Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 24

Bostadsdagen 2017

Grand Hôtel, Spegelsalen, Stockholm

I stormens öga

Höstens stora heldag om politik, marknad och investeringsläge för bostäder.
En aggressiv penningpolitik har gett snabbt stigande tillgångsvärden och en högkonjunktur på väg mot överhettning. Tillsammans med kraftiga demografiska förändringar har detta skapat en bostadsmarknad med rusande produktion, omättliga behov av nya lägenheter och växande oro för en bostadskrasch.

På Bostadsdagen 2017 ges svaren på var bubblorna finns, om utmaningarna kan mötas och var affärsmöjligheterna finns idag.

Välj mellan två temaspår under eftermiddagen: Migration och boende eller Stadsplanering och arkitektur.

Seminariet var fullsatt förra året – Säkra Din plats redan idag!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Dag Klerfelt, fastighetsprofil och dagens moderator

09.05 Demografiska utmaningar
Det brukar sägas att två SL-bussar med ytterligare nya stockholmare anländer till staden varje vecka. Det är sant men faktum är att en SL-buss samtidigt lämnar. Hushållstillväxten består uteslutande av utrikes inflyttning medan den inhemska utflyttningen (en mer köpstark grupp) inte varit så här stor sedan ”gröna vågen” på 1970-talet. Trenden tilltar. Hur ser egentligen befolkningsutvecklingen, avgörande för bostadsmarknaden, ut mer i detalj?
Peter Stein, nationalekonom och VD för Stein Brothers

09.35 Marknaden och risken för byggbubbla
JLL har nyligen publicerat en rapport om bostadsmarknaden. Här finns svar på intressanta frågor. Visar bostadsmarknaden ännu några tecken på avmattning efter mer än 30 års oavbruten prisuppgång? Hur skiljer Stockholmsregionen från resten av landet? Antalet byggstarter av bostäder i Stockholms län är fler än på 40 år men räcker efterfrågan?
Svante Jonsson, regional director JLL                                          

10.00 Kaffe

10.30 Amatörernas julafton?
Vinsterna i bostadsprojekt har varit stora de senaste åren. Alltfler investerare lockas till sockerbiten. Fler och fler varnar nu för överetablering i branschen av finansiellt drivna och oerfarna projektörer. De bedöms kunna få svårt att få ihop sina kalkyler. Bara i Stockholm finns över 50 projektbolag och i till exempel Uppsala strävar kommunen avsiktligt mot 100 byggherrar för att öka konkurrensen.
Emelie Arnoldsson, creative director WSP Samhällsbyggnad
Håkan Falk, exploateringsdirektör Stockholms stad
Anette Frumerie, VD Besqab

11.00 Hur hög måste hyran vara?
De höga hyrorna i dagens nybyggda bostäder är ett problem för allt fler. Men hur hög behöver hyran egentligen vara för långsiktig förvaltning? Motsvarar dagens nivåer en rimlig behovshyra eller tar byggherrarna ut övervinster som vissa hävdar?
• Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen
• Arvid Lindqvist, analyschef Catella
Bo Nordlund, doktor i fastighetsekonomi, KTH

11.30 Framtidsspaning: Konjunkturen, räntan och bostadsmarknaden
Det enda sättet vi kan veta något om framtiden är genom att titta på historien. Stora obalanser byggs idag upp i hela världens ekonomi och utvecklingen är oviss. Vad säger en erfaren panel av de som iakttagit och hanterat tidigare svängningar? Goda tider nu, hur länge varar det?
• Hans Lind, nationalekonom och professor i fastighetsekonomi KTH
• Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi Lunds Universitet och tidigare riksdagsman (M)
• Erik Åsbrink, rådgivare Goldman Sachs och finansminister (S) 1996-1999

12.00 Lunch

13.00 – 14.00 Välj mellan två temaspår:

A: Migration och boende

B: Stadsplanering och arkitektur

Se detaljerade program längre ned.

14.00 Kaffe

14.30 Bostadskraschen – när kommer den?
Ropen om ”vargen kommer” när det gäller svensk bostadsmarknad har hörts i närmare ett decennium, både från inhemska och internationella bedömare. Men kraschen har uteblivit. När kommer den egentligen – och är den kanske till och med efterlängtad?
• Andreas Wallström, chefsanalytiker Nordea

14.55 Vart tar räntan vägen?
Den avgörande faktorn för hela fastighetsmarknaden är ränteutvecklingen. Stigande räntor riskerar, efter en så lång tid av rekordlåga nivåer, krossa alla kalkyler. Hur är trenden just nu och vilka är förutsättningarna för snabbt ökande räntor?
• Anna Breman, chefekonom Swedbank                                                                 

15.20 Vad händer med bostadspolitiken efter valet?
Valåret är nära nu. Politiker är i verkligheten i praktiken maktlösa inför konjunkturens svängningar, även om man gärna tar ansvaret för högkonjunkturer, men när det gäller bostadsmarknaden finns stora möjligheter att verkligen agera. Vilka lösningar ser egentligen politikerna på dagens kris? Hur ställer man sig till exempel till skatteutredningens förslag som branschföreträdare betecknat som ”katastrofala”. Är det marknadslösningar eller bidrag som skall lösa bostadsbristen. Och på vilken fot skall Sverigedemokraterna stå? Vänster eller höger?
• Mats Green, bostadspolitisk talesperson (M)
• Roger Hedlund, bostadspolitisk talesperson (SD)
• Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C)
• 
Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson (S)

15.40 Expertpanelen om bostadsmarknadens framtid
En mycket kunnig och erfaren panel av experter och investerare summerar intrycken från dagen och ger sin syn på bostadsmarknadens framtid. Kommer bostadsfastigheter förbli den stabila och trygga investering de varit?
Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget
Sophia Mattsson-Linnala, VD Rikshem
Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke

16.10 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.00 Temaspår A: Migration och boende

13.00 Stora planer i små kommuner
Migranter fördelas nu över landet kommuner. Det har initierat en mängd byggplaner på nya lägenheter också i kommuner som i decennier inte byggt nya lägenheter, utan snarare rivit. Hur realistiska är de här planerna, särskilt med tanke på att marknadsvärdet för en färdig byggnad ofta understiger byggkostnaden?
Peter Sjöquist, ekonom SKL

13.20 Renovering och förvaltning i problemområden
Renoveringsbehovet i det äldre fastighetsbeståndet är mycket stort. Inte minst gäller det miljonprogrammets fastigheter. Här finns de problemområden som plågas av kriminalitet, arbetslöshet och segregation. Hur går man till väga när ett sådant område skall lyftas?
Mikael Granath, VD Willhem

13.40 Från asylboenden till hus på hjul
Entreprenören Bert Karlsson tjänade gigantiska belopp genom att vältajmat starta inte mindre än 60 asylboenden runt om i landet. Nu har de flesta boendena stängts och Karlsson har kläckt en ny idé för att lösa bostadsbristen i migrationens spår – parker med villavagnar. Det har av flera nämnts som kanske det enda realistiska alternativet idag.
Bert Karlsson, VD Jokarjo och ägare Rullebo

14.00 Kaffe

 

13.00 – 14.00 Temaspår B: Stadsplanering och arkitektur

13.00 Den nya staden
För att lösa de skriande behoven av bostäder diskuteras många lösningar. Ett av de mer fantasieggande förslagen är att bygga en helt ny stad. Hur går det till att bygga och utforma en helt ny stad? Vilka exempel finns?
Johan Edstav, statlig samordnare för utveckling av nya städer

13.20 Att skapa framtidens Stockholm
Stockholm måste växa och förändras. Det behövs inte bara nya bostäder utan all form av infrastruktur staden kräver. Kort sagt staden måste formas om. Då gäller det att inte fastna i dagens uppfattningar utan bygga på ett sätt som håller i decennier.
Karolina Keyzer, arkitekt OKK + Friends Arkitektur & Byggnadskonst

13.40 Compact living
Alla benämner det inte som det stigmatiserande ”trångboddhet”, utan det pratas allt mer om ”compact living” – smart utformade mindre lägenheter. Det är onekligen också ett sätt att hålla ner månadshyran och är ett intressant alternativ givet dagens problematik. Hur utformas en liten lägenhet så intelligent att den ändå erbjuder god boendestandard?
Robert Nilsson, John Robert Nilsson Arkitekter & Compact Solutions

14.00 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Några av dagens höjdpunkter:
Demografiska utmaningar
Marknaden och risken för byggbubbla
Amatörernas julafton?
Framtidsspaning: Konjunkturen, räntan och bostadsmarknaden
Stora planer i små kommuner
Renovering och förvaltning i problemområden
Från asylboenden till hus på hjul
Att skapa framtidens Stockholm
Bostadskraschen – när kommer den?
Vad händer med bostadspolitiken efter valet?
Expertpanelen om bostadsmarknadens framtid

Några av dagens talare:
Johan Edstav, statlig samordnare för utveckling av nya städer
Erik Åsbrink, rådgivare Goldman Sachs och finansminister (S) 1996-1999
Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi Lunds Universitet och tidigare riksdagsman (M)
Hans Lind, nationalekonom och professor i fastighetsekonomi KTH
Bert Karlsson, VD Jokarjo och ägare Rullebo
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Sophia Mattsson-Linnala, VD Rikshem
Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget
Mikael Granath, VD Willhem
Anette Frumerie, VD Besqab
Andreas Wallström, chefsanalytiker Nordea
Håkan Falk, exploateringsdirektör Stockholms stad
Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke
Arvid Lindqvist, analyschef Catella
Svante Jonsson, regional director JLL
Peter Stein, nationalekonom och VD Stein Brothers
Karolina Keyzer, arkitekt OKK + Friends Arkitektur & Byggnadskonst
Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen
Bo Nordlund, doktor i fastighetsekonomi, KTH
Peter Sjöquist, ekonom SKL
Mats Green, bostadspolitisk talesperson (M)
Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C)
Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson (S)
Roger Hedlund, bostadspolitisk talesperson (SD)                                                                                        

Priser:
Seminarieavgiften är 4.450:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.450:-/person för övriga.

Mängdrabatt:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni får 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Priset blir då 3.560:-/person för prenumeranter, respektive 4.360:-/person för övriga.

Om Din anmälan:
Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms.
Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.