Persontoppen

Ska göra den nya tekniken lönsam

Den tidigare industrielektrikern ska guida Skandia Fas- tigheter fram till det optimala användet av proptech.

Johan Sellin

Ålder: 39 år.
Bor: På en gård 15 minuter utanför Örebro.
Familj: Sambo och tre barn.

Fritid: Renovering av gården. Utförsåkning och friluftsliv med familjen.

Nya bolaget

Skandia Fastigheter äger i dag 1,2 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på 136 fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

I den nyinrättade rollen som head of of proptech på Skandia Fastigheter kommer det att vara Johan Sellins uppdrag att med hjälp av ny teknik skapa mervärden för de människor som verkar i fastigheten.

– Det kan handla om att få byggnadens automationssystem och tekniska infrastruktur att samspela med befintliga affärssystem och skapa nya sätt att arbeta. Tanken är att det ska leda till en modernisering i grunden av hela förvaltningen, säger Johan Sellin.

Tjänsten berör främst förändringsledningsfrågor, men med fastighetsteknik i grunden.

Det är också på tekniksidan som Johan Sellin har sin bakgrund. Han är industrielektriker med inriktning robotteknik och processeffektivisering. Karriären inleddes i värmepumpbranschen. Efter fem år läste han vidare till energiexpert med inriktning byggnader och började som energikonsult på Aktea Energy. Han fortsatte sedan till Schneider Electric där insikten om potentialen i enkla åtgärder i byggnadernas styrsystem väcktes.

Han kommer nu direkt från ett stort utvecklingsprojekt hos Castellum med fokus på att göra proptech lönsamt och skalbart i en stor och brokig portfölj. Han hade egentligen inga planer på att sluta där, men efter att ha tagit del av Skandia Fastigheters ambitiösa mål och fokus på framför allt förändringsledning kunde han inte tacka nej.

– Tanken är att ta lärdomarna från Castellumprojektet och undvika fallgroparna. Vidare kommer jag fortsätta verka för djupare samarbete inom branschen, för vi måste framåt snabbare om vi ska ha en chans att nå våra hållbarhetsmål. När det kommer till att rädda planeten finns det inga konkurrenter, bara kollegor.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb