Detta seminarium har redan ägt rum.

nov 20

Bostadsdagen 2019

Grand Hôtel, 20 nov, Stockholm

Mot ett nytt landskap för bostäder

Bostadsmarknaden stöps nu om i snabb takt. Det nya landskapet som växer fram blir mer splittrat och svåranalyserat än tidigare – men öppnar också nya möjligheter för aktörer och investerare.

En del av marknaden består av slitna hyresrätter i mer eller mindre utsatta områden, där trångboddhet och svår bostadsbrist är det nya svarta. En annan del av marknaden är bostadsrätter där nyproduktionen haft en svacka i två år, men där ljummare vindar just nu verkar svepa in.

Samtidigt vinner fenomen som företagsbostäder och coliving snabbt mark – kan detta vara framtiden för näringslivet att få fram bostäder till sina anställda?

Välkommen till en heldag om det nya läget för bostäder – möt politiker, ekonomer, byggare, investerare och konsulter och ta del av analyser och insikter.

Under dagen går vi på djupet kring det nya landskapet – hör om marknad, trender, investeringsläge och lyssna på några av de vassaste experterna.

Bland talarna finns Dennis Wedin, bostadsborgarråd (M) Stockholms stad, nationalekonomen Tino Sanandaji, Cecilia Enström Öst, revisionsdirektör Riksrevisionen som skrivit en kritisk rapport om trångboddheten, Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C) och Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson (S). Dessutom får vi höra Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren och arkitekten och statliga arkitekturutredaren Monica von Schmalensee, White Arkitekter.

På scen finns också många tunga aktörer på marknaden: Johan Skoglund, VD JM,  Johanna Frelin, VD Tengbom och tillträdande VD för Riksbyggen, Per Ekelund, VD Victoria Park, Krister Karlsson, vVD Samhällsbyggnadsbolaget, Patrik Hall, VD Heimstaden, Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam och Anette Frumerie, VD Besqab.

Dagen var fullsatt förra året – Säkra Din plats nu!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl a SVT)  

09.05 Trångboddhet det nya svarta
Riksrevisionen konstaterar i en studie att den svenska trångboddhetsnormen är under upplösning, i storstadsområdena lever var fjärde under normen. Byggbolagen prioriterar yteffektivitet och normen är i många fall inte längre ett riktmärke för kommunernas bostadsbyggen. Många bostadsköpare gillar centrala lägen mer än boyta och det är ont om billiga lägenheter. Hur påverkas hälsa och skolresultat, särskilt för de extremt trångbodda i förortsområdena? Hur trångt ska vi lära oss att bo och vad rekommenderar Riksrevisionen regeringen?
Cecilia Enström Öst, revisionsdirektör Riksrevisionen

09.30 Hållbar bostadsförsörjning
Den snabba befolkningsökningen kräver fler bostäder. Behovet av bostäder är stort  – vilka bostadstyper riktar det sig mot och hur står sig nyproduktionen mot behoven? Hur ska vi ta oss an utmaningarna och både bygga hållbart och för dem som inte kan efterfråga nyproduktion?
Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket

09.55 Kaffe

10.25 Politikpanelen: Bostadskrisen, Bolundaren och andra åtgärder
Bostadsministern har fått ge namn åt regeringens förslag på ett utökat Attefallshus – ”Bolundaren”. Dessa extra fem kvadratmeter kan knappast lösa bostadsbristen. Hur skall regering och riksdag öka rörligheten och utbudet av bostäder: Investeringsstöd, byggbonus till kommunerna, ökat bostadsbidrag, lägre reavinstskatt?
Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund
Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson Centerpartiet
Linda Jonsson, analytiker Veidekke och moderat debattör
Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson Socialdemokraterna

10.50 Marknadskollen: Nyproduktionen som säljer bäst
Det nya läget på bostadsmarknaden har gjort det tuffare för säljarna och nyproduktionen har påverkats allra mest. Hör hur situationen är på nyproduktions- och successionsmarknaden i landet i allmänhet och i några av de mest intressanta regionerna. Vi får också höra vad som krävs numera för att lyckas väl med nya projekt och vilka typer av lägen och objekt som säljer bäst.
Erik Eriksson, försäljningschef nyproduktion Svensk Fastighetsförmedling

11.15 Rekordaffärer i jakten på bostäder
Folksam köpte under förhösten Trygg-Hansa-huset i Stockholm för 4,5 miljarder kronor medan tyska Vonovia tog kontrollen över Hembla med bostäder för över 33 miljarder. Sedan tidigare har bolaget köpt svenska Victoria Park. Folksam signalerar för ytterligare köp för 20 miljarder med fokus på bostäder och kontor och ser gärna en större affär med någon av allmännyttorna. Kommer Folksams och andra stora investerares aptit på bostäder bestå och vilka är riskerna och möjligheterna?
 Per Ekelund, VD Victoria Park
Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam

11.35 Så gjorde vi: Praktiska erfarenheter som avskräcker och inspirerar
Osäkerheten när det gäller att avhända sig sina bostadsfastigheter är stor bland kommunerna. Det vanliga är att sälja eller på annat samarbeta med privata investerare först när man tvingas av ekonomiska nödvändigheter. Behöver det vara så? Hur har andra gjort och vilka är erfarenheterna?
• Mari Jonsson, kommunalråd (S) Borlänge
Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd (M) Stockholm

12.00 Lunch

13.00 – 14.15 Välj mellan två fördjupningsspår:
A: Nya spelregler på marknaden
B: Nya trender och koncept
Se detaljerade program längre ned.

14.15 Kaffe

14.45 Utsatta områden: Vägen till ökad trygghet och bättre ekonomi
Enligt polisen bor över en miljon människor i landets ”utsatta bostadsområden”. Trångboddhet, låg sysselsättning och hög kriminalitet skapar sociala problem för de boende men också kraftigt slitage och höga kostnader för fastighetsägarna. Hör hur verkligheten ser ut på dessa platser och hur förvaltning och ekonomi påverkas. Kan utvecklingen vändas – och hur gör man för att lyckas?
Niclas Andersson, chef lokalpolisområde Rinkeby
Anders Nordstrand, VD Sveriges Allmännytta (fd Sabo)
PG Sabel, VD Stena Fastigheter Stockholm

15.10 Så skall de arkitekturpolitiska målen bli verklighet
Riksdagen har beslutat om nya arkitekturpolitiska mål. Uppgiften är utmanande.  Arkitekturen ska användas som ett kraftfullt verktyg för att skapa omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer som bidrar till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med ett helhetsperspektiv. Det gäller att bygga stad! Med tanke på sviktande nyproduktion, ökad trångboddhet och segregation – kan arkitekturen verkligen hjälpa?
 Monica von Schmalensee, arkitekt, partner och senior rådgivare White Arkitekter och utredare statliga arkitekturutredningen

15.30 Tolvtusen miljarder: Skuldkalas och obalanser men även styrka
Hushållens och företagens skuldkalas fortsätter – lånen växer betydligt fortare än den reala ekonomin de baseras på som gett en pysande bostadsbubbla och andra obalanser, som hos kommunerna. Mot detta står hela offentliga sektorns finansiella styrka. Vad tror den uppmärksammade ekonomens om bostadsmarknadens framtid? Hur kommer en lågkonjunktur att slå mot hårt belånade hushåll och hur stora är riskerna för svensk ekonomi just? Vad kan privatpersoner och företag göra för att parera riskerna?
Tino Sanandaji, nationalekonom och författare

15.55 VD-panelen lägger bostadspusslet
En mycket kunnig och erfaren panel summerar intrycken från dagen och ger sin syn på bostadsmarknadens framtid. Vilken blir slutbilden när bostadspusslet har lagts?
Krister Karlsson, vVD och fastighetsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget
Johanna Frelin, VD Tengbom och tillträdande VD Riksbyggen
Anette Frumerie, VD Besqab
Johan Skoglund, VD JM

16.15 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.15 Temaspår A: Nya spelregler på marknaden

13.00 Investeringsmarknaden för bostadsfastigheter
Borätter, särskilt i nyproduktion, har pressats de senaste år men hur ser investerarna på bostadsmarknaden; utveckling, priser, hyror, yielder? Vilken typ av fastigheter och marknader är mest attraktiva – och vilka minst?
Joakim Norström, director Nordanö Partners

13.25 På offensiven: Därför tror vi på nyproduktion
När många valt att stoppa sina bostadsprojekt och lämna tillbaka sina byggrätter till kommunen finns andra som tänker mer offensivt. Andra fortsätter att köpa byggrätter och driva projekt. Vad tror snabbväxarna om framtiden för bostadsmarknaden?
 Patrik Hall, VD Heimstaden
 Joakim Henriksson, VD Obos Sverige
 Einar Janson, VD Titania

13.50 Kan elbrist stoppa nya bostäder?
Stamnätet är föråldrat och har för liten kapacitet till flera av våra större städer. Ett av Sveriges största elnätsbolag har en längre tid larmat om situationen. Ellevio säger att risken är att man redan idag måste börja neka nya elabonnenter anslutning i Stockholm. En utbyggnad av stamnätet kan ta 10 år. Hur akut är elbristen och hur kan den slå mot bland annat byggande av bostäder och infrastruktur? I vilka städer är bristen mest akut och finns det några tillfälliga lösningar?
 Kenneth Johansson, ansvarig för regionnätet i Stockholm Ellevio

14.15 Kaffe

 

13.00 – 14.15 Temaspår B: Nya trender och koncept

13.00 Företagsbostäder och long stay trendar
Det är inte bara privatpersoner som drabbas av bostadsbrist, utan även företag har svårt att hitta bostäder åt anställda Problemen adresseras av företag som hyr ut lägenheter och hotellrum till företag på kort och lång sikt genom koncept som företagsbostäder och ”long stay”, ofta till lägre kostnad än på den traditionella marknaden. Hur utformas koncepten i praktiken, vilken är efterfrågan på tjänsterna idag och vad kan man tro om den framtida trenden?
Märit Andersson, vVD Mornington Group
Henrik Thomasson, VD Forenom Sverige

13.25 Co-living: Comeback för kollektivboende
I spåren av bostadsbristen har ett nygammalt upplägg gjort entré – kollektivboende. Det var vanligt under 1970-talet men dagens versioner är inte lika ideologiskt drivna och utlevande utan betydlig mer ”välkammade”. Allt fler ger sig in i nischen och miljardsatsningar planeras. Hur är utfallet och erfarenheterna i genomförda projekt? Hur organiseras boendet, vilka är kostnaderna för fastighetsägare och hyresgäster och har kollektivet fått en ny framtid?
Håkan Jeppsson, VD Convendum
Katarina Liljestam Beyer, medgrundare och COO Colive

13.50 Möjligheter med digitaliseringen
Hör hur nya digitala verktyg och arbetssätt kan skapa skillnad i verkligheten – med lägre kostnader och nya tjänster som adderar värde. Smarta lösningar och ett digitalt ”ekosystem” möjliggör individuella mätningar, trygghetstjänster mm.
Fredrik Strand, arbetande styrelseordförande Nordic Proptech

14.15 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Några av dagens talare:
-Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd (M) Stockholm
-Johan Skoglund, VD JM
-Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket
-Tino Sanandaji, nationalekonom och författare
-Johanna Frelin, VD Tengbom och tillträdande VD Riksbyggen
-Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam
-Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget
-Patrik Hall, VD Heimstaden
-Per Ekelund, VD Victoria Park
-Monica von Schmalensee, arkitekt, partner och senior rådgivare White Arkitekter och utredare statliga arkitekturutredningen
-Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson Centerpartiet
-Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson Socialdemokraterna
-Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund
-Anette Frumerie, VD Besqab
-Anders Nordstrand, VD Sveriges Allmännytta (fd Sabo)
-Joakim Henriksson, VD Obos Sverige
-PG Sabel, VD Stena Fastigheter Stockholm
-Cecilia Enström Öst, revisionsdirektör Riksrevisionen
-Niclas Andersson, chef lokalpolisområde Rinkeby
-Mattias Stengl, VD Strawberry Living
-Håkan Jeppsson, VD Convendum
-Katarina Liljestam Beyer, medgrundare och COO Colive
-Einar Janson, VD Titania
-Erik Eriksson, försäljningschef nyproduktion Svensk Fastighetsförmedling
-Mari Jonsson, kommunalråd (S) Borlänge
-Linda Jonsson, analytiker Veidekke och moderat debattör
-Märit Andersson, vVD Mornington Group

Några av dagens ämnen:
-Trångboddhet det nya svarta
-Politikpanelen: Bostadskrisen, Bolundaren och andra åtgärder
-Marknadskollen: Nyproduktionen som säljer bäst
-Kommunpanelen: Sälja eller samarbeta med privata aktörer – hur gör man?
-Utsatta områden: Vägen till ökad trygghet och bättre ekonomi
-Skulder och obalanser – går vi mot en kommunkris?
-VD-panelen om marknad, investeringsläge och framtid
-Investeringsmarknaden för bostadsfastigheter
-På offensiven: Aktörer som storsatsar på nyproduktion
-Företagsbostäder och long stay trendar
-Co-living: Comeback för kollektivboende
-Möjligheter med digitaliseringen

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.