Persontoppen

Övergav juridiken för fastigheter

Efter en lång karriär inom Göteborgs stads förvaltning och dess bostadskoncern samt hos Castellum tar Mariette Hilmersson rodret i Willhem.

Mariette Hilmersson

Ålder: 52 år.
Bor: Villa 1,5 mil söder om Göteborg.
Familj: Man, två barn och hund.

Fritid: Skidåkning på vintern och båtliv på sommaren.

Nya bolaget

Willhem grundades 2011 och ägs av Första AP-fonden och har ett samlat bestånd om cirka 28 000 lägenheter till ett värde om 60 miljarder kronor.

 

I grunden är Mariette Hilmersson utbildad jurist och tänkte sig en karriär som åklagare. Men genom juridiken kom hon i kontakt med fastighetsrelaterade frågor som hon fann oerhört intressanta. Efter utbildningen fick hon sin första tjänst på Göteborgs stads fastighetskontor. Där fick hon uppdraget att förhandla med ägarna till fastigheterna där Världskulturmuseet och Universeum skulle byggas.

– Jag kände att det hängde på mig om de projekten skulle gå i mål i tid. Jag kom direkt in i stora och komplexa projekt som var viktiga för staden, det var en enormt spännande känsla, och det var även då jag kände att hamnat rätt i karriären, säger Mariette Hilmersson.

Ganska snart hamnade hon också i chefsposition, något som hon absolut inte tänkt sig och hon ser sig heller inte alls som en ledartyp. Men en chef på företaget Medichus under en kort jobbsejour utanför stadsförvaltningen övertalade henne, vilket till hennes egen förvåning slog väl ut.

2014 gjorde kommunfullmäktige en översyn av Framtidenkoncernen och definierade elva uppdrag att arbeta med. Dessa fångade Hilmerssons intresse, vilket snart ledde vidare till vd-posten i Framtiden. Med tiden blev hon allt nyfiknare på den kommersiella sidan samtidigt som Castellum sökte en region-vd.

Vad som nu lockar henne vidare till vd-stolen i Willhem är, utöver att bolaget är Göteborgsbaserat, också att Första AP-fonden är ägare.

– Det betyder att om jag lyckas leverera ett bra resultat så kommer det Sveriges pen
sionärer till godo. Det är en bra värdegrund att bottna i som vd. Samtidigt är det en tuff period för bostadsföretagen med skenande kostnader, det är något jag känner respekt inför.

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb