Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 13

Bostadsdagen 2020

Webbsänt seminarium

Bostadsmarknaden och pandemin

Välkommen till ett webbsänt specialseminarium om vart bostadsmarknaden är på väg!

Bostadsdagen är i år helt webbsänd och fokuserar på vad som händer med ekonomi, arbetsmarknad och bostadspriser när Corona-krisen i höst ser ut att gå in i ett lugnare skede.

Vi pratar om utvecklingen i storstäder och regionstäder men ger också en bild av vad som händer runt om i landet. Vi får också ta del av färsk statistik över marknadsläge och priser för bostadsrätter och hyresfastigheter.

Med i sändningen är Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren som berättar hur bostadsbyggandet och behovet av bostäder påverkats av pandemin och vad som krävs när smittan lagt sig.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, ger sin syn på hur det kommer sig att bostadsmarknaden hittills klarat pandemin så väl och vilka hot som kan finnas mot utvecklingen framöver.

Under sändningen går vi in på vart bostadspriserna är på väg och hur nyproduktionen mår. Vi får också höra om renoveringsboomen snart går mot sitt slut och hur framtidens boende påverkas av pandemin och klimatkrisen.

Hör vad ledande politiker säger om vilka stöd som bostadsbyggandet behöver i pandemins spår och om det riskerar att bli en comeback för fastighetsskatten. Bl.a. medverkar Ola Möller, riksdagsledamot för socialdemokraterna och Josefin Malmqvist, bostadspolitisk talesperson för moderaterna.

Bland talarna finns också JM:s VD Johan Skoglund, Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget, Carola Lavén, VD Besqab, Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson, Sofia Ljungdahl, VD Obos Nya Hem, Camilla Fredman Svensson, marknads- och kommunikationschef Skanska Nya Hem och Katarina Liljestam-Beyer, COO på Colive.

Sändningen leds av programledaren Ellinor Persson, känd från bl.a. SVT, och Linus Ericsson, VD för JLL, medverkar som expertkommentator.

Programmet sänds 13:00 – ca 15:40, men kan också ses i efterhand.
Seminariet är direktsänt med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Det blir rappare och mer varierat än under en normal seminariedag för att passa webbformatet.

Inled hösten med ett viktigt seminarium om bostadsmarknadens utveckling!

Preliminärt program 13:00 – ca 15:40

13.00 Inledning
Dagens moderator och expertkommentator berättar om seminariet och sändningens höjdpunkter. Hör hur du som deltagare kan delta med dina åsikter under programmets gång.
• Ellinor Persson, programledare (känd från bl.a. SVT)
Linus Ericsson, VD JLL och dagens expertkommentator

13.05 Så många nya bostäder behövs efter krisen
Hur har boendet och bostadsbyggandet påverkats av pandemin? Och hur ser utsikterna ut för resten av året och nästa år? Hur påverkas behoven och vilka är de främsta riskerna framöver?
Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket

13.25 Ekonomin: Hoten mot bostadsmarknaden
Allt mer fokus riktas mot hur ekonomin klarar sig under och efter pandemin. Hur oroliga bör vi vara t ex arbetslösheten och vilka andra hot finns mot bostadsmarknaden?
Robert Boije, chefsekonom SBAB

13.50 Morgondagens boende – hur påverkar pandemi och klimatkris?
Under våren och sommaren har hemmet och närmiljön varit mer i fokus än vanligt och delvis fått nya funktioner. Hur kan detta och det växande engagemanget för klimatet påverkar utformningen av morgondagens bostäder och livsmiljöer?
Camilla Fredman Svensson, marknads- och kommunikationschef Skanska Nya Hem
Katarina Liljestam-Beyer, grundare och COO Colive
Johnnie Pettersson, grundare och senior affärsutvecklare Archus

14.05 Hyresrätter: Fortsätter suget efter bostadshus?
Hur utvecklas investeringsmarknaden för hyreshus: hyror, priser och transaktionsvolymer? Hur har aptiten för miljonprogramshus och nyproducerat påverkats under pandemin?
Joakim Norström, partner Nordanö

