Detta seminarium har redan ägt rum.

nov 11

Bostadsdagen 2015

Operaterrassen, Karl XII:s Torg, Stockholm

Hausse, boom eller krasch – vart är vi på väg?

Onsdag 11 november 2015, Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm

Bostäder är den hetaste delen av fastighetsmarknaden just nu. Sällan har kontrasterna varit så stora och läget så svårbedömt – det byggs nu fler bostäder än på ett kvarts sekel men ändå når priserna nya rekordnivåer. Tecken finns också på en förnyelse av bostadspolitiken samtidigt som allt fler varnar för att det finns en bubbla som snart borde brista. Välkommen till en fullspäckad heldag där vi går på djupet kring marknaden, trenderna och framtidsutsikterna!

Några av höjdpunkterna under dagen:

 • Största bostadsbyggandet på 25 år – hur långt räcker det?
 • Migrationskrisen: Hur många bostäder behövs och var finns lösningarna
 • Ett år med rödgrön regering: Vad händer med bostadspolitiken?
 • På väg mot en ny borgerlig bostadspolitik
 • Kommunernas nya strategier för att bygga mer
 • Bankernas syn på bostadsmarknaden
 • Därför är bostäder en god investering – nu och framöver
 • Institutionerna blir allt hetare på hyresrätter
 • Vad kräver framtidens bostadsköpare?
 • Ombildningar till bostadsrätter: Intresse, trender och nivåer
 • Expertpanelen: Hausse, boom eller krasch – vart är vi på väg?

Bland talarna finns: Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi Lunds Universitet, Andreas Martin-Löf, VD Andreas Martin-Löf Arkitekter, Hans-Åke Palmgren, analytiker Boverket, Christel Armstrong-Darvik, VD Stena Fastigheter, Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam, Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, Erik Pelling, kommunalråd (S) UppsalaElias Aguirre, kommunalråd (S) Linköpings kommun, Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson (KD), Ewa Thalén Finné, bostadspolitisk talesperson (M), Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson (FP), Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C), Pernilla Arnrud Melin, Vice President MSCI, Patrik Kronqvist, bitr politisk redaktör Expressen, Maria Pleiborn, demograf WSP Analys & Strategi, Petter Jurdell, chef fastighetsutveckling Sabo, Kajsa Crona, Studiochef Bostäder och inredning Sweco Architects, Göran Råckle, chef fastighetsanalys Swedbank, Emma Persson, boendeekonom SBAB, Jan-Ove Östbrink, senior rådgivare SKL, Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke, Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert Riksbyggen, Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad, Kent Jonsson, chef externa fastigheter Alecta, Erik Rune, vVD Magnolia Bostad, Björn Ljungdahl, affärsutvecklingschef Genova Property Group, Michel Fatehnia, chef Construction Management Concent, Björn Isaksson, partner Restate, Billy McCormac, VD Fastighetsägarna Stockholm, Anna Frankzén Starrin, trendspanare och omvärldsanalytiker.

Dagen leds av moderatorn Willy Wredenmark, chefredaktör för Fastighetsvärlden med 30 års erfarenhet av fastigheter, marknad och investeringar.

Om Bostadsdagen 2015: Bostadsdagen är en av årets främsta mötesplatser för bostadsföretag, bostadsutvecklare, investerare, byggare, arkitekter, jurister och andra aktörer i fastighetsbranschen. På seminariet har vi särskilt fokus på politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen, investeringsklimatet för bostäder och möjligheten att finansiera och bygga nytt. Seminariet vänder sig till politiker, region- och stadsutvecklare, fastighetsägare, bostadsutvecklare, byggföretag, investerare, konsulter, arkitekter, jurister m fl med intresse för bostadsfrågor. Seminariet arrangeras av Fastighetsvärlden som är branschens ledande mediehus för analys och nyheter sedan 1986.

Ett stort branschmingel tar vid när seminariet är slut och erbjuder goda möjligheter för eftersnack och att knyta kontakter. Avsätt gärna lite tid för detta och för att njuta av tilltugg och förfriskningar. Missa inte!

För aktuellt program klicka på “Program” ovan. Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Pris och villkor: 4.450:-/person för prenumeranter på Fastighetsvärldens magasin eller dagliga nyhetsbrev, 5.450:-/person för övriga. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

Mängdrabatt: Vid anmälan av fler än tre personer (minst fyra) från samma företag erhålls 20 procent rabatt på seminarieavgiften.

Stort intresse! Fastighetsvärldens seminarier lockar många deltagare och antalet platser är begränsade.

Anmäl Dig direkt till seminariet genom att klicka på “Anmäl mig” här ovan eller mejla seminarier@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 26.

Kontakt kring program och arrangemang: Peter Gimbe, 070-543 88 38, peter.gimbe@fastighetsvarlden.se.

Utställare och partner – vill ditt företag eller organisation synas på höstens viktigaste branschdag om bostäder så kontakta Anki Lissåker, 070-753 76 82, anki.lissaker@fastighetsvarlden.se.

Bostadsdagen 2015 – Onsdagen den 11 november 2015, Operaterrassen, Stockholm

Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand. Ytterligare talare presenteras inom kort.

08.30

Registrering, kaffe och smörgås

09.00

Inledning

Willy Wredenmark, chefredaktör Fastighetsvärlden och dagens moderator

09.05

Största bostadsbyggandet på 25 år – hur långt räcker det?

Såväl i år som nästa år väntas antalet påbörjade nya bostäder öka rejält och nivåerna är nu de högsta på åtminstone ett kvarts sekel. Vad är det som byggs nu och var i landet är aktiviteten som störst? Och hur mycket mer kan byggandet öka – hur stora är behoven och vilka är de främsta hindren?

Hans-Åke Palmgren, analytiker Boverket

09.35

Migrationskrisen: Hur många bostäder behövs och var finns lösningarna?

De senaste årens kraftiga ökning av antalet asylsökande och den akuta migrationskrisen i Europa skärper ytterligare trycket på den svenska bostadsmarknaden. Hur stora är behoven, vilka akuta åtgärder är på gång och vad innebär detta för bostadsmarknaden på sikt? Och vilka möjligheter skapar detta för olika aktörer i bostadssektorn?

Petter Jurdell, chef fastighetsutveckling Sabo

Maria Pleiborn, demograf WSP Analys & Strategi

Jan-Ove Östbrink, senior rådgivare SKL

10.00

Ett år med rödgrön regering: Vad händer med bostadspolitiken?

Drygt ett år har gått sedan Sverige fick en rödgrön regering och en miljöpartistisk bostadsminister. Hur kan bostadspolitiken utvärderas så här långt? Vilka är de stora utmaningarna de kommande åren och vad kan vi vänta oss i form av nya åtgärder? Och vad händer hos allianspartierna?

Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert Riksbyggen

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke

10.15

Kaffe

10.45

På väg mot en ny borgerlig bostadspolitik

I skuggan av regeringens satsningar på investeringsstöd verkar det smidas på en betydligt mer offensiv bostadspolitik än tidigare på olika håll inom Alliansen. Mest omvälvande verkar planerna vara hos Folkpartiet, som bl a föreslår fri hyressättning och färre möjligheter till överklaganden. Hör hur en ny borgerlig bostadspolitik kan komma att se ut och vilka möjligheter som finns till blocköverskridande överenskommelser de närmaste åren.

Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson (FP)

Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C)

Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson (KD)

Ewa Thalén Finné, bostadspolitisk talesperson (M)

11.10

Kommunernas nya strategier för att bygga mer

Det finns en stark press på kommunerna att snabbt få upp bostadsbyggandet. Runt om i landet provas en mängd olika strategier för att stimulera fler bostäder. Det handlar exempelvis om att sälja mark till fasta priser, att försöka attrahera nya byggherrar och att sälja delar av kommunens befintliga bostadsbestånd mot krav från köparna att även bygga nytt. Hör om några av metoderna och hur de funkar i verkligheten.

Elias Aguirre, kommunalråd (S) Linköpings kommun

Erik Pelling, kommunalråd (S) Uppsala kommun

11.40

Bankernas syn på bostadsmarknaden och behovet av nya regler

Det är en het diskussion just nu om hur bostadsmarknaden egentligen mår och om det behövs nya regler för att dämpa hushållens belåning. Ränteavdragens vara eller icke vara, amorteringskrav och andra former av åtstramningar är högaktuella i debatten. Hur ser bankerna på lånesituationen, behovet av nya regler och vilka lösningar föredrar de?

Göran Råckle, chef fastighetsanalys Swedbank

Emma Persson, boendeekonom SBAB

12.00

Lunch

13.00

Därför är bostäder en god investering – nu och framöver

Hur har bostäder stått sig mot andra fastighetsinvesteringar de senaste åren? Vad är det som talar för att hyresfastigheter kan ge fortsatt god avkastning och finns det några allvarliga hot?

Pernilla Arnrud Melin, Vice President MSCI

13.30

Institutionerna blir allt hetare på hyresrätter

Försäkringsbolag, AP-fonder och andra långsiktiga investerare har på sistone på allvar fått upp ögonen för hyresfastigheter – såväl befintliga bestånd som nyproduktion. Vad ligger bakom det ökade intresset, vad är det för objekt de letar efter och hur ser framtidsplanerna ut?

Svante Jernberg, VD Sveafastigheter Bostad

Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam

Kent Jonsson, chef externa fastigheter Alecta

13.50

Nybyggarna: Hur stora kan de nya bostadsutvecklarna bli och klarar de en storm?

Det senaste året har det dykt upp ett antal nya aktörer som satsar stort på bostadsutveckling. Hur stora kan utmanarna bli och vilka marknader och typer av projekt satsar de på? Och är de starka nog att överleva om det skulle komma en svacka på marknaden?

Michel Fatehnia, chef Construction Management Concent

Björn Ljungdahl, affärsutvecklingschef Genova Property Group

Erik Rune, vVD Magnolia Bostad

14.15

Kaffe

14.45

Vad kräver framtidens bostadsköpare?

Hur ser trenderna ut bland bostadskonsumenter – hur kommer deras preferenser att förändras och vilka nya krav ställs på bostäderna? Hör vart vindarna blåser och vilka nya trender som kan styra bostadsbyggandet framöver.

Kajsa Crona, Studiochef Bostäder och inredning Sweco Architects

Andreas Martin-Löf, VD Andreas Martin-Löf Arkitekter

Anna Frankzen Starrin, trendspanare och omvärldsanalytiker

15.10

Ombildningar till bostadsrätter: Intresse, trender och nivåer

Hur påverkas intresset för att ombilda till bostadsrätter av den starka prisutvecklingen på bostadsmarknaden? Hur ser aktivitetsnivån ut, var i landet är ombildningar aktuella och vilka prisnivåer talar vi om? Vilka trender kan vi vänta oss framöver?

Björn Isaksson, partner Restate Bjurfors Isaksson Brolin

15.40

Expertpanelen: Hausse, boom eller krasch – vart är vi på väg?

I år byggs det fler bostäder än på mer än 25 år, samtidigt flyttar allt fler människor till vårt land och bostadsbristen sprider sig runt om i landet. Bostadspriserna galopperar och varningarna för en bubbla hörs allt högre, men kanske börjar vi nu se tecken på en mer aktiv bostadspolitik. Vart är egentligen bostadsmarknaden på väg? Hur oroliga ska vi vara för en kommande krasch och kan politikerna prata ihop sig om krafttag?

Christel Armstrong Darvik, VD Stena Fastigheter

Billy McCormac, VD Fastighetsägarna Stockholm

Patrik Kronqvist, biträdande politisk redaktör Expressen

Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och fd riksdagsledamot (M)

16.10

Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack.

 

Anmäl Dig direkt genom att klicka på “Anmäl mig”-knappen ovanför programmet eller mejla seminarier@fastighetsvarlden.se. Du kan också ringa på 08-631 90 26.

Värderingsdata