruhus som inte heller är någon estetisk tillgång, men mycket stabilt byggda. Genom att bygga på dessa med bostäder kan det bli en god kalkyl för fastighetsägaren samtidigt som centrum vitaliseras och får ett ansiktslyft.
• Magnus Åkesson, VD Point Properties

14.00 Nya koncept II: Studentbostäder – det nya heta
I jakten på investeringsobjekt upptäcks nya nischer. Studentbostäder var tidigare sedda lite som besvärliga objekt med hög omsättning av hyresgäster, stort slitage och höga förvaltningskostnader. Men i själva verket kan de vara högavkastande med hyror uppemot 3 000 kronor per kvadratmeter. Hur stor är potentialen i marknaden?
• Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden

14.20 Nya koncept III: Möte på halva vägen öppnar för unga
Förstagångsköparna får allt svårare att ta sig in på marknaden. Flera nya koncept lanseras nu där bostadsutvecklaren delar risken med köparen och dessutom möjliggör ett köp. Men hur fungerar detta och hur ser kalkylen ut för utvecklaren?
• Pernilla Bonde, VD HSB

14.40 Kaffe

15.10 Nya koncept IV: Coliving, den nya framtiden?
Bostadsbrist och höga boendekostnader är ett problem i de flesta större städer, främst för unga. Internationellt blir delningsboende allt större och det växer även i Sverige. Men vad innebär coliving – hur god affär är det för fastighetsägaren och för hyresgästen?
• Katarina Liljestam Beyer, VD och medgrundare Colive

15.35 Expertpanelen: Det eviga rallyt?
Hur länge kan rallyt på bostadsrätter och det stora intresset för nyproducerade hyresrätter fortsätta? Hur kommer inflation, ränta, energikris och pandemi att påverka marknaden? Hör hur experterna ser på läget och vart de tror.
• Anette Frumerie, VD Rikshem
• Pär Johansson, partner Angermann
• Ted Lindqvist, VD Evidens
• Andreas Wallström, prognoschef Swedbank

16.00 Fastighetsvärlden bjuder till mingel och eftersnack

Visa faktaruta
Deltagaravgift:
Ordinarie deltagaravgift för prenumeranter är 4.950:-/person, för övriga är deltagaravgiften 5.950:-.
Mängdrabatt:
Anmäler du fyra eller fler lämnar vi 20 procent rabatt på ordinarie pris.

Tryggt och säkert evenemang:
Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer och vidtar extra åtgärder för att skapa ett tryggt och säkert evenemang.

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Bland dagens talare:

Joakim Palme, professor statskunskap Uppsala universitet
Anette Frumerie, VD Rikshem
Thomas Sandell, SandellSandberg Arkitekter
Pernilla Bonde, VD HSB
Per Jansson, vice riksbankschef
Katarina Liljestam Beyer, VD och medgrundare Colive

Samarbetspartners: