Persontoppen

Med sikte på attraktiva förvärv

Sofie Sihver

Sofie Sihver

Mjukt

Ålder: 28 år.
Bor: Stockholm.
Fritid: Jag tränar mycket löpning och orienterar lite grann. Löpningen är min huvudsyssla när jag inte jobbar.

Nya bolaget

Norrporten: Norrporten är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Det sammanlagda hyresvärdet för fastigheterna är 2 miljarder kronor. Marknadsvärdet bedöms vara cirka 25 miljarder kronor.

Tufft

Fler fastighetsbolag på börsen:
”Ja, det vågar jag satsa på.”

Hur ser räntan ut om ett år:
”Relativt oförändrad.”

Transaktionsvolymen 2015:
”Ungefär samma utfall som 2014.”

Efter fem år som projektledare på Pangea Property Partners har Sofie Sihver rekryterats till Norrporten. Där ska hon arbeta som transaktionsansvarig.

– Det känns jättekul. Det är en spännande tjänst där man har möjlighet att vara med och påverka mycket. Norrporten är också ett bra företag både då det gäller värderingar och företagskultur. Det känns som ett bra val.

Norrporten förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i centrala lägen från Luleå i norr till Köpenhamn i söder. Anställningen av Sofie Sihver är ett led i bolagets ambition att öka mängden transaktioner framöver.

28-åringen är utbildad civilingenjör från KTH med inriktning mot fastighetsekonomi.

Hon har hunnit arbeta två månader på nya jobbet. Den första tiden har hon använt till att sätta sig in i bolaget och dess fastighetsportfölj. Samtidigt har hon varit delaktig i pågående transaktioner.

– Det känns intressant att byta sida från konsultbranschen till ägarsidan, där man hanterar frågor ur ett mer långsiktigt perspektiv och får se konsekvenserna av de beslut man tar. Vi har som ambition att växa, både genom förvärv och projekt, och det ska bli spännande att få vara delaktig i den tillväxtresan.

Tjänsten som transaktionsansvarig innebär ett operativt ansvar för bolagets förvärvs- och försäljningsprocesser av fastigheter. Det medför era utmaningar.

– Det är en utmaning i dagens marknad att kunna identifiera förvärv som är möjliga att räkna hem. Det är hård konkurrens om de attraktiva objekten.

Vad avgjorde bytet av jobb?

– Jag fick frågan av Norrporten om tjänsten och det kändes som en möjlighet jag inte kunde tacka nej till. Hittills känns det jättebra, väl omhändertagen i ett väldigt familjärt bolag.

TEXT Marie Bergström

Har ditt bolag gjort någon nyrekrytering som ni är stolta över och som branschen borde få kännedom om? Eller har du kanske själv börjat på ett nytt jobb?

Mejla gärna information till personnytt@fastighetsvarlden.se

Fler på nya jobb