14.20 Paus

14.30 Politiken: Behövs mer stöd och en comeback för fastighetsskatten?
Bostadsbyggandet faller just nu och arbetslösheten ökar under pandemin. Behövs det mer stöd för att få fram fler bostäder och se till så att även de svagaste har råd att bo? Och kan fastighetsskatt vara en del av lösningen eller krävs det helt andra reformer?
• Ola Möller, riksdagsledamot (S)
Josefin Malmqvist, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (M)

14.45 Färsk statistik: Så klarar sig bostadsrätterna landet runt
Många spådde att pandemin skulle bli en hård stöt mot bostadsmarknaden. Hur har det egentligen gått och var har effekterna varit som störst? Vilka regioner och städer har haft det tuffast och var går det bäst?
Erik Eriksson, nyproduktionschef Svensk Fastighetsförmedling

15.00 Bostadsutveckling: Så mår nyproduktionen
Hur är det att köpa mark och investera i nya bostadsområden mitt i en pandemi, samtidigt som konsumenternas humör svänger upp och ned? Vilka effekter märks på möjligheterna att utveckla nya bostadsrätter och hyresbostäder?
Sofia Ljungdahl, VD Obos Nya Hem
• Johan Skoglund, VD JM

15.15 Expertpanelen: Bästa bostadsinvesteringarna framöver
Möt några av landets främsta bostadsinvesterare. Hur ser de på möjligheter och risker under och efter pandemin? Börjar renoveringsboomen mattas av och hur många har egentligen råd att flytta till nyproducerat? Missa inte deras bästa tips för bra bostadsinvesteringar runt om i landet.
• Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget
• Carola Lavén, VD Besqab

• Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson

15.35 (ca) Seminariet avslutas
Sändningen och presentationerna går därefter att ta del av i efterhand.

 

Webbsänt seminarium – så här funkar det:

Bostadsdagen 2020 är ett webbsänt specialseminarium.
Fokus är på effekterna av pandemin på ekonomi och bostadsmarknad och de risker och möjligheter som väntas följa framöver.

Direktsänt och möjlighet att skicka frågor
Du följer seminariet via din dator, det finns således ingen smittorisk, och programmets längd blir ca 2,5 timmar.
Seminariet är direktsänt och formatet är ungefär som en längre version av SVT:s Agenda, med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Det blir rappare och mer varierat än under en normal seminariedag för att passa webbformatet.
Inför och under sändningen finns möjlighet till interaktivitet – det går att vara med och lämna åsikter i realtid om olika aspekter. Det kommer också gå att skicka in frågor i förväg till de olika programpunkterna, så att vi kan anpassa innehållet till deltagarnas önskemål.

Detaljerat program
Inför seminariet kommer du få ett detaljerat program och deltagarförteckning samt en personlig inloggning till sändningen. Vi kommer givetvis ha en kunnig support redo så att du inte behöver bekymra dig om det tekniska.
Det kommer finnas möjlighet att ta del av sändningen i efterhand och ta del av de presentationer som visats.

Frågor eller synpunkter
Har Du frågor så kontakta oss gärna: seminarier@fastighetsvarlden.se.

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Specialpris för grupper:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni betalar endast 2.360:-/person för prenumeranter respektive 2.840:-/person för övriga.
Ordinarie seminarieavgift är 2.950:-/person för prenumeranter, 3.550:- för övriga.

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Några av dagens talare:

Johan Skoglund, VD JM
Ilija Batljan, VD SBB
Carola Lavén, VD Besqab
Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson
Sofia Ljungdahl, VD Obos Nya Hem

Robert Boije, chefsekonom SBAB
Linus Ericsson, VD JLL
Erik Eriksson, nyproduktionschef Svensk Fastighetsförmedling
Camilla Fredman Svensson, marknads- och kommunikationschef Skanska Nya Hem
Johan Höglund, professor i litteratur och forskningsledare Linnéuniversitetet
Katarina Liljestam-Beyer, grundare och COO Colive
Josefin Malmqvist, bostadspolitisk talesperson (M)
Ola Möller, riksdagsledamot (S)
Joakim Norström, partner Nordanö
Johnnie Pettersson, grundare och senior affärsutvecklare Archus
Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under det webbsända seminariet med Er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se